Školní zprávy

TEPLÁKOVÝ DEN

16. ledna se školy po celé republice připojily k akci DEN V TEPLÁCÍCH. Tuto akci vyhlásila studentská organizace Schools United. A my, žáci ZŠ Heyrovského, jsme se zapojili. Myslíme si, že každý miluje tepláky! Ale do školy si je tak často nevezmeme. A co když si je vezmou všichni?

Smyslem vyhlášení tohoto dne bylo umožnit žákům, aby se uvolnili a cítili se pohodlněji před koncem pololetí, kdy mají spostu práce s uzavíráním známek.

Zapsal: J. Kozmin, 7. B (člen Žákovského parlamentu)

Album ve fotogalerii: Teplákový den

  

 

 

Přesun schůzky ohledně studijního pobytu žáků ve Velké Británii

Z důvodu nemoci paní učitelky Matouškové

se přesouvá schůzka se zákonnými zástupci žáků přihlášených

na studijní pobyt ve Velké Británii

z 9. ledna 2018 v 16.15 hod.

na 16. ledna 2018 v 16.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

 

Předvánoční soutěž o nejdelší papírový řetěz

Ve středu, 20. prosince, tedy těsně před Vánocemi, se o velké přestávce konala na naší škole SOUTĚŽ O NEJDELŠÍ PAPÍROVÝ ŘETĚZ. Žáci jednotlivých tříd museli hodně spolupracovat a během deseti minut vyrobit co nejdelší papírový řetěz. Všem se dařilo, jak ve spolupráci, tak ve výkonech. Nejdelší řetěz vytvořila 4. B. Překvapením bylo, že za poměrně krátkou dobu dokázali vytvořit řetěz, který měřil 55,61 metrů! Hotové a změřené řetězy pak mohli jednotlivé třídy použít k výzdobě.

Doufáme, že si všichni soutěž užili. Blahopřejeme všem ke zdárné spolupráci a společně vytvořenému dílu, a také děkujeme všem, kteří nám pomohli v motivaci a organizaci.

Zapsaly: J. Geryková, 5. B, J. Hrdličková, 5. B a Olga Matoušková

Album ve fotogalerii: Papírový řetěz

 

Máme trička!

21. prosince dostal Žákovský parlament hezký vánoční dárek. Došla nám trička! Na několika setkáních jsme diskutovali o barvě a potisku a pak trička objednali.

Na tričkách máme logo našeho parlamentu a znak Bystrce.

Velice děkujeme panu Sommrovi z Bystrce, který nám finančním darem přispěl na jejich koupi. Také děkujeme firmě, která nám trička vyrobila a doručila ve velmi krátké době.

Hned následující den jsme je využili při organizaci vánoční akce na naší škole.

Za parlament O. Matoušková

P1080388P1080393

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ 22. PROSINCE 2017

Na pátek, 22. prosince, připravili členové parlamentu malé, možná už trochu tradiční, překvapení. Připomněli jsme si, že Vánoce už jsou opět tady. Paní učitelka Šmídová napekla s deváťáky výborné cukroví, kterým si mohl osladit páteční ráno každý, kdo přišel do školy a paní učitelka Smělíková nacvičila se skupinkou žáků koledy, které ráno zahráli a zazpívali. Byl to příjemný začátek posledního školního dne před Vánocemi.

Děkujeme všem za pomoc při přípravě tohoto malého Vánočního překvapení.

Přejeme Vám hezký a klidný rok 2018 

Žákovský parlament

Album ve fotogalerii: Vánoční překvapení 

Kroužek Oddechový čas

Od září máme ve škole nový kroužek s názvem “Oddechový čas“ ve kterém si užijeme spoustu legrace, ale také si odpočineme od svých povinností a ač se scházíme ve škole, tak i od školy. Zde máme jistotu, že se nám nikdo nesměje a co se zde řekne, tak také tady zůstane.

Co vše v rámci kroužku provádíme ? Navštívili jsme například preventivní program „Přízraky ulice“, který zahrál a hlavně zatančil umělecký vojenský soubor Ondráš. Všem se to moc líbilo. Dále jsme se byli podívat v nízkoprahovém středisku volného času Jonáš v Bystrci. Zde nás skvěle uvítali, nachystali pro nás občerstvení a mohli jsme si zahrát fotbálek a něco na památku si vyrobit. Když jsme ve škole, hrajeme společně nejrůznější hry a zkoušíme osobnostní techniky. Dnes jsme třeba stavěli „Babylónskou věž“, což bylo složité, ale ještě obtížnější bylo spolupracovat a vzájemně se podporovat. A o to nám jde v „Oddecháči“ nejvíc. Přijďte se někdy podívat, scházíme se každý čtvrtek ve 14 hodin v relaxační místnosti.

Napsaly: Andrea Konečná, Anna Sodomková a Natálie Trnková z 8.A. 

Parlament na radnici

Dne 6.12.2017 v 9:15 školní parlament vyrazil směr radnice. S panem starostou jsme se sešli ve druhém patře v zasedací místnosti. Pan starosta ochotně odpovídal na naše dotazy. Zajímalo nás, kdy bude opraven skatepark u ZŠ Vejrostova, co bude s parkem u hřbitova, jaké změny se plánují na přechodu Kamenolom, proč jezdí tolik aut ráno k naší škole pěší zónou, jaké nové psí výběhy se objeví, atd. Padaly různé otázky, pan starosta se na všechny snažil odpovědět. Mně největší radost udělal slib, že příští rok vznikne v Bystrci nové moderní hřiště. Líbila se mi i starostova kancelář, kde nám pan starosta ukázal plány budoucího sportovního areálu. Nakonec dostala každá třída jednu knížku o Brněnské přehradě.

Za parlament Vilém Zaoral 5. C a Karla Prátová

Album ve fotogalerii: Parlament na radnici 

Den Slabikáře

8. listopadu přivítali prvňáčci a jejich paní učitelky ve svých třídách rodiče a prarodiče, aby si společně užili malou slavnost - předávání Slabikáře. Žáčci předvedli rodičům, jakým způsobem v hodinách českého jazyka pracují, jak se společně učí číst, jak se připravují na psaní. Nechyběly ani básničky a písničky. Na závěr hodiny paní učitelky dětem předaly Slabikáře. Věříme, že si všechny děti najdou ke čtení cestu a láska ke knihám je bude provázet celým životem.

Foto v galerii.

p.učitelky 1.tříd

Album ve fotogalerii: Den Slabikáře 

Strana 7 z 64