Školní zprávy

Pozvánka k zápisu do prvních tříd na školní rok 2024/2025

zapis 24 obr mini

 

Více informací v pozvánce k zápisu do prvních tříd naleznete zde.

Více informací k zápisu k povinné školní docházce naleznete zde.

 

Školní ples - prodej vstupenek

 

7.3.2024 od 7:30 do 8:00 před školou - paní Suchánková

Další možnost nákupu vstupenek po domluvě na úřadě MČ Brno-Kníničky. 

Podrobnější informace v kanceláři školy.

 

den otevrenych dveri 2024

 

ples24jpg

 

VÍCE NA: http://krap32.cz/ples

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

přejeme Vám klidné Vánoce a dobré vykročení do nového roku 2024.

 

vedení ZŠ Brno, Heyrovského 32

 

PF24F

 

V úterý 14.11.2023 od 17:00 do 18:00 

se konají  třídní schůzky ve třídách 1. - 9. ročníku.

 

Náhradní třídní schůzky ve třídě 7.A

se konají ve středu 15.11.2023 od 16:00 do 17:00.

 

Pozvánka na den Slabikáře

Prvňáčci a jejich vyučující
zvou rodiče na hodinu
českého jazyka s předáním
SLABIKÁŘE.

Více informací naleznete zde.

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

vyhlašuje

volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy. Její funkční období je tříleté

termín konání voleb: 14. 11. 2023

Více informací naleznete zde.

Volební řád také naleznete na našich stránkách v sekci Školská rada - nebo přímo zde.

 

Strana 1 z 73