PROJEKT GLOBE 2016/2017

I v letošním školním roce jsme přihlášeni do mezinárodního projektu Globe a chtěli bychom s žáky pokračovat ve stejných terénních cvičeních jako v předchozích letech. To znamená věnovat se fenologii stromů ve školním areálu ( na jaro 2017 máme v plánu pozorování pučení stromů v závislosti na teplotě a srážkách ). Práci nám velmi ulehčí a zpřesní nově zakoupená profesionální meteostanice, která bude nainstalována a zprovozněna na konci zimy, hned jak to počasí dovolí. Rádi bychom ještě rozšířili naše zkoumání, konkrétně na pozorování a porovnávání vegetačního pokryvu na různých lokalitách v okolí školy i s využitím naší přírodní výukové zahrady.

PROJEKT GLOBE 2012/2013

ZŠ Heyrovského se ve školním roce 2012/2013 přihlásila do mezinárodního projektu GLOBE. Jedná se o projekt s environmentálním zaměřením, ve kterém jsou zapojeny školy ze 112 zemí celého světa. Celý projekt je rozdělen do pěti celků - meteorologie, hydrologie, pedologie, fenologie a vegetační pokryv, z nichž mohou žáci plnit vybrané úlohy, zadávat získaná data do mezinárodní databáze a také z ní data čerpat.

 

globe-2015 Vyhodnocení projektu Fenologie stromů 2013 naleznete zde.

PEDOLOGIE – Projekt GLOBE
Průzkum půdy na školní zahradě a základní půdní znaky
Půda je jedno z nejcennějších přírodních bohatství a je třeba ji chránit. Proto jsme se rozhodli přispět k jejímu poznání. Žáci 9.A během května zkoumali základní vlastnosti půdy, které rozhodují o tom, jakou má půda schopnost plnit svou úlohu. Na školní zahradě vykopali půdní sondu do hloubky 0, 5 m a zjišťovali strukturu, konzistenci, barvu, přítomnost uhličitanů, ph a další znaky půdy. Naše znalosti nám rozšířil pan Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D, který se zabývá ochranou půd na MZLU. Ukázal nám, jak se pozorují půdní horizonty pomocí půdního vrtáku a co vše se dá v půdě poznat a nalézt. Jeho přednáška se nám moc líbila. Děkujeme za spolupráci.
Irena Pelánková, vyučující přírodopisu
Pracovní list můžete stáhnout zde.

Album ve fotogalerii: PEDOLOGIE