Pro deváťáky

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

 

Nově zveřejněné informace a materiály k přijímacím řízením

Základní právní předpisy:

Souhr právních předpisů platných od 1.1.2024 ke stažení ze stránek MŠMT

Důležité odkazy:

Tiskopisy přihlášek a jiné formuláře: stránky MŠMT - vše na jednom místě (přihlášky, lékařský posudek, doporučení školského poradenského zařízení, žádosti pro cizojazyčné uchazeče a další) ve formátech *.pdf a *.xlsx

Jednotná přijímací zkouška - termíny - Cermat

Jak podat přihlášku, 1. kolo přijímaček, 2. kolo přijímaček, 3. kolo a další - zdroj Cermat - zde naleznete i další informace jako například:

- kde se budou konat zkoušky, 
- nutnost podat přihlášku i pro ty, kteří si podali přihlášku na obor s talentovou zkouškou,
- prioritizace škol,
- odvolání,
- vzdání se přijetí v 1. kole
- kde zhlédnutí i video s algoritmem přijímacích zkoušek

Spuštěna webová aplikace Trénuje se uč se, jež je určena k procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 - dokument můžete stáhnout zde.

Důležité, nově vydané dokumenty MŠMT

- Úpravy přijímacího řízení cizinců s dočasnou ochranou do SŠ a VOŠ ve školním roce 2023/24

Žáci s SVP

Úprava podmínek přijímacího řízení pouze na základě doporučení ŠPZ, které je odevzdáno společně s přihláškou.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

- 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

Náhradní termíny JPZ

- 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání

Školní část přijímací zkoušky

- od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění

- od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou

- od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 

- od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

- od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

- od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

- 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu

- 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

 

Při výběru střední školy může rodičům i žákům významně pomoct:

Výběr školy - srovnávač středních škol v rámci JMK Na tomto webu najdete informace o všech středních školách na jižní Moravě. Veřejných i soukromých, o gymnáziích, středních odborných školách i učilištích. Filtruj podle oboru, regionu, možnosti internátního bydlení a řady dalších faktorů.

Atlas školství - seznam středních škol nejen z Jihomoravského kraje

Rejstřík škol a školských zařízení

Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce

Přemýšlíte o tom, čím budete? Nevíte, jakou školu si vybrat? Trápí vás, jaké si vybrat povolání? Chcete rozvíjet svoji kariéru nebo pomoci odhalit svůj osobní potenciál?

Potřebujete konkrétní rady a informace nebo jen hledáte někoho, s kým proberete vhodnost svého postupu, volby?
Zkušení kariéroví poradci IPS vám mohou pomoci v oblasti volby, změny a doplnění kvalifikace a též v otázkách zhodnocení vašich aktuálních profesních předpokladů.

Více informací o službách IPS a další užitečné odkazy naleznete zde.

Pro rodiče žáků devátých tříd:

Znáte skutečné talenty, zájmy a potřeby svého dítěte, abyste spolu zvládli volbu jeho budoucího povolání? Na tyto otázky můžete nalézt odpovědi v e-knize Průvodce rodiče autorek "Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová", které se dlouhodobě věnují kariérnímu poradenství a v případě dětí vnímají jako zásadní i spolupráci s rodiči.

Doporučení

Většina středních škol v rámci své vlastní prezentace pořádá "Dny otevřených dveří", kde máte možnost se blíže seznámit s prostředím školy a její vybaveností. Dále můžete shlédnout například výrobky a práce studentů, seznámit se s některými vyučujícími a doptat se na další informace, které vás zajímají.

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY


2020/2021


(pro přijetí pro školní rok 2021/2022)


● právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2020

- talentové zkoušky: leden 2021

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do oborů bez talentové zkoušky

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2021

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. 3. 2021 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury a test z matematiky

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2021

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 13. 4. 2021

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- školní přijímací zkouška: 12.-28. 4. 2021 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: 22.– 30. 4. 2021

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 12. a 13. 5. 2021

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

 

16.30-rodiče žáků 9. tříd dostanou informace o přijímacím řízení na střední školy v učebně fyziky

17.00-na třídní schůzce obdrží rodiče od třídního učitele zápisový lístek, kvůli evidenci je třeba s sebou mít občanský průkaz

 

● právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2019

- talentové zkoušky: leden 2020

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do oborů bez talentové zkoušky

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2020

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. 3. 2020 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury (60 minut)

test z matematiky (70 minut)

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 14. 4. 2020

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 15. 4. 2020

- uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a literatury

a písemného testu z matematiky (opravuje se centrálně)

- školní přijímací zkouška: 12.-28. 4. 2020 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: 22.-30. 4. 2020

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 13. a 14. 5. 2020

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- centrum zpřístupní výsledky testů nejpozději do 28. 4. 2020

- ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejnění seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění

výsledků centrem

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

BVV, pavilon G1, G2

pátek 22. listopadu 2019     9-18 hod.

sobota 23. listopadu 2019   9-18 hod.

Doporučujeme všem deváťákům návštěvu s rodiči.

 

16.30-rodiče žáků 9. tříd dostanou informace o přijímacím řízení na střední školy v učebně fyziky

17.00-na třídní schůzce obdrží rodiče od třídního učitele zápisový lístek, kvůli evidenci je třeba s sebou mít občanský průkaz

 

● právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2018

- talentové zkoušky: leden 2019

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2019

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy a kód

i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. a 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí

kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

a do 1. 3. 2019 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů

- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury (60 minut)

test z matematiky (70 minut)

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2019

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 15. 4. 2019

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- školní přijímací zkouška: 12.-28. 4. 2019 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška: 22.– 30. 4. 2019

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška: 13. a 14. 5. 2019

- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- centrum zpřístupní výsledky nejpozději do 28. 4. 2019

- ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků centrem

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

● právní předpisy:

   zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.

● důležité odkazy:

   www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde najdete ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou

- max. 2 přihlášky

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2017

- talentové zkoušky: leden 2018

- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky

- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2018

- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

- vytištěné přihlášky dostanou žáci začátkem února ve škole, rodiče vyplní název školy a kód i název

   oboru, do kterého se žák hlásí na 1. místě a případně na 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší 

   a vrátí kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)

-  potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře

   a do 1. 3. 2018 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou

   na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů 

- povinné jednotné přijímací zkoušky:      test z ČJ a literatury (60 minut)

                                                                  test z matematiky (70 minut)

- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2018

- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 16. 4. 2018

- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek

  z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)

- školní přijímací zkouška:          12.-28. 4. 2018 (stanoví škola)

Přijímací řízení do nematuritních oborů

- školní přijímací zkouška:          22.– 30. 4. 2018

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

- jednotná přijímací zkouška:     10. a 11. 5. 2018

- školní přijímací zkouška:          stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

- centrum zpřístupní výsledky nejpozději do 28. 4. 2018

- ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků centrem

- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)

- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)

- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Odvolací řízení

- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

- autoremedura

Další kola přijímacího řízení

- počet není stanoven

- v režii střední školy

- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)

 

Výstaviště pavilon G1


pátek  24. 11. 2017  9-18 h.
sobota 25. 11. 2017 9-17 h.

Vstupné 20,- Kč

Doporučujeme všem deváťákům návštěvu s rodiči.

 

Strana 1 z 6