Soutěže

Recitační soutěž

Ve dnech 12. a 13. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Skvělé výkony soutěžících nadchly nejen porotu, ale i obecenstvo. Pochvala patří nejen vítězům, ale i poraženým, protože všichni byli prostě úžasní.

A výsledky?

2. třídy - 1. místo Nela Kupčániová, Marie Zobačová, 2. místo Laura Oulehlová.

3. třídy - 1. místo Tereza Drozdová, 2. místo Eliška Singerová, 3. místo Jakub Horký

4. třídy -   1. místo Teodor Brančík, 2. místo Denisa Schwanzerová a Karolína Riedelová,    3. místo Helena Toušková 4.B

5. třídy - 1. místo Ema Kabelková a Amálie Bačíková, 2. místo Michal Žalud, 3. místo Markéta Beranová 5.B

6. třídy - 1. místo Jakub Sedláček a Beata Remešová, 2. místo Eliška Bauerová, 3. místo Dan Bodanský

7. až 9. třídy - 1. místo Petra Holkupová a Honza Fichtel, 2. místo Anna Řičicová a Lucka Fichtelová, 3. místo Ondra Zobač

Zapsala: K. Prátová

recitační soutěž

recitační soutěž

 

Další snímky můžete shlédnout v naší fotogalerii.

 

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Ve středu 20. 11. 2019 se 9 našich žáků zúčastnilo soutěže ve šplhu na ZŠ Jasanová. Na umístění mezi třemi nejlepšími jim síly sice nestačily, ale za jejich výkony jim patří náš obdiv a velké poděkování. Dětí z brněnských škol se sjelo opravdu hodně, a tak nebylo vůbec jednoduché se prosadit. Mezi nejlepší z našich žáků patřil Matěj S. s nádherným časem rovných 5 sekund, díky kterému obsadil ono nepopulární 4. místo. Dalším šikovným šplhavcem se ukázal Ondřej M. s pěkným časem 5,77 s, který mu stačil na 5. místo. Ostatní děti do toho vložily také všechno, a proto jim ještě jednou moc děkujeme a gratulujeme.

Jana Nekulová, TU 5.B

 

ŠKOLNÍ KOLO VE ŠPLHU

Ve pátek 8. 11. se konalo školní kolo ve šplhu. Sešlo se kolem 30 zástupců z řad chlapců i dívek ze 3. - 5. ročníku. Všichni ukázali, jak mají silné paže a hbité nohy. Někteří dosáhli na úctyhodné časy kolem 5 vteřin. A právě tito naši nejlepší a nejúspěšnější budou reprezentovat naši školu v obvodním kole, které se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 na ZŠ Jasanová. Držíme palce a přejeme jim sportovní úspěch při měření sil se žáky z jiných brněnských škol.

Jana Nekulová, TU 5.B

 

Matematická olympiáda 2019/2020

Pokyny k matematické olympiádě najdete na

http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/69-rocnik-19-20

 

Kdo sportuje, nezlobí

Kdo sportuje, nezlobí

V pondělí 23. 9. se na naší škole už počtvrté konala akce Kdo sportuje, nezlobí. Toto odpoledne plné her a soutěží je součástí Brněnských dnů pro zdraví, které pořádá Magistrát města Brna. Akce se vydařila, protože celé odpoledne svítilo sluníčko a všichni pořadatelé měli dobrou náladu. Pro žáky naší školy i děti z okolí bylo připraveno celkem 15 stanovišť, na nichž si vyzkoušeli svou zdatnost. V závěru čekala na všechny drobná odměna. A co říct závěrem? Zasportovali jsme si a navíc nikdo nezlobil.                                                                                                       Pavlína Zouharová

sport1

 

Sportovní den I. stupně 2019

     Dne 7.6. 2019 se na naší základní škole konal tradiční Sportovní den pro žáky prvního stupně. Bylo připraveno patnáct stanovišť, z nichž devět bylo ryze sportovních, jedno stanoviště zdravovědy a pět odpočinkovějších v režii žákovského parlamentu. Kterému bych rád touto cestou poděkoval za připravené aktivity a péči o malé sportovce.

