Soutěže

Další korfbalový úspěch

Ve středu 14. 3. 2018 se dvě družstva žáků ze třetích tříd zúčastnila korfbalového turnaje na ZŠ Bosonožská ve Starém Lískovci.

Naši třeťáci změřili své síly se žáky ze ZŠ Bosonožská, ZŠ Labská a ZŠ Arménská. Mezi těmito školami však nenašli žádného přemožitele. Naši žáci obsadili první dvě místa a ostatní školy doslova rozstříleli.

Tím si zajistili zasloužený postup do městského finále, které se bude konat příští týden ve čtvrtek v Maloměřicích.

Budeme tedy držet palce i nadále.

Mgr. Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Další korfbalový úspěch 

Školní kolo ve vybíjené

V pátek 9. 3. se naše tělocvična stala dějištěm školního kola ve vybíjené žáků ze 4. a 5. ročníku. 

Z každé třídy bylo sestaveno jedno družstvo v počtu 10 hráčů. Žáci změřili své síly mezi sebou. Přestože všichni bojovali jako lvi, tak vítězem se mohl stát pouze jeden tým. 

Nejúspěšnější třídou ve čtvrtém ročníku se stala třída 4.A, hned za ní se umístila třída 4.C a třetí příčka patřila žákům ze 4.B. 

V pátém ročníku se nejúspěšnější třídou stala třída 5.C, hned za ní se umístila třída 5.B a třetí příčka patřila žákům z 5.A.

Všem žákům patří dík za radost ze hry a velké nasazení, které bylo vidět v průběhu všech zápasů.

Mgr. Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Vybíjená 

Za korfbalem do Žebětína

V pondělí 5. 3. se naši čtvrťáci a páťáci vydali na korfbalový turnaj do Žebětína na základní školu Otevřená. 

Zde se utkali se žáky z dalších škol. Konkrétně své síly změřili se ZŠ Laštůvkova, ZŠ Vejrostova a samozřejmě nechyběli domácí žáci ze ZŠ Otevřená. Naši žáci dali do soubojů úplně všechno a vybojovali postup do městského finále, které se uskuteční 22. 3. ve sportovní hale v Maloměřicích. 

Moc gratulujeme a držíme palce i dál.

Mgr. Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Korfbal 

Soutěž o nejvyšší pyramidu

Ve čtvrtek 1.3. se na naší škole konala SOUTĚŽ O NEJVYŠŠÍ PYRAMIDU z plastových kelímků. Na organizaci se podílel Žákovský parlament. Zúčastnily se téměř všechny třídy, výsledky byly těsné. Každopádně jsme  přispěli na dobrou věc, protože kelímky budou dále využity v zahradnictví na Kociánce. Moc děkujeme všem, kteří je přinesli, a také těm, kteří se zapojili do soutěže.

A teď k výsledkům. Zvítězili žáci 6. A a 1. B s výškou pyramidy 166 cm.

Za ŽP Hanka Radová, 6. A

Album ve fotogalerii: Soutěž o nejvyšší pyramidu 

Biologická olympiáda 2018

Ve čtvrtek 1.2. 2018 proběhlo na ZŠ Heyrovského školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se 54 žáků 2. stupně, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. Žáci vypracovávali písemný test a poznávali vybrané přírodniny. Do okresního kola postupuje s nejvyšším počtem bodů Petra Stupková ze 7.B. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Výsledky školního kola:

Kategorie 6.-7. ročník

  1. Stupková Petra
  2. Sobek Vojtěch
  3. Žalud Pavel

Kategorie 8.-9. ročník

  1. Vejvalková Adéla
  2. Brestič Jan
  3. Pelánková Klára
 

Pangea

21. února se 275 žáků naší školy zúčastnilo mezinárodní matematické soutěže Pangea určené pro žáky   4. až 9. tříd. Pro letošní rok zvolili organizátoři pro úlohy témata sport, doprava a stravování. Patronem za téma doprava se stal automobilový závodník Aleš Loprais a za téma sport horolezec Radek Jaroš.

Výsledky budou centrálně vyhodnoceny a zveřejněny na webových stránkách www.pangeasoutez.cz do 30. 3. 2018.

Eva Břicháčková

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2018

 

 

V úterý 30.1. 2018 proběhlo na ZŠ Heyrovského školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se 55 žáků 2. stupně, kteří se pokoušeli o získání co nejvyššího počtu bodů v písemném testu a to ve třech kategoriích. Vítěz z každé kategorie potom postoupil do okresního kola, které se konalo na ZŠ Milénova v Brně 20.2. V okresním kole nejlépe uspěla Petra Stupková ze 7.B, která ve velké konkurenci obsadila pěkné 14. místo. Všem účastníkům děkujeme, vítězům blahopřejeme a velmi děkujeme postupujícím žákům za reprezentaci naší školy v okresním kole.

 

Výsledky školního kola:

 

Kategorie 6. ročník

1. Doležalová Valerie

2. Kouřilová Anna, Lohnický Jakub

 

Kategorie 7. ročník

1. Stupková Petra

2. Žalud Pavel, Zoufalý Matyáš

 

Kategorie 8.-9. ročník

1. Šimonek Daniel

2. Veselovský Ondřej

3. Slavětínský Tomáš, Vacula Jan

 

Školní kolo v korfbalu

Blíží se jaro a s ním tradiční sportovní turnaje v nejrůznějších míčových hrách. Jeden z turnajů je již přímo za dveřmi.

Začátkem března se naše škola zúčastní turnaje v korfbalu, a proto jsme nejprve upořádali školní kolo pro naše žáky.

V pátek 23. 2. se pod korfbalovými koši sešli žáci 3. – 5. ročníku. Čtvrťáci a páťáci sehráli vždy 2 utkání se žáky z jiných tříd. Třeťáci měli zápasů o něco více, jelikož se nám podařilo sestavit 2 družstva z každé třídy. A kdo nehrál, fandil z plných plic.

Každopádně to bylo pěkné dopoledne, kde měl sport hlavní slovo.

A jak to dopadlo?

3. ročník:       1. místo 3.B  (skupina1) 
                      2. místo 3.B  (skupina 2)
                      3. místo 3.A  (skupina 2)
                      4. místo 3.A (skupina 1)

4. ročník:       1. místo 4.A
                      2. místo 4.C
                      3. místo 4.B

5. ročník:       1. místo 5.C
                      2. místo 5.B
                      3. místo 5.A

Mgr. Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Korfbal 

Strana 4 z 5