Školní zprávy

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud potřebujete pomoc či radu speciálního pedagoga, obraťte se prosím na paní učitelku Hanu Holanovou prostřednictvím e-mailu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo jí pošlete zprávu prostřednictvím Komens ve webové aplikaci Žákovská knížka. Takto si můžete individuálně domluvit čas, kdy se vám bude speciální pedagožka věnovat a pomůže vyřešit váš problém.

 

Vzhledem k aktuální situaci se ruší:

Hovorové hodiny dne 24.3.2020

Den otevřených dveří 26.3.2020

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Aktuální informaci řešíme a o nových termínech a způsobu zápisu Vás budeme informovat. 

 

Vážení rodiče,

 
o formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení žádejte prostřednictvím emailu. Bude Vám zaslán elektronicky. Pouze ve výjimečných případech Vám bude vydán osobně v pracovní dny od 08:00-12:00 .
 
 
 
 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k situaci v souvislosti s virovou nákazou rušíme původní termíny zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 a zároveň vypisujeme termíny nové.

 

Nový termín zápisu pro školní rok 2020/2021:

středa 15.04.2020

čtvrtek 16.04.2020

 

Zadané rezervace se ruší, je třeba si časy znovu zarezervovat na aktuální data zápisu.

 

Pozvánka na nový termín zápisu

 

Dle nařízení vlády se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání ruší výuka na základních školách (včetně školní družiny a kroužků).

Veškeré informace rodičům i žákům naší školy budou předávány prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Komens.

Obědy ve školní jídelně budou odhlášeny po celou dobu platnosti tohoto nařízení.

Mgr. Ludmila Eliášová, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření vydané MZ k uzavření škol

Mimořádné opatření vydané MZ k zákazu konání akcí nad 100 osob

 

Vážení rodiče,

vzhledem k šíření nákazy COVID-19 Vás chceme seznámit s opatřeními, která přijala naše škola.

O aktuálním vývoji situace se informujeme na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, Státního zdravotního ústavu a Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Odbor školství. Jsme také v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Respektujeme všechna doporučení a pokyny těchto organizací.

Na základě informací získaných od výše uvedených institucí nebude naše škola v současné době přerušovat výuku.

Žáci byli třídními učiteli poučeni o základních opatřeních k prevenci šíření (nejen) onemocnění koronavirem dle doporučení KHS Brno. Jedná se především o časté mytí rukou a správnou techniku mytí, používání antibakteriálního mýdla či gelu, které jsou rozmístěny na umyvadlech v učebnách, na WC, u hlavního vchodu do budovy školy, do školní jídelny a školní družiny. Dále je vhodné se vyhýbat úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají zjevné příznaky respirační infekce.

V případě, že Vaše dítě má příznaky i mírné respirační infekce, vše konzultujte s ošetřujícím lékařem a postupujte dle jeho pokynů. Totéž platí i pro všechny členy úzké rodiny.

Vývoj situace budeme dále sledovat a v případě potřeby Vás budeme informovat.

S pozdravem

Mgr. Ludmila Eliášová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

dáváme Vám a Vašim dětem ke zvážení návštěvu dokumentárního filmu V síti (popř. V síti: Za školou), který právě promítají česká kina. Jedná se o radikální dokument, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.

Nezkrácená verze dokumentárního filmu V síti (100 min.) je přístupna divákům od 15 let. Zkrácená verze V síti: Za školou (64 min.) je určena pro diváky od 12 let.

S pozdravem

Mgr. Ludmila Eliášová

ředitelka školy

 

Strana 8 z 73