Akce tříd

PRVNÍ POMOC

V úterý 1.11. 2016 žáky 8. a 5. ročníku ZŠ Heyrovského navštívili lektoři ze záchranné služby, aby nás naučili základy první pomoci. První hodinu jsme měli teoretickou část, kde nám promítali prezentaci . Během 4. a 5. hodiny jsme si vědomosti nabyté z prezentace a vyprávění v první hodině vyzkoušeli v praxi v tělocvičně. Čekala nás čtyři stanoviště - masáž srdce, ošetření vnějšího krvácení, autonehoda a stabilizovaná poloha. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a důležitých věcí, které můžou pomoct zachránit lidský život. Mně osobně se to velmi líbilo a ostatní vypadali, že je to také zajímá. Že jsme se neučili – to byla jen třešnička na dortu.
Adéla Vencálková, 8.B


První pomoc pro pětky
V úterý 1.11. 2016 k nám přijel Český červený kříž. Vyzkoušeli jsme si obvazování rány, masáž srdce, poskytování první pomoci při autonehodě i zotavovací polohu.
Fanda a spol.

Album ve fotogalerii: PRVNÍ POMOC

 

Den Slabikáře

Prvňáčci a jejich vyučující zvou rodiče na hodinu českého jazyka s předáním SLABIKÁŘE.
V hodině se pochlubí četbou, recitací, psaním i jinými dovednostmi.
Těšíme se na Vás 16. listopadu 2016 v 8.00 hodin.

Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

Vyučující 1. tříd

 

Návštěvy 9 + 1

V říjnu se žáci 9.tříd rozhodli, že se půjdou podívat na své malé spolužáky, jak se jim ve škole daří. Postupně tedy navštívili všechny tři první třídy. V 1.A se naučili básničku, v 1.B jim prvňáci ukázali, jak pěkně píší a v 1.C si deváťáky rovnou vyzkoušeli, jaká znají slova začínající na písmeno E.
U prvňáků se těm starším líbilo, mnozí si vzpomněli, jaké to bylo, když před – už – devíti lety také začínali…
Za odměnu deváťáci budoucím čtenářům předali „albertovské“ knížky – každé ze tříd prvňáčků přinesli celou pohádkovou sadu sedmi knížek. Prvňáci slíbili, že si z nich budou číst a namalují deváťákům za odměnu pohádkové postavičky. Deváťáci se loučili s pozváním prvňáků do své třídy. Jsem zvědavá, čím deváťáci překvapí prvňáky ve svém domácím prostředí.

Mgr. Simona Krejčí, třídní učitelka 9.A

Album ve fotogalerii: Návštěvy 9 + 1

 

První světová válka v devítkách

Kolega, asistent v 6.B, Vladimír Holík je studentem dějepisu a jeho koníčkem jsou rekonstrukce historických bitev. Mimo několika dalších vlastní i repliku uniformy rakousko-uherské armády z roku 1916. Vladimír byl tak laskav, že v pátek 14. října přišel v "plné polní" do hodiny dějepisu v obou devátých třídách, kde probíráme první světovou válku. Jeho procítěné vypravování, možnost osahání a potěžkání replik i originálů zbraní a dalšího vybavení byla milým zpestřením. Děkujeme Vladimírovi za hezký zážitek.

Mgr. Petr Duda, vyučující dějepisu

Album ve fotogalerii: První světová válka v devítkách

 

Společně do knihovny

Společně do knihovny se naši prvňáčci vydali poprvé v pátek 7. října, aby se tu oficiálně stali čtenáři a rytíři knih. Tu první část úkolu mají částečně splněnou – vždyť už ovládají tři písmena abecedy! A jak se ukázalo, rytířem knih mohl být pasován každý z přítomných, protože ví, jak se ke knihám chovat a jak o ně správně pečovat. A tak paní královně a popletenému šaškovi nic nebránilo poklepat mečem na rameno a ozdobit šerpou každého přítomného rytíře.

Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD

Album ve fotogalerii: Společně do knihovny

 

Světýlko mezi námi

V pondělí 10.10. 2016 nás navštívili pan Mareček s panem Pavlem Ilčíkem (Pecinkem) z nadace Světýlko. Pan Pecinek nám vyprávěl o svém těžkém životě plném drog a ztrát. Již v dětství začal užívat návykové látky kvůli staršímu bratrovi, který své závislosti později podlehl. Díky sestře se dostal z nejhoršího. Ale až teprve narození syna ho donutilo otevřít oči a začít se léčit. Při jeho léčbě mu byli nápomocni například pracovníci kyjovského K-centra a pan Mareček z Gruntu. Díky všem těmto lidem se dokázal vrátit do normálního života. Panu Pecinkovi tímto děkujeme, že nám otevřeně povyprávěl svůj životní příběh. Za jeho snahu a za jeho upřímnost ho velmi obdivujeme.
Pokud vás to zaujalo stejně jako nás, navštivte jeho facebookové strány Pecinek.cz a také můžete na YouTube zhlédnout dokument s názvem Pecinek.cz: Nebylo to jednoduché.
Žáci 8.A
Šimon Hrdlička, Lucie Mrázková a Klára Pelánková

 

Kurz sexuální výchovy

Jak už je na ZŠ Heyrovského tradicí, deváťáci v září absolvovali třídenní kurz Sexuální výchovy.
První den jsme jeli autobusem do Ivančic, kde jsme byli ubytovaní ve středisku volného času Horizont. Nejprve nás učitelé rozdělili do tří skupin, ve kterých jsme se pravidelně scházeli a pracovali po celou dobu pobytu.Každá skupina měla denně jiného učitele, aby si nás užili všech a my jich. Po úvodu, kdy jsme každý mohli říct, na co se těšíme, co bychom se chtěli dovědět a zda se něčeho bojíme, jsme se zabývali základními pojmy z oblasti lidské sexuality. Po vyjasnění některých pro nás neznámých slov jsme si povídali o ideální partnerce a partnerovi, malovali jsme i naše návrhy. Pokoušeli jsme se také sepisovat seznamovací inzeráty. Při večerním setkání a sledování scének na téma Seznámení jsme se všichni dobře bavili.
Druhý den hned po snídani jsme začali probírat anatomii lidského těla a početí dítěte. Poté všechny druhy antikoncepce. Zjistili jsme, že se dělí do tří skupin: hormonální, nitroděložní, bariérní atd… Nakonec jsme měli možnost seznámit se s technikou nasazování kondomu (na rohlík ). Večerní scénky byly na téma „První rande“.                                                                                                            Třetí den jsme si povídali o hrozbách, které se sexuálním životem souvisí, konkrétně o pohlavních chorobách. Dozvěděli jsme se i něco o sexuálních úchylkách. Zajímavé pro nás bylo i povídání o tom, jak říct „Ne“, když se na pohlavní styk necítíme. Na závěr jsme debatovali o vztazích v rodině a společně tvořili jakýsi „DŮM VZTAHŮ“, do jehož základů jsme zapisovali vše, bez čehož by podle nás dobrý vztah nemohl existovat. Naopak do komína jsme umístili to, co je nutné ze vztahu vypustit. Po obědě jsme se společně všichni sešli a povídali si o tom, co jsme se nového dozvěděli a zda a v čem byl pro nás tento třídenní výjezd přínosný.
Většina z nás ocenila otevřenost našich učitelů i to, že žádná otázka nezůstala bez povšimnutí, ani nebyla považována za hloupou nebo směšnou. Pak už jen balení a odjezd zpět ke škole, kde jsme se rozloučili a každý jsme šli vlastní cestou. Věříme, že získané cenné informace se nám budou hodit během našeho- nejen sexuálního- života.

Filip Novák a Vít Vašíř, 9.A

Album ve fotogalerii: Kurz sexuální výchovy

 

Recyklopanáci z 5.A

V rámci hodin pracovních činností si žáci 5.A vyrobili čtyři nové „kamarády do třídy“. Nejsou to kamarádi ladajací. Jsou totiž z toho, co doma prostě zavazelo. A výsledek? Posuďte sami.

Mgr. Karla Prátová, TU 5.A

Album ve fotogalerii: Recyklopanáci z 5.A

 

Strana 10 z 68