Školní zprávy

 

Pozvánku a další informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2022/2023 naleznete zde a zde.

Zde k dispozici také Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

 

 

Z rozhovorů mezi dětmi je zřejmé, že některé z nich mají strach a bojí se války. Jiné děti na mobilech sledují aktuální dění, případně si pouští záznamy z útoků. To vše může vést ke zprostředkované traumatizaci a dalším obtížím, kterým se snažíme ve škole předcházet citlivými reakcemi pedagogů. Je jasné, že i vy - jejich rodiče čelíte této komunikaci také. Proto bychom vám rádi zprostředkovali některé základní informace o tom, jak s dětmi o válce mluvit.

 

1. Určitě je dobré s dětmi o situaci mluvit. Když se zeptají, odpovídejte jim na otázky upřímně a přiměřeně věku. Je v pořádku, když nebudete znát odpověď. Můžete ji společně vyhledat nebo říci nevím. Zkuste se nevyhýbat otázkám dětí, protože ony mohou mít v hlavě velké a mnohem katastrofičtější fantazie, než by nás vůbec napadlo.


2. Pokud znáte někoho ve svém okolí, kdo pochází z Ukrajiny, můžete ho podpořit zprávou nebo nějakým vaším způsobem. Děti mohou mít dobrý pocit, že mohly alespoň něco udělat.


3. Pozor na výroky směrem k Rusku obecně. V případě, že žáci mají spolužáka, jehož rodina pochází z Ruska, mohli by mu to vyčítat. Oni za to ale nemohou.


4. Pokuste se dítěti vybírat jen ty nejpodstatnější informace, které jsou přiměřené věku. Zkuste zamezit tomu, aby poslouchaly informace celý den.

 

5. Tato situace je náročná i pro dospělé, a proto myslete také na sebe a ošetřete svoje emoce. Pokud máte strach, mluvte o tom. Uleví se vám.

Přikládáme další užitečné odkazy, ze kterých můžete čerpat informace týkající se psychického zvládání strachu či mimořádných krizových situací.

Na odkazu najdete záznam rozhovoru (Jak) mluvit s dětmi o válce? pořádaného Junákem - českým skautem - video zde.

Další informace naleznete na plakátech zde:

Reakce dětí a adolescentů na katastrofickou událost

Jak pomoct dětem zvládnout strach

Jak mluvit s dětmi o válce

 

kolektiv Školního poradenského pracoviště, 

ZŠ Brno, Heyrovského 32

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32

příspěvková organizace

si Vás dovoluje pozvat na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

přejeme Vám klidné Vánoce a dobré vykročení do nového roku 2022.

 

vedení ZŠ Brno, Heyrovského 32

 

 pf22

 

Vážení rodiče,

upozorňuji touto cestou na konání hovorových hodin v úterý 2. listopadu od 17:00 do 18:30.

V této době se můžete ve škole setkat s vyučujícími a hovořit s nimi o prospěchu svých dětí v jednotlivých předmětech.

Vstup do školy i pobyt zde bude opět možný pouze s nasazeným respirátorem.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.

Yvona Procházková, zástupkyně ředitelky

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 4.10.2021 došlo k aktualizaci certifikátů pro přístup do mobilní aplikace Bakaláři Online. Následkem toho se u některých mobilů projevil problém s přihlášením do aplikace.

Toto je odpověď technické podpory společnosti BAKALÁŘI:

"U starších verzí Android (7.1.1.) se může stát, že toto zatím nebude fungovat. Uživatelům doporučte restart telefonu a aktualizaci aplikace. Pro přístup používejte webovou aplikaci.
Děkujeme za pochopení."

Na školním serveru je vše v pořádku. Tento problém musí co nejdříve odstranit společnost Bakaláři.

vedení ZŠ Heyrovského

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32 

srdečně zve všechny 

v pondělí 20. září 2021 od 15:00 do 17:30 

na akci

KDO SPORTUJE, NEZLOBÍ,

která je součástí

Brněnských dnů pro zdraví.

Všichni zájemci se sejdou v areálu naší školy. Pro děti od 4 do 15 let a jejich doprovod bude připraveno 15 sportovních stanovišť. Za jednotlivé aktivity dostanou děti razítko na soutěžní kartičku. Drobná odměna na závěr bude čekat každého, kdo získá všechna razítka.

Součástí akce bude i představení některých bystrckých sportovních oddílů pro děti, se kterými naše škola spolupracuje. 

Těšíme se na Vás!

pedagogové a žáci ZŠ Brno, Heyrovského 32

 

Dokument s návodem "jak stáhnout certifikát k testování" naleznete zde.

 

Strana 4 z 73