Školní zprávy

Doplňující informace k projektu Edison

Projekt Edison bude probíhat na naší škole ve dnech 20. - 24. 2. 2017 v 2. – 9. ročníku vždy od 1. do 5. vyučovací hodiny.

Bude se prolínat výukou anglickém jazyka a některými dalšími vybranými předměty (např. zeměpis, přírodopis, český jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, domácnost).

Další informace k projektu Edison

 

Projekt 9+1 : Turnaj v pexesu

V pondělí 13.2. vypukl boj o to, kdo má lepší paměť – mezi 9.A a 1.A. Kdo je lepší, jsme si mohli ověřit pomocí pexesových obrázků. Starší usedli v lavicích proti mladším a hned začalo rychlé obracení lístečků a přemýšlení nad tím, kde jen ten druhý obrázek ležel ?!

Vše vypadalo nerozhodně, do finále se dostali dva prvňáčci a dva deváťáci.

V rozhodujícím souboji 2. a 3. místo obsadili Michal a Martin z 9.A a vítězem – králem Pexesového turnaje - se stal Lukáš z 1.A.

Ani tak nešlo o vítězství, jako spíš o zábavu a chvíle napětí nad barevnými obrázky, což se určitě povedlo.

Simona Krejčí a Hana Sviderská, třídní učitelky 9. a 1.A

 

Turnaj v pexesu ve fotogalerii 

Páťák

patak 2017

 

Den otevřených dveří

dod 2017

 

Edison

Informace o projektu EDISON

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu EDISON, který je podporován MŠMT a na kterém naše škola, stejně jako mnoho dalších škol v celé naší republice, spolupracuje se studentskou organizací AIESEC Brno. V rámci tohoto projektu na naši školu přijde od 20. do 24. února 2017 pět anglicky mluvících studentů z různých zemí světa.

Tito studenti se na naší škole zapojí do výuky, seznámí žáky se zajímavostmi o své zemi, připraví si interaktivní hodiny, diskuze a jiné, vše v anglickém jazyce, podle úrovně žáků. V hodinách budou přítomni učitelé, znalí angličtiny, kteří pomohou s překladem, výběrem témat a s průběhem diskuze. Přítomnost stážistů oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium mezi žáky a učí je nebát se odlišného.

 

Toto jsou naši stážisté:

Rita Laryea Amediavor – Ghana

Amelia Nurmawati – Indonésie

Can KEÇECİ – Turecko

Siyu Li (Sophie) – Čína

Daniela Cordeiro – Portugalsko

 

Bližší informace o nich se můžete dozvědět z videomedailonků, které pro nás natočili (https://www.youtube.com/playlist?list=PLE6xqzVuWbCZKxyPpzCTYQhe7Tujtqi-o)

a z přiložených informačních letáčků.

Velice děkujeme rodinám, které jsou ochotny s námi spolupracovat tak, že ubytují tyto stážisty, věříme, že i pro ně budou tato setkání příjemným a přínosným zážitkem.

V případě dotazů k projektu můžete kontaktovat koordinátorku projektu, paní učitelku Olgu Matouškovou na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


 

Certifikát z projektu Proč říct NE cigaretám

Naše škola záskala certifikát za účast v projektu Proč říct NE cigaretám!

necigaretam

 

HEYRÁK ADOPTIVNÍM RODIČEM

Na konci loňského roku se na naší zahradní slavnosti konala prodejní výstava obrázků zvířat, které nakreslili nebo namalovali žáci naší školy. Z peněžního výtěžku jsme se rozhodli adoptovat zvíře v brněnské ZOO.

Žákovský parlament odhlasoval, že chceme být „adoptivními rodiči zvířete“. A doba pro uskutečnění adopce nastala v listopadu letošního školního roku. Dne 14. listopadu 2016 započalo hlasování. Členové parlamentu a tiskoví mluvčí zajistili předání informací o průběhu adopce ve všech třídách. Hlasování spočívalo v tom, že si každá třída nejprve vybrala jedno zvíře, které by chtěla adoptovat a vytvořila pro něj plakátek. Poté byly plakátky vybraných zvířat umístěny na nástěnku, kde měl každý možnost hlasovat pro jedno zvíře. Hlasování se mohl zúčastnit opravdu každý, včetně učitelů, personálu školy, zaměstnankyň kuchyně a dalších .

Po týdnu, tedy v pondělí 21. listopadu 2016,  se sešli někteří členové parlamentu a někteří dobrovolníci, kteří byli ochotni pomoct se sčítáním hlasů. Po dlouhém sčítání jsme znali vítěze! Vyhrál VLK ARKTICKÝ (příspěvek na adopci na jeden rok je 5000 Kč), na druhém místě skončila KOČKA POUŠTNÍ (příspěvek na adopci na jeden rok je 4000 Kč) a třetí byla SOVA SNĚŽNÁ. Vzhledem k tomu, že bylo předem dané, že částka na adopci je 9000 Kč, na následujícím setkání parlament odhlasoval, že adoptujeme nejen VLKA ARKTICKÉHO, ale i KOČKU POUŠTNÍ.

Naše škola se tedy stane na jeden rok adoptivním rodičem těchto dvou krásných zvířat.

A 9. ledna 2017 jsme se dočkali! Zástupkyně brněnské ZOO, paní Miriam Slováková a Jana Galová, přišly, aby nám slavnostně předaly Adopční osvědčení. Nepřišly sami, ale dostavil se s nimi i zástupce zvířecí říše, papoušek Eda. Během setkání, kterého se zúčastnili zástupci všech tříd, vedení školy a paní Žaludová, jsme se dozvěděli nejen něco o Edovi, ale i o programech, které brněnská ZOO připravila pro žáky škol.

Tímto bych chtěla poděkovat všem členům parlamentu, paní učitelce Matouškové, která koordinuje práci parlamentu, všem co hlasovali a následně pomáhali sčítat hlasovací lístky a v neposlední řadě i paní Žaludové z Klubu rodičů a přátel naší školy, KRAP, která nám pomohla s uzavřením smlouvy s brněnskou ZOO.

Barbora Sedlaříková, 8. B, předsedkyně žákovského parlamentu na Heyráku

 

 

Album ve fotogalerii: HEYRÁK ADOPTIVNÍM RODIČEM

Certifikát k adopci vlka zde (pdf)
Certifikát k adopci kočky zde (pdf)

 

Vánoční přání 22. prosince 2016

Ve čtvrtek 22. prosince byl náš poslední den roku 2016 ve škole. A začal příjemně, už při příchodu do školy. Připomněli jsme si čas Vánoc, a to sladce a hudbou. Paní učitelka Šmídová napekla s deváťáky kokosky, které zástupci Žákovského parlamentu rozdávali všem, kdo ve čtvrtek ráno přišli k nám do školy. Paní učitelka Smělíková nacvičila s některými žáky vánoční písničky a zpěvem nás to ráno vítali u vchodu do školy.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci „Vánočního přání“.

Přejeme Vám hezký rok 2017

Žákovský parlament

Album ve fotogalerii: Vánoční kokosky

 

Strana 6 z 59