Mgr. Petr Starý

Tel.: 530 515 918 kabinet kariérového poradce - horní podlaží

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 Hlavní úkoly kariérového poradce:

 • Poskytování individuálních konzultací a poradenství žákům ohledně jejich kariérních cílů a plánů. Pomoc při identifikaci jejich zájmů, dovedností a schopností.
 • Pomáhání žákům při vytváření kariérních plánů a strategií pro dosažení svých cílů. Diskutování o různých možnostech a povoláních.
 • Poskytování informací o různých povoláních, včetně výhod, nevýhod, výplat a vzdělávacích požadavků.
 • Pomoc žákům při výběru vhodné střední školy nebo studijního programu na základě jejich zájmů a dovedností.
 • Pravidelné sledování trendů na trhu práce a informování žáků o aktuálních kariérních příležitostech a potřebných dovednostech.
 • Pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu.
 • Zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy - web školy - sekce "Pro deváťáky" (termíny podávání přihlášek, přijímacích řízeních, doporučené weby apod.).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.
 • Organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků.
 • Zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří).
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě.