Pro deváťáky

Při výběru střední školy může rodičům i žákům významně pomoct:

Výběr školy - srovnávač středních škol v rámci JMK Na tomto webu najdete informace o všech středních školách na jižní Moravě. Veřejných i soukromých, o gymnáziích, středních odborných školách i učilištích. Filtruj podle oboru, regionu, možnosti internátního bydlení a řady dalších faktorů.

Atlas školství - seznam středních škol nejen z Jihomoravského kraje

Rejstřík škol a školských zařízení

 

Další propagační materiály s nabídkami vzdělávání, které přicházejí do školy elektronickou formou naleznete v kurzu Google učebny, který je věnován předmětu "Volba povolání"

Kód kurzu:  r5gihhs nebo pozvánka formou odkazu zde.

Tištěné propagační materiály jsou k dispozici v učebně informatiky nebo u kariérového poradce.

 

Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce

Přemýšlíte o tom, čím budete? Nevíte, jakou školu si vybrat? Trápí vás, jaké si vybrat povolání? Chcete rozvíjet svoji kariéru nebo pomoci odhalit svůj osobní potenciál?

Potřebujete konkrétní rady a informace nebo jen hledáte někoho, s kým proberete vhodnost svého postupu, volby?
Zkušení kariéroví poradci IPS vám mohou pomoci v oblasti volby, změny a doplnění kvalifikace a též v otázkách zhodnocení vašich aktuálních profesních předpokladů.

Více informací o službách IPS a další užitečné odkazy naleznete zde.

Pro rodiče žáků devátých tříd:

Znáte skutečné talenty, zájmy a potřeby svého dítěte, abyste spolu zvládli volbu jeho budoucího povolání? Na tyto otázky můžete nalézt odpovědi v e-knize Průvodce rodiče autorek "Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová", které se dlouhodobě věnují kariérnímu poradenství a v případě dětí vnímají jako zásadní i spolupráci s rodiči.

Doporučení

Většina středních škol v rámci své vlastní prezentace pořádá "Dny otevřených dveří", kde máte možnost se blíže seznámit s prostředím školy a její vybaveností. Dále můžete shlédnout například výrobky a práce studentů, seznámit se s některými vyučujícími a doptat se na další informace, které vás zajímají.

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2023/24

Právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

Důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 - dokument můžete stáhnout zde.

Důležité, nově vydané dokumenty MŠMT

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 - (bude aktualizováno po vydání)

- Úpravy přijímacího řízení cizinců s dočasnou ochranou do SŠ a VOŠ ve školním roce 2022/2023  - úřední deska s nařízením MŠMT

Přihlášky:

- budou rozdávány spolu s pololetním vysvědčením

- budou k vyzvednutí také u zástupkyně ředitelky spolu s výpisem vysvědčení (nevyužívejte přihlášek středních škol)

Žáci s SVP

Úprava podmínek přijímacího řízení pouze na základě doporučení ŠPZ, které je odevzdáno společně s přihláškou.

Výjimkou mohou být náhlé nepředvídatelné zdravotní komplikace.

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. listopadu 2023 (přihlášky s modrým podtiskem)

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do oborů bez talentové zkoušky

- do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024

- do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024

- v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše

 

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. března 2024 (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem)

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. března 2024 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě) - doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky:

        - test z ČJ a literatury 

        - test z matematiky

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška pátek 12. dubna 2024 (1. termín)

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška pondělí 15. dubna 2024 (2. termín)

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- případná školní přijímací zkouška: od  do (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: od  do (bude upřesněno)

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 

1. termín - pondělí 29. dubna 2024

2. termín - úterý 30. dubna 2024

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

Dobře uschovat .. je to velmi důležitý dokument a využívá se až ve chvíli přijetí vašeho dítěte střední školou. Slouží jako oficiální dokument pro střední školu jako závazná přihláška ke studiu.

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (na třídních schůzkách, nebo v kanceláři školy - obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud
byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání).

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY


2020/2021


(pro přijetí pro školní rok 2021/2022)


● právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2020

- talentové zkoušky: leden 2021

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do oborů bez talentové zkoušky

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2021

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. 3. 2021 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury a test z matematiky

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2021

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 13. 4. 2021

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- školní přijímací zkouška: 12.-28. 4. 2021 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: 22.– 30. 4. 2021

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 12. a 13. 5. 2021

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

 

16.30-rodiče žáků 9. tříd dostanou informace o přijímacím řízení na střední školy v učebně fyziky

17.00-na třídní schůzce obdrží rodiče od třídního učitele zápisový lístek, kvůli evidenci je třeba s sebou mít občanský průkaz

 

● právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2019

- talentové zkoušky: leden 2020

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do oborů bez talentové zkoušky

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2020

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. 3. 2020 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury (60 minut)

test z matematiky (70 minut)

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 14. 4. 2020

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 15. 4. 2020

- uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a literatury

a písemného testu z matematiky (opravuje se centrálně)

- školní přijímací zkouška: 12.-28. 4. 2020 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: 22.-30. 4. 2020

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 13. a 14. 5. 2020

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- centrum zpřístupní výsledky testů nejpozději do 28. 4. 2020

- ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejnění seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění

výsledků centrem

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

BVV, pavilon G1, G2

pátek 22. listopadu 2019     9-18 hod.

sobota 23. listopadu 2019   9-18 hod.

Doporučujeme všem deváťákům návštěvu s rodiči.

 

16.30-rodiče žáků 9. tříd dostanou informace o přijímacím řízení na střední školy v učebně fyziky

17.00-na třídní schůzce obdrží rodiče od třídního učitele zápisový lístek, kvůli evidenci je třeba s sebou mít občanský průkaz

 

● právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2018

- talentové zkoušky: leden 2019

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2019

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. 3. 2019 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury (60 minut)

test z matematiky (70 minut)

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2019

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 15. 4. 2019

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- školní přijímací zkouška: 12.-28. 4. 2019 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: 22.– 30. 4. 2019

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 13. a 14. 5. 2019

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- centrum zpřístupní výsledky nejpozději do 28. 4. 2019

- ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků centrem

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

● právní předpisy:

   zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

   www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2017

- talentové zkoušky: leden 2018

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2018

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci začátkem února ve škole, rodiče vyplní název školy a kód i název

   oboru, do kterého se žák hlásí na 1. místě a případně na 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší 

   a vrátí kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

-  potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

   a do 1. 3. 2018 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

   na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů 

- povinné jednotné přijímací zkoušky:      test z ČJ a literatury (60 minut)

                                                                  test z matematiky (70 minut)

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2018

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 16. 4. 2018

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

  z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- školní přijímací zkouška:          12.-28. 4. 2018 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška:          22.– 30. 4. 2018

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška:     10. a 11. 5. 2018

- školní přijímací zkouška:          stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- centrum zpřístupní výsledky nejpozději do 28. 4. 2018

- ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků centrem

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

Výstaviště pavilon G1


pátek  24. 11. 2017  9-18 h.
sobota 25. 11. 2017 9-17 h.

Vstupné 20,- Kč

Doporučujeme všem deváťákům návštěvu s rodiči.

 

Strana 1 z 6