Školní zprávy

Informace o zpracování osobních údajů

Při testování na onemocnění COVID-19 na pracovišti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Dokument jehož účelem je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů, o době jejich uložení a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt (žák, zaměstnanec, návštěvník firmy), tak správce osobních údajů.

Dokument můžete nalézt zde, nebo v sekci Dokumenty ke stažení.

 

ÚPRAVA TERMÍNU JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín

- pro obory s maturitní zkouškou – 3. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia – 5. května 2021

 

2. řádný termín

- pro obory s maturitní zkouškou – 4. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia – 6. května 2021

 

1. náhradní termín2. června 2021

 

2. náhradní termín3. června 2021

 

 

Školy poskytující nezbytnou péči od 14.10.2020

V souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033, o přijetí krizového opatření sdělujeme seznam 4 škol a školských zařízení určených k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Tyto školy budou  přijímat děti od 14. 10. 2020 do výše své  personální a provozní kapacity a budou zajišťovat provoz cca  od 6.30  do 17.00 hodin.

Základní škola a mateřská škola Brno Křídlovická 30b - tel. 543 212 716

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - tel. 545 211 651

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 - tel. 547 218 198

ZŠ Brno, Svážná 9 - tel. 547 427 111

Bližší informace a kontaktní údaje na zmíněná školská zařízení (+ záložní školy) naleznete zde.

 

Pátek 25.09.2020 - běžný provoz školy

Vážení rodiče, milí žáci,

ředitelka školy Mgr. Ludmila Eliášová NEBUDE vyhlašovat na pátek 25.09.2020 ředitelské volno.

V tento den bude výuka na ZŠ Brno, Heyrovského 32 probíhat dle běžného rozvrhu.

 

Školní řád pro školní rok 2020/2021

Aktualizace školního řádu

 

V sekci Dokumenty ke stažení můžete nyní zhlédnout nově aktualizovaný školní řád platný od 1.9.2020.

 

Třídní schůzky - 8. 9. 2020

Vážení rodiče, 

zítra (úterý 8. září 2020) se konají v 1​7.00 třídní schůzky pro 2. - 9. ročník.

Prosíme všechny, abyste do školy vstupovali pouze s rouškami.

Děkujeme za pochopení.

Yvona Procházková, zástupkyně ředitelky​

 

Brněnské dny pro zdraví 2020/2021

 

Oznámení ke zrušení akce "KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ" naleznete zde.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Úterý 01.09.2020 

1. ročník

Slavnostní zahájení v 8.15 před hlavním vchodem do školy,

v případě nepříznivého počasí přesun do atria školy.

Vstup do školy pro doprovod žáků možný pouze v roušce. 

2. – 9. ročník

Slavnostní zahájení v 8.00 v kmenových učebnách.

Žáci stráví ve škole pouze 1. vyučovací hodinu, odchod ze školy v 8.45. 

S sebou nemusí mít 1. den žáci přezůvky ani žádné školní potřeby.

Obědy ve školní jídelně se vydávají od 9.30 do 11.00. 

Těšíme se na spolupráci v tomto školním roce!

 

Strana 4 z 71