Akce tříd

Brněnské dny pro zdraví

Ve středu 19. června proběhly Brněnské dny pro zdraví, které pořádala na pláži U Sirky naše základní škola. Organizace se ujal žákovský parlament a žáci 8.A. Pro naše žáky, školkáčky z okolních bystrckých mateřských škol i děti, které se tu s rodiči náhodně objevily, bylo připraveno 15 sportovních disciplín, kde si mohli vyzkoušet svou zdatnost. Po absolvování úkolů na jednotlivých stanovištích čekaly na všechny drobné odměny. 

Fotogalerie zde.

 

Projektový den 21. 6. 2024 – 3. ročník – Mimořádné situace

Mimořádné situace jsou pro nás zajímavým tématem, protože se do nich v běžném životě nedostáváme. Zkoušeli jsme si, jak se máme zachovat v různých situacích, jako jsou úrazy, požár, chemický poplach, jak se evakuovat nebo jak si vyhledat úkryt.

Celé dopoledne jsme mohli strávit venku a kromě učení jsme si užili hodně legrace, například když jsme se oblékli do protichemických obleků!

I když jsme si dopoledne vážně užili, všichni si uvědomujeme i vážnost situací, které jsme řešili. Nezapomínáme na možnosti povodní( případně tornád), které se v poslední době každoročně opakují a nelze také opomenout válečný konflikt na Ukrajině.

Fotogalerie

 

Ročníkové projekty

V úterý a středu 11. – 12. 6. 2024 měli žáci 9. tříd ZŠ Heyrovského možnost předvést své znalosti a schopnosti během prezentace svého ročníkového projektu. Témata si žáci vybírali sami, měli možnost využít konzultací učitelů. Cílem bylo téma zpracovat tak, aby posluchačům přinesli nové informace zajímavou a srozumitelnou formou. Úkolem bylo i vymyslet anketu a zpracovat odpovědi respondentů formou grafu. 
Každý se musel i srovnat s tím, že svou prezentaci okomentuje před posluchači z řad spolužáků a 8. ročníků. Komise neměla jednoduchou práci. Posuzovala jednotlivé projekty v oblasti technického zpracování (kvalita prezentace, využití zdrojů), zpracování ankety (grafy, počet respondentů, vhodnost zvolených otázek), estetické úrovně a jazykové stránky (písemná část a zejména ústní prezentace).
Mnohé práce měly vynikající úroveň. Mohli jsme se dozvědět něco z oblasti sportu (potápění, lezení po stěnách, americký fotbal, zápasy MMA, skákání na trampolíně), psychologie (spánková paralýza), zaujaly nás i koníčky (formule 1, rybaření, skládání stavebnic Lega, sbírání kryptoměny). Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny projekty Extrovert X introvert Viki Hudcové a Emy Kabelkové, Tragédie v Černobylu Karoliny Schelle a Mariany Březíkové, Úzkosti Sabiny Stranzali a Terezy Gallové a Efekt motýlích křídel Simony Volfové a Veroniky Kudelové. Zvláštní cenu poroty získali Matěj Kohout a Dan Friedl za téma Raspberry Pi (RPI), Lucie Staníková za zpracování odpovědí vysokého počtu respondentů ve svém projektu MHD a Nina Jelínková za prezentaci tématu Potápění v potápěčském vybavení. Všichni výše jmenovaní získali hodnotné ceny od našeho Klubu rodičů, kterým tímto děkujeme.

A ještě malou poznámku pro ty, kteří „nevyhráli (cenu).“ Je nám jasné, že většina lidí se velmi snažila, prostudovala mnoho dokumentů, tvořila pracně jednotlivé strany prezentací a mnozí i přinesli nejrůznější ukázky (učebnice, sportovní vybavení, obrázky…). Berte prosím svou účast v letošním ročníku jako výhru – nad tím, že se vám třeba nechtělo věnovat se práci, nebo nad obavami z vystupování před mnoha lidmi – jste dobří! Všichni jste udělali kus práce a překonali sami sebe.

Za nadšenou a spokojenou komisi zapsala Simona Krejčí.

Fotogalerie

 

Dne 11. 6. jsme se třetími ročníky vyrazili na třídní výlet.

