Zápisy ze setkání žákovského parlamentu

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 13. 12. 2019

  Program:

1. Kelímky – sbíráme dál

-znovu připomenout ve třídách smysl třídění odpadu – neděje se tak !!!

2. Soutěž - Vánoční řetěz

            -akce hodnocena kladně

-připomínky      - jen ze starého papíru

- kratší čas, jen z papírů v obálce

- nic nedodávat

- do tříd vždy někdo z jiné třídy pro kontrolování dodržování pravidel

3. Vánoční dílny

– první jednu až dvě vyučovací hodiny 

- doladit s vyučujícími prvního stupně podrobnosti

 4. Dárečky pro seniory

            - poděkování všem, kteří něco vyrobili

 5. Vánoční rozhlas

            -od pondělí do čtvrtka – zajistí - kluci Žaludovi

 6. Vánoční přání-přesná organizace

-příprava ve čtvrtek, dokončení pátek 7.15 u šaten

-zajištění ozvučení

-rozdávání cukroví

-přání všem pracovníkům a žákům školy

7. Turnaj ve stolním tenise

-zástupci pátých tříd se sejdou s vedením- návrh turnaje na vysvědčení

 

Úkoly: -domluvit vánoční dílny

           -vánoční přání - pátek 20. 12. v 7.15 u šaten

           -další setkání až na konci ledna, upřesní pí uč. Prátová

Další setkání: po uzávěrce klasifikace koncem ledna, bude upřesněno

 

Zapsala: Pavlína Zouharová                                               Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová

 

 

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 29.11. 2019

 Program:

1. Kelímky – sbíráme dál

-znovu připomenout ve třídách smysl třídění odpadu

-první stupeň jede v režimu z loňska, organizuje si paní učitelka Sviderská

-2. stupeň – plastové bílé koše na každé chodbě- kelímky, suché, umyté, bez víčka!!!

-p. uč. Prátová zjistí, zda bude mít o kelímky zájem Kociánka

-vyklizení košů 1x týdně zařídí Ondřej Zobač

2. Halloween

- poděkování 9.A za odklizení výzdoby k Halloweenu

3. Soutěž - Vánoční řetěz

            -termín 3.12. o velké přestávce

-začátek i konec vyhlásí paní personalistka školním rozhlasem – soutěžíme fair play -

po oznámení konce již nikdo nic nepřidává

- v průběhu 4. hodiny budou řetězy změřeny a přepočítána délka na 1 žáka

            - třídy dostanou 30 papírů – úkolem je slepit co nejdelší řetěz

4. Vánoční dílny 20.12. – první jednu až dvě vyučovací hodiny         

5. Dárečky pro seniory

            - vyřídit poděkování všem, kteří vyráběli a pomáhali    

            - pokud by ještě chtěl kdokoli cokoli vyrobit a přinést prosím odevzdávat p. uč Prátové nebo

               paní personalistce do 10.12. – vysvětlit všem, že i drobný dárek potěší

6. Vánoční přání

            - vybrat dobrovolníky z 9.A,B – kteří půjdou 3.12. a 10.12. nakoupit vše potřebné na pečení

7. Vánoční rozhlas

            -zájemci se přihlásí klukům Žaludovým

8. Turnaj ve stolním tenise

Zjistit zájem o turnaj ve stolním tenise na 1. stupni – páťáci – projednat s vedením možnost turnaje pro 1. stupeň, např. na vysvědčení

 

Na příštím setkání více k Vánočnímu přání a rozhlasu

 

Úkoly: -domluvit vánoční dílny

           -poděkovat za přáníčka

           -výrobky pro seniory nosit paní uč. Prátové do 10.12.

           -hlášení k soutěži o nejdelší Vánoční řetěz v pondělí 2.12.

           -tiskoví mluvčí seznámí žáky prvního stupně s pravidly soutěže o nejdelší řetěz!!!

           -zájemci o přípravu vánočního rozhlasu se domluví s kluky Žaludovými

Další setkání: 13.12. v 7.00 ve školní jídelně

Zapsala: Pavlína Zouharová                                               Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová

 

 

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 15. 11. 2019

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 15. 11. 2019:

 Program:

1.Kelímky – sbíráme dál

-na chodbách na 2. stupni koše na kelímky od mléka

-na kelímky, suché, umyté, bez víčka

2.Halloween

- poděkování za organizaci  Halloweenu a soutěže

- seznámení s výsledky soutěže

 3.Halloween – překážková dráha v týdnu

            -zhodnocení akce, líbila se

            -poděkování těm, kteří přinesli drobné odměny

            -poděkování všem, kteří akci jednotlivá dopoledne připravovali

 

4.Soutěž na měsíc listopad- prosinec – Vánoční řetěz

            -termín a pravidla se upřesní na dalším setkání

 

5. Vánoční dílny 20.12.           

Návrhy spolupráce tříd: 9.A-1.C, 9.B-1.A, 8.A-1.B

                                           5.B – 2.A

                                           5.A – přáníčka

                                          6.A. – 2.B

                                         6.B – 3.A, 6.C-3.B

                                         7.A – 4.A, 7.B -4.B

                                          8.B – 4.C      

            - domluvit se s vyučujícími 1. stupně – přinést návrhy

6. Dárečky pro seniory

            - nosit drobné výrobky v 1. prosincovém týdnu p. uč. Prátové

            - DÍLNA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU PRO VŠECHNY, kdo chtějí udělat radost lidem z Domova

               důchodců v Blansku – výroba přáníček o volně hodině od 13.30 (27.-29. 11. ve třídě 8.B

               s p. uč Prátovou)

            - domluvit se s vyučujícími, pokud by třída chtěla něco vyrobit

 7. Vánoční přání

            - 9.A domluví s p. uč. Šmídovou pečení

            - p. uč Prátová domluvila s p. uč. Šindelkou, že připraví vystoupení před šatnami

 

Úkoly: -domluvit vánoční dílny

           -poděkovat všem, kteří se podíleli na Halloweenu

           -předat informace ohledně výroby přáníček s paní uč. Prátovou na 2. stupni

           -9.A domluvit pečení

 Další setkání: 29.11. v 7.00 ve školní jídelně

Zapsala: Pavlína Zouharová                                              Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová

 

 

 

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1. 11. 2019:

 Program:

1.Kelímky – sbíráme dál

Na každé chodbě koš na plastové kelímky od mléka

Vysvětlit spolužákům důležitost třídění odpadu

Dávat kelímky umyté a suché!!!

2.Halloween

- poděkování za práce k Halloweenu a za výzdobu školy

- 1.11. volba nejstrašidelnější masku za třídu během prvních dvou hodin

- 1.11. soutěž o nejlepší masku školy o velké přestávce v jídelně

- v pondělí 4.11. hlášení výsledků 6.A

 

3.Halloween – překážková dráha v týdnu od 4.11 do 12.11. (termín upraven)

- ještě jsou potřeba drobné odměny do krabice k p. uč. Prátové

 

  • organizuje

pro

dívají se

4.11.

devítky

jedničky

zástupci pětek

5.11.

pětky

dvojky

zástupci šestek

6.11.

šestky

trojky

zástupci sedmiček

11.11.

sedmičky

čtyřky

zástupci osmiček

12.11.

  • osmičky

pětky

 

Stanoviště – kuželky, bedna, žebřiny, florbalová branka, fotbalová branka, špalky, vozíčky, švihadla, koš, kotouly

 

4.Soutěž na měsíc listopad- poslední listopadový týden – Vánoční řetěz

 

5. Akce na prosinec

            - vánoční dílny -Návrhy spolupráce tříd: 9.A-1.A, 9.B-1.B, 8.A-1.C

                                           5.B – 2.A

                                           5.A – přáníčka

                                           6.A. – 2.B

                                           6.B – 3.A, 6.C-3.B

                                           7.A – 4.A, 7.B -4.B

                                           8.B – 5.A      

                               - domluvit se s vyučujícími 1. stupně – přinést návrhy

- dárečky pro seniory

                - domluvit se s vyučujícími, pokud by třída chtěla něco vyrobit

             - pokud bude třída něco vyrábět, dá vědět co nejdříve p.uč. Prátové

 

- vánoční přání

                - 9.A domluví s p. uč. Šmídovou pečení

                - p. uč Prátová domluví s p. uč. Šindelkou vystoupení

                - 5.A připraví přáníčka

Zapsala: Pavlína Zouharová                                              

Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová

 

 

 

Zápis z 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 18. 10. 2019:

 Program:

1.Kelímky – sbíráme dál

Na každé chodbě bude označena krabice nebo koš na plastové kelímky od mléka

Vysvětlit spolužákům důležitost třídění odpadu

Dávat kelímky umyté

2.Halloween

- 24.10., 25.10. výtvarné práce do sborovny, výzdobu zajistí ve čtvrtek 8.B, 9.A ve volné  

hodině

- strašidla z dýní přinést ve čtvrtek 31.10. před osmou do sborovny, výzdobu zařídí 7. A  

                během pěstitelských prací

                -31.10. - 6.A hlášení

- drobné odměny pro 1. stupeň – dávají se do krabice na stůl paní učitelky Prátové

- 1.11. volba nejstrašidelnější masku za třídu během prvních dvou hodin

- 1.11. soutěž o nejlepší masku školy o velké přestávce v jídelně

3.Halloween – překážková dráha v týdnu od 4.11 do 8.11.

 

  • organizuje

pro

dívají se

4.11.

devítky

jedničky

zástupci pětek

5.11.

pětky

dvojky

zástupci šestek

6.11.

šestky

trojky

zástupci sedmiček

7.11.

sedmičky

čtyřky

zástupci osmiček

8.11.

  • osmičky

pětky

 

4.Celoškolní soutěž

-          celoroční soutěž

-          1 x měsíčně drobná soutěž

-          nejlepší třída za odměnu možnost výletu do okolí v posledním školním týdnu

5.Další akce

-listopad – přáníčko pro seniory, drobná soutěž

-prosinec – vánoční přání, vánoční řetěz, vánoční rozhlas – soutěž

-leden – drobná soutěž

-únor – barevný týden, drobná soutěž

-březen – týden naruby, drobná soutěž

-duben – Den Země, turnaj ve fotbálku, drobná soutěž

-květen – Sportovní den, drobná soutěž

-červen – Zahradní slavnost, drobná soutěž

Úkoly: - odevzdat výkresy 24. -25.10.

- dýně 31.10.

- seznámit žáky ve svých třídách s akcí k Halloweenu

- tiskoví mluvčí seznámit žáky na prvním stupni s akcí k Halloweenu

- výzdoba 7.A – 31.10., 8.B, 9.A – 24.10., 8.A – 25.10.

       - hlášení 6.A - 31.10

       - domluvit porotu 9.B

     - promyslet drobnou soutěž na listopad

Další setkání: 1.11. v 7.00 v jídelně

Zapsala: Pavlína Zouharová       

Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová                                       

 

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 4. 10. 2019:

 Program:

1.                Poděkování za skvělou organizaci BDPZ

-          Zhodnocení akce – povedla se, ve třídách se líbila

-          Náměty    

- hudba není slyšet u lesíku

- nedalo by se sehnat ovoce jako na Zahradní slavnost?

