Školní zprávy

Zpráva o veletrhu základních škol

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky a řediteli brněnských základních škol pořádal pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka 16. 2. a 17. 2. 2017 v prostorách Střediska volného času Lužánky, Brno, Lidická 50 Veletrh základních škol.
Akce byla pořádána pro širokou veřejnost a především pro všechny rodiče předškolních dětí, aby se seznámili s nabídkou školních vzdělávacích programů jednotlivých brněnských státních, církevních i soukromých základních škol.
Naše ZŠ se této akce rovněž, již tradičně zúčastnila. Přestože návštěvníci a rodiče byli především z centra Brna, i u našeho stánku se jich mnoho zastavilo, aby si popovídali o možnostech a nabídce naší školy.
Těšíme se na nové budoucí žáčky, se kterými se už brzy uvidíme při zápisu do prvních tříd.

Album ve fotogalerii: BYSTRCKÉ VÁNOCE

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Termín:

pondělí 03.04. a  úterý 04.04. 2017 od 14.00 do 18:00 hod.

Postup:

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz

2. K zápisu přinese zákonný zástupce:

  • vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“
  • rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce)

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: tel. 546 432 262, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese. http://zapisdozs.brno.cz

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději do 30. 4. 2017), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod (ulice)

Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, Komínská, Krajní, Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová,Odbojářská, Píškova, Pod Horkou,Pod Mniší horou (2,5,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,27a,29,31,33,35,41,59 a 61, po hranici městské části), Přístavní, Rakovecká, UZoologické zahrady, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného.

Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno -Kníničky:

Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.

V případě nových informací budeme zprávu aktualizovat.

 

Školní karneval

Milé děti,

učitelé prvního stupně společně s družinou pro vás opět připravují tolik očekávaný karneval. Tentokrát na téma "Hlavně nesmí býti smutno ...".

Karneval proběhne v úterý 28.2. 2017 od 14.00 do 15.30 v tělocvičně školy. Vstup pouze v masce a přezůvkách.

Pozvánku si můžete stáhnout či prohlédnout zde.

Mgr. Jana Nekulová, za organizátory

 

Doplňující informace k projektu Edison

Projekt Edison bude probíhat na naší škole ve dnech 20. - 24. 2. 2017 v 2. – 9. ročníku vždy od 1. do 5. vyučovací hodiny.

Bude se prolínat výukou anglickém jazyka a některými dalšími vybranými předměty (např. zeměpis, přírodopis, český jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, domácnost).

Další informace k projektu Edison

 

Projekt 9+1 : Turnaj v pexesu

V pondělí 13.2. vypukl boj o to, kdo má lepší paměť – mezi 9.A a 1.A. Kdo je lepší, jsme si mohli ověřit pomocí pexesových obrázků. Starší usedli v lavicích proti mladším a hned začalo rychlé obracení lístečků a přemýšlení nad tím, kde jen ten druhý obrázek ležel ?!

Vše vypadalo nerozhodně, do finále se dostali dva prvňáčci a dva deváťáci.

V rozhodujícím souboji 2. a 3. místo obsadili Michal a Martin z 9.A a vítězem – králem Pexesového turnaje - se stal Lukáš z 1.A.

Ani tak nešlo o vítězství, jako spíš o zábavu a chvíle napětí nad barevnými obrázky, což se určitě povedlo.

Simona Krejčí a Hana Sviderská, třídní učitelky 9. a 1.A

 

Turnaj v pexesu ve fotogalerii 

Páťák

patak 2017

 

Den otevřených dveří

dod 2017

 

Edison

Informace o projektu EDISON

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu EDISON, který je podporován MŠMT a na kterém naše škola, stejně jako mnoho dalších škol v celé naší republice, spolupracuje se studentskou organizací AIESEC Brno. V rámci tohoto projektu na naši školu přijde od 20. do 24. února 2017 pět anglicky mluvících studentů z různých zemí světa.

Tito studenti se na naší škole zapojí do výuky, seznámí žáky se zajímavostmi o své zemi, připraví si interaktivní hodiny, diskuze a jiné, vše v anglickém jazyce, podle úrovně žáků. V hodinách budou přítomni učitelé, znalí angličtiny, kteří pomohou s překladem, výběrem témat a s průběhem diskuze. Přítomnost stážistů oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium mezi žáky a učí je nebát se odlišného.

 

Toto jsou naši stážisté:

Rita Laryea Amediavor – Ghana

Amelia Nurmawati – Indonésie

Can KEÇECİ – Turecko

Siyu Li (Sophie) – Čína

Daniela Cordeiro – Portugalsko

 

Bližší informace o nich se můžete dozvědět z videomedailonků, které pro nás natočili (https://www.youtube.com/playlist?list=PLE6xqzVuWbCZKxyPpzCTYQhe7Tujtqi-o)

a z přiložených informačních letáčků.

Velice děkujeme rodinám, které jsou ochotny s námi spolupracovat tak, že ubytují tyto stážisty, věříme, že i pro ně budou tato setkání příjemným a přínosným zážitkem.

V případě dotazů k projektu můžete kontaktovat koordinátorku projektu, paní učitelku Olgu Matouškovou na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


 

Strana 9 z 62