Kalendář školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku

03. 09. 2018 (pondělí)

Třídní schůzky

03. 09. 2018 (pondělí) – jen 1. ročník
02. 10. 2018 (úterý) – jen 1. ročník
11. 09. 2018 (úterý) – 2. – 9. ročník
08. 01. 2019 (úterý)
28. 05. 2019 (úterý)

Hovorové hodiny

06. 11. 2018 (úterý)
26. 03. 2019 (úterý)

Podzimní prázdniny

29. 10. 2018 (pondělí) + 30. 10. 2018 (úterý)

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 (sobota) – 02. 01. 2019 (středa)
vyučování začne 03. 01. 2019 (čtvrtek)

I. pololetí končí

31. 01. 2019 (čtvrtek)

Pololetní prázdniny

01. 02. 2019 (pátek)

Jarní prázdniny

11. 02. 2019 (pondělí) – 17. 02. 2019 (neděle)

Velikonoční prázdniny

18. 04. 2019 (čtvrtek)

II. pololetí končí

28. 06. 2019 (pátek)

Hlavní prázdniny

01. 07. 2019 (pondělí) – 30. 08. 2019 (pátek)

Adaptační program 6.B

06. 09. 2018 (čtvrtek) + 07. 09. 2018 (pátek)

Adaptační program 6.A

13. 09. 2018 (čtvrtek) + 14. 09. 2018 (pátek)

Sexuální výchova 9.AB

19. 09. 2018 (středa) – 21. 09. 2018 (pátek)

Škola v přírodě 2.AB

01. 10. 2018 (pondělí) – 05. 10. 2018 (pátek)

Lyžařský kurz

12. 01. 2019 (sobota) – 18. 01. 2019 (pátek)

Den otevřených dveří

26. 03. 2019 (úterý)

Zápis do 1. tříd

01. 04. 2019 (pondělí) + 02. 04. 2019 (úterý)

Školní výlety

05. 06. 2019 (středa) – 14. 06. 2019 (pátek)

Porady vedení

každý čtvrtek

Provozní porady

1. a 3. pondělí v měsíci

Ředitelské volno pro žáky

07. 12. 2018 (pátek)

Pedagogické rady

29. 08. 2018 (středa) – I. část
03. 09. 2018 (pondělí) – II. část
06. 11. 2018 (úterý)
24. 01. 2019 (úterý)
26. 03. 2019 (úterý)
20. 06. 2019 (čtvrtek)