- zkusit se domluvit se sportovními oddíly, zda by neprezentovaly své sporty

- opravit čarodějnici

- na kartičku dopsat věk účastníků

 2.Návrhy akcí na školní rok

-          celoroční soutěž

-          1 x měsíčně drobná soutěž

-          nejlepší třída za odměnu možnost výletu do okolí v posledním školním týdnu – zástupci ŽP projednají s vedením školy    

 3.Halloween ve škole

-          ve čtvrtek po podzimních prázdninách donést strašáky z dýní

-          s vyučujícím VV připravit výkresy s touto tematikou, odevzdat paní uč. Prátové do pátku před prázdninami

-          připravit soutěžní velkou přestávku pro první stupeň

-          soutěž o nejlepší strašidelnou masku ve třídách a ve škole

 Úkoly:

1.Připravit podrobné námětyakci Halloween

2.Seznámit žáky ve svých třídáchakcí k Halloweenu

3.Tiskoví mluvčí seznámit žáky na prvním stupniakcí k Halloweenu

4.Návrhy dalších akcí

5.Vedení parlamentu – domluvení schůzkyvedením školy k akci Halloween

Další setkání: 18.10 v 7.00 v jídelně

Zapsala: Pavlína Zouharová

Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová

 

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 20. 9. 2019:

 Program:

1.Návštěva paní zástupkyně Y. Procházkové – přání, aby se parlamentu dařilo

2.Zhodnocení adaptačního dopoledne

-          kladné hodnocení

-          návrh, zda by se mohl uskutečnit mimo školu

  3.Poslední informaceBDPZ

-          Na stanovištích být v 15.15, po skončení všichni zajistí uklizení svého stanoviště

-          Domluva pomoci během dopoledne 23.9. - 4. hodina 7.A (5 chlapců), 5. hodina děvčata 7. B, 6. hodina 5 chlapců z 9. tříd

-          Hlášení k BDZP ve školním rozhlase (pátek 7.A, pondělí 9.A

4.Volby členů žákovského parlamentu

-     představení uchazečů o místo místopředsedy parlamentu a jeho volba

-          místopředsedou zvolen v 2. kole Ondra

5.Tiskoví mluvčí

1.třídy 9. B

2.třídy 7. A

3.třídy 6. B

4.třídy 8. B

 

6.Kronika - Pavlína

7.Nástěnka – Tomáš

 Úkoly:

1.Připravit hlášení

2.Stanoviště na BZDP

3.Návrh na akce parlamentu

 

Další setkání: 4.10 v 7.00 v jídelně

Zapsala: Pavlína Zouharová

Četla koordinátorka ŽP: Karla Prátová

 

Zápis z 1. a 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2019

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 4.9. 2019:

Program:

1. Setkání nových a starých členů žákovského parlamentu

2. Předání si zkušeností

3. Očekávání od žákovského parlamentu

Další setkání: 13.9. v 7.00 ve školní jídelně

Zapsala: Karla Prátová

 

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 13.9. 2019:

Program:

1. Brněnské dny pro zdraví 23.9. od 15.30 do 18.00 - organizace, pomoc na stanovištích

2. Představení Brněnských dnů pro zdraví - 5.-9. třídy zástupci parlamentu řeknou ve třídách vše potřebné o akci, seženou pomocníky do 16.9.

3. Informace o stmelovacím dopoledni žákovského parlamentu 16.9.

4. Změna zástupců parlamentu ve třídě 6.A

Úkoly:

1. 9.B informuje o BDPZ 1.-3. třídy, 7.B informuje 4.AB, 9.B informuje 4.C

2. Promyslet akce žákovského parlamentu, zamyslet se, co se líbilo

3. Popřemýšlet o tom, kdo by chtěl dělat předsedu, místopředsedu, tiskové mluvčí, kronikáře, …

4. Přinést jména pomocníků na BDPZ

Další setkání: 16.9. v 10.55 u šaten

Zapsala: Karla Prátová

 

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 6. 2019:

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 6. 2019:

VÝLET ZA ODMĚNU, KŘIŽANOV RS DRAK

 Program:

1. Bumperball

 2. Zhodnocení činnosti práce ŽP za školní rok 2018-19

- akce, které se podařily x mohly být lepší

 - anketka o osobním zapojení se do ŽP

žáci kladně hodnotili:

že měli možnost poznat přípravu akcí ze strany organizátora

učili se organizovat, komunikovat

dobrá atmosféra v týmu

fajn poznat další lidi z různých ročníků

zažít i to, když druzí nedocení práci a nejsou ochotni se zapojit

 - co v příštím školním roce? – akce, které by bylo dobré zopakovat: fotbálkový turnaj, Duhový týden, Týden naruby, Den laskavosti, Den hudby, Vánoční přání

- rádi by se opět zapojili do přípravy Zahradní slavnosti a Sportovního dne pro 1. stupeň

 3. Poděkování za zapojení se do přípravy akcí v průběhu školního roku, ocenění ranního vstávání – O. Matoušková, K. Prátová

 4. Týmové aktivity pod vedením instruktorek (COP)

 Zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 19. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 31. 5. 2019

Zápis z 19. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 31. 5. 2019

 Program:

1. Fotbálkový turnaj

- zhodnocení turnaje – zapojilo se doela hodně žáků, bavilo je to, návrh na pokračování v příštích letech

- dobrá organizace členy parlamentu, sami dokázali doladit průběh

- ceny: medaile, putovní pohár, dort (tvarihovo ovocný)

 Výsledky:

1. místo: Dominik Hanák, Matyáš Jindra, 9. B

2. místo: Andrea Konečná, Václav Machačný, 9. A

3. místo: Tomáš Sedlařík, Yarik Kozmin, 8. B

 2. Sportovní den pro 1. stupeň 7.6.

- změna termínu kvůli nepříznivému počasí

- doladění

- seznam osob na jednotlivá stanoviště

- žáci budou o své nepřítomnosti informovat příslušné učitele

 3. Zahradní slavnost

- seznam osob na jednotlivá stanoviště - doladění

- úkol - kontaktovat se s vyučujícími a domluvit se na spolupráci

- donést souhlasy zákonných zástupců

 4. Výlet školního parlamentu 19.6.

- Křižanov – Drak + COP

- rozdání návratek a prosba o včasné odevzdání do 10.6.

- půjde o poslední setkání parlamentu se zhodnocením práce

- finančně přispěje KRAP, jízdné vlakem zaplatí škola

 Zapsala: K. Prátová, Olga Matoušková

 

Zápis z 18. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 24. 5. 2019

Zápis z 18. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 24. 5. 2019

 Program:

1. Řečnická soutěž Mladý Démosthenes- porota

   -14. 5. – poděkování porotě porota Petra, Ondra, Katka

 2. Fotbálkový turnaj

   - ceny – návrhy – pohár, medaile, diplom

   - poslední zápasy v pondělí 27. 5.

   - slavnostní vyhlášení 28.5., velká přestávka, ceny předá ŘŠ

 3. Sportovní den pro 1. stupeň 29.5.

    - doladění

   - seznam osob na jednotlivá stanoviště

   - tabulku (přehled stanovišť, pomocníci) – rozešle MAT + nástěnka ve sborovně

 4. Zahradní slavnost

- ověření seznamu osob na jednotlivá stanoviště – MAT (tabulku vytvoří + rozešle)

- úkol pro pomocníky- kontaktovat se s vyučujícími a domluvit se na spolupráci

- MAT – rozdá souhlasy, vrátit do pátku 31. 5.

 5. Výlet školního parlamentu 19. 6.

- Křižanov – Drak, program: COP – týmová spolupráce, bumperball

- bližší informace na dalším zasedání parlamentu

- půjde o poslední setkání parlamentu se zhodnocením práce

 6. Příští setkání: pátek 31. 5. 2019. relaxační místnost

 Úkoly:

-          Stanoviště na sportovní den – připravit

-          Vrátit souhlasy s pomocí na Zahradní slavnost

 Zapsala: K. Prátová, O. Matoušková

 

 

Zápis ze 17. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 10. 5. 2019

Zápis ze 17. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 10. 5. 2019

 Program:

 1.  Setkání s paní ředitelkou

   - zástupci (Katka, Lucka, Vojta, Peťa) seznámili ostatní členy parlamentu s průběhem jednání s paní ředitelkou

                -výzdobu jídelny zařídí 8.A a p.uč. Gruberová

                - dovybavení kuchyňky bude dořešeno na předmětových komisích

                - kulečník se kupovat nebude – drahý, lze ho snadno poškodit

                - tyčky na fotbálek dořeší Dominik s panem školníkem

                - další stolní tenis ne - není místo

                - paní ředitelka slíbila, že zjistí podrobnosti ohledně oplocení basketbalového hřiště (návrh se jí líbil)

2. Řečnická soutěž Mladý Démosthenes- porota

   -14. 5. – porota Petra, Ondra

3. Fotbálkový turnaj

   - ceny – návrhy – pohár, diplomy, medaile z fidorek

   - týmy v pondělí, začátek turnaje v úterý

   - rozhoduje vždy někdo nestranný

4. Sportovní den pro 1. stupeň 29.5.

              stanoviště

-stavebnice 7.B

-pexeso 6.B

-mince 7.A

-puzzle 6.A

-míček na lžičce 8.A

     - na další parlament přinést seznam osob na stanovištích

  5. Zahradní slavnost

-   pohybový koutek 7.A

- fotokoutek 5.C

- jídlo7.A, 8.A

- dílna šk. Družiny 5.A

- slack line 8.A

- technika – zeptat se 7.A,B

- foto 8.B

- zajistit další zájemce ve třídách, do 17. 5. nahlásit p. uč Matouškové

6. Příští setkání: pátek 24. 5. 2019. relaxační místnost

 

Úkoly: Stanoviště na sportovní den – seznam žáků na stanovištích

            Promyslet drobné akce do konce školního roku

            Pomocníci pro zahradní slavnost do pátku nahlásit

 

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 16. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 26. 4. 2019

Zápis ze 16. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 26. 4. 2019  

Program:

 1.  Setkání s paní ředitelkou

   - domluvit setkání s paní ředitelkou (Katka, Lucka, Vojta, Peťa) a připravit si podklady-

         využití peněz z KRAPu

 2. Výlet pro školní parlament za odměnu

   - více návrhů – Westernové městečko, Mariánské údolí, Vida centrum+parník+Veveří

   - žáci projevili zájem o opakování aktivit v Křižanově

 3. Výběr karaoke verze písniček

 - dokončen, předán klubu rodičů, Kuba jeví zájem o pomoc při organizaci soutěž

4. Sportovní den pro 1. stupeň 29.5.

             - stanoviště

-stavebnice 7.B

-pexeso 6.B

-mince 7.A

-puzzle 6.A

-míček na lžičce 8.A

  5. Dopravní a zdravotní výchova na sportovním dnu

-          zařizují žáci 9. tříd

 6. Turnaj ve fotbálku

- Honza všechny seznámil s termíny a pravidly turnaje ve fotbálku

- pravidla i termíny dát na nástěnky ve třídách a na nástěnku parlamentu

7. Příští setkání: pátek 10. 5. 2019. relaxační místnost

Úkoly: Stanoviště na sportovní den – příprava

             Fotbálek – vybrat ve třídách zástupce

             Promyslet drobné akce do konce školního roku

             Dopřipravit podklady pro jednání s paní ředitelkou   

Zapsala: K. Prátová

 

 

Zápis z 15. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 12. 4. 2019

Zápis z 15. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 12. 4. 2019

  Program:

  1. Týden naruby

     -zhodnocení: hodiny připraveny, žáci kladná odezva

     -příště důležitá i domluva s vyučujícím, z jehož hodiny odcházím!!!

     -zápisy do kroniky Honza, Lucka

 2.  Setkání s paní ředitelkou

     - Připravit soupis žákovských přání pro paní ředitelku na využití financí od KRAPu

     - domluvit setkání s paní ředitelkou (Katka, Lucka, Vojta, Peťa)

 3. Zájem na obměnu výzdoby jídelny

     -předběžně 8.A se domluví s paní učitelkou třídní, kdo a jak jí pomůže

 4. Výběr karaoke verze písniček

   - zapomnětlivci dopsat

   -hymny ne

 5. Sportovní den pro 1. stupeň 29.5.

   - vymyslet stanoviště, nejlépe 4-6

 6. Dopravní výchovu na sportovním dnu zařizují žáci 9. tříd

 7. Další akce Školního parlamentu (drobného charakteru)

- navržen turnaj ve stolním fotbálku

- organizace Honza, Vojta

- přinést další návrhy

8. Příští setkání: pátek 26. 4. 2019. relaxační místnost

Úkoly: Výběr karaoke verzí písniček

             Stanoviště na sportovní den – promyslet

             Fotbálek – turnaj připravit

             Promyslet drobné akce do konce školního roku

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 29. 3. 2019

Zápis ze 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 29. 3. 2019

  Program:

 1. Úkol – vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost

- některé třídy zatím nedodaly, pokud nestihnou vybrat, zapsat do tabulky na nástěnce nebo proškrtnout

- pokud bude málo písniček, může ŽP navrhnout několik dalších.

