Akce tříd

Projektový den „Povolání“ – 3. ročník

 

Tématem projektu byla současná i minulá povolání a řemesla. Děti pracovaly po celou dobu ve skupinách a společně plnily veškeré úkoly. Pomocí prezentace se seznámily se vznikem a rozvojem řemesel ve středověku. Mnohá řemesla už děti znaly z návštěv hradů a zámků, o jiných slyšely poprvé. Dokázaly vyjmenovat některé nástroje, které řemeslníci ke své práci potřebovali a s některými se teprve seznámily. Diskutovali jsme o tom, proč některá povolání a řemesla musela zaniknout a jiná zůstala do dnešních dnů.

V rámci prvouky jsme si zopakovali znalosti o současných profesích. Děti měly možnost se blíže seznámit s některými profesemi, přiřazovaly k nim jednotlivé pracovní nástroje a pomůcky. Díky tomu si uvědomily, co kdo ke své práci potřebuje a jaká je náplň práce např. učitele, lékaře, listonoše, hasiče, kuchaře, uklízečky, popeláře, kominíka, gymnastky, instalatéra, cukrářky, dirigenta, malíře, zedníka, elektrikáře, prodavačky, zdravotníka, policisty, řidiče, jeřábníka, truhláře, dřevorubce, letušky, myslivce, fotografa, švadleny, tanečnice, herce, číšníka, spisovatele, fotbalisty, optika, strojvůdce, zahradníka, kadeřníka, hudebníka...

V závěru projektového dne děti přemýšlely, jaké povolání by chtěly vykonávat v dospělosti a proč. Některé děti velmi rozumně argumentovaly svou volbu, což bylo příjemným překvapením.

J.N. a K.B.

Fotky z akce nalezenete zde

 

Vánoce u nás a ve světě – projektový den 3. ročníku

 

Poslední den před Vánocemi 22. 12. jsme prožili ve vánočním duchu.

Celý projekt byl zaměřený na oslavu Vánoc u nás i ve světě.

V první části, která se odehrávala v tělocvičně, pracovaly děti po celou dobu ve skupinách.

Ve druhé části, která probíhala ve třídách, pracovali žáci i jednotlivě.

Zaměřili jsme se na vánoční zvyky jak u nás v ČR, tak i ve světě.

Děti zjišťovaly z připravených materiálů informace o těchto zemích (Argentina, Česká republika,

Finsko, Francie, Island, Itálie, Japonsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rusko, Řecko,

Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Velká Británie):

1) Kdy se slaví Vánoce

2) Jaká je hlavní postava Vánoc

3) Jaký je tradiční vánoční pokrm

4) Jaké jsou vánoční tradice

5) Jak zní vánoční pozdrav v originálním jazyce

V rámci plnění úkolů žáci malovali obrázky a psali přání lidem jednotlivých zemí.

Projekt jsme zakončili společnou částí ve třídách, kde si děti vyrobily ozdobu na vánoční

stromeček v podobě anděla, zazpívali jsme si koledy a vzájemně ochutnali cukroví.

A po rozdání dárečků jsme se rozloučili a odešli do svých domovů.

J.N. a K.B.

Foto z akce v naší fotogalerii

 

 

PROJEKT 9 + 1

 

Jeden z tradičních projektů naší školy spočívá ve spolupráci 9. a 1. tříd. Deváťáci pro prvňáčky připravují během školního roku několik společných akcí, aby jim zpříjemnili pobyt ve škole. Letos už máme za sebou společnou prohlídku školy, Ďábelskou olympiádu v tělocvičně, vánoční tvoření a vzájemné návštěvy ve třídách. V novém roce se prvňáčci můžou těšit na čtení pohádek, které jim deváťáci píšou „na míru“.

Věříme, že do konce školního roku se ještě několikrát setkáme a že „naši“ prvňáčci na „deváťácké kamarády“ budou vzpomínat v dobrém.

