Školní projekty

Vánoční setkání 1+9

Na Vánoce se všichni těšíme celý rok. Je to doba dárků, radosti a štěstí, které si přejeme a dáváme navzájem. Proto deváťáci ze ZŠ Heyrovského pozvali své kamarády z prvních tříd na vánoční návštěvu. Nejprve jsme si společně zazpívali u klavíru „Vánoce, Vánoce přicházejí“ a pak jsme se sešli u vánočního stromečku v 9.B a u společného stolu s cukrovím v 9.A. Kromě vánočních dobrůtek dostaly děti z prvních tříd od deváťáků krásné záložky, které – doufáme – budou malí čtenáři rádi ve svých knížkách mít. Prvňáčci také nepřišli na návštěvu s prázdnou, deváťákům darovali vlastnoručně vyrobená přáníčka – krásná srdce.

A do třídy si prvňáčci nesli erb se jmény všech žáků 9. tříd, který si pověsí nad tabuli, aby nezapomněli, že ve škole mají vždy své starší kamarády. Těšíme se, že nejpozději na konci roku budou na erbu dopsaná jména všech prvňáčků.

Simona Krejčí, tř. učitelka 9.B.

Album ve fotogalerii: Vánoční setkání 1+9

 

Prvňáci a deváťáci

Prvňáci a deváťáci

Na ZŠ Heyrovského jsme se před několika lety rozhodli vyzkoušet v rámci podpory rozvoje vztahů celoroční spolupráci deváťáků a prvňáčků. Také v letošním školním roce navážeme na tento projekt. „Velcí“ a „malí“ se budou setkávat při různých akcích a navštěvovat se ve třídách.

První setkání jsme uskutečnili na začátku listopadu, kdy se nejprve deváťáci byli podívat na „své“ prvňáčky“do hodiny češtiny. Viděli, jak prvňáčci krásně čtou, píší i hrají jazykové hry.

Aby se mohli i ti „velcí“ ukázat v celé své kráse, pozvali malé spolužáky na návštěvu také. Prvňáčkům ukázali, jak se umí hezky hlásit, číst, krasopisně psát do sešitu i na tabuli a poslušně sedět v lavici. Malí žáčci ty velké kontrolovali při pravopisném psaní a za jejich šikovnost jim zatleskali. Na závěr hodiny si všichni společně zakřičeli : „Hurá škole!“ Před odchodem dostali prvňáčci bonbónek na cestu „domů“, do své třídy. Nakonec si bonbón vyprosili i deváťáci a všichni byli spokojení.

Na co se mohou žáci 1. tříd ještě těšit ? Například na páteční setkávání o velké přestávce, kdy si pro ně starší kamarádi připraví hry a soutěže. Už brzy je také čeká mikulášská nadílka –ale více prozrazovat nebudeme a necháme se překvapit.

Marie Sedláčková, 9.B.

Album ve fotogalerii: Prvňáci a deváťáci

 

Vánoční dílny

Ve čtvrtek 20. 12. 2012 proběhly na naší škole vánoční dílny. Žáci si vybírali ze sedmnácti možných nabídek tvorby výrobků k nadcházejícím Vánocům. Také si mohli oddechnout při lití olova, zpěvu a zdobení perníčků. Vánoční nálada zavládla v celé škole, osmáci ukázali, že umí pomáhat pedagogům v jednotlivých dílnách a deváťáci ukazáli všem, že pomoc při práci malým prvňáčkům bezvadně zvládají.

Mgr. Marcela Štroblová, TU 5.A.

Album ve fotogalerii: Vánoční dílny

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

 

 

 

VELIKONOČNÍ DÍLNA ŠKOLNÍ DRUŽINY

VELIKONOČNÍ DÍLNA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Poslední březnovou sobotu se ve škole sešlo čtyřiadvacet dětí, aby pod vedením Z. Janouškové vytvořilo během tří hodin trojici velikonočních dekorací.

Přestože se počasí za okny tvářilo spíš zimně, nenechali jsme se odradit a za pomoci jasných a veselých barev jsme si jaro do školy přivolali a poté si ho i odnesli domů.

Album ve fotogalerii: VELIKONOČNÍ DÍLNA ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

VÁŽENÍ RODIČE A PŘÁTELÉ NAŠÍ ŠKOLY.

S blížícími se Velikonocemi proběhla na naší škole tradiční výroba velikonočních a jarních výrobků. V tomto týdnu se zapojily všechny třídy do výtvarných a rukodělných dílen a vyrobily množství krásných, tradičních i zcela nových a nápaditých dekorací. Všechny výrobky budou vystaveny ve vstupních prostorách školy. Chcete-li vidět, jak jsou děti šikovné, přijďte se podívat od 27. 3. - 3. 4. 2012 do naší školy na výstavu VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 2012.


Album ve fotogalerii: Velikonoční dílny I. stupeň

Album ve fotogalerii: Velikonoční vajíčko, první sutpeň


Album ve fotogalerii: Velikonoční vajíčkoO

 

Ročníkový projekt 9.A

I letos měli žáci z deváté třídy za úkol připravit ročníkový projekt. V hodinách informatiky a výtvarné výchovy pracovali na vybraném tematu. To potom prezentovali před žáky z 8. tříd a odbornou porotou. Porota vybrala tyto nejlépe zpracované projekty:
Adrenalinové sporty (Kříž, Květ, Kinc)
Styly naší mládeže (Jedličková, Svobodová)
Zumba - tanec nebo aerobic (Jochmanová, Dvořáčková, Jaitnerová)
Gratulujeme vítězům.

Album ve fotogalerii: Ročníkový projekt 9.A

 

BYSTRCKÉ VÁNOCE

V sobotu se vybraní žáci 4.C a 3.B zúčastnili zahájení kulturního programu Bystrckých Vánoc. Vystupovali jsme jako druzí a po gymnazistech z Vejrostové, kteří nasadili vysokou laťku, jsme to neměli vůbec lehké. Patřili jsme mezi nejmladší učinkující, ale ani to nás nijak nezaleklo. Žáci měli zdravou předstartovní trému, ale s úsměvem na tváři zvládli výstup s pásmem koled na jedničku! Dostalo se nám nejednou potlesku na otevřené scéně a velmi kladné hodnocení na závěr - a to nejen od přihlížejících rodičů. Atmosféra advetního času dolehla na všechny přítomné. Tímto chci poděkovat všem učinkujícím žákům  a mé milé kolegyni Mgr. Hance Sviderské, která nás doprovodila na holusle, za vzornou reprezentaci naší školy.

E. Barovjanová

Album ve fotogalerii: BYSTRCKÉ VÁNOCE

 

Strana 4 z 7