  2. Ohlédnutí se za setkáním s paní ředitelkou

- všechny třídy pozitivně hodnotí delší výjezdy v jednotlivých ročnících

- návrhy na využití peněz z KRAPu

                1. sedačky, ale jen rozšířit jejich množství a staré nechat

                2. osvětlení ve třídách (vyměnit zvučící zářivky)

                3. nová výzdoba jídelny a chodeb (domluva s učiteli, kteří za to zodpovídají – pomoc s výměnou výkresů,..)

                4. dovybavení školní kuchyňky

                5. kulečník

                6. stůl na ping pong, pálky

                7. oprava tyček u fotbálku

                8. odpadkové koše na chodby

                9. oplocení basketbalového hřiště venku

3. Týden naruby

- první zkušenosti s výukou v rámci Týdne naruby

- vzhledem k řešení dalších záležitostí uspořádán poměrně narychlo

- příště více dopředu, více papírů – seznamů kdo kdy učí – do obálky na nástěnku

- seznámit děti na 1. stupni s akcí rodičů OSENÍ – tiskoví mluvčí, totéž během třídnických hodin

- rozmístit letáčky do tříd

4. Příprava podkladů pro setkání zástupců parlamentu s paní ředitelkou

- předání nápadů, co by se dalo pořídit pro žáky

- zeptat se, zda by se žáci nemohli podívat na návrh nového atria a vyjádřit se k němu

5. Příští setkání: pátek 12. 4. 2019. relaxační místnost

Úkoly:

- doplnit karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost, kdo zapomněl

- Osení – informovat ve třídách

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 13. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 15. 3. 2019

Zápis z 13. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 15. 3. 2019

 Program:

1. Úkol – vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost

- nejzazší termín 28.3.

- zapsat do tabulky na nástěnce školního parlamentu

- více na dalším setkání

- popřemýšlet na o tom, jak se školní parlament zapojí do pořádání zahradní slavnosti

 2. Týden naruby 2019

- termín 28.3. – 4.4.

- zájemci o výuku se do pátku 22.3. domluví s vyučujícími

- po dohodě s vyučujícími nutno zapsat zájemce do obálky na nástěnce ŽP

 3. Diskuze s paní ředitelkou

- přednesení žádosti o dvoudenní výlety + zdůvodnění

- paní ředitelka zdůvodnila, proč se nekonají dvoudenní výlety (bezpečnost, dozor, … )

- paní ředitelka seznámila žáky s tím, jaké výjezdy je čekají místo školních výletů

 4. Příští setkání: pátek, 29.3. 2019, relaxační místnost

 Úkoly:

- vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost, zapsat na nástěnku

- návrhy na to, co pořídit do školy z peněz KRAPu

- zapsat zájemce o výuku v týdnu na ruby na nástěnku ŽP

 Zapsala: K. Prátová

 

 

Zápis z 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1. 3. 2019

Zápis z 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1. 3. 2019

Program:

1. Zhodnocení zapojení žákovského parlamentu do Dne otevřených dveří

- zástupci parlamentu si vyzkoušeli odprezentovat práci školního parlamentu a představili

rodičům a budoucím prvňáčkům některé akce, které parlament zorganizoval

- zástupci parlamentu pomohli vyučujícím s prováděním po škole

- kladně hodnoceno to, že postupně opadal stres a nervozita.

2. Zhodnocení duhového týdne:

- akce se podařila

- zapojilo se hodně tříd i na 2. stupni, žáci ve třídách byli schopni se domluvit a spolupracovat

- třídy byly spokojené s výhrou, dort – dobrá motivace

- dobrý přenos informací přes tiskové mluvčí (zpětná reakce TU z 1. st.)

- problémy: zajištění cen, vítězů bylo sedm

- do příště důsledně splnit, co slíbím, že zařídím

3. Úkol – vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost

- nejzazší termín 28.3.

- zapsat do tabulky na nástěnce školního parlamentu

- více na dalším setkání

- popřemýšlet na o tom, jak se školní parlament zapojí do pořádání zahradní slavnosti

4. Vystoupení zástupce žáků

– dvoudenní výlety pro žáky 2. stupně – zástupci parlamentu se dohodli, že vyberou max čtyři zástupce, kteří si domluví schůzku s paní ředitelkou a projednají s ní svou žádost

5. Příští setkání: pátek, 15. 3. 2019, relaxační místnost

Úkoly:

vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost, zapsat na nástěnku

2 zápisy do kroniky a na stránky školy

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 11. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 2. 2019

Zápis z 11. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 2. 2019

Program:

1. Něco do krmítek

- ukončení akce a poděkování všem, kteří přinesli nějaké příspěvky do krmítek. Vybrali jsme už kolem 15 kg.

2. Poděkování porotě Recitační soutěže 1. a 2. stupně.

3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

- dokončení nástěnky s letáčky a fotkami z akcí parlamentu – p. uč Matoušková + členové ŽP

- pomoc s organizací 21.2. 2019

14.00-15.00 5. B, 6.B, 8.B

15.00-16.00 7.B, 8.B

16.00-17.00 7.A

4. Duhový týden

- úterý - zelená, středa – růžová, černá, čtvrtek - červená, pátek – modrá, žlutá

- nenutit k nákupu oblečení, ale půjčit si

- počítání – vzájemně v ročníku + zapsat na nástěnku, počítají se jen trička, mikiny, kalhoty,

ne doplňky, ponožky, atd…, poprosit vyučující 1. stupně o spočítání

- poslána žádost o odměnu paní Žaludové (p. uč. Prátová)

- plakátek 8.A + 5.B

- hlášení v pátek a v pondělí: 8.A

- hlášení v úterý, ve středu a ve čtvrtek: 6.A

5. Základní informace k Zahradní slavnosti

Karaoke soutěž – další informace na příštím setkání

6. Vystoupení zástupce žáků – petice žádající dvoudenní výlety pro žáky 2. stupně – pokračování na příštím setkání ŽP.

7. Příští setkání: pátek, 1. 3. 2019, relaxační místnost

 

Úkoly:

- duhový týden – zapisovat počty na nástěnku

- nástěnka na Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

- seznámit žáky s peticí žádající dvoudenní výlety pro žáky 2. stupně

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 25. 1. 2019

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 25. 1. 2019

Program:

1. Vánoční dílničky a vánoční přání

- podle zástupců parlamentu se dětem obě akce líbily

- návrh na další rok- výzdoba dveří jednotlivých tříd – soutěž

2. Krmení do krmítek

- žáci naší školy vyrobili krmítka, vyhlašujeme sbírku ptačího krmení (proso, slunečnice,…) – jednotlivci, třídy

- předávat p. uč. Mitašovi nebo Matouškové, soutěž - p. uč. Matoušková má drobnou odměnu

- tiskoví mluvčí připomenout na 1. stupni

3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

- připravit nástěnku s letáčky a fotkami z akcí parlamentu, zástupci na prezentaci s p. uč Matouškovou

4. Barevný týden

- úterý - zelená, středa – růžová, černá, čtvrtek - červená, pátek – modrá, žlutá

- nenutit k nákupu oblečení, ale půjčit si

- počítání – vzájemně v ročníku + zapsat na nástěnku, počítají se jen trička, mikiny, kalhoty,

ne doplňky, ponožky, atd…, poprosit vyučující 1. stupně o spočítání

- domluvit odměnu s paní Žaludovou

- plakátek 8.A + 5.B

- hlášení 6.A+8.A

- sčítací arch na nástěnku 8.B

- předsedkyně – seznámí s akcí vedení školy

5. Základní informace k Zahradní slavnosti

- karaoke soutěž

6. Příští setkání: pátek, 8. 2. 2019, relaxační místnost

Úkoly:

- duhový týden – hlášení, plakátek, sčítací arch, seznámit vedení s akcí

- krmení do školních krmítek

- nástěnka na Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Zapsala: K. Prátová, O. Matoušková

 

 

Zápis z 8. a 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 14. 12. 2018 a 8. 1. 2019

 

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 1. 2019

Program:

1. Přání do nového roku

2. Duhový týden:

- promyslet

- propagační plakátek, nástěnka – kdo?

3. Krmení do krmítek

- žáci naší školy vyrobili krmítka, vyhlašujeme sbírku ptačího krmení (proso, slunečnice,…) – jednotlivci, třídy

- předávat p. uč. Mitašovi nebo Matouškové

- tiskoví mluvčí – na 1. stupeň

4. příští setkání: pátek, 25. 1. 2019, relaxační místnost

Úkoly:

- doladění duhového týdne

- krmení do školních krmítek

Zapsala: O. Matoušková

 

 

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 14. 12. 2018

Program:

1. Příprava vánočních dílniček

2. Vánoční přání

- 8. A horní chodba 1. stupeň + kabinety

- 5. A dolní chodba 1. stupeň + kabinety

- 6. A horní chodba 2. stupeň + kabinety

- 7. A dolní chodba 2. stupeň + kabinety

- 7. B zaměstnanci

3. Přípravy ve čtvrtek

- technika 9. A,B+ nováčci ve čtvrtek 6. vyučovací hodina připravit do jazykovky

- cukroví připraví ve čtvrtek 7.A,B o velké přestávce ve sborovně

4. Duhový týden

- v týdnu po jarních prázdninách, vyhlásí se v pátek před prázdninami a v pondělí po prázdninách

- barvy  - úterý- zelená

- středa- černá a růžová

- čtvrtek- červená

-pátek-modrá a žlutá

- počítat si budou třídy samy, vzájemně v ročníku přepočítají – příště doladit

- zeptat se Klubu rodičů, zda by rodiče nedodali nějakou cenu vítězi

- k promyšlení - propagační plakátek, nástěnka – kdo? – nahlásí se

Úkoly:

- doladění duhového týdne

Příští setkání: 8. ledna 2019, učebna cj

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 30. 11. 2018

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 30. 11. 2018

Program:

1. Parlamentní trička

- objednána, brzy dorazí

- členové akce je nosí na své akce

2. Vánoční přání 21.12.

-domluvena technika s panem učitelem Starým

-domluven program s paní učitelkou Grossovou

-domluveno pečení s paní učitelkou Šmídovou

3. Vánoční dílničky

-každá z tříd 2. stupně a 5.A si připraví vánoční dílničku pro jednu třídu 1. stupně - znovu se sejít s vyučujícími 1. stupně, zeptat se, zda nepotřebují s něčím pomoci, doladit vše ke spokojenosti

-jednotlivé třídy představily, co budou vyrábět

4. Ježíškova vnoučata

-v relaxační místnosti s knihovnou probíhá do 12.12. výroba andílků pro seniory z Domova důchodců v Blansku - i drobný dárek může udělat těmto lidem radost - pro členy parlamentu i ostatní žáky

-andílky můžete vyrábět s paní učitelkou Prátovou nebo Matouškovou podle rozpisu na nástěnce školního parlamentu

-drobné dárky mohou vytvořit i jednotliví žáci nebo třídy

-odvoz dárečků zajistí paní personalistka, dárečky noste nejpozději do 13.12.

5. Vybírání kelímků od jogurtů a mléka

-ze tříd zajistí 5.A a 5.C

6. Plánované akce pro rok 2019

-Duhový týden- před Velikonocemi - zjistit o jaké barvy je zájem

7. příští setkání: pátek, 14. 12. 2018, relaxační místnost


Úkoly:

-doladění vánočních dílniček

-Ježíškova vnoučata

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis ze 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16. 11. 2018

Zápis ze 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16. 11. 2018

Program:

1. Den laskavec

-zhodnocení: líbil se, jednotlivé třídy se podělily o to, čím ostatní tento den potěšily

2. Parlamentní trička

- je potřeba donést peníze paní učitelce Matouškové

- děti nemají zájem o školní trička, která by se na konci roku vracela

3. Vánoční přání 21.12.

-domluvit techniku spolu s panem učitelem starým a paní učitelkou Grossovou

-zjistit hudební program a co je k němu potřeba

-domluvit s paní učitelkou Šmídovou napečení perníčků

4. Vánoční dílničky

-každá z tříd 2. stupně a 5.A si připraví vánoční dílničku pro jednu třídu 1. stupně - se svým třídním učitelem a učitelem vybrané třídy z 1. stupně se domluví, co budou společně vyrábět

-zbylé dvě 5. třídy připraví drobný dárek pro pracovníky školy

5. Možnost zapojit se se školním parlamentem i v rámci tříd do akce Ježíškovy děti

-návrh, zda by se žákovský parlament, některé třídy nebo jednotlivci nezapojili do akce Ježíškovy děti - cílem je potěšit seniory v Domově důchodců v Blansku drobným ručně vyrobeným dárkem

-paní učitelka Matoušková má připravené papírové andílky- do příště domluvit termín, kdy by se žákovský parlament nebo zájemci sešli na jejich výrobě; není to nic složitého, jen vystřihnout a složit andílka, který potěší

-odvoz dárečků zajistí paní personalistka

6. příští setkání: pátek, 30. 11. 2018, relaxační místnost


Úkoly:

- článek ke Dnu laskavec

-do pondělí 19.11. domluvit s třídními učiteli, co budou jednotlivé třídy vyrábět

-co nejdříve zaplatit trička

-poptat se po nástupcích pro obsluhu techniky za kluky z 9.B

-promyslet návrhy dalších akcí

-dodržovat termíny

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 2. 11. 2018

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 2. 11. 2018

Program:

1. Den elegance a projektový den 100 let republiky

-zhodnocení: líbil se, hodně lidí se zapojilo, hezké doplnění oslavy 100. výročí republiky a projektového dne.

