Školní projekty

Školní karneval aneb není nutno, aby bylo přímo veselo

Letošní rok jsme se při přípravě karnevalu inspirovali písničkou „Není nutno, aby bylo přímo veselo.“ Proto se společným tématem staly veselé masky. A bylo jich k vidění opravdu hodně.

Počet zúčastněných dětí z prvního stupně hluboce překročil magické číslo 100 a konečný počet se nám ustálil na čísle 133. Je to zatím nejvyšší počet dětí, které jsme na karnevalu měli.

Hned od prvních okamžiků to byl pořádný mumraj, když se všechny veselé masky rozpohybovaly do rytmu taneční hudby. Vytrvalost tanečníků byla obdivuhodná. Vydrželi na parketu celých 150 minut v pěkně rychlém tempu.

O zábavu, hudbu i tombolu se po celou dobu starala skvělá čarodějnická taneční skupina tvořená učitelkami prvního stupně a neméně důležitá skupinka horníků v ukázkově špinavých montérkách tvořená vychovatelkami ze školní družiny. Oči jsme na nich mohli nechat.

Hlavní náplní karnevalu byl sice tanec a vyhodnocení masek, ale našli jsme si i chvíle na vděčné hry s balónky, malé občerstvení a samozřejmě na tombolu. Ta byla velmi štědrá. Rozdalo se všech 133 balíčků s malými drobnostmi a také balíčky odměn za krásné a originální masky. Největší obdiv poroty za své masky získali: husita, čarodějnice, vodník, deratizér a gejša.

Více si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Velký dík patří všem, kteří se na této vydařené akci podíleli:

  • vychovatelkám ze školní družiny;
  • učitelkám 1. stupně;
  • dalším pomocníkům, kteří v průběhu karnevalu nebyli vidět, ale bez nich by to  nebylo ono (např. připravili ozvučení, nafotili krásné fotky, zajistili úklid….)

Tak ještě jednou velký dík všem. 

Jana Nekulová, TU 1.C

Album ve fotogalerii: Školní karneval

 

Akce „Páťák“

Ve středu 12. 3. 2014 na naší škole proběhla akce „Páťák“. Přivítali jsme páťáky ze ZŠ Žebětín a ZŠ Pramínek a společně jsme strávili příjemné dopoledne. Ve smíšených skupinách děti putovaly mezi čtyřmi stanovišti, kde se hrály hry zaměřené na vzájemné poznávání, spolupráci, ale také poznání naší školy. Jak děti hodnotily celou akci, se můžete dočíst z listků květin na nástěnce u šaten.

za realizační tým Mgr. Renata Polmanová

Album ve fotogalerii: Akce páťák

 

Zdravá pětka

V prvním prosincovém týdnu si nejprve žáci 7.A a následně 6.A, 5.A a 5.B prošli lekcí o zdravé výživě. Celý program byl rozdělen na dvě části, nejprve se žáci formou soutěží seznámili s tím, co je a není zdravé. Dále zjistili, kde získat potřebné informace o potravinách.

V druhé hodině si sami podle receptů připravili drobné občerstvení, které všem moc chutnalo.

Mgr. Karla Prátová, TU 7.A

Album ve fotogalerii: Zdravá pětka

 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Věděli jste, že v Evropě se mluví 225 jazyky? Že nejrozšířenějším jazykem v Evropě je ruština? A že esperanto je uměle vytvořený jazyk? Toto všechno nám má připomenout 26. září, tedy den, který se od roku 2001 označuje jako Evropský den jazyků Evropský den jazyků ukazuje na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjadřuje podporu jazykovému vzdělávaní. Na naší škole se učíme vedle češtiny anglicky, německy a rusky. Žáci si k tomuto dni připravili zajímavosti o Rusku, Velké Británii, USA a Německu.
(Mgr. Olga Matoušková)

Album ve fotogalerii: EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 

 

 

Školní výuková zahrada

Během jarních měsíců jsme zahájili práce na školní výukové zahradě. Žáci založili záhon s bylinkami, vyseli květnou louku a vysadili živý plot. Část rostlinného materiálu byla zakoupena v zahradnictví Čtyřlístek v Brně Bystrci. Část rostlin jsme získali od tohoto zahradnictví jako sponzorský dar. Za což tímto velmi děkujeme.

Album ve fotogalerii: Školní výuková zahrada

 

Sázení stromu 1. tříd

V pondělí 29.4. jsme sázely dlouho očekávaný „Náš" strom, jinan dvoulaločný – gingo bilobu. Dlouho jsme se na tento okamžik připravovali. Vyráběli jsme stromečky z keramiky, od maminek a tatínků si za ně vyprosili peníze na koupi skutečného stromu, který bude památkou na rok, kdy jsme se stali školáky. Uvidíme, kdo poroste rychleji, my nebo náš jinan?

Děti z 1.A a 1.B

Album ve fotogalerii: Sázení stromu 1. tříd

 

Školní zájezd do Anglie

Je velmi těžké popsat slovy zážitky a dojmy z Velké Británie. Doufám, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že to bylo úžasné. Měli jsme úžasný program, úžasnou průvodkyni i úžasný pedagogický dozor. Celý pobyt trval sice jen šest dní, z toho dva dny strávené v autobuse, ale navštívili jsme skoro všechny památky a zajímavá místa v Londýně a jeho okolí.

Procházeli jsme se kolem parlamentu, šli jsme okolo Buckinghamského paláce, prošli jsme se po Tower Bridge, viděli jsme celý Londýn z kabinky londýnského oka, navštívili jsme snad všechna známá náměstí od Trafalgaru až po Picadilly Circus. Jeli jsme lodí po Temži a viděli nultý poledník. Navštívili jsme Stratford nad Avonou, rodiště Williama Shakespeara a Shottery, rodiště jeho manželky Anne Hathaway. Jeli jsme londýnským metrem a nakupovali na slavné Oxford Street. Toto a spoustu dalšího jen za čtyři dny. K tomu všemu jsme byli ubytováni v anglických rodinách, takže jsme byli obklopeni angličtinou na každém kroku. Jednoduše řečeno, jsem velmi šťastná, že se mi naskytla příležitost tento pobyt absolvovat a všem ho vřele doporučuji.

Dominika Dobiášová, 8.A

Album ve fotogalerii: Zájezd do Anglie

 

Strana 3 z 7