Mgr. Hana Sviderská

Tel.: 530 515 924 kabinet ŠPP

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

KONZULTAČNÍ HODINY:

 středa 7:00 - 8:00

(nejlépe po telefonické domluvě, pak je možno domluvit i jiný termín)

 

Hlavní úkoly výchovného poradce:

  • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.
  • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.
  • Péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.
  • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
  • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
  • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.
  • Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.