2. Parlamentní trička

- někteří stále nedodali velikost

- je potřeba dodržovat termíny

3. Den laskavosti 13.11.

-probrat, čím bychom si mohli tento den ve třídách zpříjemnit

-nic celoškolního

4. Návrhy na další akce

– ke zvážení Den zvířat, Duhový týden, Vánoční přání

5. Promyslet, co s penězi utrženými z akcí z minulých let

6. Vánoční dílničky

- návrh třídy z 2. stupně se dohodnou s vyučujícími prvního stupně, pokud by měly zájem připravit si pro děti konkrétní třídy dílničku

- nejlépe poslední den školy

- 8.11. oznámit předsedkyni a místopředsedkyni parlamentu zájem o tuto akci, zástupci parlamentu se sejdou na 5 minut o velké přestávce v jazykové učebně

- podle zájmu bude návrh předložen vedení školy

7. příští setkání: pátek, 16. 11. 2018, učebna cj


Úkoly:

-Plakátek ke Dni laskavosti

-Tiskoví mluvčí informovat žáky prvního stupně o akci Laskavec

-Zapomnětlivci dodat velikosti triček

-Probrat ve třídách Vánoční dílničky, předat informace, zda má/nemá třída zájem o tuto akci vedení parlamentu ve čtvrtek 8.11.

-Promyslet konkrétní podobu Vánočního přání, kdo by co zajistil na příští parlament

-Promyslet návrhy dalších akcí

-Dodržovat termíny

Zapsala: K. Prátová

 

 

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 10. 2018

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 10. 2018

1. Zhodnocení parlamentního dopoledne

- žáci chválí, že se víc poznali, zapamatovali si jména

- návrh, aby jednání žákovského parlamentu probíhala v relaxační místnosti

2. Dodatečné schválení stanov parlamentu

- během parlamentního dopoledne byli žáci se stanovami seznámeni, probrali se

- 19. 9. pouze odhlasovány

3. Petice 9.A

- představení petice za navrácení ŠvP na 2. stupeň

4. Projektový den 26. 10. 100. výročí založení republiky

- v rámci projektu Staleté kořeny proběhne Den elegance

-zástupci ŽP u sázení lípy

-foto zajistí Peťa a Petr

5. Den laskavosti 13. 11.

- dořešit ve třídách organizaci (možnosti jednotlivé třídy pro sebe, třídy pro jiné třídy, atd.)

- návrh 9. B -vyřezávané pastelky jako památka pro prvňáky – domluvit se do 23. 10. s paní uč.

Matouškovu nebo Prátovou na všem potřebném

6. Upíří stezka

- sehnat pomocníky z řad žáků pro organizaci akce – pomoc Klubu rodičů

7. Návrhy akcí na tento rok

- zatím neúplné

-Den naruby (kluci za holky a naopak)

-Duhový (barevný) týden

-Týden naruby ve výuce (žáci učiteli)

-Vánoční překvapení

8. Úkoly

-Den laskavosti – promyslet ve třídách, výroba vyřezávaných pastelek (ano/ne)+ domluva na

podrobnostech do 23. 10.

-dodat svou velikost trička paní uč. Matouškové

-upíří stezka

-Den elegance

-promyslet talentovou zkoušku

9. příští setkání: pátek, 2. 11. 2018, učebna cj

Zapsala: Denis + pí. uč. K. Prátová

 

 

 

Zápis ze 3. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 5. 10. 2018

 

Zápis ze 3. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 5. 10. 2018

1. Uvítání, seznámení s programem

2. Poděkování za pomoc při organizování sportování v tělocvičně, obzvláště 9. A. Ti, co se zapojili do organizace sportovního týdne dostanou pochvalu do ŽP.

3. Seznamovací aktivity

- jména (připoj své jméno na jméno někoho jiného)

- v kruhu (jméno-jméno-jméno-jméno-bum…)

- „vábení laně“ (otátky na „ano“, „ne“)

- otázky (tabulka, Bingo)

4. Stanovy – prošli jsme stanovy, prodiskutovali dotazy, odsouhlasily chod parlamentu na základě těchto stanov.

Stanovy zůstávají pro tento školní rok beze změn.

5. Volby do zodpovědností parlamentu:

Předseda – Kateřina

Místopředseda – Lucie

Kronikář – Nela

Tiskoví mluvčí:

pro 1. ročník: Julie, Monika

pro 2. ročník: Adriana, Petra

pro 3. ročník: Jan, Jan

pro 4. ročník: Vojtěch, Ondřej

nástěnkář: Denis

fotografové: Yarik, Petra,Petr, David, Daniel

6. Návrh na akci „Staňte se laskavcem“ (Světový den laskavosti 13. 11. 2018), organizátor Nadace Karla Janečka

- vymyslet drobnost, která by potěšila ostatní – ŽP škole, žáci navzájem ve třídách

7. Parlamentní trička – 5členové souhlasí, že si je koupí, pokud neseženeme sponzora. Nahlásí p. uč. Matouškové velikosti

8. příští setkání: pátek, 19. 10. 2018, učebna cj

 

úkoly: zjistit ve třídách zájem o akci „Staňte se laskavcem“

nahlásit velikosti triček

promyslet akce na tento školní rok

 

zapsala: Olga Matoušková, koordinátor

 

 

 

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 27. 9. 2018

 

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 27. 9. 2018

1. Uvítání, seznámení s programem

2. Přestávkové soutěžení – náhrada za pondělní zrušené BDPZ (24. 9. 2018, špatné počasí)

- ŽP pomůže v organizaci, za třídu najdou 5 lidí, kteří pomohou organizovat přestávkové soutěžení od

1. do 5. 10. 18

- zástupci zjistí zájem o sportování v 6. – 9. ročníku

- každý ročník (dobrovolně) může přijít ve svůj vypsaný den (nástěnka u šaten, e-mail TU) na velkou přestávku do tělocvičny, bude připraveno 5 stanovišť, za splněná 3 dostanou drobnou odměnu (původně určenou pro odpoledne BDPZ)

3. Trička – chtějí, zaplatí, i když nebudeme mít sponzora (asi 220 Kč) – zajistí MAT

4. Návrh na akci „Staňte se laskavcem“ (Světový den laskavosti 13. 11. 2018), organizátor Nadace Karla Janečka

- vymyslet drobnost, která by potěšila ostatní – ŽP škole, žáci navzájem ve třídách

5. Parlamentní dopoledne – 5. 10. 2018, místo výuky

Cíl: seznámit se navzájem, zvolit zástupce do jednotlivých zodpovědností, navrhnout některé akce pro tento školní rok.

Program: 8.00 - 11.40

- aktivity na seznámení

- stanovy ŽP

- volby do zodpovědností

- naplánování některých akcí

V souvislosti s touto akcí:

- rezervace relaxační místnosti

- žáci dostanou do ŽP vlepku s informací o tom, že se akce zúčastní

- žáci byli informováni o tom, že si doplní učivo a mají možnost přijít za p. uč Matouškovou nebo Prátovou se sešitem spolužáka na ofocení.

6. Stanovy – úvod

7. příští setkání: pátek, 5. 10. 2018, místo bude upřesněno

úkoly: zjistit ve třídách zájem o akci „Staňte se laskavcem“

nahlásit zástupce tříd, kteří pomohou s přestávkovým soutěžením v tělocvičně

zajistit si někoho, od koho si půjčí materiály na doplnění za 5. 10.

rozmyslet si o jakou zodpovědnost v ŽP mají zájem

zapsala: Olga Matoušková, koordinátor

 

 

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 11. 9. 2018

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 11. 9. 2018

1. Uvítání, představení se navzájem (zástupci jednotlivých tříd)

2. Obecně o práci parlamentu.

3. Stanovy – prostudovat, příště se k nim vyjádří

4. Trička – chtějí? Zaplatí, i když nebudeme mít sponzora? (asi 220 Kč)

5. Brněnské dny pro zdraví – rozdělení stanovišť, zástupci tříd nahlásí žáky, kteří budou chtít pomoci, paní uč. Prátové do úterý 18. září.

6. příští setkání: čtvrtek 27. září, 7.00, učebna cj

úkoly:

pročíst si stanovy

nahlásit zástupce tříd, kteří pomohou s BDPZ

rozmyslet si trička

zapsala: Olga Matoušková, koordinátor

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Zápisy ze setkání ŽP.

 

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 27. 6. 2018

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 27. 6. 2018

1. zhodnocení akcí z roku 2017/8

-dotazníček

2. Poděkování Yariku Kozminovi za Den hudby

3. poděkování za práci v ŽP:

ZŘII, paní Y. Procházková

O. Matoušková (i jménem K. Prátové)

4. Rozloučení s deváťáky, kteří pracovali v ŽP

5. Ukončení

- přání na prázdniny

- povzbuzení do práce v ŽP příští školní rok.

Zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 19. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 11. 6. 2018

Zápis z 19. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 11. 6. 2018

Setkání proběhlo v rámci výletu školního parlamentu do Permonia.

1. Program:

1. Zhodnocení výletu

2. Retro den

3. Den hudby

4. Pochvala za spolupráci během Zahradní slavnosti

2. Retro den

- Žákovský parlament se dohodl, že akce se uskuteční 21.6.

- Vzhledem k vysokým teplotám, je třeba uzpůsobit převleky, aby nikomu nebylo špatně!!!

- Třídy se samy domluví, co jim bude vyhovovat – oblečení nějakého období, účes, pokrývka hlavy, atd.

- V rámci třídy se vyberou nejlepší kostýmy, převleky, masky, účesy, atd.

- Během velké přestávky se povedené kostýmy, převleky, masky a účesy nafotí

- Mluvčí předají informace žákům a vyučujícím prvního stupně a žákům 9.A (její zástupci se neúčastnili výjezdu parlamentu)

- Vilík připraví na čtvrtek 14.6. a úterý 19.6. hlášení o Retro dnu

3. Den hudby

- Paní učitelka Matoušková domluví s vedením školy podrobnosti a termín

- Zástupci parlamentu odevzdají do 21.6. Jarikovi 4 písničky za třídu, které by rádi z rozhlasu slyšeli

- Jarik zajistí písničky a bude je žákům pouštět

4. Poslední setkání parlamentu, ve kterém zhodnotíme svou práci, proběhne v týdnu před prázdninami.

Zapsala: K. Prátová

 

 

Zápis z 18. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1.6 2018

Zápis z 18. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1.6 2018

1) Sportovní den-zhodnocení

Hodnocení, podněty:

-          hodnocen kladně, zábavné volnění času, děti byly nadšené

-          nebyly fronty (dělení na 1. – 3. a 4. – 5. roč. po dvou hodinách)

-          rychlé úkoly, dobře předávané informace mezi žáky na stanovištích

připomínky:

-          ostatní nemohli do atria

-          nešlo opravit některé disciplíny, málo času

-          v termínu uzavírání známek, raději později

2) výlet parlamentu

11. 6. 2018 Permonium, p. uč Matoušková

3) Zahradní slavnost

- pomoc na stanovištích

- žáci ze tříd nahlášeni k jednotlivým stanovištím.

