Školní zprávy

LUCIE aneb DEN NABÍLO, 13. 12. 2016

Dne 13.12.2016 proběhla na naší škole akce Žákovského parlamentu DEN NABÍLO. Ne, nebyla to náhoda, že se uskutečnil právě na svátek svaté Lucie, protože Lucie a bílá barva jsou spolu spojeny. V úterý tedy přišli mnozí žáci oblečeni v bílém. A aby to bylo ještě zajímavější, třídy mezi sebou soutěžily o to, kolik žáků přijde v bílém. Ke zisku bodu  stačil jeden hlavní kus oblečení bílý, jako například tričko nebo kalhoty.

Asi se ptáte, jak s tím tedy souvisí ta sv. Lucie... No, asi takto:

Lucie skutečně žila v Syrakusách ve 3. století. U nás vznikla tradice spojená s jejím životem. V jižních Čechách to byla tradicešesti Lucek, které 13. prosince chodily dům od domu. Protože je sv. Lucie symbolem čistoty, pět bylo bíle oblečených a poslední byla v oděvu kněze. Každá nesla něco jiného. Po vstupu do obydlí obřadně pozdravily. První s dítětem v náručí usedla na stoličku a houpala jej, druhá předváděla hadrem a rejžákem mytí podlahy, třetí metlou popoháněla děti, aby se modlily, čtvrtá obdarovala děti pamlsky, pátá štětkou předváděla malování a poslední v oděvu kněze za neustálého modlení vykropila obydlí.

Každá z těchto činností měla svůj symbolický význam.

Svátek také patřil dívkám a ženám, které měly tento den zakázáno předení, draní peří, praní a tkaní.

 

A jak soutěž dopadla?

Zvítězila 5. A, kde přišlo do školy 23 žáků a všichni byli v bílém. Blahopřejeme.

 

Také děkujeme všem, kteří nás podpořili a přidali seJ

Zapsala: Adéle Vejvalková, 8.B

Album ve fotogalerii: DEN NABÍLO

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Lucie_(osoba), 4. 11. 2016

 

Bystrcký vánoční trh

Srdečně zveme žáky naší školy, rodiče, příbuzné a kamarády na akci Bystrcké Vánoce. Přijďte se naladit na vánoční notu a vyslechněte si krásné koledy v podání žákovských pěveckých sborů. Těšíme se na Vás v sobotu 17. 12. 2016 v 16:00 na náměstí 28. dubna.

 

Relaxační místnost ve Zdravé škole

jmk-logoDíky dotačnímu programu Škola podporující zdraví v roce 2016 vyhlášený Jihomoravským krajem mohla naše škola zrealizovat projekt Relaxační místnost ve Zdravé škole.

Relaxační místnost - učebnu jsme slavnostně otevřeli v úterý 15. listopadu 2016.

Primárně je učebna určena k setkávání dětí se školní psycholožkou a k práci speciálního pedagoga v předmětu speciální pedagogická péče nebo při reedukacích. Dále pak k relaxaci žáků, k jejich zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů a k posílení adaptace.

V neposlední řadě bude prostor sloužit k jednání pedagogů s rodiči.

Mgr. Renata Polmanová, zástupce ředitele

Album ve fotogalerii: Relaxační místnost ve Zdravé škole

 

Rozsvěcování vánočního stromu

Hurá, tak už nám svítí!

Je za námi první adventní víkend a s ním přichází již tradiční rozsvěcování vánočních stromků. I u nás na škole jsme za doprovodu zpěvu koled našich prvňáčků takový jeden slavnostně rozsvěcovali. Můžete jej obdivovat u vchodu do naší školy. Na výrobě ozdob se podíleli žáci 1. – 6. tříd.

Mgr. Silvie Gruberová, TU 6.A

Album ve fotogalerii: Rozsvěcování vánočního stromu 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2016 česko-slovenský projekt pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, do něhož se zapojila i naše škola. Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím záložek do knih. Žáci 3. – 5. ročníku vytvořili záložku do knihy libovolnou technikou a vyměnili si ji s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Tento týden jsme odeslali zásilku rozmanitých záložek naší partnerské základní škole do Bratislavy a s napětím očekáváme záložky od slovenských kamarádů.

Poděkování patří všem, kdo se na projektu podíleli.

Mgr. Marie Dufková, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Záložky do knih

Album ve fotogalerii: Záložky ze Slovenska

 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ, 26. 9. 2016 – PŘEJEME SI DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

Evropský den jazyků, kterému patří v kalendáři 26. září, ukazuje na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjadřuje podporu jazykovému vzdělávání. Připomíná nám, jak důležitá je schopnost dorozumět se v cizojazyčných zemích. Na naší škole se učíme vedle češtiny anglicky, německy a rusky. Nejen tyto čtyři jazyky, ale i některé další z asi 225 evropských využili naši žáci k tomu, aby popřáli sobě a svým spolužákům něco hezkého do tohoto školního roku. Přání žáci napsali nebo nakreslili do filmového okénka. Tato filmová okénka pak vytvořila celý „film přání“, který je k vidění v prostoru školy.                 

Všem děkujeme za podíl na této aktivitě.
Ing. Olga Matoušková, vyučující AJ

 

Zdravé svačinky - přednáška

Oznamujeme všem rodičům, že 8.10. 2016 se kvůli nízké obsazenosti ruší přednáška ZDRAVÉ SVAČINKY.

Náhradní termín bude vypsán pravděpodobně na listopad.

Děkujeme za pochopení

 

Kdo si hraje, nezlobí

26. září 2016 proběhlo ve venkovním areálu naší školy odpoledne pro děti a jejich rodiče v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Celá akce se jmenovala "Kdo sportuje, nezlobí". Pro děti bylo připraveno celkem 15 stanovišť, na kterých si vyzkoušeli svou rychlost, vytrvalost i obratnost. Na organizaci se podíleli nejen učitelé, ale i žáci, kterým za jejich pomoc moc děkujeme. Poděkování si zaslouží i krásné počasí, které určitě přispělo k tomu, že se akce zúčastnilo 250 soutěžících z řad dětí.

Mgr. Karla Prátová a Mgr. Daniela Šmídová

Album ve fotogalerii: Brněnské dny pro zdraví

 

Strana 7 z 59