Projektový den „Povolání“ – 3. ročník

 

Tématem projektu byla současná i minulá povolání a řemesla. Děti pracovaly po celou dobu ve skupinách a společně plnily veškeré úkoly. Pomocí prezentace se seznámily se vznikem a rozvojem řemesel ve středověku. Mnohá řemesla už děti znaly z návštěv hradů a zámků, o jiných slyšely poprvé. Dokázaly vyjmenovat některé nástroje, které řemeslníci ke své práci potřebovali a s některými se teprve seznámily. Diskutovali jsme o tom, proč některá povolání a řemesla musela zaniknout a jiná zůstala do dnešních dnů.

V rámci prvouky jsme si zopakovali znalosti o současných profesích. Děti měly možnost se blíže seznámit s některými profesemi, přiřazovaly k nim jednotlivé pracovní nástroje a pomůcky. Díky tomu si uvědomily, co kdo ke své práci potřebuje a jaká je náplň práce např. učitele, lékaře, listonoše, hasiče, kuchaře, uklízečky, popeláře, kominíka, gymnastky, instalatéra, cukrářky, dirigenta, malíře, zedníka, elektrikáře, prodavačky, zdravotníka, policisty, řidiče, jeřábníka, truhláře, dřevorubce, letušky, myslivce, fotografa, švadleny, tanečnice, herce, číšníka, spisovatele, fotbalisty, optika, strojvůdce, zahradníka, kadeřníka, hudebníka...

V závěru projektového dne děti přemýšlely, jaké povolání by chtěly vykonávat v dospělosti a proč. Některé děti velmi rozumně argumentovaly svou volbu, což bylo příjemným překvapením.

J.N. a K.B.

Fotky z akce nalezenete zde