Školní projekty

podpora predskolniho vzdelavani

 

V pátek 6. května 2016 se na naší škole konal sportovní den. Od 8:00 do 10:30 hodin sportovali žáci prvního stupně a od 11:00 do 13:30 hodin plnili disciplíny žáci stupně druhého. Žáci devátých tříd připravili deset stanovišť se sportovními disciplínami. Byly to: sprint na 50 m, trojskok, hod na koš, ohebnost, skok přes švihadlo na 30 sekund, výdrž v postoji čápa, námořníci na 30 sekund, nožičky a kliky. Sportovci za převedený výkon obdrželi patřičný počet bodů, který byl zapsán do kartičky. Žáci bojovali za nejlepší průměr své třídy. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na dopravní výchovu. Tam si účastníci sportovního dne vyzkoušeli teoretické znalosti z oblasti dopravy.

Mgr. Tomáš Palupa, organizátor akce

Album ve fotogalerii: Sportovní den

 

Aprílový slet čarodějnic nepořádala naše družina už prvního dubna, jenom se tak tvářilo počasí ve čtvrtek 28. dubna,      kdy se opravdu uskutečnil.

Dopolední sluníčko začaly po obědě zakrývat mraky, občas propadlo pár kapek a do toho si foukal mrazivý                severák. Ale pokud se slunko přes oblaka přece jen dostalo, nestačilo zírat. Školní hřiště a přilehlé plochy                          se hemžily čarodějnickou omladinou, která se snažila splnit zadané úkoly: létala na košťátku slalom mezi stromy,            krmila  hladovou ježibabu, snažila se najít cestu z labyrintu, luštila křížovku nebo modernizovala čarodějnici šatník.                 A když se dostala přes nástrahy cesty až do oblíbeného Čáry foodu, musela si ještě dodělat sama občerstvení.                   A protože jsme ve zdravé škole, tak to tentokrát byly zdravé chlebíčky s pomazánkou, přizdobené vlastnoručně sestaveným zeleninovým pavoukem.

Tak dobrou chuť, dobrý let a společné setkání zase za rok!

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Aprílový slet čarodějnic 

V pátek 19. února 2016 se dolní družina s pátou hodinou odpolední jako každý jiný den nevylidnila a neosiřela. Naopak - útočiště tu našli účastníci keramické dílny zaměřené na výrobu exponátů do soutěže Brněnský hrnek. Hned po příchodu se desítka přítomných děvčat z 3. - 5. tříd seznámila s programem celé akce. Už úvod do tématu byl náročný, stejně jako samotná osobnost a život krále Karla IV., který se stal díky letošnímu kulatému výročí námětem našeho výtvarného snažení. Nejprve jsme v připravených materiálech hledali inspiraci a snažili se vytvořit několik skic. Jako rámec jsme si zvolili siluetu gotického okna a na její plochu pak umístili nějakou událost či symbol s touto dobou spojený. Po zaslouženém spánku a doladění připravených materiálů jsme potom pracovali v dílně a své nápady přetvářeli do hlíny, což nám zabralo celé sobotní dopoledne. Rozešli jsme se unavené a také zvědavé, jak naše výtvory po řádném proschnutí a vypálení dopadnou. Posoudit to budou moci všichni na dubnové výstavce našich prací ve vstupních prostorách školy.

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Spaní ve škole s keramikou 

 

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení. Velmi záslužné jsou představení po knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu.

19. dubna 2016 jsme poprvé LISTOVALI i v naší škole, společně s herci z divadla z Českých Budějovic, Věrou Hollou a Pavlem Oubramem. Listování chce dětem ukázat, jak může čtená kniha projít naší fantazií, zhmotnit se a být zábavná.

S nejmladšími dětmi jsme prolistovali knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti od spisovatele Petra Morkese, kdy v napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka pátral po záhadně zmizelém chytrém slonu Marlonovi a jeho bolavém zubu moudrosti.

Děti 4. a 5. ročníku viděly Pachatele dobrých skutků spisovatele Miloše Kratochvíla, kdy Michal Souček a Filip Fialka jsou těmito pachateli a prožívají spolu různá dobrodružství, dobrá i zlá.

