Akce tříd

Projekt LiStOVáNí

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení. Velmi záslužné jsou představení po knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu.

19. dubna 2016 jsme poprvé LISTOVALI i v naší škole, společně s herci z divadla z Českých Budějovic, Věrou Hollou a Pavlem Oubramem. Listování chce dětem ukázat, jak může čtená kniha projít naší fantazií, zhmotnit se a být zábavná.

S nejmladšími dětmi jsme prolistovali knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti od spisovatele Petra Morkese, kdy v napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka pátral po záhadně zmizelém chytrém slonu Marlonovi a jeho bolavém zubu moudrosti.

Děti 4. a 5. ročníku viděly Pachatele dobrých skutků spisovatele Miloše Kratochvíla, kdy Michal Souček a Filip Fialka jsou těmito pachateli a prožívají spolu různá dobrodružství, dobrá i zlá.

Z nadšené reakce našich žáků věřím, že si žáci představovanou knihu rádi přečtou, a tak pochopí, že čtení knih má i v dnešní době své kouzlo.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Listování

 

9+1 hraní s úklidem

V pátek 15. 4. se deváťáci rozhodli, že zpříjemní úklid Bystrce sobě i prvňákům dvouhodinovkou soutěží, a tak pro ty nejmenší připravili tři stanoviště. Děti z prvních tříd si na vlastním těle vyzkoušely, jak funguje náhoda, jak těžké je být nevidomým a nakonec si zahráli kluci proti holkám hru kámen, nůžky, papír. Podle úsměvů na obličejích myslím, že se akce vydařila.

Dominik Konečný, 9.A

Album ve fotogalerii: 9+1 hraní s úklidem

 

Projekt Ze života rostlin (3.B)

Podnět pro vytvoření tohoto krátkodobého projektu dali sami žáci svými otázkami. Jak rostliny dýchají a proč? Jak přijímají živiny? Je to těžké, ale když se na to jde prakticky, všemi smysly a s úsměvem, hned jde všechno lépe. Hned v úvodu výuky se děti rozdělily libovolně do skupin. Jejich prvním úkolem bylo přesadit jednu rostlinu v naší třídě, ale při tom pozorovat a zkoumat všechny její části. A víte, co všechno žáci zjistili třeba jen o kořenech? Například, že jsou bílé, špinavé, dřevnaté, dužnaté, mokré, suché, teplé, studené, svazčité, chlupaté, křivé, stočené, zamotané atd. Dále přesazovali vyklíčené duby a seli semínka různých tvarů, barev i velikostí. Jejich nadšené objevy stály za to. Další hodinu jsme věnovali videoprojekci a práci s textem a dramatizací pro lepší představu o fotosyntéze neboli přeměně látek. Výstupem projektu bylo, že žáci vytvořili myšlenkové mapy k jednotlivým částem těla rostlin a společný plakát. Poté svoje zjištění prezentovali před třídou. Projektu předcházela i terénní vycházka se soutěžemi a s určováním jarních bylin s použitím krabičkových lup, pro lepší zkoumání. Sama jsem byla překvapená, co všechno lze stihnout za 5 vyučovacích hodin. Takže neházejte flintu do žita a pamatujte, když se chce, tak s úsměvem jde všechno líp.

Mgr. Monika Burdová, TU 3.B

Album ve fotogalerii: Projekt Ze života rostlin

 

Den Země s 3.B aneb jarní úklid

Naše základní škola se i letos zapojila do největšího dobrovolnického projektu Ukliďme Česko a to v pátek 15. dubna. Tuto akci jsme spojili s ekologicky motivovaným svátkem Dne Země (22.4.), upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a na potřebu o něj pečovat. Proto v pátek vyrazily všechny třídy ZŠ Heyrovského na různá místa v Bystrci, kde vybaveni plastovými pytli a gumovými rukavicemi pomáhali přírodě zbavovat se lidských odpadků.

