Kroužky

 

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Leden – červen 2022

název

vedoucí

pro žáky

počet

přihlášených

cena/žák

termín

Kondiční cvičení

p.uč.Bajužík

6. - 9. roč.

10

zdarma

ČT 15:30 - 16:30 leden - květen

Florbal II

p.uč.Bajužík

6. - 9. roč.

11

zdarma

ČT 16:30 - 17:30 leden - květen

Heyrna - kroužek deskových a karetních her

p. uč. Fiedler

2. – 5. roč.

15

zdarma

ST 14:00 - 15:00 leden - květen

Hravá matematika

p. uč. Břicháčková

6. – 9. roč.

15

zdarma

PO 12:45 – 14:15

Astronomický

kroužek

p.uč.Chyba

3. – 5. ročník

10

380,-

ST 16:00 – 17:00 únor - květen

Astronomický

kroužek

p.uč.Chyba

3. – 5. ročník

5

380,-

ČT 16:00 – 17:00 únor - květen

Přírodovědné hokusy-pokusy

p.as. Šenkýřová

2. – 5. ročník

13

zdarma

PO/3x měsíčně

14.00 – 15.00 do leden 2022, další běh únor - červen

Přírodovědný

kroužek

p.uč.Vrtěna

9.roč.

5

zdarma

ST/1. a 2. v měsíci

   13.00 – 14.30

do leden 2022, další běh únor - červen

Jumping

sl.Csurgaiová

6. – 9.

ročník

10

zdarma

ÚT 14:30 – 15:30 leden - červen

Robotika

p.uč. Duda

3. – 5. ročník

11

zdarma

ČT 12:45 – 13:30

leden - červen

Kroužek

českého jazyka

p.uč. Prátová

9. ročník

15

280,-

ÚT 13:45 – 14:15 do dubna 2022

Pěvecký sbor

p.uč.Sedláčková

I. a II.st.

9

zdarma

ST 13:40 – 14:25

Leden - červen

Kroužek matematiky

p.uč.Břicháčková

9. ročník

15

280,-

ČT 07.00 – 07:45

do dubna 2022

Keramika

p.uč.

Janoušková Z.

3. roč.

8 - 12

800,-

 

PO 14:00 – 15:30

Únor - duben

Keramika

p. uč. Slámová

2. roč.

8 - 12

ÚT 14:00 – 15:30

Únor - duben

Školné vybírá vedoucí kroužku.

Platba bude potvrzena do ŽK nebo deníčku.