Pro budoucí prvňáčky

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

hlavicka

Vážení rodiče ,

dovolujeme si vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat  v úterý 12.06.2018 v 17.00 hod. v jídelně naší školy.

Budou vám představeny třídní učitelky 1. tříd, ukáží vám učebnice a sešity, poradí, co připravit dětem do školy a zodpoví případné dotazy. Upřesníme také zařazení dětí do jednotlivých tříd.

Schůzky se zúčastní i školní psycholožka, která poskytne několik rad ke vstupu dítěte do školy, poradí v konkrétních případech.

Paní vychovatelka školní družiny  předá informace o provozu ŠD a podání přihlášek pro školní rok 2018/2019.

Na spolupráci  se těší tým pedagogů ZŠ Brno, Heyrovského 32.

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”- projekt pro rodiče a jejich děti.

Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v sobotu 16.06. 2018 od 9:00 – 11:00 hod. na akci “Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” .

Přihlásit se můžete na úterní schůzce 12.06.2018

V Brně 04.06.2018                                 

Mgr. Renata Polmanová, ZŘ
Základní škola Brno, Heyrovského 32

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/19 - seznam přijatých žáků a seznam žáků s odkladem

Seznam přijatých žáků (.pdf)

Seznam žáků s odkladem (.pdf)

 

Zápis do prvních tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32

příspěvková organizace

logo skola

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

 

Z  Á  P  I  S

 

do 1. tříd

STŘEDA 04. 04. 2018

ČTVRTEK 05. 04. 2018

od 14:00 do 18:00 hod.

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

 • kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště
 • výuku osobnostní a sociální výchovy-rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativity )
 • klidné prostředí a přátelská atmosféra
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)
 • možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)
 • nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

 

Vás i Vaše děti zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ÚTERÝ 20. 03. 2018

od 9:00 do 17:00 hod. (popř. dle domluvy)

 

Informace k zápisu do 1. tříd


Termín: středa 04.04. 2018 a čtvrtek 05.04.2018 od 14.00 do 18:00 hod.

 

Postup:

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz

2. K zápisu přinese zákonný zástupce:

 • vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“
 • rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce)

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: tel. 546 432 262, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese http://zapisdozs.brno.cz

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději do 30. 4. 2018), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod (ulice)

Čihadla, Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, K Jelenici, Komínská, Kotoulky, Krajní, Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová,Odbojářská, Píškova, Pod Horkou,Pod Mniší horou (2,5,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,27a,29,31,33,35,41,59 a 61, po hranici městské části), Podkomorská,Přístavní, Rakovecká, U Zoologické zahrady, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného

Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno -Kníničky:

Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.

V případě nových informací budeme zprávu aktualizovat

 

edu logo

EDUKATIVNĚ–STIMULAČNÍ SKUPINY

předškolní přípravka pro všechny děti

(bez podmínky zápisu do naší školy)

 

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, p. o. nabízí  dětem – předškolákům osmihodinový kurz zaměřený na přípravu dítěte na první třídu včetně přípravy na samotný zápis.

Cílem kurzu je připravit budoucí prvňáky na úspěšný vstup do školy, posílit a rozvíjet jejich  sociální kompetence.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti rozvoje: řeč (slovní zásoba a výslovnost), grafomotorika (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky, popř. vyšetření laterality), sluchové vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, rytmus, paměť), zrakové vnímání (diferenciace, analýza, syntéza, paměť), prostorová a pravolevá orientace, početní představa, barvy, tvary, sociální kompetence (rozvoj zdravého sebepojetí, seznámení s budoucími spolužáky, s prostorami školy, pracovníky školy..)

Každé dítě bude pracovat pod dohledem rodiče nebo prarodiče, jejichž přítomnost  je velmi důležitá. Rodič získá náměty , jak s dítětem pracovat doma, praktické ukázky toho, co je potřeba umět a znát, aby jeho dítě zvládlo zápis a nástup do školy a návody, jak rozvíjet potřebné schopnosti. 

Kurzy povedou učitelé – elementaristé, konzultace nabídne speciální pedagožka nebo školní psycholožka.

V případě zájmu vyplňte tuto přihlášku, vyberte některý z nabízených časů (28.02. + všechny středy v březnu a dubnu 2018 – kromě 04.04. vždy ve 13:15 – 14:00 hod. nebo 15:15 – 16:00 hod.) a odešlete nejpozději do pátku 16. 2. 2018.

Cena kurzu je 400 Kč (8 lekcí, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, trojhranná tužka, pastelky a papíry). Platba proběhne v hotovosti v kanceláři školy před první lekcí.

 

Školní rok 2017/2018

 

 

 

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích 1. tříd

Vážení rodiče ,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v úterý 30.05.2017 v 17.00 hod. v jídelně naší školy.
Představí se Vám třídní učitelky 1. tříd, ukáží Vám učebnice a sešity, poradí, co připravit dětem do školy a zodpoví případné dotazy. Upřesníme také zařazení dětí do jednotlivých tříd.
Schůzky se zúčastní i školní psycholožka, která Vám poskytne několik rad ke vstupu dítěte do školy, poradí v konkrétních případech.
Paní vychovatelka školní družiny Vám předá informace o provozu ŠD a podání přihlášek pro školní rok 2017/2018.

Na spolupráci s Vámi se těší tým pedagogů ZŠ Brno, Heyrovského 32.

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”- projekt pro rodiče a jejich děti.
Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v sobotu 03.06. 2017 od 9:00 – 11:00 hod. na akci “Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” .
Přihlásit se můžete na úterní schůzce 30.05.2017

V Brně 05.05.2017

Mgr. Renata Polmanová, ZŘ
Základní škola Brno, Heyrovského 32, Brno

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

https://zapisdozs.brno.cz/sites/default/files/desatero_pro_rodice.pdf

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Termín:

pondělí 03.04. a  úterý 04.04. 2017 od 14.00 do 18:00 hod.

Postup:

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz

2. K zápisu přinese zákonný zástupce:

 • vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“
 • rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce)

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: tel. 546 432 262, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese. http://zapisdozs.brno.cz

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději do 30. 4. 2017), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod (ulice)

Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, Komínská, Krajní, Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová,Odbojářská, Píškova, Pod Horkou,Pod Mniší horou (2,5,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,27a,29,31,33,35,41,59 a 61, po hranici městské části), Přístavní, Rakovecká, UZoologické zahrady, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného.

Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno -Kníničky:

Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.

V případě nových informací budeme zprávu aktualizovat.

 

Vzdělávací seminář pro rodiče

vzdelavaci seminar rodice 2017

 

Strana 1 z 4