Pro deváťáky

Přijímací zkoušky na SŠ

Na internetu jsou vyvěšeny ilustrační testy pro přijímací zkoušky na SŠ: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-2015-1404035118.html
 

Informace k přijímacím zkouškám

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat dvě přihlášky. Formuláře je možné stáhnout na webových stránkách ministerstva školství nebo zakoupit v SEVTu. Obě vyhotovení musí vlastnoručně podepsat žák i jeden z rodičů (zákon. zástupců). Na druhou stranu formuláře škola potvrdí výpis známek z vysvědčení.

Vyplněné přihlášky je třeba poslat doporučeně nebo doručit osobně (nechte si potvrdit převzetí) na vybrané střední školy do 15. března. V prvním kole přijímacího řízení by měl žák do přihlášky napsat obě školy (nebo oba obory) v libovolném pořadí. Pokud si vybere jen jeden obor na jedné škole, druhou kolonku v přihlášce nevyplňuje.

Na mnoha školách (jsou uvedeny např. na webových stránkách ministerstva školství nebo Cermatu) budou zadávány jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jejich ukázky budou vyvěšeny na www.cermat.cz od 6. února 2015. Novinkou je, že pokud žák napíše v termínu zkoušky jednotný test na jedné škole, nemusí dělat písemné zkoušky na druhé škole-pokud je i ta zapojena do jednotného testování. Výsledky testů se pak zašlou z centra na obě školy.

Jednotný termín testů ve čtyřletých oborech gymnázií a středních odborných škol je letos 15. dubna (v šestiletých a osmiletých oborech 16. dubna). Ostatní obory, které se ověřování neúčastní, budou mít termíny prvního kola přijímacího řízení od 22. do 30. dubna. Náhradní termín zkoušky, např. v případě onemocnění, je 14. května. Hlásí-li se žák na školu, která nezadává jednotné testy, musí splnit její požadavky.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí už nemusí obdržet uchazeč poštou jako dříve, ale seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude uveřejněn do tří pracovních dní na přístupném místě ve škole a školním webu po dobu alespoň 15 dnů. Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu musí přijatý žák potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy.

 

Další rozvoj absolventa ZŠ

Informace o orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy najdete v brožuře„Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!? Nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci absolventů 9. tříd. odkaz zde
 

Přijímací řízení na SŠ

Důležité informace k přijímacímu řízení najdete také na: této stránce. v sekci: Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2015
 

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Veškeré informace k přijímacímu řízení na SŠ v letošním školním roce najdete na této stránce.
 

Testování profesní orientace

 

Vážení rodiče a žáci,

ve středu 26.11. proběhne testování profesní orientace vybraných žáků třídy 9.A a 9.B. Bude probíhat od 13:15 do cca 15:30 hodin (žáci, kteří chodí na oběd, půjdou na oběd po 5. vyučovací hodině před testováním). Vezměte s sebou poplatek 50 Kč.

Během měsíce prosince budete obeznámeni s výsledky na osobní schůzce. O termínech budete informováni.

Těším se na další spolupráci.

Mgr. Iveta Kučerová, školní psycholožka

 

 

Veletrh středních škol Brno

V pátek 21. listopadu /9-18 hod./ a v sobotu 22. listopadu 2014 /9-17 hod./ se koná v pavilonu G1 na BVV Veletrh středních škol. Cena vstupenky 15,- Kč. Doporučuji rodičům všech deváťáků, aby veletrh středních škol se svými dětmi navštívili.
RNDr. Jaroslav Vrtěna
kariérový poradce
 

Školní rok 2014/2015

 

Volná místa na středních školách v JMK 2014/2015

Více zde (.xls).

 

Počty přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na SŠ

Informace zde.

 

Strana 2 z 5