Pro budoucí prvňáčky

Školní rok 2017/2018

 

 

 

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích 1. tříd

Vážení rodiče ,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v úterý 30.05.2017 v 17.00 hod. v jídelně naší školy.
Představí se Vám třídní učitelky 1. tříd, ukáží Vám učebnice a sešity, poradí, co připravit dětem do školy a zodpoví případné dotazy. Upřesníme také zařazení dětí do jednotlivých tříd.
Schůzky se zúčastní i školní psycholožka, která Vám poskytne několik rad ke vstupu dítěte do školy, poradí v konkrétních případech.
Paní vychovatelka školní družiny Vám předá informace o provozu ŠD a podání přihlášek pro školní rok 2017/2018.

Na spolupráci s Vámi se těší tým pedagogů ZŠ Brno, Heyrovského 32.

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”- projekt pro rodiče a jejich děti.
Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v sobotu 03.06. 2017 od 9:00 – 11:00 hod. na akci “Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” .
Přihlásit se můžete na úterní schůzce 30.05.2017

V Brně 05.05.2017

Mgr. Renata Polmanová, ZŘ
Základní škola Brno, Heyrovského 32, Brno

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

https://zapisdozs.brno.cz/sites/default/files/desatero_pro_rodice.pdf

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Termín:

pondělí 03.04. a  úterý 04.04. 2017 od 14.00 do 18:00 hod.

Postup:

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz

2. K zápisu přinese zákonný zástupce:

  • vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“
  • rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce)

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: tel. 546 432 262, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese. http://zapisdozs.brno.cz

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději do 30. 4. 2017), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod (ulice)

Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, Komínská, Krajní, Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová,Odbojářská, Píškova, Pod Horkou,Pod Mniší horou (2,5,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,27a,29,31,33,35,41,59 a 61, po hranici městské části), Přístavní, Rakovecká, UZoologické zahrady, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného.

Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno -Kníničky:

Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.

V případě nových informací budeme zprávu aktualizovat.

 

Pozvánka do edukativně-stimulačních skupin

Vážení rodiče,

na základě přihlášky si vás a vaše  děti  dovolujeme pozvat na 1. lekci Edukativně - stimulační skupiny, která se bude konat ve středu 01.03.2017 (1. skupinka:  13:15 – 14.00 hod., 2. – 3. skupinka:  15:15 – 16:00 hod., vstupní dveře budou pro vás otevřeny vždy 5 min. před zahájením lekce).
Seznamy dětí budou viset na nástěnce ve vestibulu školy. Před 1. lekcí si vás u šaten převezmou příslušné vyučující a dovedou vás do vytypovaných tříd.
Platba (400 Kč/8 lekcí) bude probíhat bezhotovostně. Platební údaje obdržíte 1. 3. 2017.
Další lekce budou probíhat: 08.03., 22.03., 29.03., 05.04., 12.04., 19.04., 26.04.2017

edustim rozpis

S sebou si vezměte přezůvky pro sebe i své dítě. Tužku a pastelky zajistí škola.
V případě nejasností se obraťte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonní číslo 546 432 262.

Renata Polmanová, ZŘ

 

Vzdělávací seminář pro rodiče

vzdelavaci seminar rodice 2017

 
r.png, 	102kB

 

EDUKATIVNĚ–STIMULAČNÍ SKUPINY

předškolní přípravka

(bez podmínky zápisu do naší školy)

Základní škola Brno, Heyrovského 32, p. o. nabízí dětem - předškolákům osmihodinový kurz zaměřený na přípravu dítěte na první třídu včetně přípravy na samotný zápis.Cílem kurzu je připravit budoucí prvňáky na úspěšný vstup do školy, posílit a rozvíjet jejich sociální kompetence.
Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti rozvoje: řeč (slovní zásoba a výslovnost), grafomotorika (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky, popř. vyšetření laterality), sluchové vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, rytmus, paměť), zrakové vnímání (diferenciace, analýza, syntéza, paměť), prostorová a pravolevá orientace, početní představa, barvy, tvary, sociální kompetence (rozvoj zdravého sebepojetí, seznámení s budoucími spolužáky, s prostorami školy, pracovníky školy..)
Každé dítě bude pracovat pod dohledem rodiče nebo prarodiče, jejichž přítomnost je velmi důležitá. Rodič získá náměty , jak s dítětem pracovat doma, praktické ukázky toho, co je potřeba umět a znát, aby jeho dítě zvládlo zápis a nástup do školy a návody, jak rozvíjet potřebné schopnosti.
Kurzy povedou učitelé – elementaristé, konzultace nabídne speciální pedagožka nebo školní psycholožka

V případě zájmu vyplňte tento formulář, vyberte některý z nabízených termínů (všechny středy v březnu a dubnu 2017 - kromě 15.3., vždy ve 13:15 - 14:00 hod. nebo 15:15 - 16:00 hod.) a odešlete (nejpozději do pátku 24.2.2017). 

Cena kurzu je 400 Kč (v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, trojhranná tužka, pastelky a papíry). Platba proběhne v hotovosti v kanceláři školy před první lekcí.

 

Zápis do prvních tříd

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

PONDĚLÍ 3. 4. 2017

ÚTERÝ 4. 4. 2017

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Zveme Vás i Vaše děti na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pondělí 20. 3. 2017

od 8:00 do 17:00 hod. (popř. podle domluvy)


 

Školní rok 2016/2017

 

 

 

Mámo, táto, pojďte si hrát do školy!

Milí předškoláčci a rodiče,

přijďte si s námi pohrát, zacvičit, společně vytvořit jarní louku plnou květin a také si něco pěkného odnést domů.

dilnicky 

V sobotu 21.5. 2016 od 9 – 11 hodin 

Sejdeme se v 9 hodin před hlavním vchodem do školy.

S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu.

 

Strana 1 z 6