Akce tříd

V rámci patronátu deváťáků nad prvňáčky jsme se během prosince zašli podívat na vyučování do prvních tříd. Prvňáčkům jsme pomáhali s učením písmenek a učili jsme se s nimi i básničku. Na oplátku se zase prvňáčci přišli podívat za námi. Prohlédli si naše sešity, velkou deváťáckou třídu a vánoční stromeček. Poté jsme si s nimi zahráli hru – představili jsme se jim a oni si museli zapamatovat naše jména.

Všem se vzájemné návštěvy moc líbily a těšíme se na další akce.

Radim a Petra, 9. třída

9 a 1 hey800x600xxx001-ANIMATION

 

 

Deváté třídy na dopoledne 5.12. dostaly nelehký úkol. Jako každý rok totiž deváťáci musí zorganizovat Mikulášskou pro první stupeň. Pouhé domlouvání a dohadování ohledně kostýmů a stanovišť nám zabralo spoustu času, a tak jsme si ani nedokázali představit, jak bude náročné vše zrealizovat a provést.

Ráno se neslo v duchu spěchu, ale nakonec se nám vše povedlo připravit včas. Před osmou hodinou jsme již byli nachystaní a těšili se na první děti, které k nám měly do tělocvičny zavítat.

Na děti čekalo plnění šesti úkolů – musely nakrmit čerta (házení míčků do čertovské hlavy), svézt se na pekelné klouzačce, poskládat andělské puzzle, skákat v čertově pytli, prokličkovat pekelnou stezkou a nakonec projít „peklem“ a podepsat prohlášení o tom, že nebudou zlobit.

První dvě třídy jsme si neskutečně užili, ale rádi jsme uvítali následující přestávku. Postupem času nás vysvětlování, neustálé chození i utěšování některých bojácných dětí začalo unavovat a nakonec jsme byli rádi, že už to všechno máme za sebou.

S odstupem času nám i přes obrovskou námahu, kterou jsme vynaložili, zůstávají krásné vzpomínky doložené několika trefnými fotkami. Jsme rádi, že jsme se mohli této akce účastnit a věříme, že si to nápodobně užily i děti z prvních až čtvrtých tříd.

Pavel a Terka, 9.třída

Mikulášská

 

SATURNIN

V pátek 29.11 jsme navštívili společně s osmáky Mahenovo divadlo, kde jsme zhlédli divadelní hru
Saturnin v hlavní roli s Martinem Siničákem. Již od začátku nás uchvátily herecké výkony a zejména
role Saturnina. Celé vystoupení se všichni smáli jeho kouskům a ještě dlouhou dobu se je snažili
napodobit. Z divadla jsme odcházeli se smíchem a v dobré náladě. Vystoupení bylo velice příjemným
ozvláštněním pátečního dne. Rádi bychom představení doporučili lidem, co se rádi smějí.

Pavel a Lucie, 9.ročník

Fotogalerie

 

Během minulých dnů jsme my, žáci 9. ročníků, absolvovali několik exkurzí na některé střední školy v Brně. Postupně jsme navštívili SŠ polytechnickou na ulici Jílová, SŠ TE na Olomoucké a SŠ dopravy a spojů na ulici Čichnova.

Prvním cílem bylo odloučené pracoviště SŠ Jílová na ulici Tučkova. Zde jsme si vyzkoušeli učební obory kovoobráběč, malíř a elektrikář. Velice nás potěšila pohostinnost a milé chování zdejších učitelů a žáků, nejvíce jsme uvítali svačinu v podobě bagety a pití. Všichni jsme nakonec odcházeli příjemně překvapení a natěšení na další exkurzi, tentokrát do hlavní budovy školy.

Na druhý den jsme se vydali na střední školu Olomoucká. Na tuto školu jsme se těšili také proto, že jsme loni na této škole absolvovali velmi zajímavý program na téma 3D tisk. Tentokrát jsme se dozvěděli nové informace o práci s CNC obráběcími stroji a navštívili jsme i dílny s úchvatným vybavením.

Třetí den pak přišla již zmiňovaná exkurze do hlavní budovy SŠ Jílová, která nás opět uvítala velice příjemným a domovským dojmem. Kromě odborných učeben jsme navštívili i tělocvičnu a několik relaxačních míst, která se nacházejí všude po škole. Opět jsme dostali výbornou svačinu v podobě bagety a pak jsme se vydali na další odloučené dílny. Zde jsme měli možnost zhlédnout práci budoucích podlahářů, truhlářů, sádrokartonářů a zedníků. I tato povolání nás nadchla. A tak se možná mezi námi najde i někdo, kdo bude podávat svou přihlášku na tuto školu.

