Mgr. Věra Konečná Ph.D.

Tel.: 530 515 924
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PŘÍTOMNOST NA PRACOVIŠTI:

pondělí - čtvrtek 8:00 - 15:00
pátek 8:00 - 12:00

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem.

 

Mezi služby školního psychologa patří:

 • poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní  zvláštnosti, kariérové poradenství, školní zralost, vztahové potíže ap.)
 • poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl ap.)
 • psychodiagnostika (nadání, osobnosti, vztahů ve třídě, vztahů v rodině ap.)
 • práce se třídami (preventivní adaptační a osobnostně – sociální programy, tématické programy, diagnostika vztahů,   intervenční práce se vztahy v kolektivu ap.)
 • skríninky (orientační vyšetření zralosti, poruch učení a chování)
 • spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, supervize ap.)
 • úzká spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou a dalšími institucemi

 

Vážení rodiče, můžete se na nás obrátit, pokud:

 • Vaše dítě má problémy s učením, zhoršilo se výrazně v prospěchu
 • Vaše dítě se necítí v kolektivu třídy dobře, cítí se osamocené, máte podezření, že je u ve třídě ubližováno
 • Vaše dítě má časté konflikty s učiteli nebo se spolužá
 • Vaše dítě změnilo v poslední době své chování a nevíte, co to znamená
 • máte podezření, že Vaše dítě zneužívá nějakou návykovou látku
 • máte podezření, že se Vaše dítě něčím trápí
 • Vaše dítě se sebepoškozuje nebo se u něho objevuji jiné rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, apod.)
 • máte pocit, že se vztah mezi Vámi a Vaším dítětem výrazně změnil k horšímu
 • rodinné konflikty a krize, partnerské neshody, rozvodové situace
 • úmrtí blízkého člověka
 • potíže při výchově dětí
 • jiné zátěžové situace (vážné onemocnění v rodině, závislostní chování člena rodiny apod.)

 

Milí žáci, můžete za námi přijít, když:

 • ti nejde učení, nestíháš se učit a máš z toho nepříjemný pocit
 • tě trápí něco, co se děje ve třídě mezi tebou a spolužáky, necítíš se mezi spolužáky dobře
 • si nevíš rady s trémou a strachem ze zkoušení
 • tě trápí nějaký problém doma, s kamarády, s učiteli nebo s někým jiným a potřebuješ si o něm promluvit
 • víš, že někdo ubližuje spolužákovi, kamarádovi nebo tvým blízkým v rodině
 • nevíš, jakou střední školu si zvolit
 • si potřebuješ jenom o něčem popovídat nebo si něco ujasnit

 

V mojí práci je důležitá důvěra, jsem vázána mlčenlivostí

Mgr. Věra Konečná Ph.D.