Školní družina

Školní družina je zřízena při ZŠ Brno, Heyrovského 32. Za provoz ŠD odpovídá p. ředitelka Mgr. Ludmila Eliášová.

Provoz řídí a zajišťuje p. vych. Petra Janoušková (kabinet ŠD - horní podlaží, tel.: 530 515 914, mobil: 737 168 117).

 

Vnitřní řád ŠD platný od 2021/2022 najdete zde

 

 

Personální obsazení
oddělení vychovatelka umístění třída projekt oddělení
1. mrazkova

Mgr. Martina Malcová

I.A 1.A  Kouzelné čarování
2.fialova 

 p.vych. Markéta Fialová

I.B 1.B  Plujeme na jedné lodi
3.kralickova 

p.vych. Jana Králíčková

II.A 2.A, 4.A Indiánský rok
4. topolska

p.vych. Andrea Topolská

II.B 2.B, 4.B  Poznáváme svět
5.konarikova 

p.vych. Bc. Romana Koňaříková 

III.A 3.A, 3.B Jeden za všechny, všichni za jednoho!
6. 

p. vych. Petra Janoušková

III.C 3.B, 3.C Letem světem s Machem a Šebestovou

 

Provozní doba
ranní 6:30 - 8:00 (příchod do 7:30)
odpolední 11:30 - 17:00 (odchody dětí 13:30 - 13:45, 15:00 - 15:20, 15:30 - 17:00)