- žáci obejdou příslušné učitele, kterým budou pomáhat do pondělí 10.00

4) Kostýmový den

- 21.6. 2018

- vyhlásit

- zeptat se ve třídách

5) Den hudby

- po uzavření známek

- zeptat se ve třídách, zda mají zájem a jsou ochotni se střídat při pouštění hudby

- vyzkoušet, zda lze pouštět ve školním rozhlase (Jarik, Dominik, p. uč. Prátová

6) Úkoly

- obejít učitele kvůli stanovištím na zahradní slavnost

- zeptat se ve třídách na den hudby, kostýmový den

- výlet parlamentu (peníze, návratky) p. uč Matouškové, do 8. 6.

Příští parlament: 15.6 2018, 7:00, učebna CJ

Zapsala: Andrea, O. Matoušková

 

 

 

Zápis z 17. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 18.5 2018

Zápis z 17. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 18.5 2018

1. Zahradní slavnost 5.6.

Fotokoutek- Filip V. doladí s p. uč. Nekulovou po návratu ze školy v přírodě 28.5.

Skackline- p. uč Bálková – domluveno, potřeba čtyři silní kluci, zařídí 8.B (jména přinést na parlament)

Ozvučení- David a Dominik byli ve VB, zatím se nespojili s p. uč. Vašátkem, prosíme do 25.5.

Diskotéka- Lukáš byl ve VB, domluví se s p. uč. Vavrušovou do 25.5.

Dílna školní družiny- Katka dostane do 25.5. konkrétnější požadavky od paní Janouškové

Pohybový koutek- Johanka zjistila, že p. uč. Zoufalá potřebuje 3-4 pomocníky (jména na parlament)

Galerie – p. uč. Gruberová v týdnu, kdy bude parlament upřesní svoje požadavky na parlament

(vice se zapojí Matěj, Nikola, Vilík, Vojta)

Úkol: -kdo se ještě nespojil s vyučujícími, co nejdříve se o to pokusí

-přinést na parlament jména těch, kteří budou učitelům na stanovištích pomáhat

2. Sportovní den 31.5.

- oddychový koutek parlamentu:

1. hodina 6.B – 8.00-8.55

2. hodina 8.A –8.55-9.55

3. hodina 6.A –9.55-10.50

4. hodina 7.A –10.50-11.45

5. hodina 6.A,B chlapci –11.45-12.35

Oddychový koutek mají na starosti vždy dva zástupci parlamentu dané třídy, kteří si zajistí čtyři další děti ze třídy, které jim pomohou.

Všichni, kteří se během dne zúčastní organizace oddychového koutku žákovského parlamentu, se sejdou ve středu 23. 5. o velké přestávce v jazykové učebně, kde se dozví podrobnosti.

Stanoviště: desetníky

Pamatování obrázků

Kvízy (Adéla dodá)

Dopravní výchova

Další setkání ŽP: 1.6. 2018 v jazykové učebně v 7.00, s sebou vše, na co jsme se dohodli k zahradní slavnosti

Zapsala: K. Prátová

 

Zápis z 15. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 20.4 2018

Zápis z 15. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 20.4 2018

1) Den země

- zopakování stanovišť

- přidělení složek s materiálem ke stanovištím

- papír s podrobnými instrukce, rozvrhem dne bude v každé třídě – p. uč Mitaš předal info TU jednotlivých tříd

2) Řečnická soutěž Démosthenes

- 25.4.

- Katka K. a Dominik H. - porota – nahlásí se sami p. uč. Krejčí

3) Zahradní slavnost

- výběr peněz za výkresy žáků

- co s penězi? Kam přispět či co podpořit?

- téma výkresů (např. „Co mi dělá radost¨ (poměrně široké téma, kam se dá zahrnout mnoho oblastí)

- návrhy: od vedení školy – něco pro „blaho“ žáků na škole

od ŽP – dát peníze někam, kde jsou více potřeba (jiná ZŠ, nemocnice, domov seniorů…v ČR). Členové ŽP konstatovali, že na naší škole máme věcí a zařízení pro aktivity na přestávky dost.

ZŘŠ paní Procházková projedná návrhy s ŘŠ.

- Jirka Š. – zeptá se p. uč Šmídové, zda může být na ZS stanoviště hokejbalu.

- ŽP – upřesnění zodpovědností – pomoc na stanovištích – p. uč. Šmídová

- v souvislosti s financemi – zmíněny peníze za sběr: možnost pomalovat hřiště? – firma nebo žáci sami s instrukcemi od firmy (Tereza Vaškovská: Hry na chodník)

4) Sportovní den

- relaxační stanoviště parlamentu

- člověče nezlob se, dáma

- Adéla V. - rébusy

 

5) Úkoly

- Den Země – předat ve třídě materiály, seznámit se stanovišti, doladit pravidla

- promyslet sportovní den – stanoviště, která se osvědčila z minula a která je třeba změnit

- zahradní slavnost- téma výkresů, peníze – kam s nimi?

- Andrea J. – zápis do tříd


Příští setkání: 4.5 2018, 7:00, učebna CJ

Zapsala: Andrea J., Olga Matoušková

 

 

 

Zápis z 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 6.4 2018

Zápis z 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 6.4 2018

1) Týden na ruby

- akce byla povedená, žáci i učitelé byli spokojeni.

- učitelé byli mile překvapeni připraveností žáků, kteří si na hodinách, které učili, dali opravdu

záležet

- Pro příště: žáci musí učiteli, který je v danou hodinu učí oznámit, že odchází učit

- Ohlasy žáků si můžete přečíst i na webu školy.

2) Den Země

-30. dubna

-náplň programu:

- 2 části:- úklid

- soutěžní program s ekologickou tematikou pro první stupeň

- promyslet si stanoviště, čas, ceny pro soutěžící třídy

3) Zahradní slavnost

- organizace: paní učitelka Šmídová

- návrhy: - prezentace akcí, které parlament organizoval

- organizace jedné určité akce

4) Úkoly

- na TH s TU: promyslet si čas, stanoviště, ceny (20 čistých odpadků)

- promyslet si návrhy na zahradní slavnost

- podrobné informace – na nástěnce ŽP nebo si je můžete vyzvednout u p. uč. Matouškové


Příští parlament: 20.4 2018, 7:00, učebna CJ

Zapsala: Andrea J.

 

Zápis ze 13. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16.3 2018

 

Zápis ze 13. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16.3 2018


1) Týden na ruby - 26, 27, 28.3

- 9. B po přijímacích zkouškách

- poslední možnost předat jména žáků, kteří chtějí učit Adamu D.

2) Den Země

-žáci budou na dvě poloviny jedna bude uklízet v areálu školy a druhá půjde do přírody, kde budou děti plnit úkoly, které jsou pro ně připravené

- Třídy z druhé stupně si vezmou vždy třídu z prvního stupně

- projekt 9+1

-třídy si připraví stanoviště, diplomy a ceny pro děti

- stanoviště, která jsou již navržena:

-třídění odpadků na čas

- eko obrázky- rozdíly

- co je v přírodě špatně

- trasa, na které budou obrázky nebo odpadky a děti si je budou muset zapamatovat

- stavění domečku z přírodních materiálů

- 2-3 stanoviště si vymyslí třída sama

3) kostýmový den přesunut na 21.6.

4) Úkoly

- Připomenout ve třídách Týden naruby

- promyslet si stanoviště na Den Země

- připravit si vše potřebné ke stanovištím

- připomenout ve třídách že sbírání kelímků pokračuje

Příští parlament: 6.4 2018, 7:00, učebna CJ


Zapsala: Andrea J.

 

 

Zápis z 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 2.3 2018

 

Zápis z 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 2.3 2018

1)Zhodnocení soutěže o nejvyšší pyramidu

- Poděkování členům ŽP za organizaci.

- Akce byla velmi povedená, i přes prvotní neúspěchy s postavením stabilní pyramidy. Vyplatilo se trénovat předem.

- úspěšná spolupráce 9 + 1.

- Pro příště dotahovat akci dokonce ke spokojenosti všech.

- pěkný plakátek (David B.), ale předposlán po dohodnutém termínu

- připomenout ve třídách, že součástí akce je i pomoc organizátorům při úklidu po akci – sběr kelímků – setřídění, seskládání. Sběrači museli v některých třídách dlouho čekat.

- dodržovat pokyny, aby nevznikaly zmatky (měření před vyhlášením ukončení)

- jedna z vyučujících odkázala měřiče na přestávku

- 1. místo: 6. A a 1. B – poukaz na návštěvu zahradnictví na Kociánce (duben – květen)

2) Týden naruby

- seznam se jmény žáků, kteří chtějí učit předají zástupci parlamentu daných tříd Adamovi D.

- žáci si hodinu, kterou chtějí učit s učitelem předem domluví!

- seznam se 16.3 předá paní učitelce Matouškové

- jsou to jen tři dny, 26., 27. a 28. března

- text pro rozhlas – Vojta S. + p. uč. Matoušková

3) Připomenutí pravidel ŽP

- důležitost předávání ucelených informací

- pokud zástupci nejsou na setkání, je třeba, aby si zjistili informace pro svoji třídu.

- dodržovat termíny

- číst zápisy na nástěnce, kde jsou shrnuty úkoly a o čem jsme mluvili na setkání

4)Retro den/Kostýmový den

- obejít třídy a zeptat se zda se budou chtít zúčastnit.

- 1. dubna

5) Den Země

- promyslet akce

6) Úkoly

- promyslet akce na Den Země

- připomenout Den naruby

- zeptat se na účast na akci Retro den/ Kostýmový den

Příští parlament: 16.3 2018, 7:00, učebna CJ

Zapsala: Andrea J., O. Matoušková

 

 

Zápis z 11. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16.2 2018

Zápis z 11. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16.2 2018

1. Poděkování

Paní učitelka Prátová poděkovala Katce K. a Filipovi V. za účast na recitační soutěži 1. a 2. stupně – oba byli v porotě.

2. Kelímky od mléka

- soutěž o nejvyšší pyramidu

- 3d pyramida, upřesnění rozměrů základny

- soutěž bude probíhat v hodině, cca 25 minut

-plakát – David B.

-žáci se zeptají, zda by byl v jejich třídě zájem o soutěž

-tiskový mluvčí obejdou první stupeň, soutěž připomenou

-spojení s projektem 9+1

- žáci, kteří budou chtít měřit, se přihlásí paní uč. Matouškové

- cena pro výherce je exkurze na Kociánku do zahradnictví

- kelímky se na kociánce využití pro sázení v první vlně pošleme 500 kelímků v další 1000-2000 kelímků

3. Pomoc psímu útulku v Bystrci

Andrea K. a Kristýna L. požádaly o pomoc s informovaností o sbírce pro Bystrcký psí útulek

-informace ve třídách nebo na nástěnce parlamentu

- lze donést ručníky, plyšáky, krmivo či různé hračky

- sbírka končí ve čtvrtek 22. 2. 2018

4. Týden naruby

-26.3- 30.3

-spojení se Dnem učitelů

- žáci, kteří chtějí učit, se nejprve domluví s konkrétním vyučujícím (který předmět, kdy, v které třídě), pak se nahlásí svému třídnímu zástupci ŽP. Adam D. bude shromažďovat zájemce, vytvoří seznam

- seznam předat do 16. 3 paní uč. Matouškové, pošle info e-mail vyučujícím

- žáci se domluví s učiteli, týden před danou hodinou

5. úkoly

- zeptat se na ve třídách na soutěž o největší pyramidu

- připomenout pomoc útulku

- informovat o akci ke Dni učitelů

Příští parlament: 2.3 2018, 7.00, učebna cj

Zapsala: Andrea J., Olga Matoušková

 

 

 

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 26. 1. 2018

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 26. 1. 2018

1. Teplákový den-hodnocení:

- Akce se velmi líbila, ozvláštnění všedního školního dne a uvolnění před blížícím se pololetím

- Bylo by dobré se zapojit do více podobných projektů, tematických dnů

2. Kelímky od mléka:

- Zeptat se na zájemce, kteří by kelímky sbírali, spolupracovali s učiteli a kontrolovali, zda jsou kelímky správně vymyté a vysušené

- Soutěže - spojené s akcí např. nejvyšší pyramida s kelímků nebo kdo nasbírá nejvíce kelímků, možné spojení s projektem 9+1

- výhra- exkurze na Kociánku?

