Akce tříd

Adaptační dny šesťáků

Letošní školní rok začal pro šesťáky neobvykle. Hned první a druhý týden na nás čekal adapťák a noc strávená ve škole. Měli jsme se tu víc poznat, zasoutěžit si a užít si jeden druhého, což se určitě povedlo. Kromě her a aktivit na stmelení třídy jsme si udělali výlet parníkem. Večer jsme si pochutnali na pizze a zjistili, jak vypadá škola potmě. Už teď se těšíme, že si to brzy zopakujeme. 

Mgr. Karla Prátová, TU 6.A

Album ve fotogalerii: Adaptační dny 6.AAlbum ve fotogalerii: Adaptační dny 6.B 

Školní rok 2017/2018

 

 

 

Loučení s deváťáky

Album ve fotogalerii: Loučení s deváťáky  

Parlament v ZOO

… a po sportovním dni žákovský parlament vyrazil do Brněnské ZOO. Celý program o našich adoptovaných zvířátkách vedla paní Kratochvílová. O arktických vlcích nám toho hodně povyprávěla. Nejvíce času jsme také strávili u nich, kde se nám moc líbila malá vlčata. Ty jsme sice viděli jen z dálky, ale i tak bylo poznat, že z nich vyrostou velcí, bílí a silní vlci. K pouštím kočkám jsme se v hrozném horku bohužel nevyšplhali. Na druhou stranu jsme se o nich také spoustu věcí dozvěděli. Nakonec jsme si prošli zbytek ZOO a zchladili se ledovou tříští. Tento malý výlet jsme si také užili a rozcházeli jsme se v dobrém.

Karolína Pokorná, 7. A

Album ve fotogalerii: Parlament v ZOO 

Parlamentní sportovní den

Dne 20. 6. 2017 se na naší škole konal sportovní den pro žáky 1. - 5. tříd. Nám, jakožto žákovskému parlamentu byl přidělen úkol vymyslet odpočinkové stanoviště. Rozhodli jsme se zahrát si s dětmi naše oblíbené hry. Dostala se jim možnost postavit si honosné stavby z kostek Kapla, zahrát si dámu a člověče nezlob se nebo dokonce vyzkoušet si přenášení dřevěných kostek pomocí gumiček s provázky. I přes nesmírné horko si všichni soutěžící, organizátoři a pomocníci sportovní den užili s nadšením.

Karolína Pokorná, 7. A

Album ve fotogalerii: Parlamentní sportovní den 

Sportovní den 2017

Dne 20. 6. 2017 se na naší škole konal sportovní den. Od 8:30 do 11:30 hodin sportovali žáci prvního stupně naší školy. Žáci devátých tříd připravili deset stanovišť se sportovními disciplínami. Byly to: sprint na 50 m, trojskok, hod na koš, ohebnost, skok přes švihadlo na 30 sekund, výdrž v postoji čápa, námořníci na 30 sekund, nožičky a kliky. Další stanoviště bylo zaměřeno na dopravní výchovu. Tam si účastníci sportovního dne vyzkoušeli teoretické znalosti z oblasti dopravy.Tento rok si stanoviště připravili i žáci ze školního parlamentu, kde si sportovci mohli zahrát deskové hry a odpočnout si od sportování.
Sportovci za převedený výkon obdrželi patřičný počet bodů, který byl zapsán do kartičky. Žáci bojovali za nejlepší průměr své třídy.
Zde je pořadí na stupních vítězů z třinácti zúčastněních tříd:
1. místo - 4.C
2. místo - 2.B
3. místo - 4.B

Pořadatelé sportovního dne se přidávají ke gratulacím a třídy které vyhráli se mohli těšit ze sladkých odměn, které upekli žáci devátých tříd ve volitelném předmětu vaření pod vedením paní učitelky Šmídové.
Děkujeme a sportu zdar

Album ve fotogalerii: sportovní den

 

Nákup pomůcek pro 1. stupeň na šk. rok 2017/2018

Seznam nutných školních potřeb a pomůcek pro žáky 1.stupně na š.r. 2017/2018:

Budoucí 1. třídy

Budoucí 2. třídy

Budoucí 3. třídy

Budoucí 4. třídy

Budoucí 5. třídy

Vyučující 1. stupně

 

Třeťáci na Pernštejně a v Edenu

V úterý 30. května se  žáci  3. A , B, C  vydali na výlet na Vysočinu. 

První zastávkou byl hrad Pernštejn, kde jsme se nejdříve v podhradí nasvačili a potom společně hrad „dobyli“. Prohlídka byla zajímavá a odvezli jsme si odsud kromě nových vědomostí i pěkné suvenýry.

Autobus nás odvezl do Bystřice nad Pernštejnem do zábavního a vzdělávacího centra EDEN.  Posilnili jsme se dobrým obědem a šli poznávat farmu Eden. Prohlédli jsme si stáje  a všichni  jsme se svezli na konících. Prohlédli jsme si domácí zvířata, pověděli si, jakou péči vyžadují a zopakovali,co nám přinášejí dobrého. Domů na památku jsme si vyrobili ovečku. Někteří  jsme si prošli Horáckou vesnicí , v jednotlivých chaloupkách představili  řemesla, tkalcovnu, pazdernu, chaloupku babky kořenářky, hrnčíře či včelaře. Velmi zajímavá byla i expozice Příběh půdy, kde jsme se mohli dovědět, co vše vychází z půdy.  Krtčí nora byla nejoblíbenější atrakcí, v níž se nacházelo i několik interaktivních her. Stihli jsme také nakoupit dárečky domů – voňavé bylinkové polštářky.

Provázeni bouřkovými mraky jsme se vraceli plni zážitků a dojmů do Brna.

Žáci a učitelky  3.tříd

Album ve fotogalerii: Výlet třeťáci 

Strana 8 z 70