Projekty ESF

op jak

 

Na naší škole probíhá v období  leden - srpen 2023 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

doucovani-projekt

 

Na naší škole probíhá v období  září - prosinec 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

doucovani-projekt

 

Na naší škole probíhá v období  leden - srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

doucovani-projekt

 

III Společné vzdělávání ve zdravé škole

lll spolecne vzdelavani

 

 PolyGram

 

Naše škola je zapojena do projektu PolyGram od školního roku 2018/2019.

"PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.

 

Informace o jeho hlavním cíli a náplni se dočtete v zde.

 

logoeuamsmt

 

   

Centra kolegiální podpory ve společném vzdělávání

 

centra koleg podpory2020

 

 

banner01-1

 

   

Strana 1 z 2