Školní zprávy

Hovorové hodiny - 3.C

Vážení rodiče,

paní učitelka Kupčihová nebude vzhledem k onemocnění přítomna dne 26.03.2019 na hovorových hodinách.

V případě potřeby si prosím telefonicky domluvte setkání v době jejích konzultačních hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

 

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ OSENÍ

 

velikonocni oseni krap 19

 

Zápis do prvních tříd 2019

Hlavicka skola zdrava skola

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

 

PONDĚLÍ 01.04.2019

 

ÚTERÝ 02.04.2019

 

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

- kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště

- výuku osobnostní a sociální výchovy-rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativit

- klidné prostředí a přátelská atmosféra

- výuku anglického jazyka od 1. ročníku

- adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)

- možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)

- nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

Dále zveme Vás i Vaše děti

na

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(určeno všem rodičům stávajících i budoucích žáků školy)

V úterý 26.03.2019, od 09:00 – 17:00 hod.

(popř. dle domluvy)

 

Jste srdečně zváni.

 

Informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu do 1. tříd

Termíny:

pondělí 01.04.2019 a úterý 02.04.2019 od 14:00 do 18:00 hod.

 

Bližší informace naleznete pod odkazem - Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

 

Den otevřených dveří

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,

 HEYROVSKÉHO 32

příspěvková organizace


 

zs-logo

 

V ÚTERÝ 26. BŘEZNA 2019

 

 v době od 9:00 – 17:00 hod.

 

vás srdečně zveme

na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Na setkání s vámi se těší

pedagogové školy.

 

Pozvánka na projekt Den otevřených dveří jinak

logo

Pozvánka

na projekt ZŠ Brno, Heyrovského 32 pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

ve čtvrtek 21.02.2019 od 14:00 – 17:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JINAK

aneb

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY

Program:

Prohlídka a prezentace školy.

Prezentace práce 1.ročníku vedená třídními učitelkami.

Přednáška školní psycholožky na téma „Školní zralost“ (15:00 nebo 16:00 hod.).

V době projektu se mohou děti zapojit do činnosti ŠD (tvořivá dílna).

Ukázka činnosti jednotlivých oddělení a kroužků školní družiny.

Seznámení s pedagogy.

Informace o edukativně stimulačních skupinách.

Posezení u kávy (čaje) s rodiči zapojenými do činnosti Klubu rodičů při ZŠ.

Setkání se členy školního parlamentu.

Celé odpoledne je určeno předškolákům a jejich rodičům, v době programu pro rodiče (přednáška apod.) se o děti postarají pedagogové školy.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny rodiče stávajících i budoucích žáků se uskuteční v úterý 26.03.2019, 9:00 – 17:00 hod. Prohlídka školy spojená s možností nahlédnutí do výuky i mimoškolních aktivit. Provází pedagogové školy.

 

 

Vánoční den na Heyráku

 

Páteční ráno bylo sváteční – i kdybychom náhodou zapomněli, že jdeme naposledy letos do školy, okamžitě nám to připomněla vánoční melodie, která se ozývala z vestibulu školy. Koledy hrála vánoční kapela osmáků a deváťáků, ale všichni kolemjdoucí se u nich zastavovali a buď naslouchali, nebo se přidávali ke zpěvu.

Na chodbách nás s úsměvem zastavovali parlamenťáci (= zástupci školního parlamentu) a nabízeli cukroví, které napekli deváťáci v hodinách vaření.

První a druhou hodinu trávili starší žáci s dětmi prvního stupně a společně tvořili vánoční přání, ozdoby či malé dárečky pro naše blízké. Víme totiž, že nejvíce potěší vlastnoručně vyrobený dárek.

A pak každá třída trávila čas se svým učitelem. Na to jsme se také dost těšili, protože jsme si rozdali dárky, zamysleli se nad takřka uplynulým rokem, popřáli si to nejlepší a abychom se zas ve zdraví všichni sešli.

Na tento den budeme vzpomínat. Bylo pěkné, jak jsme se všichni na sebe usmívali. Právě úsměv může být dárkem, který vlastně nic nestojí, a přitom má obrovskou moc.

Proto na to nezapomínejme a přejme si, ať je v novém roce 2019 dost příležitostí se na sebe usmívat.

Simona Krejčí, třídní učitelka 8.B

Fotogalerie

 

Ředitelské volno 7. 12. 2018

Vážení rodiče,

upozorňujeme na plánované ředitelské volno pro žáky

v pátek 7. prosince 2018.

V tento den není výuka, mimo provoz je i školní družina a školní jídelna.

 

Strana 6 z 67