V pátek jsme s žáky 3. B oslavili Den Země netradičním způsobem. Hned v úvodu jsme si zazpívali píseň Chválím tě Země má a pracovali s textem. Výuku jsme zaměřili na ochranu životního prostředí formou videoprojekce na podporu deštných lesů v Indonésii, které zaštiťuje občanské sdružení Prales dětem. Dále jsme se dozvěděli, proč je olej palmy olejné tak žádanou surovinou na trhu, i když poškozuje životní prostředí celé planety a jak můžeme chránit přírodu kolem nás i my. Nezapomněli jsme ani na bezpečnost práce a seznámení žáků s možnými nebezpečnými odpady, které je nutné nahlásit na městskou policii. Kromě úklidu areálu školy a blízkého okolí provedla třída 3. B dotazníkové šetření formou rozhovoru s obyvateli Bystrce a zjistila zajímavé informace. Například to, že 10 z 20 dotazovaných netřídí odpad a mezi nejvíce znečištěné oblasti spoluobčané řadí: ulici Teyschlova, podchody, přehrada – Přístaviště, prostory u kontejnerů a zelené zóny znečištěné psími mazlíčky. Celkově pak čistotu v městské části Brno - Bystrc hodnotí známkou 2-3. Kromě péče o své okolí a přírodu, si žáci vyzkoušeli metody rozhovoru, zamysleli se sami nad sebou a nad místem, kde žijí. Pro všechny účastníky to byl krásný den plný zábavy, prospěšné práce s nezapomenutelnými zážitky a zkušenostmi, které zůstanou v jejich mysli i srdcích.

Přeji vám všem krásný den a loučím se s přáním pro naši Zem, ať je stále zdravá, svěží a plná zázraků.

Mgr. Monika Burdová, TU 3.B

Album ve fotogalerii: Den Země s 3.B

 

První pomoc pro prvňáky

Myšlenka na vzdělávací projekt vznikla loni na jaře ve společnosti Zentiva. Ke spolupráci přizvala Zdravotnickou záchrannou službu, která se stala odborným garantem projektu. Pilotní ročník se rozběhl se začátkem loňského školního roku. Během něj se kurzů Zentivy zúčastnilo přes 250 prvních tříd ze Středočeského kraje. V letošním školním roce se tato akce rozběhla i v Jihomoravském kraji.

Dne 11. 2. 2016 se tato akce uskutečnila ve 1.ABC třídě.

Mgr. Alena Fialová, zástupkyně ředitele

 

Předvelikonoční 9+1

V úterý 15. března si naši deváťáci připravili něco pro prvňáky. Asi by vás zajímalo, co to bylo. Nebudu nikoho napínat. Je před Velikonocemi, a tak jsme společnými silami vyrobili kuřátko.

Martin Malinka, 9.A

Album ve fotogalerii: 9+1 pojedenácté

 

9+1 podesáté

K jubilejnímu desátému setkání prvňáků s deváťáky si starší zavzpomínali na dětství a zahráli si pexeso. Prvňáci zvítězili na celé čáře! Alespoň jsme si připomněli, že mozkové závity je třeba neustále namáhat, aby nezakrněly.

Mgr. Petr Duda, TU 9.B

Album ve fotogalerii: 9+1 podesáté

 

Třeťáci astronauty

Opět jsme vyrazili za poznáním. Tentokrát jsme zamířili do planetária na program Astronaut, který nás provedl celým vesmírem i naší galaxií. Zažili jsme dobrodružství ve fantastickém světě plném nadlidských schopností. Kromě toho, že jsme si prohlédli souhvězdí, která je možné spatřit v tomto ročním období na obloze, mohli jsme také nahlédnout na odvrácenou tvář Měsíce či pozorovat naši planetu Zemi z jiných planet. Samozřejmě nechyběl film, abychom se lépe vcítili do kůže astronautů, jak po stránce fyzické, tak i duševní. Zjistili jsme, že Život na Zemi je zkrátka nejlepší!

Mgr. Monika Burdová, TU 3.B

Album ve fotogalerii: Třeťáci astronauty

 

 

Strana 10 z 66