Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. ročníku

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

zapis19 20

Pozvánka na Zápis a den otevřených dveří

Důležité Informace, jak postupovat při zápisu

 

Ze školky do školy - Den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří

pozvana-den-ot-dveri

 

EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINY PRO ROK 2019-2020

 

Edukativně-stimulační skupiny 2019-2020

Informace k Edukativně-stimulačním skupinám pro letošní školní rok.

Přihlásit se, je možné přes odkaz v dokumentu s informacemi, nebo zde.

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 2019/2020

 

Veškeré informace rodičům budoucích prvňáčků naleznete zde:

informace pro rodiče žáků prvních tříd na školní rok 2019-2020

 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020

 

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

 

prijati-pravnacci-2019

(Seznam se Vám otevře po kliknutí na náhled)

 

 

 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

https://zapisdozs.brno.cz/sites/default/files/desatero_pro_rodice.pdf

 

Informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu do 1. tříd

Termíny:

pondělí 01.04.2019 a úterý 02.04.2019 od 14:00 do 18:00 hod.

 

Bližší informace naleznete pod odkazem - Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

 

Zápis do prvních tříd 2019

Hlavicka skola zdrava skola

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

 

PONDĚLÍ 01.04.2019

 

ÚTERÝ 02.04.2019

 

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

- kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště

- výuku osobnostní a sociální výchovy-rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativit

- klidné prostředí a přátelská atmosféra

- výuku anglického jazyka od 1. ročníku

- adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)

- možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)

- nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

Dále zveme Vás i Vaše děti

na

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(určeno všem rodičům stávajících i budoucích žáků školy)

V úterý 26.03.2019, od 09:00 – 17:00 hod.

(popř. dle domluvy)

 

Jste srdečně zváni.

 

Pozvánka na projekt Den otevřených dveří jinak

logo

Pozvánka

na projekt ZŠ Brno, Heyrovského 32 pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

ve čtvrtek 21.02.2019 od 14:00 – 17:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JINAK

aneb

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY

Program:

Prohlídka a prezentace školy.

Prezentace práce 1.ročníku vedená třídními učitelkami.

Přednáška školní psycholožky na téma „Školní zralost“ (15:00 nebo 16:00 hod.).

V době projektu se mohou děti zapojit do činnosti ŠD (tvořivá dílna).

Ukázka činnosti jednotlivých oddělení a kroužků školní družiny.

Seznámení s pedagogy.

Informace o edukativně stimulačních skupinách.

Posezení u kávy (čaje) s rodiči zapojenými do činnosti Klubu rodičů při ZŠ.

Setkání se členy školního parlamentu.

Celé odpoledne je určeno předškolákům a jejich rodičům, v době programu pro rodiče (přednáška apod.) se o děti postarají pedagogové školy.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny rodiče stávajících i budoucích žáků se uskuteční v úterý 26.03.2019, 9:00 – 17:00 hod. Prohlídka školy spojená s možností nahlédnutí do výuky i mimoškolních aktivit. Provází pedagogové školy.

 

 

Edukativně-stimulační skupiny 2018/2019

edu logo

EDUKATIVNĚ–STIMULAČNÍ SKUPINY
předškolní přípravka pro všechny děti
(bez podmínky zápisu do naší školy)


Základní škola Brno, Heyrovského 32, p. o. nabízí dětem – předškolákům osmihodinový kurz zaměřený na přípravu dítěte na první třídu včetně přípravy na samotný zápis. Kurzy budou probíhat každou středu od 27.02.2019 do 17.04.2019. Cena kurzu je 400 Kč.

(8 lekcí, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, trojhranná tužka, pastelky a papíry). Platba proběhne v hotovosti v kanceláři školy před první lekcí. V případě zájmu, vyplňte tuto přihlášku, vyberte některý z nabízených časů (13:15 – 14:00 hod. nebo 15:15 – 16:00 hod.) a odešlete nejpozději do pátku 08.02.2019.

Cílem kurzu je připravit budoucí prvňáčky na úspěšný vstup do školy, posílit a rozvíjet jejich sociální kompetence. Každé dítě bude pracovat pod dohledem rodiče nebo prarodiče, jehož přítomnost je velmi důležitá. Rodič získá náměty, jak s dítětem pracovat doma, praktické ukázky toho, co je potřeba umět a znát,aby jeho dítě zvládlo zápis a nástup do školy a návody, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Kurzy povedou učitelé – elementaristé, konzultace nabídne speciální pedagožka nebo školní psycholožka.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti rozvoje:

 • řeč (slovní zásoba a výslovnost)
 • grafomotorika (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky)
 • sluchové vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, rytmus, paměť)
 • zrakové vnímání (diferenciace, analýza, syntéza, paměť)
 • prostorová a pravolevá orientace
 • početní představa, barvy, tvary
 • sociální kompetence (rozvoj zdravého sebepojetí, seznámení s budoucími spolužáky, s prostory školy,
  pracovníky školy atp.)

  Renata Polmanová, ZŘ

 

 

Strana 1 z 5