ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (ŠPZ)

(od roku 2004 doposud)


           

ZÁSADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

POHODA PROSTŘEDÍ (1. pilíř)Pohoda věcného prostředí.
Pohoda sociálního prostředí.
Pohoda organizačního prostředí.

ZDRAVÉ UČENÍ (2. pilíř)
Smysluplnost.
Možnost výběru, přiměřenost.
Spoluúčast a spolupráce.
Motivující hodnocení.

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ (3. pilíř)

Škola – model demokratického společenství.
Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce.Program ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (dále ŠPZ) pomáhá školám, aby si týmovou spoluprací stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Plněním svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u každého člověka, je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. Strategie programu je zaměřena na tvorbu a udržení takových podmínek, které jsou pro naplňování stanoveného cíle určující.

Život a práce ve ŠPZ zvyšuje efektivitu vzdělávání dvojím způsobem: usnadňuje vlastní proces učení a poskytuje společensky žádoucí zkušenost pro odpovědné chování ve vztahu k sobě i druhým prostřednictvím podpory zdraví.

Naše škola je součástí sítě škol podporujících zdraví od roku 2004 až doposud.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JIŽ POPÁTÉ OBHÁJILA TITUL

„ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“

na období 2019/2020 – 2022/2023

„SPONA 4“

Samotný projekt SPONA4 byl vypracován na základě dotazníkového šetření. Vyplynuly z něj dlouhodobé úkoly školy, mezi které patří např. rekonstrukce atria, rozvoj spolupráce se školní jídelnou, péče o psychohygienu učitelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, motivující hodnocení, dny otevřených dveří, další rozvoj činnosti Školního poradenského pracoviště, Přípravný kurz pro předškoláky, dále rozvoj partnerství se základní školou ve Stuttgartu.
Projekt „Škola podporující zdraví – SPONA4“ je i nadále prioritou rozvoje školy.

Osvědčení si můžete prohlédnout zde.