Pro budoucí prvňáčky

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče

na

Z Á P I S

do 1. tříd

Bližší informace k zápisu a termíny zápisu naleznete zde a zde.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Edukativně-stimulační skupiny 2022

Informace k Edukativně-stimulačním skupinám pro letošní školní rok.

 

Přihlásit se, je možné přes odkaz v dokumentu s informacemi, nebo zde.

 

 

POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

 

Vážení rodiče,

 

informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků, se bude konat v úterý 08. 06. 2021 v 17.00 hod. v atriu školy.

 

Oficiální pozvánku a další důležité informace o schůzce naleznete zde.

 

 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

 

 Aktuální informace k 10.03.2021:

 
Vzhledem k aktuální situaci edukativně-stimulační hodiny pro budoucí prvňáčky nenabízíme.
 

 

 

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

V rámci projektu se pod záštitou

1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého

konají vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků.

Více informací naleznete ZDE a ZDE.

brno-jmk-msmt-logo

 

Vážení rodiče,

     informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků, se bude konatv úterý 23. 06. 2020 v 17.00 hod. v atriu školy.

Oficiální pozvánku a další důležité informace o schůzce naleznete zde.

 

 

 

ZŠ Heyrovského Brno

Informace ke školnímu roku 2020/2021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘÍJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ NA ZŠ BRNO, HEYROVSKÉHO 32, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Seznam žáků se stanoviskem o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

   

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Aktuální informaci řešíme a o nových termínech a způsobu zápisu Vás budeme informovat. 

 

Strana 2 z 7