Akce tříd

Sázení stromu

Jako je již letitou tradicí, tak i letos zasadili naši prvňáčci svůj strom na zahradu školy. Naše arboretum se tak rozroste o další dřevinu, ze které je i užitek. Je jím moruše převislá. Děti z ní měly velkou radost. Doufají, že se jí bude dařit a v příštích letech nás potěší svými sladkými plody. Naleznete ji v atriu školy mezi budovami prvního a druhého stupně.
 
Mgr. Veronika Vavrušová, TU 1.B
Album ve fotogalerii: Sázení stromu
 

ŠvP RADEŠÍN 25. - 29. 4. 2016

S nastávajícím jarem se začínají probouzet i školy v přírodě. Tu první absolvovali na naší škole páťáci. V pondělí jsme se nalodili do autobusu směr Balonový hotel Radešín a přijeli jsme k pohádkovému stavení u rybníka a v blízkosti lesů. Celý hotel nás mile překvapil i uvnitř, protože je nově a citlivě zrekonstruován, takže jsme se cítili velmi příjemně. Co více si na školu v přírodě přát! Jediné, co nás trochu potrápilo, bylo počasí. První den jsme za slunného počasí stavěli královské rozhledny, protože naším mottem bylo -   "Máme rádi Česko" a "Karel IV. Otec vlasti". Během dalších dní jsme se zabývali podrobněji životem císaře Karla a sportovními aktivitami spojenými s nejznámější komoditou, kterou Karel IV. k nám přivezl - vínem - v tzv. špuntobraní. Děti sbíraly hrozny, přemísťovaly je z místa na místo, do sudů ... a byla velká zábava. Při velké stopované zase plnily vědomostní úkoly ze hry Máme rádi Česko a věděli téměř vše! Cestou v okolí Radešína jsme zase pozorovali krásně rozkvetlé pryskyřičníky, sasanky a po dlouhé době jsme mohli vidět Ladovsky pohádkové košíkářské vrby. I když se velmi ochladilo, na venkovní aktivity jsme měli vždy příjemné počasí a pokaždé sluníčko vykouklo aspoň na chvíli. V závěru týdne si děti doběhly pro poklad k Bílé Paní za mírného mrholení, ale o to více si toto setkání budou pamatovat.

Děkuji mnohokrát všem kolegyním za spolupráci a dětem za velmi příkladné prožití ŠvP.

Mgr. E. Barovjanová

Album ve fotogalerii: ŠVP Radešín 

Projekt LiStOVáNí

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení. Velmi záslužné jsou představení po knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu.

19. dubna 2016 jsme poprvé LISTOVALI i v naší škole, společně s herci z divadla z Českých Budějovic, Věrou Hollou a Pavlem Oubramem. Listování chce dětem ukázat, jak může čtená kniha projít naší fantazií, zhmotnit se a být zábavná.

S nejmladšími dětmi jsme prolistovali knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti od spisovatele Petra Morkese, kdy v napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka pátral po záhadně zmizelém chytrém slonu Marlonovi a jeho bolavém zubu moudrosti.

Děti 4. a 5. ročníku viděly Pachatele dobrých skutků spisovatele Miloše Kratochvíla, kdy Michal Souček a Filip Fialka jsou těmito pachateli a prožívají spolu různá dobrodružství, dobrá i zlá.

Z nadšené reakce našich žáků věřím, že si žáci představovanou knihu rádi přečtou, a tak pochopí, že čtení knih má i v dnešní době své kouzlo.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Listování

 

9+1 hraní s úklidem

V pátek 15. 4. se deváťáci rozhodli, že zpříjemní úklid Bystrce sobě i prvňákům dvouhodinovkou soutěží, a tak pro ty nejmenší připravili tři stanoviště. Děti z prvních tříd si na vlastním těle vyzkoušely, jak funguje náhoda, jak těžké je být nevidomým a nakonec si zahráli kluci proti holkám hru kámen, nůžky, papír. Podle úsměvů na obličejích myslím, že se akce vydařila.