Jako první jsme navštívili hrad Bouzov. Průvodci pro nás měli připravený velmi zajímavý program zaměřený na dětské návštěvníky s názvem Život na středověkém hradě. Vybraní chlapci zažili dokonce pasování na rytíře. Kamenem úrazu se však stal požadavek, aby nastávající rytíř odevzdal veškerý majetek… Mobilního telefonu se prakticky nedokázal vzdát nikdo!

Poté jsme vyrazili do Mladečských jeskyní. Připomněli jsme si život pravěkých lidí, viděli jsme nejen repliky, ale i originály kostí pravěkých zvířat, jeskynního medvěda i mamuta. Obdivovali jsme nádherné krápníkové útvary a dozvěděli jsme se zajímavosti o objevení tohoto jeskynního komplexu.

Zážitky z výletu nás provedou začátkem příštího školního roku, kdy budeme pravěk probírat ve vlastivědě.

Fotogalerie (bude dostupné později)

 

PROJEKT STOP ŠIKANĚ

V hodině OSV (Osobnostní a sociální výchova) jsme se zabývali společensky nebezpečným jevem, kterému se říká šikana a kyberšikana. Šesťáci pak dostali za úkol připravit si projekt „Stop šikaně“, který měl na tuto problematiku upozornit. Děti ve skupinách namalovaly a napsaly letáky s informacemi o šikaně a s doporučením jak se bránit. Žáci si také nacvičili krátké scénky, ve kterých ukázali, jak se šikana projevuje, nebo jak vypadá škádlení, které nebezpečné není, protože baví obě strany. Svoji přípravu šesťáci nejprve předvedli spolužákům a ti odvážnější se pak vydali do tříd 1. stupně. Ve většině tříd se jejich vystoupení líbilo, zvlášť když se do něj mohli i diváci zapojit. Na projektu si žáci 6. tříd nejvíce cení toho, že mohli pomoct v boji proti šikaně.

Simona Krejčí, školní metodička prevence ZŠ Heyrovského Brno

Foto

 

Kurz Přežít

Poslední květnový týden strávily osmičky na kurzu přežití v Zubří. Naučili jsme se uvařit guláš na otevřeném ohni, přenocovali jsme v lese, seznámili jsme se s mimořádnými situacemi a jejich řešením. Taky jsme zapracovali na vztazích ve třídě a snažil jsme se porozumět sami sobě. Celou dobu jsme si užívali skvělou přátelskou atmosféru, a proto si myslím, že cíl kurzu jsme splnili – přežili jsme.

Foto

 

Devítky v Praze

Předposlední květnový týden jsme strávili v Praze a skvěle jsme si to užili. Všechno začalo výšlapem na Petřín a jeho rozhlednu. Následovalo bludiště, Pražský hrad, Karlův most a zoo. Druhý den byl ve znamení památek, muzeí a divadel. Nejprve jsme vystoupali na Vyšehrad a prohlédli si Slavín. V Národním muzeu jsme se dozvěděli něco o jeho historii a pak si každý prošel, co ho zajímalo. Většina z nás zvolila vycpaná zvířata a minerály. Na Staroměstském náměstí jsme se podívali do podzemí, na radnici i na věž, nezapomněli jsme ani na Muzeum voskových figurín. Absolvovali jsme zajímavou prohlídku Národního divadla – bez světla, tedy potmě. Večer na nás čekalo představení ve Stavovském divadle. Poslední den bylo na programu letiště, seznámili jsme se s výcvikovým centrem pilotů, z okna autobusu jsme sledovali přistávání i starty letadel. I když sem tam trošku zapršelo, exkurze se vydařila. Škoda jen, že byla třídenní.

Foto

 

Krajské kolo ve vybíjené


V polovině května se chlapci ze 4. a 5. ročníku zúčastnili krajského kola ve vybíjené. Soutěžili s dalšími 7 týmy z celého Jihomoravského kraje o postup do celorepublikového finále. Bojovali jako lvi a jejich skvělý výkon stačil na krásné 6 místo. Moc gratulujeme.

JN

Foto

 

Strana 1 z 78