Z nadšené reakce našich žáků věřím, že si žáci představovanou knihu rádi přečtou, a tak pochopí, že čtení knih má i v dnešní době své kouzlo.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Listování

 

Naši prvňáčci jsou ve škole už déle než dva měsíce. Za tu dobu se z nich stali opravdoví školáci. Aby se pochlubili svým rodičům a prarodičům, pozvali je 13. listopadu do školy na Den Slabikáře.
Předvedli, jak pracují v hodinách českého jazyka, četli, zpívali a také krásně psali do písanek. Paní učitelky byly na děti moc pyšné a mohly jim s radostí předat Slabikáře, ve kterých budou společně číst a zdokonalovat se v této krásné dovednosti. Přejeme dětem, aby se jim čtení stalo radostí a požitkem, které je budou provázet po celý život.
Mgr. Denisa Böhmová, za vyučující 1.ABC

Album ve fotogalerii: Den slabikáře

 

V letošním roce se konal 21. ročník Brněnských dnů pro zdraví pod záštitou Magistrátu města Brna. Naše škola je pravidelným účastníkem těchto dnů a nechyběla ani v letošním roce.

Ve spolupráci s Klubem rodičů jsme připravili zábavné odpoledne s deseti stanovišti, kde si děti se svými rodiči mohly vyzkoušet různé dovednosti. Pro zdatné jezdce na koloběžce byla připravena trasa s překážkami, na malé kolisty čekalo stanoviště s dopravními značkami a výbavou kola, pro mlsné jazýčky se tu našla menší ochutnávka ovoce, ekologičtí nadšenci mohli nakouknout pod pokličku třídění odpadu a na své si přišli i malí zdravotníci, kteří poodhalili roušku tajemství správně vybavené lékárničky nebo si mohli vyzkoušet něco málo z první pomoci.

Jsme moc vděční za přítomnost hasičů, kteří byli jednoznačně jednou z největších atrakcí tohoto odpoledne. Děti se vyřádily s hadicí u hořícího domečku a odcházely s uspokojením, když se jim podařilo domeček úspěšně uhasit.

Na naší akci nechyběla ani policie, která nám pomáhala s řízením dopravy v blízkosti stanovišť.

Velký dík patří také Klubu rodičů, díky kterému jsme mohli slavnostně otevřít koutek se cvičebními stroji přímo v areálu naší školy. I šampaňské teklo proudem, když jsme křtili naše nové stroje.

V neposlední řadě patří dík také panu místostarostovi Vetchému, který přijal pozvání na tuto akci a ochotně se ujal zahájení společně s naší paní ředitelkou. Tím však jeho úkol neskončil. Ještě na něj čekala další milá povinnost usednout do poroty o nejlepší salát a na závěr akce vyhlásit vítěze. Salátů se nám sešlo požehnaně, takže vybrat opravdu ten nejlepší, nebylo vůbec jednoduché. I s tímto si však naše porota poradila výborně.

A aby vše mělo tu správnou podzimní náladu, kdy je potřeba se přece jen trošku ohřát, mohli účastníci zajít do velkého stanu, kde Klub rodičů podával výborný gulášek. Kdo však neměl o guláš zájem nepřišel také zkrátka. Mohl jednoduše přejít k vedlejším stolům a ochutnávat různé druhy salátů, které připravily starostlivé maminky se svými ratolestmi.

Komu toto všechno ještě nestačilo, mohl zajít do speciálního koutku s atrakcemi a vyřádit se na obří trampolíně nebo na skákacím hradu.

Zkrátka všeho bylo dost. Zážitků, jídla, odměn, k tomu pohodová dávka pohybu a hlavně společně strávený čas.

Děkuji všem kolegům, kolegyním a Klubu rodičů za pomoc při organizaci.

Mgr. Jana Nekulová

Album ve fotogalerii: Brněnské dny pro zdraví - Přidej se a vandruj s námi

 

 

 

 

Strana 1 z 7