Dominik Konečný, 9.A

Album ve fotogalerii: 9+1 hraní s úklidem

 

Projekt Ze života rostlin (3.B)

Podnět pro vytvoření tohoto krátkodobého projektu dali sami žáci svými otázkami. Jak rostliny dýchají a proč? Jak přijímají živiny? Je to těžké, ale když se na to jde prakticky, všemi smysly a s úsměvem, hned jde všechno lépe. Hned v úvodu výuky se děti rozdělily libovolně do skupin. Jejich prvním úkolem bylo přesadit jednu rostlinu v naší třídě, ale při tom pozorovat a zkoumat všechny její části. A víte, co všechno žáci zjistili třeba jen o kořenech? Například, že jsou bílé, špinavé, dřevnaté, dužnaté, mokré, suché, teplé, studené, svazčité, chlupaté, křivé, stočené, zamotané atd. Dále přesazovali vyklíčené duby a seli semínka různých tvarů, barev i velikostí. Jejich nadšené objevy stály za to. Další hodinu jsme věnovali videoprojekci a práci s textem a dramatizací pro lepší představu o fotosyntéze neboli přeměně látek. Výstupem projektu bylo, že žáci vytvořili myšlenkové mapy k jednotlivým částem těla rostlin a společný plakát. Poté svoje zjištění prezentovali před třídou. Projektu předcházela i terénní vycházka se soutěžemi a s určováním jarních bylin s použitím krabičkových lup, pro lepší zkoumání. Sama jsem byla překvapená, co všechno lze stihnout za 5 vyučovacích hodin. Takže neházejte flintu do žita a pamatujte, když se chce, tak s úsměvem jde všechno líp.

Mgr. Monika Burdová, TU 3.B

Album ve fotogalerii: Projekt Ze života rostlin

 

Den Země s 3.B aneb jarní úklid

Naše základní škola se i letos zapojila do největšího dobrovolnického projektu Ukliďme Česko a to v pátek 15. dubna. Tuto akci jsme spojili s ekologicky motivovaným svátkem Dne Země (22.4.), upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a na potřebu o něj pečovat. Proto v pátek vyrazily všechny třídy ZŠ Heyrovského na různá místa v Bystrci, kde vybaveni plastovými pytli a gumovými rukavicemi pomáhali přírodě zbavovat se lidských odpadků.

V pátek jsme s žáky 3. B oslavili Den Země netradičním způsobem. Hned v úvodu jsme si zazpívali píseň Chválím tě Země má a pracovali s textem. Výuku jsme zaměřili na ochranu životního prostředí formou videoprojekce na podporu deštných lesů v Indonésii, které zaštiťuje občanské sdružení Prales dětem. Dále jsme se dozvěděli, proč je olej palmy olejné tak žádanou surovinou na trhu, i když poškozuje životní prostředí celé planety a jak můžeme chránit přírodu kolem nás i my. Nezapomněli jsme ani na bezpečnost práce a seznámení žáků s možnými nebezpečnými odpady, které je nutné nahlásit na městskou policii. Kromě úklidu areálu školy a blízkého okolí provedla třída 3. B dotazníkové šetření formou rozhovoru s obyvateli Bystrce a zjistila zajímavé informace. Například to, že 10 z 20 dotazovaných netřídí odpad a mezi nejvíce znečištěné oblasti spoluobčané řadí: ulici Teyschlova, podchody, přehrada – Přístaviště, prostory u kontejnerů a zelené zóny znečištěné psími mazlíčky. Celkově pak čistotu v městské části Brno - Bystrc hodnotí známkou 2-3. Kromě péče o své okolí a přírodu, si žáci vyzkoušeli metody rozhovoru, zamysleli se sami nad sebou a nad místem, kde žijí. Pro všechny účastníky to byl krásný den plný zábavy, prospěšné práce s nezapomenutelnými zážitky a zkušenostmi, které zůstanou v jejich mysli i srdcích.

Přeji vám všem krásný den a loučím se s přáním pro naši Zem, ať je stále zdravá, svěží a plná zázraků.

Mgr. Monika Burdová, TU 3.B

Album ve fotogalerii: Den Země s 3.B

 

První pomoc pro prvňáky

Myšlenka na vzdělávací projekt vznikla loni na jaře ve společnosti Zentiva. Ke spolupráci přizvala Zdravotnickou záchrannou službu, která se stala odborným garantem projektu. Pilotní ročník se rozběhl se začátkem loňského školního roku. Během něj se kurzů Zentivy zúčastnilo přes 250 prvních tříd ze Středočeského kraje. V letošním školním roce se tato akce rozběhla i v Jihomoravském kraji.

Dne 11. 2. 2016 se tato akce uskutečnila ve 1.ABC třídě.

Mgr. Alena Fialová, zástupkyně ředitele

 

Předvelikonoční 9+1

V úterý 15. března si naši deváťáci připravili něco pro prvňáky. Asi by vás zajímalo, co to bylo. Nebudu nikoho napínat. Je před Velikonocemi, a tak jsme společnými silami vyrobili kuřátko.

Martin Malinka, 9.A

Album ve fotogalerii: 9+1 pojedenácté

 

Strana 10 z 66