Školní zprávy

Základní opatření k prevenci šíření (nejen) onemocnění koronavirem

Vážení rodiče,

vzhledem k šíření nákazy COVID-19 Vás chceme seznámit s opatřeními, která přijala naše škola.

O aktuálním vývoji situace se informujeme na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, Státního zdravotního ústavu a Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Odbor školství. Jsme také v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Respektujeme všechna doporučení a pokyny těchto organizací.

Na základě informací získaných od výše uvedených institucí nebude naše škola v současné době přerušovat výuku.

Žáci byli třídními učiteli poučeni o základních opatřeních k prevenci šíření (nejen) onemocnění koronavirem dle doporučení KHS Brno. Jedná se především o časté mytí rukou a správnou techniku mytí, používání antibakteriálního mýdla či gelu, které jsou rozmístěny na umyvadlech v učebnách, na WC, u hlavního vchodu do budovy školy, do školní jídelny a školní družiny. Dále je vhodné se vyhýbat úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají zjevné příznaky respirační infekce.

V případě, že Vaše dítě má příznaky i mírné respirační infekce, vše konzultujte s ošetřujícím lékařem a postupujte dle jeho pokynů. Totéž platí i pro všechny členy úzké rodiny.

Vývoj situace budeme dále sledovat a v případě potřeby Vás budeme informovat.

S pozdravem

Mgr. Ludmila Eliášová

ředitelka školy

 

V síti

Vážení rodiče,

dáváme Vám a Vašim dětem ke zvážení návštěvu dokumentárního filmu V síti (popř. V síti: Za školou), který právě promítají česká kina. Jedná se o radikální dokument, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.

Nezkrácená verze dokumentárního filmu V síti (100 min.) je přístupna divákům od 15 let. Zkrácená verze V síti: Za školou (64 min.) je určena pro diváky od 12 let.

S pozdravem

Mgr. Ludmila Eliášová

ředitelka školy

 

Zápis do 1. ročníku

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

zapis19 20

Pozvánka na Zápis a den otevřených dveří

Důležité Informace, jak postupovat při zápisu

 

Přání do nového roku 2020

Přejeme všem rodičům, žákům i zaměstnancům školy

poklidné Vánoce v kruhu těch, které máte nejraději, a úspěšný rok 2020.

ZŠ Brno, Heyrovského 32 

 

New Phototastic Collage1

 

Sběr papíru

proběhne na naší škole ve dnech 9. - 13. 12. 2019.

letak-sber

 

Ze školky do školy - Den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří

pozvana-den-ot-dveri

 

EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINY PRO ROK 2019-2020

 

Edukativně-stimulační skupiny 2019-2020

Informace k Edukativně-stimulačním skupinám pro letošní školní rok.

Přihlásit se, je možné přes odkaz v dokumentu s informacemi, nebo zde.

 

Provoz školy 6.11.2019

Vážení rodiče,

naše škola se nepřipojuje k chystané stávce ve školství dne 6. 11. 2019 a v

tento den bude probíhat běžná výuka dle rozvhů jednotlivých tříd.

Mgr. Ludmila Eliášová

 

Strana 5 z 69