Školská rada řeší problémy týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a hodnotí jejich následnému uskutečňování, schvaluje výročních zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává návrhy rozpočtu školy na další školní rok. Vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhovaným opatřením ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

Tomáš Hejl

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Tomáš Jára

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zástupci volení z řad pedagogů:

Mgr. Eva Břicháčková

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bc. Andrea Koubková Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Martina Suchánková

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Marek Žic Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Přílohy:

Jednací řád

Volební řád

 

 

 

 

Máte-li náměty, dotazy či připomínky pro naši práci, rádi je uvítáme na našich emailových adresách.