Logo OPVK

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

 

Info o projektu OP-VK na stránkách města Brna

 

 V rámci tohoto projektu na naší škole funguje Kroužek aktivního občanství a sociálního rozvoje „ODDECHOVÝ  ČAS“ pro žáky 5. – 9. ročníku. Program kroužku je seberozvojový, obsah ovlivňují sami účastníci. V rámci setkávání se žáci pod vedením zkušené vyučující věnují rozvoji sociálních dovedností, sebepoznávání, nácviku komunikace a kooperace, náhledu na své chování a chování druhých, uplatňování demokratických principů – to vše zážitkovou formou, taktně a s respektem k druhým.

 

publikace

 


alt