Školní projekty

Střední polytechnické škola Jílová v technické výchově

Od října tohoto školní roku navštěvovali technickou výchovu v šestých ročnících odborníci a mistři svého oboru ze Střední polytechnické školy Jílová. Žáci se seznámili s obory: truhlář, elektrikář, instalatér. Následně si prakticky vyzkoušeli na jednoduchých výrobcích, co tento obor obnáší. Truhláři učili žáky spojovat materiál pomocí lepidla. Výsledkem byl svícen z odřezků rámečku. V hodinách s elektrikáři si žáci vyzkoušeli pájet a skládat jednoduché modely ze stavebnice elektro Merkur. Instalatéři na výrobku z plastových trubek učili žáky svařovat tento materiál. Jako odměnu za dobře odvedenou práci dostali na konci každé hodiny šesťáci bagetu a pití.

Album ve fotogalerii: Střední polytechnické škola Jílova v technické výchově

 

Velikonoční zajíc

Velikonoční zajíček sice nehrál divadlo, ale přesto dostal hlavní roli ve velikonoční dílně školní družiny, která se konala poslední březnovou sobotu. Kromě něj a paní Zajícové přišly ke slovu také vajíčka, proutí, korálky, stužky, drátky a hlavně šikovné ruce přítomných dětí. No schválně – zvládli byste si podobné dekorace vyrobit během sobotního dopoledne taky? My účastníci můžeme hrdě odpovědět: ANO!

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Velikonoční zajíc 

Den s Andersenem

Základní škola Brno, Heyrovského 32 se zapojila do mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství. V pátek 27. března 2015 se uskutečnilo projektové vyučování Den s Andersenem.

Nápaditý program jednotlivých tříd zahrnoval rozmanité aktivity: prezentace a povídání o životě dánského pohádkáře a jeho díle, čtení pohádek nejen Andersenových, ale i jiných autorů - J. Drdy, M. Drijverové, promítání pohádek a jejich dramatizace, čtenářské dílny, luštění křížovek, hádanek, doplňování pracovních listů, výtvarné zpracování pohádek, výroba záložek s oblíbenými ilustracemi, výstavky knih, vlastní tvorba pohádek a beseda se samotným H. Ch. Andersenem.

Den se podařil a děti si kromě pamětní pohlednice odnesly i nové poznatky o tomto světoznámém spisovateli a jeho díle.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Den s Andersenem 

Dopravní výchova 2015

Minulý týden jsme se učili abecedu dopravních značek. Nejpilnější byli žáci z I. stupně, kteří denně sledovali nové přírůstky na nástěnce a dělali si poznámky a nákresy. Snad se jim to v pátek při závěrečném testu vyplatilo.

Také jízdy zručnosti pro I. stupeň v pátek proběhly pro všechny účastníky dobře; někteří byli velmi šikovní, je vidět, že na kole jezdí častěji. Každý musel mít na sobě nějaký reflexní prvek. Kdo zapomněl, půjčil si ho od kamaráda.

Děkujeme všem pomocníkům, zúčastněným a přejeme bezpečné jízdy na kole i účast v dopravním provozu.

Mgr. Hana Sviderská a mgr. Tomáš Ulrich, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Dopravní výchova

 

Zájezd do Anglie

K autobusu přicházela většina dětí s bundami a kabáty. Bez počátečních komplikací jsme vyjeli. Na delší cestu autobusem jsme se už psychycky připravili. Někteří si dokonce vytáhli své jídlo, jakmile se ozval motor a klaply dveře. V jaké jsme zemi, jsme poznali hlavně díky našemu operátorovi. Vzali jsme to přes Německo, kousek Nizozemí, Belgii až do Francie do přístavu Calais. Tady na nás čekal trajekt, který nás měl za hodinu a půl převést do Velké Británie. Když jsme se dostali až do Londýna, vystoupili jsme kousek od London Eye. Obešli jsme Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing street, Trafalgar Square, po cestě jsme samozřejmě viděli a míjeli červené budky a double deckery. Následně jsme to vzali přes St. Jame's park, kde to bylo jako v zoo, všude ochočené veverky, občas nějaká ta labuť nebo kačena. Když jsme z parku vylezli, dali jsme si rozchod, abychom se mohli podívat na střídání stráží u Buckingham palace. Další a velmi očekávaný rozchod jsme dostali na Oxford street, kde jsme se všichni rozeběhli do různých obchodů a hledali dárky jak pro sebe, tak pro své rodiny. Pak jsme se vypravili směrem k London Eye. Na půlhodinové vyjížďce jsme si prohlíželi Londýn. Večer jsme se vypravili k rodinám, u kterých jsme měli zajištěný nocleh.

