Pro budoucí prvňáčky

Termín:

pondělí 03.04. a  úterý 04.04. 2017 od 14.00 do 18:00 hod.

Postup:

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz

2. K zápisu přinese zákonný zástupce:

 • vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“
 • rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce)

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: tel. 546 432 262, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese. http://zapisdozs.brno.cz

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději do 30. 4. 2017), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod (ulice)

Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, Komínská, Krajní, Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová,Odbojářská, Píškova, Pod Horkou,Pod Mniší horou (2,5,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,27a,29,31,33,35,41,59 a 61, po hranici městské části), Přístavní, Rakovecká, UZoologické zahrady, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného.

Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno -Kníničky:

Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.

V případě nových informací budeme zprávu aktualizovat.

 

vzdelavaci seminar rodice 2017

 

 

 

 

Milí předškoláčci a rodiče,

přijďte si s námi pohrát, zacvičit, společně vytvořit jarní louku plnou květin a také si něco pěkného odnést domů.

dilnicky 

V sobotu 21.5. 2016 od 9 – 11 hodin 

Sejdeme se v 9 hodin před hlavním vchodem do školy.

S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu.

 

Zveme rodiče budoucích prvňáčků

na schůzku, která se koná

17. 5. 2016 v 17.00 hod.

v jídelně školy.

Program:

1. Od školky ke škole aneb školní zralost na obzoru

Mgr. Kristina Kicková – školní psycholog

2. Organizační záležitosti nástupu do 1. tříd

Srdečně zve ředitelství ZŠ Heyrovského 32, Brno

 

Děti a p. učitelky ze ZŠ Heyrovského 32 připravily hodinu her a tvoření

pro všechny předškoláky.

Těšíme se na děti z těchto MŠ:

5. 1. 2016 MŠ Jinačovice v 8:55 hod. (cca 8 dětí)

6. 1. 2016 MŠ Skřivánek Kachlíkova 19 v 10:00 (cca 28 dětí)

7. 1. 2016 MŠ Zvídálek Kachlíkova 17 v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 36 dětí)

8. 1. 2016 MŠ Kníničky v 8:55 hod. (cca 28 dětí)

12. 1. 2016 MŠ Laštůvkova v 8:55 hod. a v 10:00 hod. (cca 85 dětí)

13. 1. 2016 MŠ Duha Kachlíkova 21 v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 40 dětí)

14. 1. 2016 MŠ Kamechy v 10:00 hod. (cca 28 dětí)

15. 1. 2016 MŠ Štouračova v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 40 dětí)

Mgr. Alena Fialová, zástupce ředitele

 

dzs-logo

 

Základní škola Brno

Heyrovského 32, příspěvková organizace

635 00 Brno – Bystrc

http://www.zsheyrovskeho32brno.cz

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel.: 546 432 260

 zdrava skola

 

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

 

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

PONDĚLÍ 18. 1. 2016

ÚTERÝ 19. 1. 2016

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

 

 • kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště
 • výuku osobnostní a sociální výchovy (rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativity atd.)
 • klidné prostředí a přátelská atmosféra
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)
 • možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)
 • nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

Zveme Vás i Vaše děti na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 8.12. 2015

od 8:00 do 17:00 hod. (popř. podle domluvy)

 

 

 

 

V sobotu 23.5.2015 se naši budoucí prvňáčci zúčastnili tradičních sobotních dílniček v naší škole. Děti přišly i s rodiči v hojném počtu. Připravili jsme si pro ně překážkovou dráhu v tělocvičně, navlékali jsme náramky z barevné gumy a společně jsme vytvořili rozkvetlou louku. Přejeme dětem pěkné prázdniny a těšíme se v září nashledanou.

Učitelky 1. a 2. tříd

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přislíbené finanční podpoře ÚMČ Bystrc na zbudování nové učebny oznamuji, že ve školním roce 2015/2016 otevřeme 3 první třídy. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na těchto stránkách nejpozději do úterý 3.2.2015

Mgr. Ludmila Eliášová

ředitelka školy

 

Strana 5 z 7