Školní zprávy

Bakaláři - problém s mobilní aplikací

Vážení rodiče, 

v pondělí 4.10.2021 došlo k aktualizaci certifikátů pro přístup do mobilní aplikace Bakaláři Online. Následkem toho se u některých mobilů projevil problém s přihlášením do aplikace.

Toto je odpověď technické podpory společnosti BAKALÁŘI:

"U starších verzí Android (7.1.1.) se může stát, že toto zatím nebude fungovat. Uživatelům doporučte restart telefonu a aktualizaci aplikace. Pro přístup používejte webovou aplikaci.
Děkujeme za pochopení."

Na školním serveru je vše v pořádku. Tento problém musí co nejdříve odstranit společnost Bakaláři.

vedení ZŠ Heyrovského

 

Kdo sportuje, nezlobí - 20.9.2021

Základní škola Brno, Heyrovského 32 

srdečně zve všechny 

v pondělí 20. září 2021 od 15:00 do 17:30 

na akci

KDO SPORTUJE, NEZLOBÍ,

která je součástí

Brněnských dnů pro zdraví.

Všichni zájemci se sejdou v areálu naší školy. Pro děti od 4 do 15 let a jejich doprovod bude připraveno 15 sportovních stanovišť. Za jednotlivé aktivity dostanou děti razítko na soutěžní kartičku. Drobná odměna na závěr bude čekat každého, kdo získá všechna razítka.

Součástí akce bude i představení některých bystrckých sportovních oddílů pro děti, se kterými naše škola spolupracuje. 

Těšíme se na Vás!

pedagogové a žáci ZŠ Brno, Heyrovského 32

 

Návod na stažení certifikátu k testování

Dokument s návodem "jak stáhnout certifikát k testování" naleznete zde.

 

Třídní schůzky pro 2. - 9. ročník v úterý 7.9.2021 v 17:00 - 18:00

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první třídní schůzky ve školním roce 2021/2022.

Budou se konat v úterý 7. září 2021 od 17:00 do 18:00.

Pobyt v prostoru školy je možný pouze s řádnou ochranou dýchacích cest - nasazeným respirátorem.

Po vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce, která bude u vchodu k dispozici.

Těšíme se na Vás.

Vedení ZŠ Heyrovského 32

 

 

 

Začátek školního roku 2021/2022 pro 2. - 9. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8:00.

První den budou žáci testováni metodou PCR. Stráví ve škole tři vyučovací hodiny (od 8:00 do 10:45). 

Podrobnější informace o dnech 1. - 3. září 2021 byly rodičům a žákům rozeslány prostřednictvím Komens v elektronické žákovské knížce Bakaláři.

Vedení ZŠ Heyrovského 32

 

 

Začátek školního roku 2021/2022 pro 1. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se začátek nového školního roku, proto Vám posíláme informace k organizaci výuky ve dnech 1. – 3. září 2021.

Opatření vzhledem ke covid-19

Ve společných prostorách školy musí mít žáci ochranu úst (chirurgická rouška, popř. respirátor), v učebně při sezení v lavici nikoliv.

Ve dnech 1. a 6. září 2021 budou žáci testováni metodou PCR (Salivette).

Testování nemusí podstoupit:

1) Žák, který má 14 dnů po plně dokončeném očkování.

2) Žák po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

3) Žák, který má aktuální negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Všechny zmíněné varianty je třeba doložit písemnou formou.

Pokud se žák ve škole neotestuje (je třeba dodat písemné vyjádření zákonného zástupce o nesouhlasu s testováním) a nesplní ani jednu z výše popsaných podmínek, účastní se běžné prezenční výuky, ale musí mít respirátor po celou dobu pobytu ve škole či školní družině, nesmí cvičit v uzavřeném prostoru, nesmí zpívat, v době konzumace potravin včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Organizace výuky

Ve středu 1. září proběhne pro žáky 1. ročníku zahájení školního roku od 8:15 před hlavním vchodem školy. Při vstupu do budovy musí mít žáci i doprovod příslušnou ochranu nosu a úst. V průběhu dopoledne budou žáci ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem testováni. Dále proběhnou schůzky školní družiny a třídního učitele. Předpokládaný konec programu je stanoven na 10:15 hod. Na tento čas navazuje vydávání obědů pro 1. ročník.

Ve čtvrtek 2. září bude výuka od 8:00 do 9:40. Vydávání obědů v tento den bude zajištěno od 11:30 (možný pobyt v ŠD).

V pátek 3. září bude výuka od 8:00 do 10:45. Vydávání obědů v tento den opět od 11:30 (možný pobyt v ŠD).

Organizace školní družiny

Školní družina bude plně v provozu od středy 1. září 2021 vždy od 6:30 do 17:00. Podrobnosti získáte na schůzce s vychovatelkami školní družiny 1. září.

Těšíme se na spolupráci a dětem přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2021/2022.

Vedení ZŠ Heyrovského 32

 

Prázdniny a začátek školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme všem krásné letní prázdniny plné nevšedních zážitků i zaslouženého odpočinku.

Náhradní termín vyzvednutí vysvědčení:

V kanceláři školy od 1. července 2021 do 16. července 2021 a od 2. srpna 2021 do 31. srpna 2021 každé pondělí a každou středu vždy od 8:00 do 12:00.

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8:00.

 

Volby do školské rady - výsledky

Dne 23.06.2021 se konaly volby do školské rady. 

Zákonní zástupci volili ze svých řad jednoho nového člena.

Zvolen byl pan Marek Žic.

Gratulujeme!

 

 

Strana 1 z 69