Projekty EU

Podporováno z Evropského fondu

1.) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Lidská práva a rovné příležitosti - Jedná se o přípravy na vyučovací hodiny osobnostní a sociální výchovy, případně pro některé vybrané hodiny občanské výchovy v 7. ročníku. Obsah je zaměřen nejen na to, v čem základní lidská práva lidem pomáhají, ale i na to, co může nastat při jejich porušování.

Mgr. Kateřina Xaverová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Čeština vážně a nevážně - Tento soubor obsahuje pracovní listy k procvičení a zopakování učiva českého jazyka pro 5.-9. ročník, kromě doplňovacích cvičení jsou zde i hry (domino, skrývačky, barevné omalovánky).Pracovní lisy se zaměřují jak na pravopis, tak na slovní druhy a skladbu.

Mgr. Karla Prátová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Bijásek - Jsou to pracovní listy k výuce českého jazyka - čtení. Jedná se vždy o životopis spisovatele a na to navazuje test.. Ročník: 3. a 4. roč.

Mgr. Jitka Kratochvílová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Marcela Štroblová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zajímavá příroda – pracovní listy pro žáky 1. a 2. tříd z prvouky.

Mgr. Marie Zemanová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

2.) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Přísloví v Aj – šablona pro anglický jazyk 7. a 8. ročník základní školy. Sada pracovních listů k učebnicím a okruhům Way to win. V úvodu vždy nové přísloví v Aj, překlad a doslovný překlad plus slovíčka a cvičení na probíranou gramatiku.

Mgr. Luboš Kleis, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

English is Easy - šablona pro anglický jazyk 7. a 8. ročník základní školy. Sada pracovních listů k učebnicím a okruhům Way to win. Žáci procvičují gramatiku a slovní zásobu.

Mgr. Verovika Fruncová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

3.) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sbírka úloh - Jedná se o soubor pracovních listů. Cílová skupina: 4. - 5. ročník

Mgr. Renata Polmanová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Brno – město, kde žijeme - blíže seznamuje žáky s historií a současností města. Od jeho vzniku, se zaměřením na severozápadní část Brna – Bystrc a Podkomorské lesy. Šablona je určena pro žáky 3.ročníku.

Mgr. Eva Barovjanová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Hezky česky - Šablona je souborem pracovních listů, které mají žákům pomáhat s opakováním, procvičováním a upevňováním učiva českého jazyka – především pravopisu, skladby a tvarosloví. Některé pracovní listy slouží k prověření znalostí mluvnice i k nácviku schopnosti interpretace literárních textů. Cílová skupina: 7. ročník

Mgr. Simona Krejčí, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Roční období - Pracovní listy které jsou tematicky zaměřeny na roční období a jednotlivé měsíce v roce žáci plní úkoly z prvouky a českého jazyka. 1. ročník.

Hana Hloucalová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Angličtina hravě - Jedná se o soubor pracovních listů pro výuku angličtiny ve 3. - 5. ročníku na doplnění učiva.

Mgr. Dana Radvanová Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Čeština hravě – Učební soubor obsahuje pracovní listy a testy, které jsou určeny pro 6. - 7. ročník.

Mgr. Silvie Dostálová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Hardware a MS Office - Učební soubor obsahuje prezentace týkající se historie počítačů, informatizace, typy počítačů a hardwarového vybavení počítače. Dále učební soubor obsahuje pracovní listy, které jsou zaměřeny na programy MS Office. Cílová skupina: 6. ročník

Mgr. Tomáš Palupa, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

MS Office - Učební soubor obsahuje pracovní listy. Pracovní listy jsou zaměřeny na práci v programech: Malování, Word, Excel, Internet Explorer. Cílová skupina: 7. ročník

Mgr. Tomáš Palupa, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Hravá angličtina - Pracovní listy zaměřené na procvičování slovní zásoby v angličtině formou hry Bingo. 1. ročník.

Hana Sviderská, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Čtení s porozuměním - Pracovní lity zaměřené na zdokonalení techniky čtení a čtení s porozuměním v 1. ročníku. V pracovních listech jsou úkoly, které navazují na články v učebnici Moje první čítanka. 1. ročník

Mgr. Hana Sviderská, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Výchova ke zdraví - Pracovní listy zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu pro žáky prvních tříd. Děti plní jednoduché úkoly z prvouky a českého jazyka. 1.ročník.

Hana Hloucalová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Tvorba WWW stránek - Učební soubor obsahuje prezentace ve kterých je popsána teorie tvorby www stránek v html jazyku. Dále soubor obsahuje pracovní listy, které jsou zaměřeny na procvičení daného tématu. Cílová skupina: 8. - 9. ročník.

Mgr. Tomáš Palupa, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

4.) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků

Cvičení z aritmetiky – pracovní listy a testy (zlomky, dělitelnost, výrazy, rovnice, úvod do slovních úloh)

Mgr. Eva Břicháčková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kružítkem a pravítkem – šablona pro matematiku 7. a 8. ročník základní školy. Především sada pracovních listů zaměřená na procvičení a zdokonalení rýsovacích dovedností. Zajímavé úlohy z geometrie. Praktické opakování.

Mgr. Luboš Kleis, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Počítáme do sta – pracovní listy pro žáky 2. tříd z matematiky.

Mgr. Lenka Bálková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Matematika je fajn - Náplň: PL a prezentace pro výkuku geometrie ve 3. ročníku ZŠ

Mgr. Jana Nekulová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

5.) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Příroda kolem nás – pracovní listy pro žáky 1. a 2. ročníků z prvouky.

Mgr. Lenka Bálková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Naše vlast – Soubor obsahuje pracovní listy z vlastivědy pro výuku žáků 5. tříd.

Mgr. Alena Fialová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Základy fyziky - Obsahuje pracovní listy a prověrky z učiva fyziky pro žáky 6. - 9. ročníku.

RNDr. Jaroslav Vtěna, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Regionální geografie - Charakteristika: prezentace a pracovní listy sloužící k výuce regionální geografie světadílů
Třída: 7. a 8. ročník

Mgr. Jiří Mitaš, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Fyzika hravě - Obsahuje prezentace a prověrky z učiva fyziky pro žáky 6. - 9. ročníku.

RNDr. Jaroslav Vtěna, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Bezobratlí a obratlovci - výkladové prezentace a pracovní listy

Mgr. Eva Břicháčková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript