Kalendář školního roku 2017/2018

 
Zahájení školního roku 04. 09. 2017
Třídní schůzky

04. 09. 2017 - jen první třídy

03. 10. 2017 - jen první třídy

12. 09. 2017 - 2. - 9. třídy

09. 01. 2018

29. 05. 2018

Hovorové hodiny

07. 11. 2017

27. 03. 2018

Podzimní prázdniny

26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny

23. 12. 2017 - 02. 01. 2018

vyučování začíná ve středu 03. 01. 2018

I. pololetí končí

31. 01. 2018

Pololetní prázdniny

02. 02. 2018

Jarní prázdniny

05. 02. - 11. 02. 2018

Velikonoční prázdniny

29. 03. 2018

II. pololetí končí

29. 06. 2018

Hlavní prázdniny

02. 07. - 31. 08. 2018

Adaptační program 6.A 07. 09. a 08. 09. 2017
Adaptační program 6.B

11. 09. a 12. 09. 2017

Sexuální výchova 9.AB 04. 10. - 06. 10. 2017
Lyžařský kurz 7.AB 20. 01. - 26. 01. 2018
Den otevřených dveří 20. 03. 2018
Zápis do 1. tříd 04. 04. a 05. 04. 2018
Školní výlety 14. 05. - 25. 05. 2018  
Porady vedení každou středu
Pedagogické rady

29. 08. 2017 - I. část

04. 09. 2017 - II. část

07. 11. 2017

24. 01. 2018

27. 03. 2018

21. 06. 2018