Školní zprávy

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se začátek nového školního roku, proto Vám posíláme informace k organizaci výuky ve dnech 1. – 3. září 2021.

Opatření vzhledem ke covid-19

Ve společných prostorách školy musí mít žáci ochranu úst (chirurgická rouška, popř. respirátor), v učebně při sezení v lavici nikoliv.

Ve dnech 1. a 6. září 2021 budou žáci testováni metodou PCR (Salivette).

Testování nemusí podstoupit:

1) Žák, který má 14 dnů po plně dokončeném očkování.

2) Žák po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

3) Žák, který má aktuální negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Všechny zmíněné varianty je třeba doložit písemnou formou.

Pokud se žák ve škole neotestuje (je třeba dodat písemné vyjádření zákonného zástupce o nesouhlasu s testováním) a nesplní ani jednu z výše popsaných podmínek, účastní se běžné prezenční výuky, ale musí mít respirátor po celou dobu pobytu ve škole či školní družině, nesmí cvičit v uzavřeném prostoru, nesmí zpívat, v době konzumace potravin včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Organizace výuky

Ve středu 1. září proběhne pro žáky 1. ročníku zahájení školního roku od 8:15 před hlavním vchodem školy. Při vstupu do budovy musí mít žáci i doprovod příslušnou ochranu nosu a úst. V průběhu dopoledne budou žáci ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem testováni. Dále proběhnou schůzky školní družiny a třídního učitele. Předpokládaný konec programu je stanoven na 10:15 hod. Na tento čas navazuje vydávání obědů pro 1. ročník.

Ve čtvrtek 2. září bude výuka od 8:00 do 9:40. Vydávání obědů v tento den bude zajištěno od 11:30 (možný pobyt v ŠD).

V pátek 3. září bude výuka od 8:00 do 10:45. Vydávání obědů v tento den opět od 11:30 (možný pobyt v ŠD).

Organizace školní družiny

Školní družina bude plně v provozu od středy 1. září 2021 vždy od 6:30 do 17:00. Podrobnosti získáte na schůzce s vychovatelkami školní družiny 1. září.

Těšíme se na spolupráci a dětem přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2021/2022.

Vedení ZŠ Heyrovského 32

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme všem krásné letní prázdniny plné nevšedních zážitků i zaslouženého odpočinku.

Náhradní termín vyzvednutí vysvědčení:

V kanceláři školy od 1. července 2021 do 16. července 2021 a od 2. srpna 2021 do 31. srpna 2021 každé pondělí a každou středu vždy od 8:00 do 12:00.

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8:00.

 

Dne 23.06.2021 se konaly volby do školské rady. 

Zákonní zástupci volili ze svých řad jednoho nového člena.

Zvolen byl pan Marek Žic.

Gratulujeme!

 

 

 

Seznam pomůcek pro školní rok 2021/2022

 

- pro I. stupeň

- pro II. stupeň

 

volby sk rada

   

Vážení rodiče, milí žáci, 

dnes ráno došlo k výpadku v systému Bakaláři. Správce sítě pracuje na odstranění poruchy. 

Omlouváme se a věříme, že během odpoledne již bude vše opět fungovat.

vedení ZŠ Heyrovského 32 

 

Při testování na onemocnění COVID-19 na pracovišti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Dokument jehož účelem je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů, o době jejich uložení a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt (žák, zaměstnanec, návštěvník firmy), tak správce osobních údajů.

Dokument můžete nalézt zde, nebo v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Strana 6 z 74