CESTA ZA POKLADEM aneb ADAPTAČNÍ DNY 6. AB

Přechod z 1. na 2. stupeň nebývá jednoduchý – mnohé se změní: nová třída, nové předměty, jiní učitelé a přicházejí i noví spolužáci.

Na ZŠ Heyrovského se snažíme nové kolektivy „nastartovat“ během třídenního adaptačního kurzu. Letos naše šesté třídy vyjely společně do RS Jasenka na Vysočině. Program měly obě třídy podobný, motivací byla cesta za pokladem a získávání dílků mapy neznámého ostrova, na němž se poklad nachází. Aby šesťáci dosáhli úspěchu, museli spolupracovat, protože zvítězit mohl buď celý tým, nebo nikdo. A tak přicházely „horké chvilky“, protože domluvit se na řešení a hlavně poslouchat se bez překřikování, to byl asi nejtěžší úkol ze všech.

Na konci setkání děti hodnotily adapťák jako „skvělou akci“. Nejen že se všichni zasmáli a zasportovali si, ale také se domluvili na pravidlech třídy, která všichni podepsali a tím se zavázali je dodržovat.

Místo hádek se začali podporovat, takže mapu s pokladem získali a domů odjížděli v dobré náladě. Největším pokladem pro nás všechny ale budou vzpomínky na vydařený společný pobyt.

Držíme palce našim šesťákům, aby jim vydrželo pomyslné „držení se za jeden provaz“.

Simona Krejčí, školní metodička prevence

22