• Klidné prostředí a přátelská atmosféra
 • Fakultní škola Pdf MU od 1.10.2014
 • Škola je zařazena do projektu SZÚ a nese titul Škola podporující zdraví
 • Školní poradenské pracoviště – činnost školního psychologa, výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, pracoviště zajišťuje péči o žáky s poruchami učení, chování a o žáky nadané, poradenskou a preventivní činnost
 • Dbáme na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a zkvalitnění výuky anglického jazyka
 • Se žáky pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří své znalosti a dovednosti průběžně doplňují díky dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Zavádění nových forem a metod práce
 • Třídní a celoškolní projekty, projekty patřící do oblasti environmentální výchovy
 • Akce školy pro všechny bystrcké děti, pro rodičovskou i ostatní veřejnost
 • Pravidelná spolupráce s Kanceláří Brno-Zdravé město
 • Dny otevřených dveří
 • Přípravka na 1. třídu - edukativně stimulační skupiny
 • Pestrá činnost školní družiny
 • Nabídka zájmových kroužků
 • Školy v přírodě, výlety, exkurze
 • Možnost aktivního zapojení do činnosti žákovského parlamentu
 • Zapojení do projektů např.: Zdravé zuby, Stonožka, Školní mléko, Celé Česko čte dětem
 • Účast tříd na kulturních akcích, vzdělávacích pořadech, preventivních akcích
 • Činnost občanského sdružení Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32
 • Výuka může probíhat na školní výukové zahradě s možností využití prostorného altánu
 • Škola je zařazena do Sítě brněnských otevřených škol od 17. 1. 2012 (sportovní kroužky, HEYRNA - klub deskových her apod.)
 • Další: anglický jazyk od 1. třídy; od 6.ročníku je zavedena výuka německého nebo ruského jazyka; výuka osobnostní a sociální výchovy a dramatické výchovy; výuka informatiky od 5. ročníku; výuka plavání ve 2. třídách; lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku; adaptační projekty; jazykově vzdělávací výjezdy do Anglie