- organizace soutěže a celé akce sběru - Dominik H., David B., Jirka S., Hanka R., Vilém Z.- tým se setká s paní uč. Matouškovou a Prátovou, předchystají  akci, přednesou parlamentu na příštím setkání

3. Bílé jogurty, které žáci nesní ve škole:

- Plakát – motivace k zužitkování mléka a bílých jogurtů (Katka K.) – recepty, obrázky, jogurty odnášet domů

- deváťáci společně s paní učitelkou Šmídovou napečou ze zbylého jogurtu buchtu ?

3. Retro den:

-zeptat se ve třídách, jestli žáci chtějí určité období, nebo si zvolí oblečení dle vlastní volby

4. úkoly

Zeptat se třídách na organizační tým – sběr plastových kelímků pro zahradnictví na Kociánce

Zeptat se na Retro den

Příští setkání: 16.2.  2018 učebna CJ, 7.00

Zapsala: Andrea J., Olga Matoušková

 

 

 

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 12. 1. 2018

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 12. 1. 2018


1. zhodnocení akcí z roku 2017

- vánoční přání, nejdelší papírový řetěz

- akce se líbily, dobrá spolupráce žáků, navození vánoční atmosféry

- zopakování akcí příští rok

- na organizaci soutěže o nejdelší řetěz bychom potřebovali o jedno setkání více – k doladění a ujasnění některých podrobností

2. parlamentní trička

- trička jsou velmi povedená, příjemný materiál, pro příště zvětšit logo školy

3. adopce vlka arktického a kočky pouštní v brněnské zoo

- nebude se prodlužovat, končí 9. 2. 2018, byla to dobrá organizační zkušenost a příjemná spolupráce s brněnskou zoo.

4. Sběr papíru

-pomoc se sběrem papíru nabídli chlapci ze 6. A a 7.A  – nahlásit p. uč. Dudovi

5. Kelímky od mléka

- chceme udělat něco s kelímky od mléčných výrobků, které žáci dostávají v rámci projektu „Mléko do škol“

- ve třídách se kelímky vymyjí a dají do krabice, které předem určená služba odnese -utěrky do tříd - p. uč. Prátová

- tiskový mluvčí oznámí vše ve třídách- 1. stupeň-Jiří Š., Vilém Z.

-2. stupeň-Jiří S., Adam D., David B.

- kelímky odnést do kabinetu jazyků paní uč. Matouškové

- ŽP – nějakou akcí začneme sběr, pak předáme p. uč Sviderské a p. uč. Mitašovi

Možnosti využití:

- využití v zahradách na Kociánce (p. uč. Matoušková kontaktovala Kociánku, budou rádi za dodání kelímků)

- nevyhovující (čisté) plastové obaly – do kontejneru

- dořešíme na příštím setkání ŽP, e-mail všem učitelům,… - p. uč. Matoušková

6. Den země

- soutěže spojené s programem (např. třídění odpadků na čas, rébusy,…)

- výtvarné zpracování tématu – PŘÍRODA?

- ve třídách se zeptat na nápady

7. recitační soutěž 30. 1. 2018

- zástupci za parlament do poroty - Katka K., Matyáš Z.

8.Retro den

- 80. léta, doba našich rodičů- malé rozpětí, ne každý má doma takové oblečení

Návrh paní uč. Prátové - Kostýmový den pro 1. stupeň – každý se převlékne, za co chce

Hlasování:

Kostýmový den jen pro první stupeň, pro druhý Retro den- 11 pro (vyhrál)

Kostýmový den pro celou školu- 9 pro

- ve třídách ještě zjistit názor

9. spolupráce se školní jídelnou:

Adéla V. napíše všem TU, zda mají zájem o návštěvu paní ředitelky ŠJ na třídnických hodinách, předáme paní ředitelce ŠJ, uvidíme, kdy bude moci – navázání na setkání s p. ředitelkou ŠJ minulý šk. rok

- další spolupráci se ŠJ přenecháme projektu „Skutečně zdravá škola“, p. uč. Šmídové

10. teplákový den

16.1., pro školy v ČR, organizováno Schools United, projekt „Hrdá škola“

- p. uč. Matoušková předá info vedení, zjistí, zda se můžeme k akci připojit

- Jarek K., Lukáš T. – spolupráce na Teplákovém dni, plakáty, hlášení

11. úkoly

- oznámit vše potřebné ke sběru kelímků (vymývání kelímků kam je dát atd.), hlášení A. Vejvalková

- zeptat se na možné soutěže na Den Země

- probrat ještě jednou Retro den a Kostýmový den

- J. Kozmin, L. Tvrdý – spolupráce na Teplákovém dni, plakáty, hlášení

Příští setkání: 26.1 2018 učebna CJ, 7.00

Zapsaly: Andrea J., Olga Matoušková

 

 

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 12. 2017

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 12. 2017


1. Zhodnocení návštěvy radnice: žákům se návštěva líbila, mohli nakouknout do prostředí, ve kterém se rozhodují a organizují záležitosti Bystrce.

2. Vánoční přání

3. Soutěže

Soutěž o nejdelší řetěz z papíru

Tiskoví mluvčí zjistí, zda mají třídy na 1. stupni o soutěž zájem do 12.12., nahlásí p. uč Matouškové nebo Prátové

Zájem ve třídách 5. B, 5. C

4.Retroden

Vybráno téma „Dětství našich rodičů- 80. léta“ (termín květen)

5. Trička

-červená barva, objedná p. uč Matoušková

6. Sběr papíru, zužitkování kelímků od mléka

Pomoc se sběrem papíru, úklidem - najít pomocníka pro kluky S., jejich nástupce od příštího školního roku

Sběr kelímků od mléka, co s nimi - p.uč. Palupa, Mitaš a pí. uč. Sviderká + žáci

Úkoly:

Zeptat se ve třídách:

- na pomoc při sběru papírů, kelímků

- Znovu se zeptat a nahlásit p. učitelkám zájem o soutěže

- Úkoly v souvislosti s vánočním překvapením

Příští parlament: 12. 1. 2018, učebna CJ, 7.00

Zapsala: Andrea J., O. Matoušková

 

 

 

 

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 24. 11. 2017

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 24. 11. 2017


1. Uvítání, prezence, přivítání pana T. Kratochvíla, starosty MČ Brno – Bystrc. Pan starosta krátce pozdravil ŽP.

2. Retro den

Návrhy: 7. 3.  – T. G. Masaryk, 8. 5. – konec 2. světové války, 28. 4. – osvobození Bystrce, 15. 5 . Mezinárodní den rodiny – 80. léta – dětství a dospívání našich rodičů

Nástěnka s příklady oděvů

organizace: Vilém Z., Vojta S., p. uč. Prátová

3. Parlamentní den

Nezúčastnili jsme se, registrovali jsme se včas, ale bylo už plno.

Pro příště: registrace co nejdřív

4. Parlamentní trička

Máme dva sponzory z řad rodičů a přátel školy. Pan starosta přislíbil příspěvěk, pokud to bude možné.

- výběr z katalogu triček a objednání- O. Matoušková, Adéla V., byla odhlasovaná červená barva

- trička pro bývalé členy parlamentu – lze, budou si je platit

- potisk – logo ŽP a znak Bystrce

- nahlásit Ádě velikosti

5. Vánoční přání

- organizace: Andrea J., Kristýna B., Johana B., Julie H.  – osloví a domluví se s p. uč. Šmídovou (pečení) a Smělíkovou (hra na klávesy, zpěv)

- pro žáky: soutěž v nejhezčí výzdobě třídy nebo ve vyrobení nejdelšího papírového řetězu (po třídách)

- p. uč. Janoušková + ŠD – zajistí výzdobu prostoru kolem šaten – domluvit s ŽP pomoc a představu

6. Diskuze s panem starostou

- seznámení s činností ŽP

- pan starosta pozval žáky naší školy prostřednictvím ŹP na rozsvícení vánočního stromu v Bystrci (24. 11.) a na Bystrcké vánoční trhy 9. 12. (program od 10.00)

- pan starosta nás pozval na radnici (prohlídka radnice, seznámení se s provozem, diskuze s panem starostou o záležitostech Bystrce, …) – domluveno na 6. 12., 9.30 – 10.30, doprovod p. uč. Prátová

- rozloučení s panem starostou

8. Úkoly

- zjistit ve třídách:

zájem o soutěže v rámci vánočního programu

otázky pro pana starostu (ŽP bude mít diskuzi na radnici)

které datum pro Retroden se jim nejvíce líbí

- další příprava Vánočního překvapení (organizační tým)

- pozvat žáky na vánoční program v Bystrci

Příští parlament: 8. 12., 7.00, učebna CJ


Zapsala: O. Matoušková

 

 

Zápis ze 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 10. 11. 2017

Zápis ze 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 10. 11. 2017


1. Uvítání, prezence

-Parlament odsouhlasil, že Jakub R. může hlasovat místo spolužačky Julie H., která chybí (13 pro, 0 proti)

2. Akce DEN NARUBY

- 28.3. na Den učitelů, popřípadě během týdne – upřesní se

- využití v projektu 9+1

- první stupeň- domluva s třídními učiteli

3. Retro den

- navázání na Kalendář, svátek, historickou událost - promyslet

-organizace: Vilém Z., Vojta S., p. uč. Prátová

4. Parlamentní den

- 22.11. - setkání ŽP Jihomoravského kraje

- soutěž o nejlepší projekt organizovaný ŽP

- do 15.11 přihlášení do projektu - p. uč Matoušková

- zástupci za parlament na Parlamentní den: Adéla V., Katka K., Vilém Z., Nikča  N., Matyáš Z.

+ O. Matoušková + příprava prezentace akce našeho parlamentu

5. Parlamentní trička

- jelikož je cena příliš vysoká, našla p. uč. Prátová řešení v podobě sponzorským darů firem či

fondů Rady Bystrce, žákům budou vlepeny lístečky do ŽP o těchto možnostech, pokud by se nenašel sponzor, žáci si trička budou hradit sami

- výběr z katalogu triček - O. Matoušková, Adéla V., byla vybrána tyrkysová a červená barva

- potisk – 2 možnosti, buď objednáme nebo vytvoříme sami, s pomocí p. uč. Z. Janouškové

6. Vánoční přání

- organizace: Andrea J., Kikča B., Johanka  G. – nejprve setkání s p. uč. Matouškovou, pak oslovíme p. uč. Šmídovou (pečení) a Smělíkovou (hra na klávesy, zpěv)

7. Úkoly:

- odhlasovat barvu trička (na příštím parlamentu)

- vybrat parlamentní projekt (během týdne)

- vlepit lístečky žákům do ŽP (p. uč. Prátová)


Příští parlament: 24.11,7.00, učebna CJ

Zapsala: Andrea J., K. Prátová, O. Matoušková

 

 

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 3. 11. 2017

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 3. 11. 2017


1. Uvítání, prezence

2. Volby v rámci žákovského parlametu:

- Parlament odsouhlasil, že Petra H. může hlasovat místo spolužáka, který chyběl (16 hlasů pro, 1 se zdržel )

Odhlasování Stanov ŽP na školní rok 2017-18

pro 17 proti 0 zdrželi se 3

Kandidáti na tiskové mluvčí ŽP:

Honza F.(2 hlasy), Nikča N. (4 hlasy), Víťa Z.l (9 hlasů), Julie H. (10 hlasů), Johanka G. (2), Hanka R. (3), Jakub L. (3 hlasy), Jirka Š. (3 hlasy) – odhlasováno jednomyslně, že všichni se mohou zapojit do této zodpovědnosti, mohou se střídat nebo být ve dvojicích.

Návrh: speciální tiskový mluvčí pro ŠD (zjistit, zda by ŠD měla zájem spolupracovat se ŽP)

Zapisovatel a nástěnkář: Andrea J.

pro 19 proti 0 zdrželi se 1 (Andrea)

Kronikář: Nikča Z.

pro 19 proti 0 zdrželi se 1 (Nikola)

- Nikola je zodpovědná za zápisy do kroniky, ale může požádat kohokoliv o zápis, nemusí vše zapisovat sama. Zápisy konzultuje s p. uč. Matouškovou nebo Prátovou.

Fotograf: nabídli: Hana R., Vilém Z., Honza F.

