Akce tříd

Pasování prvňáků

27.4. pozvali prvňáčci paní ředitelku do svých tříd a předvedli, jak se už naučili číst. Sice ještě neznají úplně všechna písmena, ale pěknou pohádku přečetli moc hezky. Paní ředitelka je potom pasovala na čtenáře, z čehož měli všichni velikou radost. Přejeme našim nejmenším žáčkům, aby je pěkné knížky provázely celý život a přinášely jim mnoho radosti a poznání.

Mgr. Denisa Böhmová a Mgr. Veronika Vavrušová, TU 1. tříd

Album ve fotogalerii: Pasování prvňáků 

Beseda s Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívila naši školu učitelka, herečka a především autorka dětských knih Michaela Fišarová. Pro žáky uspořádala hned tři besedy, během nichž se děti dozvěděly zajímavosti o spisovatelském povolání, seznámily se blíže s tvorbou autorky a čtvrté ročníky se pobavily i o závažném problému dnešní doby, jako je kyberšikana, o níž jedna z knih Michaely Fišarové pojednává. Účastníci besed byli rozděleni podle ročníků, ústředním tématem každé ze skupin byly knihy:  A-Ž půjdeš do školyKamínek, které jsou určeny pro začínající a mírně pokročilé čtenáře.

 4. ročník měl besedu rozšířenou o titul Náš dvůr má tajemství, kde jsou hlavními hrdiny děti ve věku odpovídajícím této třídě. Vyprávění autorky a diskuze s dětmi byly prostřídány ukázkami z knih, a to v hereckém podání pana Miroslava Reila, jež bylo skvělým a zábavným oživením. Na závěr měli žáci možnost se zeptat na spoustu věcí, které je zajímaly a na které jim paní Fišarová velmi ochotně odpovídala.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1.stupně

Album ve fotogalerii: Beseda s Michaelou Fišarovou 

Uklízíme Bystrc

Ve středu 11.4. jsme s dětmi ze 2. A vyrazili na přírodovědnou procházku spojenou s úklidem našeho krásného okolí. Nejdřív jsme v lese za zoologickou zahradou obdivovali krásně rozkvetlé sasanky a další jarní květiny a pak jsme začali sbírat harampádí, které se nahromadilo kolem lesních a polních cest. Úlovek byl velký: pneumatika, vanička sprchového koutu, plastový blatník od auta a samozřejmě další drobné odpadky. Děti sbíraly ze všech sil, za což jim patří velký dík.
Mgr. Hana Sviderská, třídní učitelka 2.A

Album ve fotogalerii: Uklízíme Bystrc 

Heyrák v Praze

První jarní dny, ale jen podle kalendáře, jsme strávili my osmáci v Praze. Náš program začínal na Petříně. Nahoru jsme museli bohužel po svých, zrovna totiž probíhala údržba lanovky. Po výšlapu jsme si to užili v zrcadlovém bludišti. Následovalo 299 schodů na rozhlednu, odkud jsme měli Prahu jako na dlani. Z Petřína jsme pokračovali na Hrad a stihli jsme se podívat i na schůzi Parlamentu ČR. Po večeři jsme zamířili do Národního divadla na Shakespearův Sen čarovné noci. Druhý den nás čekaly Filmové ateliéry Barrandov, plavba po Vltavě, Muzeum voskových figurín a cesta zpět.

Natka Trnková, 8.A

Album ve fotogalerii: Exkurze Praha 

Komiksový workshop

Ve středu 28. 3. 2018 naši žáci 5. tříd absolvovali komiksový workshop s Ing. Danielem Vydrou. Dozvěděli se, z čeho se komiks skládá, jakou funkci má určitá „bublina“ a co obnáší tvorba samotného komiksu. V rámci workshopu si ve skupinách zkusili komiks vytvořit a předvést ho dramatickým čtením či scénkou, pro kterou měl pan Vydra nachystané i kostýmy. Žáky dvouhodinový workshop velice bavil a rádi by si své znalosti a schopnosti v budoucnu prohloubili.

Za 5. třídy Mgr. Barbora Hrabcová, TU 5. B

Album ve fotogalerii: Komiksový workshop 

Den s Andersenem

V pátek 23. 3. 2018 jsme v naší škole vzpomínali na dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Narodil se 2. dubna 1805 a za svůj život napsal mnoho krásných pohádek.

Tématy pro letošní oslavy byly knihy Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka pro mladší děti a pro čtvrťáky a páťáky Foglarovy Rychlé šípy. V rámci čtenářských dílen děti četly příběhy, plnily úkoly, poslouchaly audionahrávky, malovaly obrázky, tvořily komiksy, pokusily se dostat ježka z klece. Letošní čtenářské aktivity Noci či Dne s Andersenem jim budou připomínat pamětní průkazy.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Den s Andersenem 

UPOZORNĚNÍ

 

Dnes 27.03.2018 v době hovorových hodin nebude přítomna p. uč. Renata Polmanová.

Ke konzultaci využijte jejích konzultačních hodin v době od 03.04.2018.

 

AKCE PÁŤÁK

Právě na první jarní den k nám přišli páťáci ze Žebětína a společně s našimi prožili zábavné dopoledne na naší škole. Rozlosovali se do šesti skupinek a postupně plnili různé úkoly. Od aktivit tělocvičných, přes vědomostní, až po spolupráci při stavění věží, či nakreslení si cesty na Špilberk. Celé dopoledne nakonec velmi rychle uteklo a rozešli jsme se jako dobří známí. Jistě k tomu přispělo i sluníčko, které nás za oknem celé dopoledne pozorovalo.

Mgr. Eva Barovjanová, TU 5.A

Album ve fotogalerii: Akce páťák 

Strana 6 z 70