 

Žáci 9.tříd ZŠ Heyrovského

Foto z akce naleznete zde

 

MIKULÁŠ


Na mikulášské úterý si deváťáci připravili pro první stupeň Ďábelskou olympiádu.
Každý měl na starost jedno stanoviště nebo obcházení tříd v čele s Mikulášem.
Mladší spolužáci si tedy mohli vyzkoušet místa jako Čertovská stezka, Nakrm čerta, Uteč
v pytli, Tref čerta nebo Zapamatuj si ďábelské předměty. Svoji odvahu pak ukazovali
v nářaďovně, která se změnila v Peklo. Zde se ozývaly podivné zvuky, svítila světýlka a za
každým rohem číhal čert.
Nás bavilo hrát si s mladšími a jelikož jsme byly andílci, tak i chodit s prvňáčky do Pekla,
pokud měli strach jít sami.
Děti si užívaly Mikuláše, děsivé i roztomilé čerty a hodné anděly. Nejlepší byla pohodová
atmosféra a spousta úsměvů.


Ema Kabelková a Viktorie Hudcová, 9.A

Foto z akce naleznete zde

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – učíme se pro život

Náš devátý ročník vyrazil koncem září na kurz Sexuální výchovy. Akce, na kterou jsme se těšili, protože na naší škole patří mezi „legendární“, se konala v rekreačním středisku Zubří na Vysočině. Byli jsme ubytovaní v útulných dvoupatrových chatkách. Učitelé si nás rozlosovali do čtyř skupin, ve kterých si nás se svými tématy střídali. Mezi hlavní probíraná témata patřila anatomie pohlavních orgánů, početí a porod, antikoncepce, pohlavní nemoci, LGBT, sexuální úchylky a povídání o lásce a přátelství, o budování vztahu a vlastní odpovědnosti za (nejen) sexuální zdraví. Večer jsme se scházeli společně všichni a každá skupinka si nachystala scénku, která se týkala probraného tématu. I přes velice nabitý program jsme měli svůj volný čas. Hrávali jsme plážový volejbal, fotbal nebo jsme měli možnost hrát společenské hry. Závěrečný večer jsme si zazpívali u táboráku. Moc jsme si to užili, program byl skvělý a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.

Julie Vrbasová, Karolína Schelle a Amálie Grossová, 9.A

Fotogalerie

 

Sázení stromu 2023

Jak je na naší škole už léta tradicí, zasadili si prvňáčci i letos svůj keř. Naše školní arboretum tak bylo rozšířeno o krásné hortenzie. Letošní prvňáčci pak mohou sledovat, jak spolu s nimi dále poroste.

Mgr. Petra Kupčihová, TU 1.B

 

hortenzie

 

 

Fotky ze sázení si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

CESTA ZA POKLADEM aneb ADAPTAČNÍ DNY 6. AB

Přechod z 1. na 2. stupeň nebývá jednoduchý – mnohé se změní: nová třída, nové předměty, jiní učitelé a přicházejí i noví spolužáci.

Na ZŠ Heyrovského se snažíme nové kolektivy „nastartovat“ během třídenního adaptačního kurzu. Letos naše šesté třídy vyjely společně do RS Jasenka na Vysočině. Program měly obě třídy podobný, motivací byla cesta za pokladem a získávání dílků mapy neznámého ostrova, na němž se poklad nachází. Aby šesťáci dosáhli úspěchu, museli spolupracovat, protože zvítězit mohl buď celý tým, nebo nikdo. A tak přicházely „horké chvilky“, protože domluvit se na řešení a hlavně poslouchat se bez překřikování, to byl asi nejtěžší úkol ze všech.

Na konci setkání děti hodnotily adapťák jako „skvělou akci“. Nejen že se všichni zasmáli a zasportovali si, ale také se domluvili na pravidlech třídy, která všichni podepsali a tím se zavázali je dodržovat.

Místo hádek se začali podporovat, takže mapu s pokladem získali a domů odjížděli v dobré náladě. Největším pokladem pro nás všechny ale budou vzpomínky na vydařený společný pobyt.

Držíme palce našim šesťákům, aby jim vydrželo pomyslné „držení se za jeden provaz“.

Simona Krejčí, školní metodička prevence

22

 

 

Jeden z tradičních projektů naší školy spočívá ve spolupráci 9. a 1. tříd. Deváťáci se snaží být patrony nejmladších žáků, proto pro ně během roku připravují několik společných akcí a pomáhají prvňáčkům adaptovat se v naší škole.

Na začátku září jsme nejmladší spolužáky provedli po celé budově a ukázali jim spoustu zajímavých míst. Zároveň se mohli podívat do výuky.

Prvňákům jsme udělali radost a moc se těšíme na další akce s nimi.

 

Viktorie Hudcová a Ema Kabelková, 9.A

Foto z Projektu 9+1

 

Strana 1 z 76