Soutěže

Ve pátek 8. 11. se konalo školní kolo ve šplhu. Sešlo se kolem 30 zástupců z řad chlapců i dívek ze 3. - 5. ročníku. Všichni ukázali, jak mají silné paže a hbité nohy. Někteří dosáhli na úctyhodné časy kolem 5 vteřin. A právě tito naši nejlepší a nejúspěšnější budou reprezentovat naši školu v obvodním kole, které se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 na ZŠ Jasanová. Držíme palce a přejeme jim sportovní úspěch při měření sil se žáky z jiných brněnských škol.

Jana Nekulová, TU 5.B

   

Kdo sportuje, nezlobí

V pondělí 23. 9. se na naší škole už počtvrté konala akce Kdo sportuje, nezlobí. Toto odpoledne plné her a soutěží je součástí Brněnských dnů pro zdraví, které pořádá Magistrát města Brna. Akce se vydařila, protože celé odpoledne svítilo sluníčko a všichni pořadatelé měli dobrou náladu. Pro žáky naší školy i děti z okolí bylo připraveno celkem 15 stanovišť, na nichž si vyzkoušeli svou zdatnost. V závěru čekala na všechny drobná odměna. A co říct závěrem? Zasportovali jsme si a navíc nikdo nezlobil.                                                                                                       Pavlína Zouharová

sport1

 

     Dne 7.6. 2019 se na naší základní škole konal tradiční Sportovní den pro žáky prvního stupně. Bylo připraveno patnáct stanovišť, z nichž devět bylo ryze sportovních, jedno stanoviště zdravovědy a pět odpočinkovějších v režii žákovského parlamentu. Kterému bych rád touto cestou poděkoval za připravené aktivity a péči o malé sportovce.

     Na sportovních stanovištích, kde děti testovali svoji sílu, přesnost, koordinaci, výdrž, ohebnost a znalosti, se o ně trpělivě starali žáci devátých ročníků. A za to jim patří velké díky, protože za dopoledne muselo každé stanoviště odbavit nejméně 250 dětí.

      Děkujeme také audiotechnickému týmu ve složení David a Michal. Vytříbený playlist, jehož skladby dětem vytvářely příjemnou kulisu pro podávání maximálních výkonů. Ale myslím polahodily i uchu dospěláka :).

Všem pořadatelům, kteří se na přípravě jakkoli podíleli, tímto děkuji a těším se na příští ročník

Petr Starý

Celkové výsledky:

1.A 62,4

1.B 46,6

2.A 63,28

2.B 65,74

3.A 66,14

3.B 65,5

3.C 68,55

4.A 70,16

4.B 68,13

5.A 70,0

5.B 78,85

5.C 63,47

Pod obrázkem lehká ochutnávka fotografií z akce, zbytek v naší fotogalerii.

20190608 101500-COLLAGE

 

krap bystrcka kulicka 2019

 

 

 

V úterý 14. 5. 2019 se konala už po osmé na ZŠ Heyrovského řečnická soutěž Mladý Demosthenes. Soutěžící měli pouhé dvě minuty na to, aby zaujali svými řečnickými schopnostmi.

Porota hodnotila zejména originalitu tématu, práci s hlasem, jazykový projev, neverbální komunikaci a celkový dojem z vystoupení. Každý mluvil o tom, co považoval za zajímavé – a tak jsme mohli slyšet např. úvahy o naší budoucnosti, povídání o sportu, počítačových hrách nebo o rodině. Podmínkou soutěže bylo i to, že muselo jít o vlastní text.

Letošního kola se zúčastnilo celkem 22 žáků 2. stupně. Pochvalu a potlesk publika si

zasloužili tito žáci :     6.A – Michaela Tvrdá, Veronika Straková
7.A – Veronika Böhmová, Isabela Hakunová, Ondřej Zobač
8.A – David Helán, Vojta Nešpůrek, Vojta Sobek
8.B – David Cibulka, Terka Janištinová, Lucka Fichtelová, Vojta Trtík,
Patrik Šimon, Šimon Vašíř a Radim Žalud
9.A – Vašek Machačný

A které soutěžící vyhodnotila porota jako nejlepší ?

V 1. kategorii byl třetí Daniel Kalousek ze 7.B, který nám vyprávěl, čím ho překvapila vlastní rodina. Druhé místo si zasloužila Pavlína Zouharová ze 7.A díky úvaze o tom, co by Země vyprávěla, kdyby mohla mluvit. Vítězkou se stala Petra Holkupová ze 6.A za povídání o vlastní rodině.

Ve 2. kategorii diplom za 3. místo získala Anna Sodomková z 9.A, která zaujala úvahou o strachu. Na druhém místě se umístil Pavel Žalud ze 8.B, který pobavil vyprávěním o tom, jak bylo obtížné přesvědčit rodiče, když si chtěl pořídit domácího mazlíčka. A vítězka Katka Králová z 8.A oslovila všechny moudrými „posledními slovy“.  

Poděkování si zaslouží porota ve složení paní učitelky Prátové, Gruberové a Krejčí a parlamenťáci Katka Kuchařová, Petra Stupková a Ondra Svoboda.

A skvělou atmosféru vytvořili všichni ti, kteří si přišli projevy spolužáků poslechnout a zatleskat jim.

Simona Krejčí, vyučující českého jazyka

 

Řečnická soutěž

 

Ve středu 10. 4. se naši čtvrťáci a páťáci vydali na ZŠ Jasanová, kde se konalo okresní kolo ve vybíjené. Celkem se tu sešlo 9 týmů z různých brněnských škol a pouze jeden jediný tým mohl postoupit do městského kola. Krásna sportovní hala v Jundrově se stala svědkem malého zázraku, protože postupujícím týmem se stala právě naše škola. Moc gratulujeme a těšíme se na 24. dubna, kdy naši žáci budou bojovat o postup do krajského kola na ZŠ Pavlovská v Kohoutovicích s vítězi z dalších okresních kol.

Mgr. Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32 vyhlašuje osmý ročník fotografické soutěže Hey foto. Téma letošního ročníku je Jaro aneb příroda se probouzí.

Fotografie posílejte e-mailem. Každý soutěžící může poslat maximálně tři snímky ve formátu 13x18 cm (nebo budou při zpracování na tento formát oříznuty). Uzávěrka soutěže bude 9. května 2019. Můžete vyhrát hodnotné ceny.

Novinkou letošního ročníku je mimosoutěžní kategorie určená pro rodiče, prarodiče, bývalé žáky, pracovníky školy ...... V této kategorii můžete poslat nejvíce dva snímky.

V rámci Zahradní slavnosti proběhne prodejní výstava všech zaslaných snímků. Výtěžek z prodeje věnujeme na dobročinné účely.

Bližší informace získáte kliknutím na přiložené obrázky.

Mgr. Petr Duda, organizátor soutěže

hey-foto-2019-soutez hey-foto-2019-mimosoutezni
 

Strana 3 z 7