cr-pomahaivivna-zemi

Žáci prvního ročníku se během letošního školního roku zapojí do projektu Global Storylines. Projekt pochází ze Skotska. Díky projektu se děti naučí lépe participovat a zapojíme globální témata do běžné výuky. Projekt posílí vztah mezi žáky,  zaměřuje se na rozvoj dovednosti řešení konfliktů prostřednictvím spolupráce a přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování.

Projekt „Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines“ realizuje NaZemi ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Projekt finančně podporuje Česká rozvojová agentura.