Školní zprávy

Certifikát z projektu Proč říct NE cigaretám

Naše škola záskala certifikát za účast v projektu Proč říct NE cigaretám!

necigaretam

 

HEYRÁK ADOPTIVNÍM RODIČEM

Na konci loňského roku se na naší zahradní slavnosti konala prodejní výstava obrázků zvířat, které nakreslili nebo namalovali žáci naší školy. Z peněžního výtěžku jsme se rozhodli adoptovat zvíře v brněnské ZOO.

Žákovský parlament odhlasoval, že chceme být „adoptivními rodiči zvířete“. A doba pro uskutečnění adopce nastala v listopadu letošního školního roku. Dne 14. listopadu 2016 započalo hlasování. Členové parlamentu a tiskoví mluvčí zajistili předání informací o průběhu adopce ve všech třídách. Hlasování spočívalo v tom, že si každá třída nejprve vybrala jedno zvíře, které by chtěla adoptovat a vytvořila pro něj plakátek. Poté byly plakátky vybraných zvířat umístěny na nástěnku, kde měl každý možnost hlasovat pro jedno zvíře. Hlasování se mohl zúčastnit opravdu každý, včetně učitelů, personálu školy, zaměstnankyň kuchyně a dalších .

Po týdnu, tedy v pondělí 21. listopadu 2016,  se sešli někteří členové parlamentu a někteří dobrovolníci, kteří byli ochotni pomoct se sčítáním hlasů. Po dlouhém sčítání jsme znali vítěze! Vyhrál VLK ARKTICKÝ (příspěvek na adopci na jeden rok je 5000 Kč), na druhém místě skončila KOČKA POUŠTNÍ (příspěvek na adopci na jeden rok je 4000 Kč) a třetí byla SOVA SNĚŽNÁ. Vzhledem k tomu, že bylo předem dané, že částka na adopci je 9000 Kč, na následujícím setkání parlament odhlasoval, že adoptujeme nejen VLKA ARKTICKÉHO, ale i KOČKU POUŠTNÍ.

Naše škola se tedy stane na jeden rok adoptivním rodičem těchto dvou krásných zvířat.

A 9. ledna 2017 jsme se dočkali! Zástupkyně brněnské ZOO, paní Miriam Slováková a Jana Galová, přišly, aby nám slavnostně předaly Adopční osvědčení. Nepřišly sami, ale dostavil se s nimi i zástupce zvířecí říše, papoušek Eda. Během setkání, kterého se zúčastnili zástupci všech tříd, vedení školy a paní Žaludová, jsme se dozvěděli nejen něco o Edovi, ale i o programech, které brněnská ZOO připravila pro žáky škol.

Tímto bych chtěla poděkovat všem členům parlamentu, paní učitelce Matouškové, která koordinuje práci parlamentu, všem co hlasovali a následně pomáhali sčítat hlasovací lístky a v neposlední řadě i paní Žaludové z Klubu rodičů a přátel naší školy, KRAP, která nám pomohla s uzavřením smlouvy s brněnskou ZOO.

Barbora Sedlaříková, 8. B, předsedkyně žákovského parlamentu na Heyráku

 

 

Album ve fotogalerii: HEYRÁK ADOPTIVNÍM RODIČEM

Certifikát k adopci vlka zde (pdf)
Certifikát k adopci kočky zde (pdf)

 

Vánoční přání 22. prosince 2016

Ve čtvrtek 22. prosince byl náš poslední den roku 2016 ve škole. A začal příjemně, už při příchodu do školy. Připomněli jsme si čas Vánoc, a to sladce a hudbou. Paní učitelka Šmídová napekla s deváťáky kokosky, které zástupci Žákovského parlamentu rozdávali všem, kdo ve čtvrtek ráno přišli k nám do školy. Paní učitelka Smělíková nacvičila s některými žáky vánoční písničky a zpěvem nás to ráno vítali u vchodu do školy.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci „Vánočního přání“.

