Soutěže

Informace k matematické olympiádě 2021/2022 najdete na:

http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/71-rocnik-21-22

 

Při přípravě letošního Evropského dne jazyků (26. 9.) jsme se nechali inspirovat výzvami, které byly navrženy ECML (European Centre for Modern Languages). Zájemci se mohli zapojit do aktivit, ve kterých si zopakovali to, co už třeba uměli nebo se naučili a zkusili si něco nového.

Posuďte sami:)

Mezi výzvami pro mladší ročníky byla například tato zadání:

Napočítal/a jsem od 1 do 5 ve třech cizích jazycích během 2 minut.

Naučil/a jsem se pozdravit ve třech cizích jazycích.

Znám ve svém mateřském jazyce 5 slov, která jsou stejná i v cizím jazyce (jsou vypůjčená z cizího jazyka). 

Poslal/a jsem textovou zprávu/e-mail v cizím jazyce.

Řekl/a jsem v cizí řeči vtip (a někdo se skutečně zasmál :).  

Sepsal/a jsem nákupní seznam v cizím jazyce.

 

Starší ročníky pak zkusily splnit tyto úkoly:

Našel/Našla jsem ve svém mateřském jazyce pět slov, která jsou stejná v některém cizím jazyce (jsou vypůjčená z cizího jazyka)

Poslechl/a jsem si pět písniček v různých cizích jazycích.

Přepnul/a jsem si jazykové nastavení svého telefonu do cizího jazyka po dobu jednoho dne (nebo déle).

Naučil/a jsem se zpaměti krátký text (báseň/píseň/příběh/vtip) v cizím jazyce a odrecitoval/a jsem jej.

Zhlédl/a jsem film v cizím jazyce (s titulky nebo bez).

 

Za splněné výzvy si mohli vyzvednout drobnou odměnu. Věříme ale, že tou největší odměnou byla nová zkušenost  a dobrý pocit z toho, že se odhodlali udělat další krok v poznávání cizích jazyků.

Zapsala: Olga Matoušková

 

 

V pondělí 28. června byly vyhlášeny výsledky devátého ročníku soutěže Hey foto. Novinkou letošního ročníku bylo, že žákovský parlament naší školy vymyslel téma, kterým se stala Doba koronavirová. Máme jí už všichni plné zuby, což se bohužel projevilo na jen devíti odevzdaných fotografiích. V minulých ročnících jich bývalo kolem šedesáti. Ale teď už k slibovaným výsledkům.

První místo získal Vojtěch Otruba z 8.A se svojí fotografií "Izolace je všude". Na druhém místě se umístila Terezie Drozdová ze 4.A se snímkem "Parafráze obrazu". Třetí místo obsadila Ema Kabelková z 6.A s fotkou "To je divný košík, paničko!". Emě také moc děkuji za návrh plakátu s pravidly pro letošní ročník. Kvůli Emině nepřítomnosti cenu přebrala spolužačka.

Velké poděkování patří také Klubu rodičů KRAP 32, který již tradičně sponzoroval ceny pro soutěžící. Paní Macháčková z KRAPu se také podílela na předávání cen. Děkujeme!

Mgr. Petr Duda, organizátor soutěže

vyhlášení Hey foto

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout všechny soutěžní fotografie.

Album ve fotogalerii: Hey foto 2021 

Základní škola Brno, Heyrovského 32 vyhlašuje devátý ročník fotografické soutěže Hey foto. Téma letošního ročníku je Doba koronavirová. Máme jí už plné zuby, pojďme ji zkusit alespoň symbolicky ukončit!

Fotografie posílejte e-mailem. Každý soutěžící může poslat maximálně tři snímky ve formátu 13x18 cm (nebo budou při zpracování na tento formát oříznuty). Uzávěrka soutěže bude 16. května 2021. Můžete vyhrát hodnotné ceny.

Bližší informace získáte kliknutím na přiložený obrázek.

Mgr. Petr Duda, organizátor soutěže

hey-foto-2021-pravidla

 

Informace k matematické olympiádě najdete na:

http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/70-rocnik-20-21

 

Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a Evropskou unií vyhlášen za Evropský rok jazyků, do jehož oslav se zapojilo 45 zemí. Aktivitami, které během něj probíhaly, poukázal na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjádřil podporu jazykovému vzdělávání.

Rada Evropy rozhodla o vytvoření každoroční tradice a prohlásila 26. září za Evropský den jazyků.

Cíle:

   Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a porozumění jiným kulturám.

   Podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy.

   Podpora celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo školy.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_den_jazyk%C5%AF)

 

Pro žáky naší školy jsme letos připravili dva způsoby, jak se mohli do EDJ zapojit.

  1. Na webové stránce GOETHE INSTITUTU si mohli vyplnit kvíz o ceny.

     Odkaz: https://www.goethe.de/prj/edl/cs/quz.html

  1. V hodinách angličtiny se mohli zapojit do soutěže v jazykolamech:

TONGUE-TWISTERS (jazykolamy)

1.-3. ročník:    1. Beautiful blue balloons.

                        2. Selfish shellfish.

4.-5. ročník:    1. Four fresh fine fish for you.

                       2. She sells seashells by the seashore.

6.-9. ročník:   1. How much wood would a woodchuck chuck if                                                      a woodchuck could chuck wood?

                      2. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. 

 

Zkuste si i Vy, kolikrát řeknete jazykolam bez chyby rychle za sebouJ

Zapsala Olga Matoušková

 

Ve dnech 12. a 13. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Skvělé výkony soutěžících nadchly nejen porotu, ale i obecenstvo. Pochvala patří nejen vítězům, ale i poraženým, protože všichni byli prostě úžasní.

A výsledky?

2. třídy - 1. místo Nela Kupčániová, Marie Zobačová, 2. místo Laura Oulehlová.

3. třídy - 1. místo Tereza Drozdová, 2. místo Eliška Singerová, 3. místo Jakub Horký

4. třídy -   1. místo Teodor Brančík, 2. místo Denisa Schwanzerová a Karolína Riedelová,    3. místo Helena Toušková 4.B

5. třídy - 1. místo Ema Kabelková a Amálie Bačíková, 2. místo Michal Žalud, 3. místo Markéta Beranová 5.B

6. třídy - 1. místo Jakub Sedláček a Beata Remešová, 2. místo Eliška Bauerová, 3. místo Dan Bodanský

7. až 9. třídy - 1. místo Petra Holkupová a Honza Fichtel, 2. místo Anna Řičicová a Lucka Fichtelová, 3. místo Ondra Zobač

Zapsala: K. Prátová

recitační soutěž

recitační soutěž

 

Další snímky můžete shlédnout v naší fotogalerii.

 

Ve středu 20. 11. 2019 se 9 našich žáků zúčastnilo soutěže ve šplhu na ZŠ Jasanová. Na umístění mezi třemi nejlepšími jim síly sice nestačily, ale za jejich výkony jim patří náš obdiv a velké poděkování. Dětí z brněnských škol se sjelo opravdu hodně, a tak nebylo vůbec jednoduché se prosadit. Mezi nejlepší z našich žáků patřil Matěj S. s nádherným časem rovných 5 sekund, díky kterému obsadil ono nepopulární 4. místo. Dalším šikovným šplhavcem se ukázal Ondřej M. s pěkným časem 5,77 s, který mu stačil na 5. místo. Ostatní děti do toho vložily také všechno, a proto jim ještě jednou moc děkujeme a gratulujeme.

Jana Nekulová, TU 5.B

 

Strana 2 z 7