Pro budoucí prvňáčky

Milí předškoláčci a rodiče,

přijďte si s námi pohrát, zacvičit, společně vytvořit jarní louku plnou květin a také si něco pěkného odnést domů.

dilnicky 

V sobotu 21.5. 2016 od 9 – 11 hodin 

Sejdeme se v 9 hodin před hlavním vchodem do školy.

S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu.

 

Zveme rodiče budoucích prvňáčků

na schůzku, která se koná

17. 5. 2016 v 17.00 hod.

v jídelně školy.

Program:

1. Od školky ke škole aneb školní zralost na obzoru

Mgr. Kristina Kicková – školní psycholog

2. Organizační záležitosti nástupu do 1. tříd

Srdečně zve ředitelství ZŠ Heyrovského 32, Brno

 

Děti a p. učitelky ze ZŠ Heyrovského 32 připravily hodinu her a tvoření

pro všechny předškoláky.

Těšíme se na děti z těchto MŠ:

5. 1. 2016 MŠ Jinačovice v 8:55 hod. (cca 8 dětí)

6. 1. 2016 MŠ Skřivánek Kachlíkova 19 v 10:00 (cca 28 dětí)

7. 1. 2016 MŠ Zvídálek Kachlíkova 17 v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 36 dětí)

8. 1. 2016 MŠ Kníničky v 8:55 hod. (cca 28 dětí)

12. 1. 2016 MŠ Laštůvkova v 8:55 hod. a v 10:00 hod. (cca 85 dětí)

13. 1. 2016 MŠ Duha Kachlíkova 21 v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 40 dětí)

14. 1. 2016 MŠ Kamechy v 10:00 hod. (cca 28 dětí)

15. 1. 2016 MŠ Štouračova v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 40 dětí)

Mgr. Alena Fialová, zástupce ředitele

 

dzs-logo

 

Základní škola Brno

Heyrovského 32, příspěvková organizace

635 00 Brno – Bystrc

http://www.zsheyrovskeho32brno.cz

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel.: 546 432 260

 zdrava skola

 

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

 

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

PONDĚLÍ 18. 1. 2016

ÚTERÝ 19. 1. 2016

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

 

 • kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště
 • výuku osobnostní a sociální výchovy (rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativity atd.)
 • klidné prostředí a přátelská atmosféra
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)
 • možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)
 • nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

Zveme Vás i Vaše děti na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 8.12. 2015

od 8:00 do 17:00 hod. (popř. podle domluvy)

 

 

 

 

V sobotu 23.5.2015 se naši budoucí prvňáčci zúčastnili tradičních sobotních dílniček v naší škole. Děti přišly i s rodiči v hojném počtu. Připravili jsme si pro ně překážkovou dráhu v tělocvičně, navlékali jsme náramky z barevné gumy a společně jsme vytvořili rozkvetlou louku. Přejeme dětem pěkné prázdniny a těšíme se v září nashledanou.

Učitelky 1. a 2. tříd

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přislíbené finanční podpoře ÚMČ Bystrc na zbudování nové učebny oznamuji, že ve školním roce 2015/2016 otevřeme 3 první třídy. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na těchto stránkách nejpozději do úterý 3.2.2015

Mgr. Ludmila Eliášová

ředitelka školy

 
 • K zápisu se dostaví dítě se zákonným zástupcem.
 • Vezměte s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (popřípadě vyšetření PPP, lékaře, apod.)
 • Nejprve pedagog vyplňuje se zák. zástupcem potřebné písemnosti (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání). Formulář žádosti bude k dispozici přímo u zápisu.
 • Následuje vlastní zápis ve třídě (komunikace, jemná motorika, orientace, sluchová analýza, …). Předpokládaná doba zápisu pro jedno dítě je cca 20 minut.
 • Seznam přijatých žáků bude uveřejněn na stránkách školy spolu s termínem, ve kterém si zák. zástupce může vyzvednout rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ.
 • Záležitosti pro odklad povinné školní docházky vyřizuje zástupkyně ředitele (žádost doložit doporučením dětského lékaře a doporučením Pedagogicko-psychologické poradny).
 • Rodiče mohou využít konzultace se školní psycholožkou a speciální pedagožkou.
 • Rodičům a jejich dětem nabízíme Edukativně stimulační skupinky (10 lekcí přípravky pro budoucí prvňáčky od března do dubna) a sobotní dílny „Mámo, táto, pojďme si hrát do školy“ dne 23. 5. 2015.
 • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků bude dne 19. 5. 2015 v 17:00 hod.

V případě nejasností (dotazů) se obraťte na zástupkyni ředitele Mgr. Alenu Fialovu (tel. 546 220 539, 602 292 106, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Základní škola Brno, Heyrovského 32

 

dzs-logo

 

Základní škola Brno

Heyrovského 32

635 00 Brno – Bystrc

 

http://www.zsheyrovskeho32brno.cz

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel.: 546 432 260

 zdrava skola

 

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

 

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

ČTVRTEK 15. 1. 2015

od 14:00 do 18:00 hod.

PÁTEK 16. 1. 2015

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

 

 • kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště
 • výuku osobnostní a sociální výchovy (rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativity atd.)
 • klidné prostředí a přátelská atmosféra
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)
 • možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)
 • nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí
 

Děti a p. učitelky ze ZŠ Heyrovského 32 připravily hodinu her a tvoření pro všechny předškoláky.

Těšíme se na děti z těchto MŠ:

5. 1. 2015 MŠ Kamechy v 10 .00 hod. (cca 25 dětí)

6. 1. 2015 MŠ Zvídálek Kachlíkova 17 v 10:00 (cca 36 dětí)

7. 1. 2015 MŠ Sluníčko Štouračova v 10:00 hod. (cca 28 dětí)

8. 1. 2015 MŠ Laštůvkova v 8:55 a v 10:00 hod. (cca 81 dětí)

9. 1. 2015 MŠ Jinačovice + MŠ Kníničky v 8:55 hod. (cca 23 dětí)

9. 1. 2015 MŠ Pramínek v 10:00 hod.

12. 1. 2015 MŠ Duha Kachlíkova 21 v 9:30 hod. (cca 33 dětí)

13. 1. 2015 MŠ Laštůvkova v 8:55 hod. (cca 50 dětí)

 

Strana 5 z 7