Přejeme Vám hezký rok 2017

Žákovský parlament

Album ve fotogalerii: Vánoční kokosky

 

LUCIE aneb DEN NABÍLO, 13. 12. 2016

Dne 13.12.2016 proběhla na naší škole akce Žákovského parlamentu DEN NABÍLO. Ne, nebyla to náhoda, že se uskutečnil právě na svátek svaté Lucie, protože Lucie a bílá barva jsou spolu spojeny. V úterý tedy přišli mnozí žáci oblečeni v bílém. A aby to bylo ještě zajímavější, třídy mezi sebou soutěžily o to, kolik žáků přijde v bílém. Ke zisku bodu  stačil jeden hlavní kus oblečení bílý, jako například tričko nebo kalhoty.

Asi se ptáte, jak s tím tedy souvisí ta sv. Lucie... No, asi takto:

Lucie skutečně žila v Syrakusách ve 3. století. U nás vznikla tradice spojená s jejím životem. V jižních Čechách to byla tradicešesti Lucek, které 13. prosince chodily dům od domu. Protože je sv. Lucie symbolem čistoty, pět bylo bíle oblečených a poslední byla v oděvu kněze. Každá nesla něco jiného. Po vstupu do obydlí obřadně pozdravily. První s dítětem v náručí usedla na stoličku a houpala jej, druhá předváděla hadrem a rejžákem mytí podlahy, třetí metlou popoháněla děti, aby se modlily, čtvrtá obdarovala děti pamlsky, pátá štětkou předváděla malování a poslední v oděvu kněze za neustálého modlení vykropila obydlí.

Každá z těchto činností měla svůj symbolický význam.

Svátek také patřil dívkám a ženám, které měly tento den zakázáno předení, draní peří, praní a tkaní.

 

A jak soutěž dopadla?

Zvítězila 5. A, kde přišlo do školy 23 žáků a všichni byli v bílém. Blahopřejeme.

 

Také děkujeme všem, kteří nás podpořili a přidali seJ

Zapsala: Adéle Vejvalková, 8.B

Album ve fotogalerii: DEN NABÍLO

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Lucie_(osoba), 4. 11. 2016

 

Bystrcký vánoční trh

Srdečně zveme žáky naší školy, rodiče, příbuzné a kamarády na akci Bystrcké Vánoce. Přijďte se naladit na vánoční notu a vyslechněte si krásné koledy v podání žákovských pěveckých sborů. Těšíme se na Vás v sobotu 17. 12. 2016 v 16:00 na náměstí 28. dubna.

 

Relaxační místnost ve Zdravé škole

jmk-logoDíky dotačnímu programu Škola podporující zdraví v roce 2016 vyhlášený Jihomoravským krajem mohla naše škola zrealizovat projekt Relaxační místnost ve Zdravé škole.

Relaxační místnost - učebnu jsme slavnostně otevřeli v úterý 15. listopadu 2016.

Primárně je učebna určena k setkávání dětí se školní psycholožkou a k práci speciálního pedagoga v předmětu speciální pedagogická péče nebo při reedukacích. Dále pak k relaxaci žáků, k jejich zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů a k posílení adaptace.

V neposlední řadě bude prostor sloužit k jednání pedagogů s rodiči.

Mgr. Renata Polmanová, zástupce ředitele

Album ve fotogalerii: Relaxační místnost ve Zdravé škole

 

Rozsvěcování vánočního stromu

Hurá, tak už nám svítí!

Je za námi první adventní víkend a s ním přichází již tradiční rozsvěcování vánočních stromků. I u nás na škole jsme za doprovodu zpěvu koled našich prvňáčků takový jeden slavnostně rozsvěcovali. Můžete jej obdivovat u vchodu do naší školy. Na výrobě ozdob se podíleli žáci 1. – 6. tříd.

Mgr. Silvie Gruberová, TU 6.A

Album ve fotogalerii: Rozsvěcování vánočního stromu 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2016 česko-slovenský projekt pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, do něhož se zapojila i naše škola. Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím záložek do knih. Žáci 3. – 5. ročníku vytvořili záložku do knihy libovolnou technikou a vyměnili si ji s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Tento týden jsme odeslali zásilku rozmanitých záložek naší partnerské základní škole do Bratislavy a s napětím očekáváme záložky od slovenských kamarádů.

Poděkování patří všem, kdo se na projektu podíleli.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Záložky do knih

Album ve fotogalerii: Záložky ze Slovenska

 

Strana 10 z 62