Školní projekty

Jeden svět na školách

Během měsíce března probíhal v Brně 12. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tento festival pořádá společnost Člověk v tísni a záštitu nad ním přebírají významné osobnosti jako např. Václav Havel.

Z naší školy se na něj vypravily 8. a 6. třídy a to do Studia dramatické výchovy Labyrint v Bohunicích. Žáci viděli autentické životní příběhy svých vrstevníků v různých částech světa.

Po promítnutí dokumentů následoval workshop - děti s lektorem diskutovaly o tom, co viděly, vyjadřovaly své názory, ptaly se. Největší pozornost asi vzbudil dokument o 14-tiletém Pepovi z České republiky, který už od sedmi let tráví každou volnou chvíli na brigádách a vydělanými penězi přispívá do rodinného rozpočtu svých nezaměstnaných rodičů. Chlapcovo sdělení, že ho vždycky zajímalo víc než hračky to, jestli bude druhý den mít co jíst a čím topit v kamnech, mnohé z nás donutilo k zamyšlení nad vlastními hodnotami.

Mimo debat děti hrály i scénky související s tím, co viděly - např. s chováním lidí vůči nějak odlišným jedincům. Malovali jsme i psali vše, co nám vrtalo v hlavě.

Ve škole jsme si ještě o tom, co jsme zažili, povídali. Na otázku: "K čemu nám to vlastně vše bylo, když se nás hlad, ani války netýkají ?" odpověděla jedna dívka ze 6. třídy: "Ano, to vše se nás netýká, a my si toho o to víc musíme vážit. A současně si musíme uvědomit, že jiní jsou na tom mnohem hůř a my bychom se měli snažit jim pomáhat." Není co dodat.

Album ve fotogalerii: březen - Festival Jeden svět

 

Exkurze 9. tříd

Správná volba budoucího povolání našich deváťáků I když naši žáci jsou v průběhu vzdělávání ve škole připravováni na správný výběr střední školy a volbu svého budoucího povolání, často šlápnou vedle. V tomto velice důležitém rozhodnutí v kariérním růstu jsme se rozhodli jim výrazně pomoci.

V rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR se naši žáci zúčastnili ve dnech 25. – 27. ledna 2010 následujících akcí:

1/ Exkurze na stavbu Kampusu v Bohunicích, kde si prohlédli pod vedením stavbyvedoucího jak už hotovou část stavby, tak i dokončovací práce na části, která je před kolaudací.

2/ Prohlídka Střední školy polytechnické Brno, Jílová 36g – jedné z nejmodernějších a nejlépe vybavených středních škol v Brně.

3/ Návštěva Domu učňovských služeb v Brně, Tučkova 2, kde si naši deváťáci na vlastní kůži vyzkoušeli pod vedením kvalifikovaných odborníků obory zedník, instalatér, malíř, truhlář, podlahář, sklenář a čalouník.

Tato třídenní akce určitě přispěla k optimální volbě povolání a s tím spojeným výběrem střední školy našich žáků v devátých třídách.

Album ve fotogalerii: leden - exkurze našich deváťáků

 

PROJEKT GOTIKA

Dne 23.3. na naší škole proběhl pro žáky 7. ročníku projektový den Gotika. Hlavní téma bylo, jak je patrno ze samotného názvu projektu, vrcholný středověk – 13. a 14. století v českých zemích.

V dějepise byly děti rozděleny do šesti čtyřčlenných skupin, kterým pak byla přidělena jednotlivá témata. Tyto skupinky shromažďovaly po tři týdny materiály, aby v daný den dokázaly zpracovat a zužitkovat nasbírané informace a prezentovat tak svoje práce před veřejností. Vyvrcholením projektu byla dvouhodinová prezentace před diváky, kterými nebyli jen ostatní žáci, ale i paní ředitelka, paní zástupkyně a paní psycholožka. Všechny skupinky se pak navzájem ohodnotily a obodovaly. Navíc si každý žák vyplnil svoje vlastní hodnocení a mohl si tak zrekapitulovat svoji práci, přínos skupině a nasbírané vědomosti.

V rámci mezipředmětových vztahů děti vytvářely v hodinách výtvarné výchovy malby inspirované Mistrem Theodorikem a trénovaly kresbu na detailech gotické architektury. V hodinách výtvarného kroužku pak vytvořily z krabic a lepenek majestátní hrad inspirovaný Karlštejnem, ovšem ten náš byl pojmenován Heyrovštejn. V hudební výchově si mohli žáci zazpívat nestárnoucí hity z filmového muzikálu Noc na Karlštejně.

Cílem celého projektu bylo nejenom zopakovat a rozšířit poznatky o tomto období našich dějin, ale i to, že je velice důležitá vzájemná spolupráce, týmové chování a respektování jeden druhého. Všechny žákovské projekty a výtvarné práce jsou vystaveny v prostorách školy.

Album ve fotogalerii: březen - Vrcholný středověk

 

Školní noviny - první číslo

pdf: Školní noviny - první číslo

 

Sexuální výchova pro 9. ročníky

Ve dnech 12. – 16.10. 2009 žáci devátých tříd vycestovali do Hodonína u Kunštátu na projektovou výuku se zajímavým tématem: Sexuální výchova. Hned zpočátku byli vyvedeni z názoru, že vše, týkající se sexu, znají a nic je nedokáže překvapit.

Každý den pracovali ve skupinách na nejrůznějších tématech souvisejících s lidskou sexualitou a večer se vždy scházeli, aby předvedli výsledky své práce a zahráli scénky na zvolené téma. Tyto večery se těšily veliké oblibě a herecké nadání mnohých sklidilo zasloužený potlesk.

Kromě „výuky“ jsme vycestovali i do pivovaru v Černé Hoře a odvážili jsme se i na vycházky do blízkého (zasněženého) okolí. Celý pobyt proběhl v pohodě a budeme ještě dlouho na vše příjemné vzpomínat.

Album ve fotogalerii: říjen - ŠVP 9. A,B Sexuální výchova

 

Adaptační pobyt 6.B a 8.B

Na přelomu září a října vyrazily dvě třídy, které mají nové třídní učitele (a 6. B i nové spolužáky) na adaptační neboli stmelovací pobyt, který se konal v Hodoníně u Kunštátu. Na programu byly především různé hrátky a hry, ve kterých jsme se pokoušeli budovat dobré vztahy v kolektivu, více se poznávat a stanovit si pravidla pro další spolupráci. To se určitě povedlo. Tři dny a dvě noci nám utekly rychle a budeme na ně vzpomínat s úsměvem :-)

Mgr. Simona Krejčí

Album ve fotogalerii: říjen - Adaptační pobyt 6.B a 8.B

 

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

 
 

Barevný podzim v 6.B

Máme rádi barvy, protože nás dokážou pěkně naladit. Domluvili jsme se tedy, že si zpříjemníme školní výuku a sladíme se s podzimem, o kterém se říká, že je barevným obdobím. Každou středu od září do října přijdeme všichni oblečení v jedné barvě – a vítězem se stává ten, kdo je „nejbarevnější“. Ten má pak také výhodu v tom, že nebude zkoušený a navíc losuje barvu pro příští středu.

První středa byla BLEDĚMODRÁ. Můžete se podívat, jak nám to slušelo :-)

(Následuje bílá, oranžová).

Simona Krejčí, třídní učitelka

Album ve fotogalerii: září - Barevný podzim v 6.B

 

Strana 6 z 7