Projekty ESF

 PolyGram

 

Naše škola je zapojena do projektu PolyGram od školního roku 2018/2019.

"PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.

 

Informace o jeho hlavním cíli a náplni se dočtete v zde.

 

logoeuamsmt

 

 

Centra kolegiální podpory ve společném vzdělávání

 

centra koleg podpory2020

 

 

banner01-1

 

 

plakat proj spol vdel 2019 2020

info k plakat spol vzdel 2019 2020

   

PROJEKT spol vzdel

svzs doevetek

   

Strana 1 z 2