Druhý den jsme měli naplánovaný celodenní výlet do Oxfordu. Po delší cestě autobusem jsme vystoupili a šli se podívat do areálu nejrozsáhlejší koleje Christ church college. Viděli jsme její nádvoří a kapli. Tento den dost foukalo a po prohlídce Christ church college jsme měli chvíli na to, abychom se nasvačili. Dále jsme se jen tak procházeli Oxfordem a k tomu poslouchali několik slov paní průvodkyně. Měli jsme namířeno k nekrásnější koleji Magdalen College, kde studoval napříkal Oscar Wilde (dramatik, básník). A také jsme viděli nejstarší kolej Merton College, kde studoval napříkad J.R.R.Tolkien (spisovatel).

Poslední den v Londýně lehce mrholilo. Tento den byl dost vyčerpávající, pořád jsme se někam hnali a neměli chvíli na posezení a svačinu. Chodili jsme kolem Temže, nekteří z nás hledali místa, kde se natáčel Harry Potter(což bylo například na Millenium bridge), nebo další oblíbené filmy a seriály. Přes Millenium bridge jsme se šli podívat na St. Paul's Cathedral, která má druhou největší kupoli na světě.

Začalo se vyjasňovat, když jsme si prohlíželi vnitřek Tower of London.

Odpočinek nás čekal na plavbě lodí po řece Temži, kde jsme viděli například několik budov připomínající americký Manhattan.

Nakonec jsme se jen vyfotili u nultého poledníku a metrem jsme dojeli k našemu autobusu, kterým jsme se vrátili do České republiky.

I když zpáteční cesta byla trochu unavující, výlet jsme si užili.

Josefína Strublová, 9.B

Album ve fotogalerii: Zájezd do Anglie

 

Halloween

Čarodějky ze 7.A se 31.10. pustily do halloweenského řádění. Napekly čarodějnické prsty, banánové dušíky, krvavé hnáty a uvařily krev s očima. Báječně si to užily a pohostily i Ty, co se jich nebály. V angličtině potom děti zjistily, odkud se k nám Halloween dostal, naučily se zpaměti halloweenskou koledu a vyluštily křížovku. Tento den jsme si příjemně užili a dozvěděli se i něco nového.

Ing. Irena Pelánková, učitelka Aj, Př

Album ve fotogalerii: Halloween

 

Kurz Sexuální výchovy

Taková netradiční škola v přírodě aneb kurz Sexuální výchovy
Žáci naší školy hodnotí velmi kladně projekty, které pro ně učitelé připravují. Cílem každého projektu je nejen získat nové vědomosti o probírané látce, ale také naučit se pracovat v týmu, rozdělit si práci, diskutovat a učit se argumentovat, najít si své místo v kolektivu.
Takový je už tradiční podzimní kurz Sexuální výchovy, kterého se zúčastní naši deváťáci. Tradiční v tom smyslu, že se koná pravidelně, netradiční ovšem je svým zaměřením a také tím, že na něj mladí lidé vždy vzpomínají v dobrém. Mezi probíraná témata samozřejmě patří sexuální anatomie, povídání o početí a těhotenství, antikoncepce a pohlavní nemoci. Ovšem projekt je postaven na zdůraznění zodpovědnosti při výběru partnera, na tom, že sex bez lásky je jen slabý odvar“ , že chovat se k druhému i k sobě s úctou je základ každého vztahu. Rodina je poklad, který se má opatrovat – svého partnera si přece nevybíráme „jen na zkoušku“, ale na celý život.
Letos jsme v září pobývali tři dny v rekreačním středisku Protivanov. Podle názorů žáků se pobyt velmi zdařil, snad až na chladné počasí. Z lekcí a práce ve skupinách, u kterých se střídali vyučující, si každý žák odnesl nejen vědomosti a ponaučení, ale praktické rady a příjemné zážitky. Právě upřímnosti, otevřenosti a důvěry učitelů si deváťáci vážili nejvíc.
Možná právě díky kurzu „Sexuální výchovy“ si naši žáci uvědomili, že rozhodování se v oblasti intimního života je jedno z nejtěžších, a proto plná zodpovědnost leží právě na každém z nich. My dospělí jim můžeme jen ukázat cestu (mnohdy i tu, kterou by se ubírat neměli), ale kudy se vydají a s kým, to už musíme nechat na nich. Držíme jim palce, aby si v životě dokázali najít toho pravého, o kterého se budou moct opřít v každé situaci.
Mgr. Simona Krejčí, školní metodička prevence

Album ve fotogalerii: Kurz Sexuální výchovy

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

 

 

Strana 2 z 7