3. „Stříhání videa“

- pomoc při stříhání videa nabídli: David B., Filip V., Matěj V., Honza B.,  Lukáš T. – O. Matoušková předá p. uč. Palupovi, Mitašovi a Vašátkovi

4. Trička:

Projednáno s vedením školy. Protože by částka na trička byla kolem 6 500 Kč, což je hodně (1 až 2 sběry), zeptají se členové, zda by jim rodiče trička zaplatili (kolem 350 Kč)

- O. Matoušková a Adéla v. zjistí více o možnostech a ceně

- Petra H. nabídla, že se zeptá na možnost potisku triček (známá maminky)

5. Akce na letošní školní rok:

Návrhy:

- Historie českých zemí (stanoviště s aktivitami) – Víťa Z.

- Barevný týden

- Den učitelů naruby – Filip V. (učitelé by umožnili žákům, kteří by měli zájem, zkusit si učit. Nejednalo by se o celou hodinu, ale nachystali by si a s vyučujícím probrali třeba jen krátkou aktivitu. Využití i v projektu 9 + 1. Zástupci ŽP zjistí ve svých třídách zájem o „učení“ ve „své“ třídě, popřípadě v nižších ročnících 1-4. V nižších ročnících by to záleželo na TU, zda by v 1. – 4. ročníku dal možnost někomu z žáků své nebo vyšší třídy.) – O. Matoušková přednese vedení a na poradě učitelů, popřípadě zjistí, zda by někdo z ŽP mohl přijít na poradu a akci představit.

Adam  D.– sepíše zájemce

- Vrátit se ke spolupráci se ŠJ

- Opět nějaké „Vánoční přání“

6. úkoly:

- zjistit ve třídách zájem o výuku na Den učitelů a předat jména zájemců Adamovi D. nebo O. Matouškové

- O. Matoušková – předá stříhače, zjistí zájem ŠD o spolupráci se ŽP, projedná Den učitelů, předá nástěnkářce zapisovací listinu.

- Adéla V. – zjistí možnosti – trička (s MAT)

7. příští setkání: 10.11., 7.00, učebna cj

zapsala: Olga Matoušková

 

 

 

 

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 20. 10. 2017

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 20. 10. 2017


1. Uvítání, prezence

2. kroužek Oddechový čas :

- představení kroužku  pí. uč S. Krejčí

- nemusí být pravidelná účast, témata budou žáci vědět předem

- seznámení s metodikem prevence a tím, co je náplní jeho práce

3. Volby v rámci žákovského parlametu:

- Parlament odsouhlasil, že Isabela H. může hlasovat místo spolužáka Filipa V., který chyběl  (17 hlasů  pro, 1 se zdržel )

Kandidáti na předsedu ŽP:

Adéla V. -7 hlasů, Katka K. - 8 hlasů, Vilém Z.- 4 hlasy

Předsedou zvolena Katka K.

Kandidáti na místopředsedu ŽP:

Adéla V.-11 hlasů, Vilém Z. - 0 hlasů, Nikola Z.– 4 hlasy

Jeden neplatný hlas

Místopředsedou zvolena Adéla V.

Kandidáti na tiskové mluvčí ŽP:  Honza F. (2 hlasy), Nikča N. (4 hlasy), Víťa Z.l (9 hlasů), Julie H. (10 hlasů), Johanka G. (2 hlasy), Hanka R. (3 hlasy), Jakub L. (3 hlasy), Jirka Š. (3 hlasy) – hlasování dokončíme příště

3. „Stříhání videa“

-  pomoc při stříhání videa nabídli: David B., Filip V., Matěj V., Honza B., Lukáš T. 

4. úkoly:

- předat informace ohledně kroužku Oddechový čas ve třídách

- předat informace o „Upíří stezce“ (KRAP)

- které akce bychom mohli uskutečnit?

5. příští setkání: 3.11., 7.00, učebna cj

 

zapsala: Karla Prátová, Olga Matoušková

 

 

 

 

Zápis z 3. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 6. 10. 2017

Zápis z 3. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 6. 10. 2017


1. uvítání, prezence

2. Akce:

- L. Pokorná – pozvání, koordinátora ŽP – info o zaneprázdněnosti, pozvání na den ŽP, zašle bližší info a pozvánku.

3. Brněnské dny pro zdraví, 25. 9. 2017, hodnocení ŽP:

- MAT, PRÁ – poděkování za pomoc při organizaci

- Hodnocení od ŽP: líbilo se vše, dobrá spolupráce na stanovištích, 5. C – výborná spolupráce a aktivita spolužáků ve třídě

- Podnět: 5. C – vedle basketbalového míče použít i volejbalový, není tak těžký pro mladší a menší děti.

- Koordinátorky – přijímají během roku podněty a nápady k BDPZ

4. Albert body: PRÁ – poděkování (7 titulů po 18 ks pro knihovnu)

5. Stanovy: pročtení, vysvětlení, připomínky

6. úkoly:

- stanovy – o které zodpovědnosti bych měl-a zájem?

- které akce bychom mohli uskutečnit?

- Oslovit spolužáky – stříhače videí

- jak zajistit zlepšení úklidu tříd před stěhováním?

8. příští setkání: 20. 10., 7.00, učebna cj

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 9. 2017

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 9. 2017


1. uvítání, prezence

2. Akce k dotažení z minulého šk. roku:

- Ředitelka ŠJ – besedy ve třídách

- L. Pokorná – pozvání, koordinátora ŽP

- Sportovní den pro 1. stupeň (spolupráce s T. Palupou)

- Den Země (spolupráce s J. Mitašem)

3. Brněnské dny pro zdraví, 25. 9. 2017, 15.30 – 18.00: (K. Prátová)

- stanoviště + zástupci tříd – nahlásí členové ŽP do pátku, 22. 9. p. uč. PRÁ nebo MAT

- technika – Jirka S. + David B.+ Dominik H.

- sraz: 15. 15. v areálu školy

- žáci, kteří budou pomáhat na stanovištích dojdou za vyučujícími, kteří zodpovídají za jednotlivá stanoviště, domluví se

- přehled bude na nástěnce

- K. PRÁ – zjistí, jak to bude s odpolední výukou

4. Albert body – zeptat se ve třídách, kdo má a donese p. uč. PRÁ

5. úkoly:

- zástupce tříd na stanoviště – oslovit, nahlásit

- Albert body

- stanovy – o které zodpovědnosti bych měl-a zájem?

- které akce bychom mohli uskutečnit?

7. příští setkání: 6. 10., 7.00, učebna cj


zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 13. 9. 2017

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 13. 9. 2017


1. uvítání, představení p. uč. Karly Prátové jako druhé koordinátory ŽP

2. rozloučení se členy loňského ŽP, kteří letos nejsou v parlamentu

3. vzájemné představení členů, prezence

4. obecně o práci parlamentu – rozdané stanovy

5. příští setkání: 19. 5., 7.00, učebna cj

 

úkoly: pročíst si stanovy

navrhnout možná stanoviště na Brněnské dny pro zdraví

 

zapsala: Olga Matoušková

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

 

 

Zápis z 21. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 28. 6. 2017

Zápis z 21. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 28. 6. 2017

1. přivítání, prezence

2. P. uč. Tomáš Palupapoděkování za spolupráci na Sportovním dnu pro 1. stupeň

odpovídá na otázky ohledně Sportovního dne:

fronty na některých stanovištích: někdy dáno disciplínou (více pokusů, chvíli trvá) někdy přístupem a ochotou spolupracovat ze strany organizujících deváťáků.

dopravní stanoviště: příští rok bude bodováno, testy – řešit s p. uč. Sviderskou

oddychové stanoviště ŽP: také bude bodováno

žáci „kaziči“: snažit se je motivovat – jak TU, tak spolužáci, pomoci jim, aby alespoň nějaké body dostali.

Příští rok: návrhy na disciplíny? Od ŽP.

Proč není sportovní den pro 2. stupeň? – už méně chuti soutěžit, nahrazeno softbalovým turnajem.

Povzbuzení a připomenutí možnosti využít sportovní areál i ve volném mimoškolním čase.

3. Poděkování ŽP od ředitelky školy za práci během školního roku 2016-17.

4. Hodnocení zapojení ŽP do přípravy a organizace Zahradní slavnosti:

Poděkování:

Šimon H., Bára S., Terezka H., Natálka K. – uvádění

David B., Dominik H., Saša N. – technika

Adélka V., Filip Ž – porota, registrace

Všem za pomoc, kterou poskytli, kde bylo třeba.

Líbilo se:

- představení talentů

- divadlo 4. roč.

- klobouková soutěž – poměrně hodně účastníků (asi 21), hezké nápady, těžké pro porotu rozhodnout

- hodně lidí sledovalo hlavní program

- různorodá stanoviště pro ty, kdo nechtěli sledovat hlavní program

- občerstvení

- tabla deváťáků

- příležitost k setkávání bývalých tříd

- možnost prohlédnout si školu

- příjemná atmosféra

- spolupráce Báry a Šimona

- hezké počasí

- program se dobře časově zvládl

Podněty:

- buchty – rychle mizely

- nebylo jasné kdo a jak hlasoval o pořadí obrázků v soutěži „Hlava nehlava“, mohli by hlasovat všichni žáci?

- Chybí delší přestávka v programu

- Chybí hodba v pozadí v celém areálu (třeba ke konci, v případných přestávkách)

- Až překombinovaný program (někdy až tři aktivity současně)

- Program zkončil už v 19.00, hosté se poté, co se Šimon a Bára rozloučili, začali rozcházet, chyběla informace o tom, že ještě mohou zůstat

- Program by bylo dobré rozložit, prokládat aktivity a přestávky, více pauz v hlavním programu, kde by se dalo využít dalších možností, stanovišť

- TIŠTĚNÝ PROGRAM, aby se vědělo kdy, kde a co probíhá

- Komentovaný volejbal nebo alespoň finále – počítat s tím v programu

- Hlavní „podium“ jinde? – aby se nerušil program s volejbalem

- Více buchet, oslovit rodiče, nemusí být jen buchty, ale i něco jiného

- Na pití nabídnout i vodu, nejen sladký džus

- Nevyužili jsme jmenovky, které vytvořila Adéla V.

4. Hodnocení šk. roku z pohledu členů (minidotazníček), drobné občerstvení, rozloučení se s těmi, kteří odchází (Kája P., Filip Ž.,Natka K., Terezka H., Simona H., David Š.)

5. nepřítomní žáci:

omluven: František Hynek

ostatní: Klára Slancová, Matyáš Zoufalý

6. PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINYJ

Zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 21. 6. 2017

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 21. 6. 2017

1. přivítání, prezence

2. Hodnocení akcí 20. 6. 17 – Sportovní den, Společně do ZOO

a) sportovní den 20.6.:

- akce hodnocena kladně, dobrá spolupráce a domluva mezi členy ŽP, pochvala od pana učitele Palupy a poděkování od paní učitelky Sviderské

- podněty: DOPRAVNÍ TEST  - vytvořit dvě varianty, 1. varianta pro 1. – 2. roč., 2. varianta pro 3. – 5. roč.

Stanoviště: nejméně navštěvovaná dáma, největší zájem o kapli – skládání z kostek (příště 2 stanoviště?)

Příště by měli žáci předem vědět, že stanoviště ŽP je „relaxační“, nejsou za něj body. Někteří zde trávili hodně času, nevíme, zda stihli vše ostatní.

Podněty pro SVI a PAL: Velké fronty u švihadel – jde dodat více švihadel?

Někteří jedinci ve třídách kazili průměr, neúčastnili se soutěží jak by mohli

Vytvořit dvě varianty pro dopravní test

Informovat žáky o tom, že na „relaxačním“ stanoviště nedostanou body, protože zde strávili dost času, nemuseli stihnout vše ostatní

b) Společně do ZOO:

Paní  Mgr. Kratochvílová krásně popovídala o adoptovaných a dalších zvířatech, trochu se projevila únava po náročném dopoledni (Sportovní den) a z horka.

Ale byli jsme spokojeni.

3. 3. Zahradní slavnost:

- vstup na ZS s pokrývkou hlavy

- Módní přehlídka pokrývek hlavy – ti, kdo by chtěli soutěžit a zúčastnit se (registrace) – porota vyhodnotí nejhezčí pokrývky hlavy (odměny)

- výtvarná soutěž – téma: HLAVA NEHLAVA

- nebudeme prodávat obrázky.

