Zdravá škola

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (ŠPZ)

(od roku 2004 doposud)


           

ZÁSADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

POHODA PROSTŘEDÍ (1. pilíř)Pohoda věcného prostředí.
Pohoda sociálního prostředí.
Pohoda organizačního prostředí.

ZDRAVÉ UČENÍ (2. pilíř)
Smysluplnost.
Možnost výběru, přiměřenost.
Spoluúčast a spolupráce.
Motivující hodnocení.

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ (3. pilíř)

Škola – model demokratického společenství.
Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce.Program ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (dále ŠPZ) pomáhá školám, aby si týmovou spoluprací stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Plněním svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u každého člověka, je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. Strategie programu je zaměřena na tvorbu a udržení takových podmínek, které jsou pro naplňování stanoveného cíle určující.

Život a práce ve ŠPZ zvyšuje efektivitu vzdělávání dvojím způsobem: usnadňuje vlastní proces učení a poskytuje společensky žádoucí zkušenost pro odpovědné chování ve vztahu k sobě i druhým prostřednictvím podpory zdraví.

Naše škola je součástí sítě škol podporujících zdraví od roku 2004 až doposud.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JIŽ POČTVRTÉ OBHÁJILA TITUL

„ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“

na období 2015/2016 – 2018/2019

„SPONA 3“

Samotný projekt SPONA3 byl vypracován na základě dotazníkového šetření. Vyplynuly z něj dlouhodobé úkoly školy mezi které patří např. rozšíření knihovní části relaxačního místa, rekonstrukce atria, podpora pozitivního postoje ke zdravé výživě, pokračování činnosti Školního poradenského pracoviště, přípravný kurz pro předškoláky, projekty etické výchovy, čtenářské dílny, zachování tradice zahradních slavností a činnost Klubu deskových her.
Projekt „Škola podporující zdraví – SPONA3“ je i nadále prioritou rozvoje školy. 

Osvědčení si můžete prohlédnout zde.