Akce tříd

Den Slabikáře - 16. 11. 2016

Naši prvňáčci už mají za sebou první týdny ve škole. V Živé abecedě se za tu dobu naučili spoustu nových básniček, ale především číst první písmena a skládat z nich slabiky a slova. Tyto dovednosti pak mohli předvést na Dni Slabikáře, kam pozvali i své rodiče. V ukázkové hodině českého jazyka se s Živou abecedou rozloučili a byl jim slavnostně předán Slabikář. Děti byly velice šikovné a ukázaly, že si Slabikář opravdu zaslouží.

Mgr. Petra Kupčihová, tř. uč. 1.C

Album ve fotogalerii: Den Slabikáře

 

Návštěvy 9 + 1

Deváťáci oplatili prvňáčkům návštěvu pozváním k nim do jejich tříd. Když „malá“ návštěva dorazila, hostitelé jim ochotně ukázali nejen třídu, ale i své učebnice, sešity i žákovské knížky. Někteří prvňáčci se těch velkých kluků a holek trochu báli, jiní se naopak na vše zvědavě vyptávali. Hlavně se divili, že v deváťáckých sešitech nemůžou žádná písmenka poznat Pak jsme zkoušeli, jak dobrou mají prvňáčci paměť. Nejprve se každý žák 9.třídy představil svým jménem a ukázal písmenko, kterým jeho jméno začíná. Dalším úkolem bylo co nejrychleji najít deváťáka, jehož jméno paní učitelka řekla. Hned se ukázalo, že někteří si dokázali zapamatovat skoro všechny, jiní zase si nepamatovali skoro nikoho. Za odměnu dostali prvňáčci obrázek, který si můžou vybarvit. Uvidíme, zda si prvňáčci jména deváťáků budou pamatovat až do příštího setkání.


Mgr.Simona Krejčí, třídní učitelka 9.A

Album ve fotogalerii: Návštěvy 9 + 1

 

5.A a její krmítka

V pátek 4. 11. 2016 jsme my žáci 5.A vyráběli v pracovních činnostech ptačí krmítka. Práce nám zabrala dvě hodiny. Dokonce nevadilo, že ta jedna byla navíc. Vrtali jsme, šroubovali jsme, potili jsme se, smrdělo to, ale vyšlo to. Co myslíte?

Fanda a spol.

Album ve fotogalerii: 5.A a její krmítka

 

PRVNÍ POMOC

V úterý 1.11. 2016 žáky 8. a 5. ročníku ZŠ Heyrovského navštívili lektoři ze záchranné služby, aby nás naučili základy první pomoci. První hodinu jsme měli teoretickou část, kde nám promítali prezentaci . Během 4. a 5. hodiny jsme si vědomosti nabyté z prezentace a vyprávění v první hodině vyzkoušeli v praxi v tělocvičně. Čekala nás čtyři stanoviště - masáž srdce, ošetření vnějšího krvácení, autonehoda a stabilizovaná poloha. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a důležitých věcí, které můžou pomoct zachránit lidský život. Mně osobně se to velmi líbilo a ostatní vypadali, že je to také zajímá. Že jsme se neučili – to byla jen třešnička na dortu.
Adéla Vencálková, 8.B


První pomoc pro pětky
V úterý 1.11. 2016 k nám přijel Český červený kříž. Vyzkoušeli jsme si obvazování rány, masáž srdce, poskytování první pomoci při autonehodě i zotavovací polohu.
Fanda a spol.

Album ve fotogalerii: PRVNÍ POMOC

 

Den Slabikáře

Prvňáčci a jejich vyučující zvou rodiče na hodinu českého jazyka s předáním SLABIKÁŘE.
V hodině se pochlubí četbou, recitací, psaním i jinými dovednostmi.
Těšíme se na Vás 16. listopadu 2016 v 8.00 hodin.

Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

Vyučující 1. tříd

 

Návštěvy 9 + 1

V říjnu se žáci 9.tříd rozhodli, že se půjdou podívat na své malé spolužáky, jak se jim ve škole daří. Postupně tedy navštívili všechny tři první třídy. V 1.A se naučili básničku, v 1.B jim prvňáci ukázali, jak pěkně píší a v 1.C si deváťáky rovnou vyzkoušeli, jaká znají slova začínající na písmeno E.
U prvňáků se těm starším líbilo, mnozí si vzpomněli, jaké to bylo, když před – už – devíti lety také začínali…
Za odměnu deváťáci budoucím čtenářům předali „albertovské“ knížky – každé ze tříd prvňáčků přinesli celou pohádkovou sadu sedmi knížek. Prvňáci slíbili, že si z nich budou číst a namalují deváťákům za odměnu pohádkové postavičky. Deváťáci se loučili s pozváním prvňáků do své třídy. Jsem zvědavá, čím deváťáci překvapí prvňáky ve svém domácím prostředí.

Mgr. Simona Krejčí, třídní učitelka 9.A

Album ve fotogalerii: Návštěvy 9 + 1

 

První světová válka v devítkách

Kolega, asistent v 6.B, Vladimír Holík je studentem dějepisu a jeho koníčkem jsou rekonstrukce historických bitev. Mimo několika dalších vlastní i repliku uniformy rakousko-uherské armády z roku 1916. Vladimír byl tak laskav, že v pátek 14. října přišel v "plné polní" do hodiny dějepisu v obou devátých třídách, kde probíráme první světovou válku. Jeho procítěné vypravování, možnost osahání a potěžkání replik i originálů zbraní a dalšího vybavení byla milým zpestřením. Děkujeme Vladimírovi za hezký zážitek.

Mgr. Petr Duda, vyučující dějepisu

Album ve fotogalerii: První světová válka v devítkách

 

Společně do knihovny

Společně do knihovny se naši prvňáčci vydali poprvé v pátek 7. října, aby se tu oficiálně stali čtenáři a rytíři knih. Tu první část úkolu mají částečně splněnou – vždyť už ovládají tři písmena abecedy! A jak se ukázalo, rytířem knih mohl být pasován každý z přítomných, protože ví, jak se ke knihám chovat a jak o ně správně pečovat. A tak paní královně a popletenému šaškovi nic nebránilo poklepat mečem na rameno a ozdobit šerpou každého přítomného rytíře.

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Společně do knihovny

 

Strana 7 z 66