Školní zprávy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

vyhlašuje

volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté

termín konání voleb: 07. 11. 2017

Volební řád byl vyvěšen 05. 10. 2017 na nástěnku u vchodu do budovy školy a dále na webové stránky .

 

 

způsob konání voleb:

 

1. volba zákonných zástupců žáků

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci 06. 11. 2017

- termín: 07. 11. 2017 od 17:00 – 18:30 (v době konání třídních schůzek)

- místo: vstupní vestibul základní školy

2. pedagogičtí zaměstnanci:

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- termín: 07. 11. 2017 od 15:00 do 16:00

- místo: sborovna

 

Zákonní zástupci žáků volí dva členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Pedagogičtí pracovníci volí rovněž dva členy a další dva členy jmenuje zřizovatel.

Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků lze podávat do 03. 11. 2017 ředitelce školy.

Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení, titul,profesi a souhlasné stanovisko navrhovaného kandidáta, seznam kandidátů bude vyvěšen na webu školy a na nástěnce u vchodu do 03. 11. 2017

 

 

Kdo sportuje, nezlobí

25. září proběhl v areálu ZŠ Heyrovského 2. ročník akce pro děti a jejich rodiče s názvem Kdo sportuje, nezlobí. Tato akce je pořádána pod záštitou Magistrátu města Brna v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Jak už z názvu vyplývá, učitelé pro děti připravili několik tradičních i netradičních sportovních disciplín. Všichni si to společně užili, protože se před začátkem konečně umoudřilo počasí a vysvitlo i sluníčko. A protože jsme sportovali, tak jsme nezlobili. 

Mgr. Karla Prátová, za organizátory

Album ve fotogalerii: Brněnské dny pro zdraví 

Brněnské dny pro zdraví 2017

brndnyzdravi2017

 

Žákovská knihovna

Vážení rodiče,

stejně jako v předchozích dvou letech se na Vás obracíme s prosbou o pomoc při doplňování žákovské knihovny. Loni jsme díky Vaší pomoci získali pro děti 161 nových knížek, za což děkujeme. Pokud nakupujete v prodejnách Albert a nesbíráte body, pošlete je po dětech do školy. Na prvním stupni je budou vybírat třídní učitelé, na 2. stupni paní učitelka Prátová. Body posílejte co nejdříve, nejpozději do 22. září.

Za spolupráci děkují učitelé ZŠ

 

Zahájení školního roku 2017/2018

Pondělí 4.9.2017

1. ROČNÍK    08:15 hod. 
2. – 9. ROČNÍK   08:00 – 08:45 hod.
Vydávání obědů:   09:30 – 11:00 hod.
 

ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina bude v provozu od pondělí 4. září 2017 vždy od 6.30 do 17.00 hodin /vchod z atria/.

ZÁPIS DO ŠD – pro žáky 1. tříd v pondělí 4. září během třídních schůzek, žákům 2. - 5. tříd budou na základě předběžných přihlášek rozdány zápisní lístky s informacemi v úterý 5. září 2017.

POKYNY K PLATBÁM za pobyt dětí v ŠD převodem na účet školy obdrží rodiče po odevzdání zápisního lístku písemně v deníčku ŠD /NEPLAŤTE DŘÍVE, VYČKEJTE NA NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL ! /.

PROSÍME, ABY DĚTI NASTUPUJÍCÍ DO ŠD BYLY VYBAVENY PÍSEMNÝM SDĚLENÍM, ZDA DÍTĚ NAVŠTÍVÍ ŠD, V KOLIK HODIN BUDE ODCHÁZET, KÝM BUDE VYZVEDNUTO /V PŘÍPADĚ SAMOSTATNÉHO ODCHODU RODIČE MUSÍ PÍSEMNĚ POTVRDIT SOUHLAS/.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.        

Kolektiv školní družiny

 

Školní rok 2017/2018

 

 

 

Začátek školního roku 2017/2018

Vážení rodiče a žáci, školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017

 

Strana 1 z 64