Pro deváťáky

Informace o přijímacích pohovorech na SŠ

Informace o přijímacích pohovorech na SŠ pro školní rok 2011/2012 nebyly prozatím aktualizovány. Po jejich zveřejnění budou žáci neprodleně informováni.
Renata Polmanová, VP
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Nejčastější dotazy

 

Změny k 31. 1. 2011 - výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných JMK ve šk. roce 2011/12

Změny k 31. 1. 2011 - výkony 2011/2012 (xls)

 

Změny - výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12

Změny - výkony 2011/2012 (xls)

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2010/2011

Informace hkledejte na níže uvedené adrese:

http://www.jmskoly.cz/odborskolstvi/667/
 

Přijímací řízení ke studiu na středních školách 2010-2011

Přijímací řízení (pdf)

 

XVI. ročník veletrhu středních škol, gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol v Brně

Informace o veletrhu (pdf)

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Informace o středisku (pdf)

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

www.infoabsolvent.cz

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

  • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,
  • údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2010/2011

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy

Přeji hodně štěstí při výběru vhodné střední školy.

Renata Polmanová, výchovný poradce

 

Strana 5 z 5