Kroužky

Nabídka kroužků na období říjen - prosinec školního roku 2019/2020

název

vedoucí

pro žáky

cena/žák

termín

Florbal I

p. uč. Mitaš

3. - 5. roč

zdarma

ČT 15:30 - 16:30

Florbal II

p. uč. Mitaš

6. - 9. roč.

zdarma

ČT 16:30 - 17:30

Hravá matematika

p. uč. Břicháčková

6. - 9. roč.

zdarma

ST 13:45 – 15.15

Heyrna

p. uč.Machálková

p.uč.Melíšková

2. – 5. roč.

zdarma

ST 14:00 - 15:00

Kroužek ČJ

p. uč. Prátová

9. roč.

400,--

ÚT 13:45 – 14:30

Keramika

p. uč. Böhmová

2. - 3. roč.

800,--

ST 13:30 - 15:00

Keramika

p. uč. Sviderská

2. - 3. roč.

ČT 13:30 - 15:00

Gymnastika

p.uč.Podhajská

1.- 3. ročník

990,--

ÚT 14:30 – 15:30

 

Školné vybírá vedoucí kroužku.

Platba bude potvrzena do ŽK nebo deníčku.