Výchovný poradce

Mgr. Renata Polmanová

Tel.: 546 432 262, 546 432 260 (kancelář školy)
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

KONZULTAČNÍ HODINY:

 

Každé pondělí 14:00-15:00
(nejlépe po telefonické domluvě, pak je možno domluvit i jiný termín)

 

Hlavní úkoly výchovného poradce:

  • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.
  • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.
  • Péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.
  • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
  • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
  • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.
  • Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.