logoEUClil

 

 

V uplynulém školním roce se naše škola zapojila do projektu Erasmus+. Jedná se o vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

 

Díky získané finanční podpoře mohli v  červnu 2022 tři pedagogové a jedna asistentka pedagoga vycestovat na týdenní studijní pobyt do Dublinu, hlavního města Irska. Kurzy probíhaly pod záštitou organizace English Matters v prostorách Trinity College a jejím okolí.

 

Pedagogové se seznámili s moderními teoriemi a tématy v oblasti osvojování si anglického jazyka. Zaměřili se na zdokonalení svých dovedností v oblasti metodiky a didaktiky cizího jazyka a na zavádění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů.

 

V listopadu 2022 pořádáme setkání účastníků výjezdních kurzů s ostatními pedagogy, kde budou s nimi moci sdílet své nově nabyté zkušenosti.

 

Během tohoto školního roku účastníci projektu propojí díky metodě CLIL výuku různých nejazykových předmětu s výukou cizího jazyka (v našem případě anglického).

 

Prezentace s fotogalerií ke zhlédnutí zde.