     Na sportovních stanovištích, kde děti testovali svoji sílu, přesnost, koordinaci, výdrž, ohebnost a znalosti, se o ně trpělivě starali žáci devátých ročníků. A za to jim patří velké díky, protože za dopoledne muselo každé stanoviště odbavit nejméně 250 dětí.

      Děkujeme také audiotechnickému týmu ve složení David a Michal. Vytříbený playlist, jehož skladby dětem vytvářely příjemnou kulisu pro podávání maximálních výkonů. Ale myslím polahodily i uchu dospěláka :).

Všem pořadatelům, kteří se na přípravě jakkoli podíleli, tímto děkuji a těším se na příští ročník

Petr Starý

Celkové výsledky:

1.A 62,4

1.B 46,6

2.A 63,28

2.B 65,74

3.A 66,14

3.B 65,5

3.C 68,55

4.A 70,16

4.B 68,13

5.A 70,0

5.B 78,85

5.C 63,47

Pod obrázkem lehká ochutnávka fotografií z akce, zbytek v naší fotogalerii.

20190608 101500-COLLAGE

 

Pozvánka na Bystrckou kuličku 2019

krap bystrcka kulicka 2019

 

 

 

Demosthenes 2019

V úterý 14. 5. 2019 se konala už po osmé na ZŠ Heyrovského řečnická soutěž Mladý Demosthenes. Soutěžící měli pouhé dvě minuty na to, aby zaujali svými řečnickými schopnostmi.

Porota hodnotila zejména originalitu tématu, práci s hlasem, jazykový projev, neverbální komunikaci a celkový dojem z vystoupení. Každý mluvil o tom, co považoval za zajímavé – a tak jsme mohli slyšet např. úvahy o naší budoucnosti, povídání o sportu, počítačových hrách nebo o rodině. Podmínkou soutěže bylo i to, že muselo jít o vlastní text.

Letošního kola se zúčastnilo celkem 22 žáků 2. stupně. Pochvalu a potlesk publika si

zasloužili tito žáci :     6.A – Michaela Tvrdá, Veronika Straková
7.A – Veronika Böhmová, Isabela Hakunová, Ondřej Zobač
8.A – David Helán, Vojta Nešpůrek, Vojta Sobek
8.B – David Cibulka, Terka Janištinová, Lucka Fichtelová, Vojta Trtík,
Patrik Šimon, Šimon Vašíř a Radim Žalud
9.A – Vašek Machačný

A které soutěžící vyhodnotila porota jako nejlepší ?

V 1. kategorii byl třetí Daniel Kalousek ze 7.B, který nám vyprávěl, čím ho překvapila vlastní rodina. Druhé místo si zasloužila Pavlína Zouharová ze 7.A díky úvaze o tom, co by Země vyprávěla, kdyby mohla mluvit. Vítězkou se stala Petra Holkupová ze 6.A za povídání o vlastní rodině.

Ve 2. kategorii diplom za 3. místo získala Anna Sodomková z 9.A, která zaujala úvahou o strachu. Na druhém místě se umístil Pavel Žalud ze 8.B, který pobavil vyprávěním o tom, jak bylo obtížné přesvědčit rodiče, když si chtěl pořídit domácího mazlíčka. A vítězka Katka Králová z 8.A oslovila všechny moudrými „posledními slovy“.  

Poděkování si zaslouží porota ve složení paní učitelky Prátové, Gruberové a Krejčí a parlamenťáci Katka Kuchařová, Petra Stupková a Ondra Svoboda.

A skvělou atmosféru vytvořili všichni ti, kteří si přišli projevy spolužáků poslechnout a zatleskat jim.

Simona Krejčí, vyučující českého jazyka

 

Řečnická soutěž

 

Strana 1 z 5