Akce tříd

MIKULÁŠ


Na mikulášské úterý si deváťáci připravili pro první stupeň Ďábelskou olympiádu.
Každý měl na starost jedno stanoviště nebo obcházení tříd v čele s Mikulášem.
Mladší spolužáci si tedy mohli vyzkoušet místa jako Čertovská stezka, Nakrm čerta, Uteč
v pytli, Tref čerta nebo Zapamatuj si ďábelské předměty. Svoji odvahu pak ukazovali
v nářaďovně, která se změnila v Peklo. Zde se ozývaly podivné zvuky, svítila světýlka a za
každým rohem číhal čert.
Nás bavilo hrát si s mladšími a jelikož jsme byly andílci, tak i chodit s prvňáčky do Pekla,
pokud měli strach jít sami.
Děti si užívaly Mikuláše, děsivé i roztomilé čerty a hodné anděly. Nejlepší byla pohodová
atmosféra a spousta úsměvů.


Ema Kabelková a Viktorie Hudcová, 9.A

Foto z akce naleznete zde

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – učíme se pro život

Náš devátý ročník vyrazil koncem září na kurz Sexuální výchovy. Akce, na kterou jsme se těšili, protože na naší škole patří mezi „legendární“, se konala v rekreačním středisku Zubří na Vysočině. Byli jsme ubytovaní v útulných dvoupatrových chatkách. Učitelé si nás rozlosovali do čtyř skupin, ve kterých si nás se svými tématy střídali. Mezi hlavní probíraná témata patřila anatomie pohlavních orgánů, početí a porod, antikoncepce, pohlavní nemoci, LGBT, sexuální úchylky a povídání o lásce a přátelství, o budování vztahu a vlastní odpovědnosti za (nejen) sexuální zdraví. Večer jsme se scházeli společně všichni a každá skupinka si nachystala scénku, která se týkala probraného tématu. I přes velice nabitý program jsme měli svůj volný čas. Hrávali jsme plážový volejbal, fotbal nebo jsme měli možnost hrát společenské hry. Závěrečný večer jsme si zazpívali u táboráku. Moc jsme si to užili, program byl skvělý a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.

Julie Vrbasová, Karolína Schelle a Amálie Grossová, 9.A

Fotogalerie

 

Sázení stromu 2023

Jak je na naší škole už léta tradicí, zasadili si prvňáčci i letos svůj keř. Naše školní arboretum tak bylo rozšířeno o krásné hortenzie. Letošní prvňáčci pak mohou sledovat, jak spolu s nimi dále poroste.

Mgr. Petra Kupčihová, TU 1.B

 

hortenzie

 

 

Fotky ze sázení si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

CESTA ZA POKLADEM aneb ADAPTAČNÍ DNY 6. AB

Přechod z 1. na 2. stupeň nebývá jednoduchý – mnohé se změní: nová třída, nové předměty, jiní učitelé a přicházejí i noví spolužáci.

Na ZŠ Heyrovského se snažíme nové kolektivy „nastartovat“ během třídenního adaptačního kurzu. Letos naše šesté třídy vyjely společně do RS Jasenka na Vysočině. Program měly obě třídy podobný, motivací byla cesta za pokladem a získávání dílků mapy neznámého ostrova, na němž se poklad nachází. Aby šesťáci dosáhli úspěchu, museli spolupracovat, protože zvítězit mohl buď celý tým, nebo nikdo. A tak přicházely „horké chvilky“, protože domluvit se na řešení a hlavně poslouchat se bez překřikování, to byl asi nejtěžší úkol ze všech.

Na konci setkání děti hodnotily adapťák jako „skvělou akci“. Nejen že se všichni zasmáli a zasportovali si, ale také se domluvili na pravidlech třídy, která všichni podepsali a tím se zavázali je dodržovat.

Místo hádek se začali podporovat, takže mapu s pokladem získali a domů odjížděli v dobré náladě. Největším pokladem pro nás všechny ale budou vzpomínky na vydařený společný pobyt.

Držíme palce našim šesťákům, aby jim vydrželo pomyslné „držení se za jeden provaz“.

Simona Krejčí, školní metodička prevence

22

 

 

Jeden z tradičních projektů naší školy spočívá ve spolupráci 9. a 1. tříd. Deváťáci se snaží být patrony nejmladších žáků, proto pro ně během roku připravují několik společných akcí a pomáhají prvňáčkům adaptovat se v naší škole.

Na začátku září jsme nejmladší spolužáky provedli po celé budově a ukázali jim spoustu zajímavých míst. Zároveň se mohli podívat do výuky.

Prvňákům jsme udělali radost a moc se těšíme na další akce s nimi.

 

Viktorie Hudcová a Ema Kabelková, 9.A

Foto z Projektu 9+1

 

Předposlední den školního roku jsme vyrazili na exkurzi do ČT Brno. Jednu ze tří největších
provozoven v ČR najdete v Líšni na ulici Trnkova. S paní průvodkyní jsme postupně prošli
všechna natáčecí studia, která v této velké budově mají. Dále jsme viděli maskérnu,
zvukovnu a místnost s green screenem. Vyzkoušeli jsme si i kamery, se kterými se natáčí
pořady jako třeba Dobré ráno, Brno nebo AZ-kvíz. Opravdu jsme si to užili a někteří z nás
začali přemýšlet nad tím, zda by se tímto směrem mohla ubírat jejich kariéra.


Lucie Staníková, Tomáš Jalůvka, Jaroslav Dufek a Matyáš Borský, 8.A

 

Exkurze do ČT Brno 8.A - fotogalerie

 

PADDLEBOARDING na ROKLI

V pátek 2.6. jsme vyrazili na školní výlet na paddleboardy na přehradu.

Náš pětihodinový program začal rozcvičkou s pádly a obeznámením s bezpečností na vodě.

Poté jsme vypluli na dva okruhy kolem přehrady a naučili se spoustu triků při jízdě.

V ceně bylo i grilování špekáčků a dalších pochutin.

Instruktoři byli milí a ochotní s čímkoliv pomoci a den jsme si moc užili.

Děkujeme!

Ema Kabelková a Viktorie Hudcová, 8.A

 

Snímky z našeho výletu - Fotogalerie

 

V hodině OSV (Osobnostní a sociální výchova) jsme se ve třidě 6.B domluvili na projektu Stop šikaně, který měl upozornit na tuto problematiku. Rozdělili jsme se do skupinek. Připravili jsme do tříd letáky s informacemi o šikaně a jak se jí bránit. Vymysleli jsme si text, který budeme dětem z prvního stupně povídat, a také jsme nacvičili krátké scénky, aby to pro malé diváky bylo zajímavější. Velmi dobře jsme v naší skupince spolupracovali, měli jsme dobré nápady, takže nám to šlo rychle. Když jsme už věděli, že jsme připraveni, mohli jsme jít do tříd na první stupeň. Ve většině tříd se naše představení líbilo, zvlášť když se do něj mohli i diváci zapojit. Byli jsme nadšení, že zrovna my můžeme chodit do tříd a tím vlastně pomoct v boji proti šikaně.

Napsali: Lucie Černochová, Jakub Pokorný, Martin Kremláček, 6.B

Fotogalerie

 

Strana 3 z 77