Akce tříd

Světýlko mezi námi

V pondělí 10.10. 2016 nás navštívili pan Mareček s panem Pavlem Ilčíkem (Pecinkem) z nadace Světýlko. Pan Pecinek nám vyprávěl o svém těžkém životě plném drog a ztrát. Již v dětství začal užívat návykové látky kvůli staršímu bratrovi, který své závislosti později podlehl. Díky sestře se dostal z nejhoršího. Ale až teprve narození syna ho donutilo otevřít oči a začít se léčit. Při jeho léčbě mu byli nápomocni například pracovníci kyjovského K-centra a pan Mareček z Gruntu. Díky všem těmto lidem se dokázal vrátit do normálního života. Panu Pecinkovi tímto děkujeme, že nám otevřeně povyprávěl svůj životní příběh. Za jeho snahu a za jeho upřímnost ho velmi obdivujeme.
Pokud vás to zaujalo stejně jako nás, navštivte jeho facebookové strány Pecinek.cz a také můžete na YouTube zhlédnout dokument s názvem Pecinek.cz: Nebylo to jednoduché.
Žáci 8.A
Šimon Hrdlička, Lucie Mrázková a Klára Pelánková

 

Kurz sexuální výchovy

Jak už je na ZŠ Heyrovského tradicí, deváťáci v září absolvovali třídenní kurz Sexuální výchovy.
První den jsme jeli autobusem do Ivančic, kde jsme byli ubytovaní ve středisku volného času Horizont. Nejprve nás učitelé rozdělili do tří skupin, ve kterých jsme se pravidelně scházeli a pracovali po celou dobu pobytu.Každá skupina měla denně jiného učitele, aby si nás užili všech a my jich. Po úvodu, kdy jsme každý mohli říct, na co se těšíme, co bychom se chtěli dovědět a zda se něčeho bojíme, jsme se zabývali základními pojmy z oblasti lidské sexuality. Po vyjasnění některých pro nás neznámých slov jsme si povídali o ideální partnerce a partnerovi, malovali jsme i naše návrhy. Pokoušeli jsme se také sepisovat seznamovací inzeráty. Při večerním setkání a sledování scének na téma Seznámení jsme se všichni dobře bavili.
Druhý den hned po snídani jsme začali probírat anatomii lidského těla a početí dítěte. Poté všechny druhy antikoncepce. Zjistili jsme, že se dělí do tří skupin: hormonální, nitroděložní, bariérní atd… Nakonec jsme měli možnost seznámit se s technikou nasazování kondomu (na rohlík ). Večerní scénky byly na téma „První rande“.                                                                                                            Třetí den jsme si povídali o hrozbách, které se sexuálním životem souvisí, konkrétně o pohlavních chorobách. Dozvěděli jsme se i něco o sexuálních úchylkách. Zajímavé pro nás bylo i povídání o tom, jak říct „Ne“, když se na pohlavní styk necítíme. Na závěr jsme debatovali o vztazích v rodině a společně tvořili jakýsi „DŮM VZTAHŮ“, do jehož základů jsme zapisovali vše, bez čehož by podle nás dobrý vztah nemohl existovat. Naopak do komína jsme umístili to, co je nutné ze vztahu vypustit. Po obědě jsme se společně všichni sešli a povídali si o tom, co jsme se nového dozvěděli a zda a v čem byl pro nás tento třídenní výjezd přínosný.
Většina z nás ocenila otevřenost našich učitelů i to, že žádná otázka nezůstala bez povšimnutí, ani nebyla považována za hloupou nebo směšnou. Pak už jen balení a odjezd zpět ke škole, kde jsme se rozloučili a každý jsme šli vlastní cestou. Věříme, že získané cenné informace se nám budou hodit během našeho- nejen sexuálního- života.

Filip Novák a Vít Vašíř, 9.A

Album ve fotogalerii: Kurz sexuální výchovy

 

Recyklopanáci z 5.A

V rámci hodin pracovních činností si žáci 5.A vyrobili čtyři nové „kamarády do třídy“. Nejsou to kamarádi ladajací. Jsou totiž z toho, co doma prostě zavazelo. A výsledek? Posuďte sami.

