Akce tříd

Beseda s Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívila naši školu učitelka, herečka a především autorka dětských knih Michaela Fišarová. Pro žáky uspořádala hned tři besedy, během nichž se děti dozvěděly zajímavosti o spisovatelském povolání, seznámily se blíže s tvorbou autorky a čtvrté ročníky se pobavily i o závažném problému dnešní doby, jako je kyberšikana, o níž jedna z knih Michaely Fišarové pojednává. Účastníci besed byli rozděleni podle ročníků, ústředním tématem každé ze skupin byly knihy:  A-Ž půjdeš do školyKamínek, které jsou určeny pro začínající a mírně pokročilé čtenáře.

 4. ročník měl besedu rozšířenou o titul Náš dvůr má tajemství, kde jsou hlavními hrdiny děti ve věku odpovídajícím této třídě. Vyprávění autorky a diskuze s dětmi byly prostřídány ukázkami z knih, a to v hereckém podání pana Miroslava Reila, jež bylo skvělým a zábavným oživením. Na závěr měli žáci možnost se zeptat na spoustu věcí, které je zajímaly a na které jim paní Fišarová velmi ochotně odpovídala.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1.stupně

Album ve fotogalerii: Beseda s Michaelou Fišarovou 

Uklízíme Bystrc

Ve středu 11.4. jsme s dětmi ze 2. A vyrazili na přírodovědnou procházku spojenou s úklidem našeho krásného okolí. Nejdřív jsme v lese za zoologickou zahradou obdivovali krásně rozkvetlé sasanky a další jarní květiny a pak jsme začali sbírat harampádí, které se nahromadilo kolem lesních a polních cest. Úlovek byl velký: pneumatika, vanička sprchového koutu, plastový blatník od auta a samozřejmě další drobné odpadky. Děti sbíraly ze všech sil, za což jim patří velký dík.
Mgr. Hana Sviderská, třídní učitelka 2.A

Album ve fotogalerii: Uklízíme Bystrc 

Heyrák v Praze

První jarní dny, ale jen podle kalendáře, jsme strávili my osmáci v Praze. Náš program začínal na Petříně. Nahoru jsme museli bohužel po svých, zrovna totiž probíhala údržba lanovky. Po výšlapu jsme si to užili v zrcadlovém bludišti. Následovalo 299 schodů na rozhlednu, odkud jsme měli Prahu jako na dlani. Z Petřína jsme pokračovali na Hrad a stihli jsme se podívat i na schůzi Parlamentu ČR. Po večeři jsme zamířili do Národního divadla na Shakespearův Sen čarovné noci. Druhý den nás čekaly Filmové ateliéry Barrandov, plavba po Vltavě, Muzeum voskových figurín a cesta zpět.

Natka Trnková, 8.A

Album ve fotogalerii: Exkurze Praha 

Komiksový workshop

Ve středu 28. 3. 2018 naši žáci 5. tříd absolvovali komiksový workshop s Ing. Danielem Vydrou. Dozvěděli se, z čeho se komiks skládá, jakou funkci má určitá „bublina“ a co obnáší tvorba samotného komiksu. V rámci workshopu si ve skupinách zkusili komiks vytvořit a předvést ho dramatickým čtením či scénkou, pro kterou měl pan Vydra nachystané i kostýmy. Žáky dvouhodinový workshop velice bavil a rádi by si své znalosti a schopnosti v budoucnu prohloubili.

Za 5. třídy Mgr. Barbora Hrabcová, TU 5. B

Album ve fotogalerii: Komiksový workshop 

Den s Andersenem

V pátek 23. 3. 2018 jsme v naší škole vzpomínali na dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Narodil se 2. dubna 1805 a za svůj život napsal mnoho krásných pohádek.

Tématy pro letošní oslavy byly knihy Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka pro mladší děti a pro čtvrťáky a páťáky Foglarovy Rychlé šípy. V rámci čtenářských dílen děti četly příběhy, plnily úkoly, poslouchaly audionahrávky, malovaly obrázky, tvořily komiksy, pokusily se dostat ježka z klece. Letošní čtenářské aktivity Noci či Dne s Andersenem jim budou připomínat pamětní průkazy.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Den s Andersenem 

UPOZORNĚNÍ

 

Dnes 27.03.2018 v době hovorových hodin nebude přítomna p. uč. Renata Polmanová.

Ke konzultaci využijte jejích konzultačních hodin v době od 03.04.2018.

 

AKCE PÁŤÁK

Právě na první jarní den k nám přišli páťáci ze Žebětína a společně s našimi prožili zábavné dopoledne na naší škole. Rozlosovali se do šesti skupinek a postupně plnili různé úkoly. Od aktivit tělocvičných, přes vědomostní, až po spolupráci při stavění věží, či nakreslení si cesty na Špilberk. Celé dopoledne nakonec velmi rychle uteklo a rozešli jsme se jako dobří známí. Jistě k tomu přispělo i sluníčko, které nás za oknem celé dopoledne pozorovalo.

Mgr. Eva Barovjanová, TU 5.A

Album ve fotogalerii: Akce páťák 

Zdravá pětka

Zdravá pětka se jmenuje výukový program týkající se zdravé výživy, který připravuje nadační fond Albert. Na konci února přišla paní lektorka k šesťákům a zadala jim za úkol připravit zdravé občerstvení na narozeninovou párty.

Žákům 6. ročníků se tento úkol moc líbil, protože vše, co připravili, mohli také sníst. Kromě toho se samozřejmě dozvěděli, jak se najíst chutně a přitom i zdravě ( v občerstvení se objevilo ovoce, zelenina, sýr, jogurt i ovesné vločky).

Program v 6.třídách navazuje na téma Zdravý talíř, který ještě čeká na naše 4.třídy, a na program Polotovary, který je určený 5.ročníkům.

Zdravá výživa je pro život důležitá, proto si vážíme, že pro nás tyto programy nadační fond Albert připravuje zdarma, navíc zábavnou a interaktivní formou.

Mgr. Simona Krejčí, ZŠ Heyrovského

 

Album ve fotogalerii: zdravá pětka 

Strana 2 z 66