Školní projekty

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

 

Sportovní den

V pátek 6. května 2016 se na naší škole konal sportovní den. Od 8:00 do 10:30 hodin sportovali žáci prvního stupně a od 11:00 do 13:30 hodin plnili disciplíny žáci stupně druhého. Žáci devátých tříd připravili deset stanovišť se sportovními disciplínami. Byly to: sprint na 50 m, trojskok, hod na koš, ohebnost, skok přes švihadlo na 30 sekund, výdrž v postoji čápa, námořníci na 30 sekund, nožičky a kliky. Sportovci za převedený výkon obdrželi patřičný počet bodů, který byl zapsán do kartičky. Žáci bojovali za nejlepší průměr své třídy. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na dopravní výchovu. Tam si účastníci sportovního dne vyzkoušeli teoretické znalosti z oblasti dopravy.

Mgr. Tomáš Palupa, organizátor akce

Album ve fotogalerii: Sportovní den

 

Aprílový slet čarodějnic

Aprílový slet čarodějnic nepořádala naše družina už prvního dubna, jenom se tak tvářilo počasí ve čtvrtek 28. dubna,      kdy se opravdu uskutečnil.

Dopolední sluníčko začaly po obědě zakrývat mraky, občas propadlo pár kapek a do toho si foukal mrazivý                severák. Ale pokud se slunko přes oblaka přece jen dostalo, nestačilo zírat. Školní hřiště a přilehlé plochy                          se hemžily čarodějnickou omladinou, která se snažila splnit zadané úkoly: létala na košťátku slalom mezi stromy,            krmila  hladovou ježibabu, snažila se najít cestu z labyrintu, luštila křížovku nebo modernizovala čarodějnici šatník.                 A když se dostala přes nástrahy cesty až do oblíbeného Čáry foodu, musela si ještě dodělat sama občerstvení.                   A protože jsme ve zdravé škole, tak to tentokrát byly zdravé chlebíčky s pomazánkou, přizdobené vlastnoručně sestaveným zeleninovým pavoukem.

Tak dobrou chuť, dobrý let a společné setkání zase za rok!

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Aprílový slet čarodějnic 

Spaní ve škole s keramikou

V pátek 19. února 2016 se dolní družina s pátou hodinou odpolední jako každý jiný den nevylidnila a neosiřela. Naopak - útočiště tu našli účastníci keramické dílny zaměřené na výrobu exponátů do soutěže Brněnský hrnek. Hned po příchodu se desítka přítomných děvčat z 3. - 5. tříd seznámila s programem celé akce. Už úvod do tématu byl náročný, stejně jako samotná osobnost a život krále Karla IV., který se stal díky letošnímu kulatému výročí námětem našeho výtvarného snažení. Nejprve jsme v připravených materiálech hledali inspiraci a snažili se vytvořit několik skic. Jako rámec jsme si zvolili siluetu gotického okna a na její plochu pak umístili nějakou událost či symbol s touto dobou spojený. Po zaslouženém spánku a doladění připravených materiálů jsme potom pracovali v dílně a své nápady přetvářeli do hlíny, což nám zabralo celé sobotní dopoledne. Rozešli jsme se unavené a také zvědavé, jak naše výtvory po řádném proschnutí a vypálení dopadnou. Posoudit to budou moci všichni na dubnové výstavce našich prací ve vstupních prostorách školy.

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Spaní ve škole s keramikou 

 

Exkurze do Prahy

Pražské dobrodružství žáků 8.A a 8.B začalo dne 3. 5. brzy ráno v autobuse Student Agency, kterým jsme vyrazili směrem na západ do našeho hlavního města. Z pražské Florence jsme se svezli metrem na stanici Anděl, kterou jsme pak projeli ještě několikrát, a jeli šalinou (které Pražáci říkají tramvaj) na zastávku Klamovka. Ubytovali jsme se v místním hostelu a vyrazili opět metrem na Vyšehrad. Zde jsme se prošli na Slavíně, kde je pohřbeno mnoho našich slavných osobností (zaujal nás například hrob K. Čapka nebo V. Buriana). Prošli jsme se kolem památného místa, odkud údajně skočil Horymír na Šemíkovi do Vltavy, prohlédli si z výšky panoráma Prahy a pokochali se pohledem na Vltavu. Dále jsme se přesunuli na Pražský hrad, do majestátní svatovítské katedrály, na okamžik vešli do obrazárny (podívat se na originální plátna Rubense) a ještě jsme stihli Zlatou uličku. Navečer jsme odjeli zpět na ubytovnu, v blízké pizzerii se navečeřeli a pak se převlékli do svátečního, protože nás čekalo Národní divadlo a komedie Sluha dvou pánů v hlavní roli s Miroslavem Donutilem. Po skončení divadla jsme se procházeli noční Prahou. Pohled z Karlova mostu na osvícený Pražský hrad je nezapomenutelný. Pozdě v noci jsme se vrátili na ubytovnu a protože jsme si měli o čem povídat, moc jsme toho nenaspali.