Posledním výjezdem pak byla blízká SŠ Čichnova, kde nás zaujaly hlavně propracované učebny odborného výcviku. Mají zde vybudovanou fiktivní poštu, banku, firmu a dokonce i operační středisko. Zajímavý byl i výklad o oboru elektrikář a IT pracovník.

Všechny tyto exkurze byly skvělé a některým z nás ukázaly i budoucí cestu.

Napsala : Petra, Terka a Pavel z 9.ročníku.

Foto z akce naleznete v naší fotogalerii

 

Ve dnech 16. – 17. 11. 2019 se konala akce „Simulované zastupitelstvo“ pro žáky bystrckých škol, kterou pořádala společnost Agora CE.

První den jsme se seznamovali s fungováním komunální politiky a diskutovali o problémech, které trápí bystrcké studenty. Poprvé jsme se také setkali s panem starostou Kratochvílem, který s námi o těchto problémech diskutoval. Na konci dopoledního programu jsme sestavili koláž pro zastupitele, na níž jsme uvedli veškerá témata, která jsme rozebírali. Večer jsme pak mohli sledovat reálné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. Zde jsme také mohli načerpat inspiraci pro další den projektu.

Druhý den jsme se rozdělili do čtyř fiktivních politických stran a společně s některými členy městské rady jsme sestavovali a zdokonalovali naše návrhy, které jsme museli z pouhých nápadů dovést do formy, kterou bychom mohli představit panu starostovi na simulovaném zasedání zastupitelstva. Pro realizaci těchto nápadů bylo nutné získat finance, vyhledat vhodný prostor a v neposlední řadě podat návrh tak, abychom přesvědčili ostatní zastupitele o nutnosti jeho realizace. Poté jsme naše návrhy prezentovali. O to více jsme byli nervózní, že nám předsedal pan starosta a sledovali nás naši spolužáci. Spoustu návrhů jsme sice museli složitě obhajovat, ale nakonec se vše vydařilo a všichni jsme odcházeli spokojení.      

Velkým přínosem byla možnost sledovat, jak probíhá jednání zastupitelstva. Také možnost vyzkoušet si, jak složité je jednání např. o rozpočtu obce a že není jednoduché přesvědčit kolegy z jiných politických stran o našich návrzích.

Děkujeme panu starostovi i ostatním zastupitelům, kteří přišli mezi nás a věnovali nám svůj čas.

Radim a Pavel Žaludovi, Petra Stupková a Jaroslav Kozmin, žáci 9.B, ZŠ Heyrovského            

Fotogalerie   

 

Dne 25.9. jsme dojeli do rekreačního střediska Moravec.

Hned tento den jsme začali s programem. Rozdělili jsme se do tří skupin pod vedením paní učitelky Krejčí, Gruberové, Šmídové a pana učitele Bajužíka. Začali jsme povídáním o našem ideálním partnerovi. Po dobré večeři jsme předvedli naše projekty „ideálního partnera“ a poté si každá skupina připravila zábavnou scénku na dané téma (první rande). Do večerního klidu jsme stále pod dohledem pedagogů mohli trávit příjemný a klidný večer u ohně nebo tančit na námi organizované diskotéce. Druhý den jsme se učili o pohlavní soustavě, anatomii rozmnožování, druzích antikoncepce a riziku nechráněného styku. Po poledním klidu jsme měli možnost sportovně se „vyřádit“ nebo si zajít na procházku do lesa. Odpoledne jsme si povídali o lidské sexualitě i o tom, jaké otázky člověk musí uvážit před tím, než začne se sexuálním životem. Večer jsme opět prezentovali své projekty, poté následoval večerní program – tanec a zpěv.V pátek 27.9. jsme odjeli zpět do Brna. Za tyto tři dny jsme se naučili spousty praktických věcí, užili jsme si to a také jsem se hodně poučili. Děkujeme tak všem učitelům, kteří s námi měli trpělivost,vstřícnost a za to, že nás něčemu přiučili.

 

Šárka a Adéla

Kurz sexualni vychovy

Fotogalerie

 

Jak už se stalo na naší škole tradicí, prvňáčci se 3.10. chopili lopatek a obohatili naši zahradu o nový přírůstek z rostlinné říše. Tentokrát nesázeli strom, ale keř s krásnými růžovými květy a stejně tak pěkným názvem - vajgélie květnatá. Už se moc těšíme, až se nám rozroste a bude zdobit okolí školy. Přijďte se někdy podívat!

 

Sázení stromu prvňáčků 2019

 

Na konci září se obě naše osmé třídy vydaly do Prahy. Čekala je prohlídka Staroměstské radnice, staré budovy Národního muzea, představení v Národním divadle, exkurze na Letišti Václava Havla, v České televizi a ve Filmových ateliérech na Barrandově.                          Pavlína Zouharová

Praha

 

Strana 5 z 76