Školní zprávy

Zápis do 1. tříd 2019

V aprílových dnech 1. – 2. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Především první den proběhl ve znamení projevu zájmu velkého počtu předškoláčků a jejich rodičů. Všichni zúčastnění se také letos poprvé vyrovnávali s novým systémem elektronické registrace předem na konkrétní termíny. Dětem a jejich rodičům se věnovaly paní učitelky z prvního i druhého stupně oba dva dny ve 4 třídách najednou. Nemalou zásluhu na hladkém průběhu zápisů měli žáci z 8. tříd, kteří rodiče od vstupu školy doprovázeli. Budoucí prvňáčci odcházeli s diplomem, nafouknutým balónkem a záložkou do knížky, kterou pro ně vyrobili žáci naší školy, a snad i s úsměvem na tváři odrážejícím radostné očekávání z prvních školních dní.

zapis do 1 trid002

Více ve fotogalerii.

 

Návštěva z Kalifornie

Minulý pátek, 29. března, měli žáci devátého ročníku a někteří žáci osmého a šestého ročníku krásnou příležitost vyzkoušet si svoji schopnost povídat si anglicky s rodilou mluvčí.

Suzanne přijela do Brna z města Monterey v Kalifornii. A protože jsme v 9. ročníku právě Kalifornii probírali, využili jsme příležitost vyzpovídat někoho, kdo tento americký stát zná a ověřit si, zda to, co jsme se učili na hodinách angličtiny je pravda a dovědět se něco dalšího. Hodiny probíhaly v živé konverzaci a žáci i Suzanne odcházeli z výuky nadšení. Zjistili jsme, zda rozumíme, zda se umíme zeptat a zda umíme odpovědět i na otázky, které měla Suzanne zase na nás. Kdyby nebyla Kalifornie tak daleko, mnozí bychom se tam rozjeli hned zítra. Doufáme, že alespoň některým z nás se v budoucnosti naskytne příležitost se do Kalifornie podívat.

Thank you , Suzanne and have a nice and safe journey home.

Zapsala: Olga Matoušková, vyučující AJ

P1100320

Více foto v galerii.

 

Hovorové hodiny - 3.C

Vážení rodiče,

paní učitelka Kupčihová nebude vzhledem k onemocnění přítomna dne 26.03.2019 na hovorových hodinách.

V případě potřeby si prosím telefonicky domluvte setkání v době jejích konzultačních hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

 

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ OSENÍ

 

velikonocni oseni krap 19

 

Zápis do prvních tříd 2019

Hlavicka skola zdrava skola

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

 

PONDĚLÍ 01.04.2019

 

ÚTERÝ 02.04.2019

 

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

- kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště

- výuku osobnostní a sociální výchovy-rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativit

- klidné prostředí a přátelská atmosféra

- výuku anglického jazyka od 1. ročníku

- adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)

- možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)

- nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

Dále zveme Vás i Vaše děti

na

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(určeno všem rodičům stávajících i budoucích žáků školy)

V úterý 26.03.2019, od 09:00 – 17:00 hod.

(popř. dle domluvy)

 

Jste srdečně zváni.

 

Informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu do 1. tříd

Termíny:

pondělí 01.04.2019 a úterý 02.04.2019 od 14:00 do 18:00 hod.

 

Bližší informace naleznete pod odkazem - Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

 

Den otevřených dveří

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,

 HEYROVSKÉHO 32

příspěvková organizace


 

zs-logo

 

V ÚTERÝ 26. BŘEZNA 2019

 

 v době od 9:00 – 17:00 hod.

 

vás srdečně zveme

na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Na setkání s vámi se těší

pedagogové školy.

 

Pozvánka na projekt Den otevřených dveří jinak

logo

Pozvánka

na projekt ZŠ Brno, Heyrovského 32 pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

ve čtvrtek 21.02.2019 od 14:00 – 17:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JINAK

aneb

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY

Program:

Prohlídka a prezentace školy.

Prezentace práce 1.ročníku vedená třídními učitelkami.

Přednáška školní psycholožky na téma „Školní zralost“ (15:00 nebo 16:00 hod.).

V době projektu se mohou děti zapojit do činnosti ŠD (tvořivá dílna).

Ukázka činnosti jednotlivých oddělení a kroužků školní družiny.

Seznámení s pedagogy.

Informace o edukativně stimulačních skupinách.

Posezení u kávy (čaje) s rodiči zapojenými do činnosti Klubu rodičů při ZŠ.

Setkání se členy školního parlamentu.

Celé odpoledne je určeno předškolákům a jejich rodičům, v době programu pro rodiče (přednáška apod.) se o děti postarají pedagogové školy.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny rodiče stávajících i budoucích žáků se uskuteční v úterý 26.03.2019, 9:00 – 17:00 hod. Prohlídka školy spojená s možností nahlédnutí do výuky i mimoškolních aktivit. Provází pedagogové školy.

 

 

Strana 9 z 71