Pro budoucí prvňáčky

Edukativně stimulační skupiny 2023

Edukativně-stimulační skupiny 2023

Informace s pozvánkou do Edukativně-stimulačních skupin - pro budoucí prvňáčky školního roku 2023/2024

Přihlásit se, je možné přes odkaz v dokumentu s informacemi, nebo zde.

 

Mámo, táto, pojďme si hrát do školy

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” je projekt pro rodiče a jejich děti.

Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v pátek 17.06. 2022 od 15:00 – 16:00 hod. na akci

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”.

Přihlásit se můžete na schůzce zákonných zástupců budoucích 1. tříd dne 14.06.2022.

V Brně 14.06.2022

 

Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat

v úterý 14. 06. 2022 v 17.00 hod. v jídelně školy.

Více informací se dozvíte zde.

 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023

 

Seznam přijatých a nepřijatých žáků pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče

na

Z Á P I S

do 1. tříd

Bližší informace k zápisu a termíny zápisu naleznete zde a zde.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Edukativně-stimulační skupiny 2022

Edukativně-stimulační skupiny 2022

Informace k Edukativně-stimulačním skupinám pro letošní školní rok.

 

Přihlásit se, je možné přes odkaz v dokumentu s informacemi, nebo zde.

 

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

 

POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

 

Vážení rodiče,

 

informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků, se bude konat v úterý 08. 06. 2021 v 17.00 hod. v atriu školy.

 

Oficiální pozvánku a další důležité informace o schůzce naleznete zde.

 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 2021/2022

 Aktuální informace k 10.03.2021:

 
Vzhledem k aktuální situaci edukativně-stimulační hodiny pro budoucí prvňáčky nenabízíme.
 

 

 

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

V rámci projektu se pod záštitou

1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého

konají vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků.

Více informací naleznete ZDE a ZDE.

brno-jmk-msmt-logo

 

Strana 1 z 6