Pro budoucí prvňáčky

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Termíny:

pondělí 01.04.2019 a úterý 02.04.2019 od 14:00 do 18:00 hod.

 

Bližší informace naleznete pod odkazem - Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

 

Hlavicka skola zdrava skola

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče na

Z  Á  P  I  S

do 1. tříd

 

PONDĚLÍ 01.04.2019

 

ÚTERÝ 02.04.2019

 

od 14:00 do 18:00 hod.

 

Co Vám nabízíme (mimo jiné):

- kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště

- výuku osobnostní a sociální výchovy-rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého a logického myšlení, kreativit

- klidné prostředí a přátelská atmosféra

- výuku anglického jazyka od 1. ročníku

- adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)

- možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)

- nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu dětí

Dále zveme Vás i Vaše děti

na

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(určeno všem rodičům stávajících i budoucích žáků školy)

V úterý 26.03.2019, od 09:00 – 17:00 hod.

(popř. dle domluvy)

 

Jste srdečně zváni.

 

logo

Pozvánka

na projekt ZŠ Brno, Heyrovského 32 pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

ve čtvrtek 21.02.2019 od 14:00 – 17:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JINAK

aneb

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY

Program:

Prohlídka a prezentace školy.

Prezentace práce 1.ročníku vedená třídními učitelkami.

Přednáška školní psycholožky na téma „Školní zralost“ (15:00 nebo 16:00 hod.).

V době projektu se mohou děti zapojit do činnosti ŠD (tvořivá dílna).

Ukázka činnosti jednotlivých oddělení a kroužků školní družiny.

Seznámení s pedagogy.

Informace o edukativně stimulačních skupinách.

Posezení u kávy (čaje) s rodiči zapojenými do činnosti Klubu rodičů při ZŠ.

Setkání se členy školního parlamentu.

Celé odpoledne je určeno předškolákům a jejich rodičům, v době programu pro rodiče (přednáška apod.) se o děti postarají pedagogové školy.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny rodiče stávajících i budoucích žáků se uskuteční v úterý 26.03.2019, 9:00 – 17:00 hod. Prohlídka školy spojená s možností nahlédnutí do výuky i mimoškolních aktivit. Provází pedagogové školy.

 

 

edu logo

EDUKATIVNĚ–STIMULAČNÍ SKUPINY
předškolní přípravka pro všechny děti
(bez podmínky zápisu do naší školy)


Základní škola Brno, Heyrovského 32, p. o. nabízí dětem – předškolákům osmihodinový kurz zaměřený na přípravu dítěte na první třídu včetně přípravy na samotný zápis. Kurzy budou probíhat každou středu od 27.02.2019 do 17.04.2019. Cena kurzu je 400 Kč.

(8 lekcí, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, trojhranná tužka, pastelky a papíry). Platba proběhne v hotovosti v kanceláři školy před první lekcí. V případě zájmu, vyplňte tuto přihlášku, vyberte některý z nabízených časů (13:15 – 14:00 hod. nebo 15:15 – 16:00 hod.) a odešlete nejpozději do pátku 08.02.2019.

Cílem kurzu je připravit budoucí prvňáčky na úspěšný vstup do školy, posílit a rozvíjet jejich sociální kompetence. Každé dítě bude pracovat pod dohledem rodiče nebo prarodiče, jehož přítomnost je velmi důležitá. Rodič získá náměty, jak s dítětem pracovat doma, praktické ukázky toho, co je potřeba umět a znát,aby jeho dítě zvládlo zápis a nástup do školy a návody, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Kurzy povedou učitelé – elementaristé, konzultace nabídne speciální pedagožka nebo školní psycholožka.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti rozvoje:

 • řeč (slovní zásoba a výslovnost)
 • grafomotorika (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky)
 • sluchové vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, rytmus, paměť)
 • zrakové vnímání (diferenciace, analýza, syntéza, paměť)
 • prostorová a pravolevá orientace
 • početní představa, barvy, tvary
 • sociální kompetence (rozvoj zdravého sebepojetí, seznámení s budoucími spolužáky, s prostory školy,
  pracovníky školy atp.)

  Renata Polmanová, ZŘ

 

 

hlavicka

Vážení rodiče ,

dovolujeme si vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat  v úterý 12.06.2018 v 17.00 hod. v jídelně naší školy.

Budou vám představeny třídní učitelky 1. tříd, ukáží vám učebnice a sešity, poradí, co připravit dětem do školy a zodpoví případné dotazy. Upřesníme také zařazení dětí do jednotlivých tříd.

Schůzky se zúčastní i školní psycholožka, která poskytne několik rad ke vstupu dítěte do školy, poradí v konkrétních případech.

Paní vychovatelka školní družiny  předá informace o provozu ŠD a podání přihlášek pro školní rok 2018/2019.

Na spolupráci  se těší tým pedagogů ZŠ Brno, Heyrovského 32.

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”- projekt pro rodiče a jejich děti.

Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v sobotu 16.06. 2018 od 9:00 – 11:00 hod. na akci “Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” .

Přihlásit se můžete na úterní schůzce 12.06.2018

V Brně 04.06.2018                                 

Mgr. Renata Polmanová, ZŘ
Základní škola Brno, Heyrovského 32

 

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/19 - seznam přijatých žáků a seznam žáků s odkladem

Seznam přijatých žáků (.pdf)

Seznam žáků s odkladem (.pdf)

 

Termín: středa 04.04. 2018 a čtvrtek 05.04.2018 od 14.00 do 18:00 hod.

 

Postup:

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz

2. K zápisu přinese zákonný zástupce:

 • vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“
 • rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce)

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: tel. 546 432 262, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese http://zapisdozs.brno.cz

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději do 30. 4. 2018), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod (ulice)

Čihadla, Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, K Jelenici, Komínská, Kotoulky, Krajní, Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová,Odbojářská, Píškova, Pod Horkou,Pod Mniší horou (2,5,7,9,10,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,27a,29,31,33,35,41,59 a 61, po hranici městské části), Podkomorská,Přístavní, Rakovecká, U Zoologické zahrady, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného

Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno -Kníničky:

Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.

V případě nových informací budeme zprávu aktualizovat

 

 

 

 

Vážení rodiče ,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v úterý 30.05.2017 v 17.00 hod. v jídelně naší školy.
Představí se Vám třídní učitelky 1. tříd, ukáží Vám učebnice a sešity, poradí, co připravit dětem do školy a zodpoví případné dotazy. Upřesníme také zařazení dětí do jednotlivých tříd.
Schůzky se zúčastní i školní psycholožka, která Vám poskytne několik rad ke vstupu dítěte do školy, poradí v konkrétních případech.
Paní vychovatelka školní družiny Vám předá informace o provozu ŠD a podání přihlášek pro školní rok 2017/2018.

Na spolupráci s Vámi se těší tým pedagogů ZŠ Brno, Heyrovského 32.

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”- projekt pro rodiče a jejich děti.
Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v sobotu 03.06. 2017 od 9:00 – 11:00 hod. na akci “Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” .
Přihlásit se můžete na úterní schůzce 30.05.2017

V Brně 05.05.2017

Mgr. Renata Polmanová, ZŘ
Základní škola Brno, Heyrovského 32, Brno

 

Strana 4 z 7