Mgr. Karla Prátová, TU 5.A

Album ve fotogalerii: Recyklopanáci z 5.A

 

ADAPTAČNÍ DNY

ADAPTAČNÍ DNY 6.A
Naše adaptační dny se uskutečnily ve dnech 12. – 13. září. Sloužily k tomu, aby se naše třída 6. A navzájem lépe poznala a dokázala spolupracovat. A samozřejmě také proto, abychom se sblížili s naší novou třídní učitelkou. Po celou dobu jsme museli sbírat kousky mapy, abychom nakonec získali poklad. Hráli jsme spoustu her ve třídě i venku. Za každou povedenou aktivitu jsme obdrželi kousky mapy. Povedlo se nám shromáždit všechny dílky, tím jsme získali vytoužený poklad. A tak adaptační den skončil. Velké poděkování patří paní učitelce Krejčí a paní učitelce Gruberové.
Ondra Mareček, 6.A

Album ve fotogalerii: ADAPTAČNÍ DNY 6.A

Adaptační dny 6. B
Během adaptačních dnů 6. B, které proběhly 15. a 16. 9. 2016, jsme se sblížili se svou třídou i naší novou paní učitelkou. Hráli jsme zábavné hry a plnili různé úkoly. Přitom všem jsme museli spolupracovat a chovat se k sobě přátelsky. Naše práce nebyla marná. Dokázali jsme spojit své síly a společně jsme získali poklad. Adaptační dny jsme si užili a zjistili jsme spoustu nového o sobě i naší třídě.
Adéla Skotnicová, Lucie Fichtelová, Magdalena Šrotířová, Petra Stupková

Album ve fotogalerii: Adaptační dny 6. B

 

9 + 1 POPRVÉ SPOLEČNĚ

V pondělí 5. září jsme zahájili projekt 9+1. Jedná se o patronát devátých tříd nad prvňáčky. Deváťáci by měli být staršími kamarády nejmladších žáků, proto pro ně budeme připravovat během školního roku několik společných akcí. Při prvním setkání deváté třídy seznamovaly prvňáčky se školním prostředím. Deváťáci prováděli prvňáčky po škole a skotačili s nimi. Dvě skupiny si připravily sportovní a zábavné hry na školním hřišti. Třetí skupina prováděla děti po škole. První zastávka byla u našeho pana školníka, který měl připravený malý hudební program, konkrétně nám zahrál na bendžo. Pak půjčil malým muzikantům malé kytary, kterým se říká ukulele. Muzikanti hráli a všichni ostatní zpívali hity jako „Prsí, prší“, „Kočka leze dírou“ nebo „Jožin z bažin“. Pak jsme postupně prošli celou školu a ukazovali zvědavým prvňákům nejen třídy a kabinety, ale i tělocvičnu a jídelnu. Venku se zatím malí i velcí mohli vyběhat a zařádit si na hřištích. Nám starším žákům se toto první setkání moc líbilo a myslíme, že i prvňáčci byli nadšeni. Doufáme, že i další společné akce budou stejně zábavné a zajímavé pro nás i naše malé kamarády.

Matyáš Ležatka a Adéla Přibylová 9.A

Album ve fotogalerii: 9 + 1 POPRVÉ SPOLEČNĚ

 

Vítání prvňáčků

Vážení rodiče,

v odkazu si můžete prohlédnout fotogalerii z vítání prvňáčků 1. září 2016.

Pokud si chcete nějaké fotografie objednat, kontaktujte třídní učitelku a sdělte jí číslo fotografie. Jak je zjistíte? Po zvětšení obrázku, kliknutí pravým tlačítkem myši a volbě "Uložit obrázek jako ...." se vám číslo fotografie zobrazí.

 

Školní rok 2016/2017

 

 

 

9.B v rádiu Lávka

V pondělí 20. června jsme byli ve Studiu Lávka na programu Rádio.

Po našem příchodu jsme každý dostal nějakou funkci v rádiovém vysílání. Mohli jsme se tak na krátkou dobu stát režisérem, zvukařem nebo moderátorem v rádiu.

Po hodinové přípravě rozhovorů, hudebních zrcadel nebo třeba aktuálního zpravodajství jsme začali vysílat. Zpočátku jsme dělali chyby, ale ke konci se nám podařilo být téměř profesionální. Všichni jsme si to moc užili.

Rebeka Koryčanská, 9.B

Album ve fotogalerii: 9.B v rádiu Lávka

 

Strana 8 z 66