Akce tříd

Výlet třeťáků

V pátek 18. 5. se naši třeťáci vydali na společný výlet. Navštívili 3 krásná místa. První   zastávkou se  stal  hřebčín  v  Napajedlích,  který  odchoval několik skvělých koní, kteří byli úspěšnými běžci na Velké pardubické. Druhým  místem,  které  navštívili,  se stal vodní svět v Modré. Zde si mohli  prohlédnout  a  dozvědět  se  mnoho  zajímavostí z vodní světa. Největší atrakcí byl bezpochyby obří kapr Jonáš. Poslední  zastávkou  byla  Spytihněv,  odkud  pluli  lodí  po Baťově kanálu. To byla jízda!

Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Výlet třeťáků 

Sázení stromu prvňáků

Jak už se stalo na naší škole tradicí, prvňáčci věnovali školní zahradě nový strom. Svého úkolu se zhostili velice zodpovědně a s pomocí pana učitele Mitaše a kluků z deváté třídy zasadili malou třešeň. Věříme, že se o ni budou v příštích letech dobře starat a budou moci ochutnat i její sladké plody.

Mgr. Denisa Böhmová a Mgr. Veronika Vavrušová, učitelky 1. tříd

Album ve fotogalerii: Sázení stromu prvňáků 

ŠVP Křižanov

V týdnu od 23. do 27. dubna se děti z druhého ročníku zúčastnily školy v přírodě v rekreačním středisku Drak v Křižanově.

Pobyt jsme si zpestřili dopolední procházkou do městečka Křižanov, kde si děti vyzkoušely nakupování a hospodaření se svými penězi.
Pro většinu z nich byl asi největší zážitek stezka odvahy, která se kvůli nepřízni  počasí konala v jídelně, ale i tak byla pro některé velmi strašidelná.
Ubytování i strava byly velmi dobré, také areál rekreačního zařízení byl pěkný a vhodný pro naše děti.

Jak školu v přírodě hodnotili děti:

„Jak jsem očekávala, byly tam hry a soutěže. Byli jsme v lese a tam jsme stavěli domečky, malovali jsme si hůlky a košťata. Byla tam pěkná hřiště. Koupila jsem si tam i pejska, jmenuje se Ťapka. Jak jsem očekávala, večer mě bolely nohy.“

„Mě se nejvíc líbila vybíjená, taky se mi líbilo, jak jsme stavěli domečky. Byly dobré snídaně. Měli jsme kuličky s mlékem nebo rohlík s paštikou, s okurkou a salámem. V pokoji jsme byli čtyři.“

Mgr. Hana Sviderská, TU 2.A

Album ve fotogalerii: ŠVP Křižanov 

Pasování prvňáků

27.4. pozvali prvňáčci paní ředitelku do svých tříd a předvedli, jak se už naučili číst. Sice ještě neznají úplně všechna písmena, ale pěknou pohádku přečetli moc hezky. Paní ředitelka je potom pasovala na čtenáře, z čehož měli všichni velikou radost. Přejeme našim nejmenším žáčkům, aby je pěkné knížky provázely celý život a přinášely jim mnoho radosti a poznání.

Mgr. Denisa Böhmová a Mgr. Veronika Vavrušová, TU 1. tříd

Album ve fotogalerii: Pasování prvňáků 

Beseda s Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívila naši školu učitelka, herečka a především autorka dětských knih Michaela Fišarová. Pro žáky uspořádala hned tři besedy, během nichž se děti dozvěděly zajímavosti o spisovatelském povolání, seznámily se blíže s tvorbou autorky a čtvrté ročníky se pobavily i o závažném problému dnešní doby, jako je kyberšikana, o níž jedna z knih Michaely Fišarové pojednává. Účastníci besed byli rozděleni podle ročníků, ústředním tématem každé ze skupin byly knihy:  A-Ž půjdeš do školyKamínek, které jsou určeny pro začínající a mírně pokročilé čtenáře.

 4. ročník měl besedu rozšířenou o titul Náš dvůr má tajemství, kde jsou hlavními hrdiny děti ve věku odpovídajícím této třídě. Vyprávění autorky a diskuze s dětmi byly prostřídány ukázkami z knih, a to v hereckém podání pana Miroslava Reila, jež bylo skvělým a zábavným oživením. Na závěr měli žáci možnost se zeptat na spoustu věcí, které je zajímaly a na které jim paní Fišarová velmi ochotně odpovídala.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1.stupně

Album ve fotogalerii: Beseda s Michaelou Fišarovou 

Uklízíme Bystrc

Ve středu 11.4. jsme s dětmi ze 2. A vyrazili na přírodovědnou procházku spojenou s úklidem našeho krásného okolí. Nejdřív jsme v lese za zoologickou zahradou obdivovali krásně rozkvetlé sasanky a další jarní květiny a pak jsme začali sbírat harampádí, které se nahromadilo kolem lesních a polních cest. Úlovek byl velký: pneumatika, vanička sprchového koutu, plastový blatník od auta a samozřejmě další drobné odpadky. Děti sbíraly ze všech sil, za což jim patří velký dík.
Mgr. Hana Sviderská, třídní učitelka 2.A

Album ve fotogalerii: Uklízíme Bystrc 

Heyrák v Praze

První jarní dny, ale jen podle kalendáře, jsme strávili my osmáci v Praze. Náš program začínal na Petříně. Nahoru jsme museli bohužel po svých, zrovna totiž probíhala údržba lanovky. Po výšlapu jsme si to užili v zrcadlovém bludišti. Následovalo 299 schodů na rozhlednu, odkud jsme měli Prahu jako na dlani. Z Petřína jsme pokračovali na Hrad a stihli jsme se podívat i na schůzi Parlamentu ČR. Po večeři jsme zamířili do Národního divadla na Shakespearův Sen čarovné noci. Druhý den nás čekaly Filmové ateliéry Barrandov, plavba po Vltavě, Muzeum voskových figurín a cesta zpět.

Natka Trnková, 8.A

Album ve fotogalerii: Exkurze Praha 

Komiksový workshop

Ve středu 28. 3. 2018 naši žáci 5. tříd absolvovali komiksový workshop s Ing. Danielem Vydrou. Dozvěděli se, z čeho se komiks skládá, jakou funkci má určitá „bublina“ a co obnáší tvorba samotného komiksu. V rámci workshopu si ve skupinách zkusili komiks vytvořit a předvést ho dramatickým čtením či scénkou, pro kterou měl pan Vydra nachystané i kostýmy. Žáky dvouhodinový workshop velice bavil a rádi by si své znalosti a schopnosti v budoucnu prohloubili.

Za 5. třídy Mgr. Barbora Hrabcová, TU 5. B

Album ve fotogalerii: Komiksový workshop 

Strana 8 z 72