Druhý den jsme vyrazili do Poslanecké sněmovny. Tam jsme zhlédli dokument o tom, jak funguje česká vláda. Poté nás čekala prohlídka sněmovny, v rámci které nás dokonce uvedli na galerii a my mohli vidět, jak poslanci projednávají změnu zákona a hlasují. Spolu s námi na galerii hostů sedělo asi dvacet mužů v hornických uniformách, a tak jsme brzy zjistili, že se přišli podívat, zda poslanci hlasují v jejich zájmu. Pak nás čekalo muzeum Karlova mostu a plavba malým parníčkem. Líbilo se nám, že jsme dostali čaj, limonádu, zmrzlinu nebo perník. Pluli jsme kolem Karlova mostu a dozvídali se spoustu zajímavých věci. Prohlídku jsme zakončili v cukrárně. Nakonec jsme se zastavili na Staroměstském náměstí pod orlojem, zašli si na oběd a následovala poslední prohlídka – muzeum voskových figurín.Tam se všem líbilo a fotili jsme se s mnoha slavnými osobnostmi – s Komenským, Masarykem, Čapkem, ale i se Švejkem, Krtečkem a Hurvínkem. Všechny postavy byly jako živé, báli jsme se, že se pohnou. ak už si jen vyzvednout zavazadla a z Florence zase žlutým autobusem zpět do Brna.

Byli jsme hodně unavení a druhý den ve škole jsme s sebou měli polštářky a o přestávkách dospávali, ale naše návštěva Prahy stála za to.

Ondra Bečička, 8.A

 

 

Album ve fotogalerii: Exkurze do Prahy

 

Projekt LiStOVáNí

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení. Velmi záslužné jsou představení po knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu.

19. dubna 2016 jsme poprvé LISTOVALI i v naší škole, společně s herci z divadla z Českých Budějovic, Věrou Hollou a Pavlem Oubramem. Listování chce dětem ukázat, jak může čtená kniha projít naší fantazií, zhmotnit se a být zábavná.

S nejmladšími dětmi jsme prolistovali knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti od spisovatele Petra Morkese, kdy v napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka pátral po záhadně zmizelém chytrém slonu Marlonovi a jeho bolavém zubu moudrosti.

Děti 4. a 5. ročníku viděly Pachatele dobrých skutků spisovatele Miloše Kratochvíla, kdy Michal Souček a Filip Fialka jsou těmito pachateli a prožívají spolu různá dobrodružství, dobrá i zlá.

Z nadšené reakce našich žáků věřím, že si žáci představovanou knihu rádi přečtou, a tak pochopí, že čtení knih má i v dnešní době své kouzlo.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Listování

 

Letem světem v Otevřené zahradě

„Letem světem“ je název výukového programu, který v pátek 15.4. 2016 v rámci Dne Země absolvovala 8.A ZŠ Heyrovského. Když jsme cestovali na Údolní ulici, kde se nachází Otevřená zahrada, nevěděli jsme, co nás čeká. Když jsme prošli nenápadným vchodem, ocitli jsme se v zeleném parku, kde kvetly stromy i květiny, voněla tráva a kůra stromů a navíc jemně bublal malý potůček v dřevěném korýtku. Ten nás ostatně zaujal hned po našem příchodu, ale my se k němu vrátili i poté, co jsme si celou zahradu prošli, protože nás voda lákala k závodům – čí větvička doplave do cíle nejdřív. Před tím jsme ale společně s průvodcem celou zahradu prošli a zkusili například lámat světlo za pomoci zrcadel, vytvořit co nejvíce energie jízdou na dřevěném kole a roztočit tak větrný mlýnek nebo načerpat energii z tajemného pramene sester Boromejek, které zde údajně kdysi žily. Otevřená zahrada je skutečně místem pro každého, kdo si chce na chvíli vydechnout a odpočinout si pohledem na živou zelenou přírodu uprostřed kamenného města. Bylo to příjemné dopoledne a vlastně se nám odtud ani nechtělo.

Mgr. Simona Krejčí, třídní učitelka 8.A

 

Album ve fotogalerii: Letem světem v Otevřené zahradě

 

Den slabikáře

Naši prvňáčci jsou ve škole už déle než dva měsíce. Za tu dobu se z nich stali opravdoví školáci. Aby se pochlubili svým rodičům a prarodičům, pozvali je 13. listopadu do školy na Den Slabikáře.
Předvedli, jak pracují v hodinách českého jazyka, četli, zpívali a také krásně psali do písanek. Paní učitelky byly na děti moc pyšné a mohly jim s radostí předat Slabikáře, ve kterých budou společně číst a zdokonalovat se v této krásné dovednosti. Přejeme dětem, aby se jim čtení stalo radostí a požitkem, které je budou provázet po celý život.
Mgr. Denisa Böhmová, za vyučující 1.ABC

Album ve fotogalerii: Den slabikáře

 

Strana 1 z 8