- organizace:

Uvádějící Zahradní slavnosti: Bára S., Šimon H. – program, hudba vystupujících

Technika: Dominik H., David B. (budou spolupracovat s panem Stehnem, který zajišťuje techniku)

Uvádění a vyhlášení soutěže: Natálka K. a Terezka H., v průběhu vyhodnocování – 3 písničky od vítězů Talentové soutěže (P. a R. Žaludovi, M. Šrotířová, P. Stupková), po vyhlášení pozvání ke zpěvu u cimbálu – Žaludovci, znovu setkání s MAT ohledně uvádění.

Porota a registrace na soutěž: Adéla V., Filip Ž., p. uč Prátová a Šmídová – Adélka se zeptá, zástupci KRAP a rodičů – MAT

Pozvánky – součástí pozvánky na ZS - ano

Jmenovky – Adélka V.

Pomoc s přípravou výstavy: Matyáš Z. (domluví se s paní uč. GRU), Matěj L., Kuba L., Kája P., Katka K., Hanka R., Simona H., David Š., Andrea K., Klára S.

4. nepřítomní žáci:

Hana Radová, Simona Holická, Klára Slancová, David Štrobl, Anidrea Kirchnerová, Tomáš Sázavský, Šimon Hrdlička,

omluveni: Kateřina Kuchařová

5. příští setkání: středa 28. 6., 10.00, učebna cizích jazyků

Úkoly:

- zařídit vše k Zahradní slavnosti

Zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 18. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. 6. 2017

Zápis z 18. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. 6. 2017

1. přivítání, prezence

2. Probírané akce

a) Návštěva ZOO – 20. 6. 2017

b) výlet na konci školního roku – DRAK Křižanov, 6. 6. 2017 – členové ŽP přinesou přihlášky a 100 Kč, další organizační záležitosti (jízdenka, sraz,…) POZOR ZMĚNA – nepojedeme z hlavního nádraží (výluka), ale z Králova Pole

c) návrh na Zahradní slavnost:

- vstup na ZS s pokrývkou hlavy

- Módní přehlídka pokrývek hlavy – ti, kdo by chtěli soutěžit a zúčastnit se (registrace) – porota vyhodnotí nejhezčí pokrývky hlavy (odměny)

- výtvarná soutěž – téma: Pokrývka hlavy, klobouk

- nebudeme prodávat obrázky, po konzultaci s vedením a organizátory slavnosti jsme odložili sbírku peněz (prodejní výstavu prací žáků) na jinou příležitost. Výkresy žáků budou použity jako dekorace na Zahradní slavnosti. Porotou, která bude složena ze zástupců učitelů, zástupců parlamentu a zástupců rodičů budou vyhodnoceny nejhezčí práce.

- organizace:

Uvádějící Zahradní slavnosti: Bára S., Šimon H. (setkání s MAT, výběr vystupujících z Talentové soutěže, organizační zál., info rodičům,…)

Technika: Dominik H., David B. (budou spolupracovat s panem Stehnem, který zajišťuje techniku?)

Uvádění a vyhlášení soutěže: Natálka K. a Terezka H. ? (Mat – domluví)

Porota a registrace na soutěž: Adéla V., Filip Ž., p. uč Prátová a Šmídová – Adélka se zeptá, zástupci KRAP a rodičů – MAT

Pozvánky – součástí pozvánky na ZS? (MAT)

Jmenovky – Adélka V.

d) Sportovní den pro 1. stupeň, 20. 6. 2017 (8.30 – 11.30, bez přestávek):

členové parlamentu 6., 7., a 8. ročníku připraví relaxační nebodované stanoviště – společenské hry po poradě s paní učitelkou Sladečkovou (HEYRNA)

- vysvětlit pravidla, zahrát si jednu hru, potvrdit razítkem, nebodovat

- před jídelnou – stoly,…

3. Další návrhy

- zakoupení míčků na fotbálek: Dominik Hanák – objedná, přinese účtenku

4. nepřítomní žáci:

Hana Radová, J. Lohnický, Simona Holická, Klára Slancová, David Štrobl, Kateřina Kuchařová, Anička Kirchnerová, Tomáš Sázavský, Matěj Lohnický

omluveni: Karolína Pokorná, Natálie Koláčková, Tereza Haluzová

5. příští setkání: středa, 14. 6. 2017, 7.00, učebna cizích jazyků

 

úkoly:

- popřemýšlet a zhodnotit své působení v ŽP během roku (Jak jsem se měl-a v parlamentu? Byl jsem dostatečně zapojen? Co mohli být jinak?)

- splnit zodpovědnosti spojené s připravovanými akcemi

 

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 16. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 4. 5. 2017

Zápis ze 16. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 4. 5. 2017

1. přivítání, prezence

2. Probírané akce

a) Návštěva ZOO – 20. 6. od 14.00, pracovnice ZOO pro nás připraví i program a povídání o adoptovaných zvířatech.

b) výlet na konci školního roku – DRAK Křižanov, program připraví Centrum outdoorových programů (Cena a program:

Bumperball = 60 Kč / osoba / 10 minut

Herní program zaměřený na komunikaci 3 hodiny = 160 Kč / osoba

Poplatek středisku za užívání WC a pitný režim = 50 Kč / osoba

Celkem = 270 Kč / osoba), upřesníme datum

c) návrh: Retro den nebo Kloboukový den – projednáme na příštím setkání

další návrhy: Sportovní, Pat a Mat, Zimní den, Crazy Clothes, Naruby, Oblíbené postavy, Námořníci, Copánkový – parukový, Mafiánský, Emo den)

3. Host: ředitelka školní jídelny, paní Radka Pollaková a paní učitelka Daniela Šmídová

Paní Pollaková nás informovala o tom, jak vypadá den ve školní kuchyni.

Zajímavé informace:

- 500 jídel denně

- Pracovní den od 6.00 do 15.00

- Fyzická náročnost práce

- Nároky na skloubení činností a koordinaci přípravy jídel podle toho, jak se které připravuje (např. pokud se jedno zapéká, druhé se musí vařit na sporáku)

- Příprava jídelníčku podle předpisů, které jsou dané vyhláškou, trvá 2 – 3 dny.

- Každý jídelníček je bodově hodnocen

- Omezení financemi

 

Co je nutno dodržet při přípravě jídelníčku:

. jedno jídlo se může opakovat až po dvou měsících (tedy 80 jídel, která je potřeba na dva měsíce vymyslet)

. tzv. spotřební koš přesně udává maximální a minimální hodnoty a množství masa, ryb, mléka,

. mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor, luštěnin, masa rostlinného, vajec

. vzhled, pestrost

. např: vepřové maso smí být max. 4 x za měsíc, sladké jídlo 2 x za měsíc, smažené jídlo 1 x za měsíc,…

. zásady zdravé výživy

Snaha ze strany ŠJ: používat čerstvé bylinky a česnek (ne pastovaný), opakovat nová jídla, která zaujala a chutnala

 

Návrhy ze strany členů parlamentu:

. návštěva paní ředitelky ŠJ v jednotlivých třídách na začátku šk. roku, seznámit žáky s těmito informacemi, málokdo o nich ví a přemýšlí o nich

. kniha připomínek (existují degustační listy – lze s nimi pracovat)

. psát složení jídel, která mají nové a neznámé názvy – třeba na nástěnku, abychom věděli, co si objednáváme (nelze do automatu, krátký řádek na všechny informace)

. vytvořit poster s těmito informacemi – jako počátek informovanosti

. je možné někde nějak vyjádřit názor? Byly by vhodné např. degustační listy?

 

Návrhy ze strany ŠJ:

. týden vaření podle receptů, které chutnají žákům a přinesou je

. týden např. francouzské kuchyně,…

 

Podněty pro žáky ze strany ŠJ:

. pozdrav nic nestojí, ale zlepšuje atmosféru, stejně tak i poděkování

. nevracej jídlo, pokud jsi ho neochutnal, je to škoda, zkus to

. neříkej „to není dobré“, ale spíše „mě to nechutná“ a snaž se říci i proč – a řekni to i v kuchyni.

Může to pomoci.

. pokud máš výhrady k čemukoliv, řekni to ve školní jídelně –  zpětná vazba vyjádřená slušně a zdvořile je to, co pomáhá

. pokud řekneš, zda Ti jídlo chutnalo nebo ne, pak můžeme reagovat. Pokud to neřekneš, nic se tím nezmění.

 

Paní učitelka Daniela Šmídová připomněla projekt Skutečně zdravá škola, zmínila některé požadavky na ŠJ.

Např. přestat nabízet doslazované nápoje

Paní Pollaková poukázala na nutnost nabídky nápojů, kterou je vázána.

Návrh: vyzkoušet po určité období (14 dní až jeden měsíc) nenabízet doslazované nápoje, uvidí se.

Dále spolu budou komunikovat, jednou z věcí jsou degustační listy

 

Děkujeme paní Pollakové za návštěvu, ukázala nám věci, které jsou pro nás nové a s některými můžeme něco udělat i my. Chtěli bychom na toto setkání dále navázat.

 

4. nepřítomní žáci:

František Hynek, Šimon Hrdlička, Jakub Lohnický, David Bednář, Andrea Kirchnerová, Simona Holická, Tereza Haluzová, Natálka Koláčková

 

5. příští setkání: středa, 17. 5., 7.00, učebna cizích jazyků

úkoly:

- popřemýšlet a zhodnotit své působení v ŽP během roku (Jak jsem se měl-a v parlamentu? Byl jsem dostatečně zapojen? Co mohli být jinak?)

- promyslet den, který bychom chtěli uskutečnit

- informovat ve třídách o setkání s paní Pollakovou (lístečky s informacemi k dispozici v obálce na nástěnce ŽP)

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 15. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 26. 4. 2017

Zápis z 15. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 26. 4. 2017

1. přivítání, prezence

2. Návrhy akcí

- Trička s logem ŽP – příští školní rok, co ti, co letos jsou, ale příští rok nebudou v ŽP?

- Volba do parlamentu na dva roky? – diskuse na některém příštím setkání, kde budeme usnášeníschopni, musely by se změnit stanovy

- Návštěva ZOO – můžeme, podívat se na adoptovaná zvířata – ano, po uzavření známek (červen)

- Uspořádat nějakou jednoduše organizovatelnou akci typu DEN……. (př: Den naruby – pro první stupeň?)

- Odpoledne s paní L. Pokornou (koordinátorkou ŽP) – přesunuto na září nebo říjen – jako

motivační setkání s novým parlamentem

- Pomoc při přípravě Zahradní slavnosti

- Spaní ve škole?

- Pozvat někoho ze ŠJ na setkání parlamentu

3. Kronika – do konce školního roku

4. nepřítomní žáci:

omluveni: František Hynek, Hana Radová, Šimon Hrdlička, Filip Žák, Jakub Lohnický

další nepřítomní: Klára Slancová, Kateřina Kuchařová, David Štrobl, Matěj Lohnický, David Bednář

5. příští setkání: čtvrtek, 4. 5., 7.00, učebna cizích jazyků

úkoly:

- popřemýšlet a zhodnotit své působení v ŽP během roku (Jak jsem se měl-a v parlamentu? Byl jsem dostatečně zapojen? Co mohli být jinak?)

- zjistit ve třídách zájem o nějaký typ jednoduché akce typu Den naruby, barevný den, Pohádkový den,…

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 6. 4. 2017

Zápis ze 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 6. 4. 2017

1. přivítání, prezence

2. Talentová soutěž – zhodnocení

Přítomní členové parlamentu jednotlivě zhodnotili Talentovou soutěž jako hezkou akci, kladně hodnotili průběh příprav a samotné soutěže, včetně komunikace v rámci parlamentu.

Vznesli několik drobných připomínek, které jsou na zvážení, pokud by se v budoucnu plánovala podobná akce.

Předsedkyně a koordinátorka ŽP poděkovaly za organizaci.

3. Zvonění ve škole (viz dotaz z 10. setkání ŽP):

Vedení školy podalo informaci ke změně zvonění – i ze zkušenosti na jiné škole: finančně nákladné, dlouhé – zkracuje přestávky, omrzí se – opakují se skladby. Finance lze lépe využít na něco užitečnějšího.

4. Logo ŽP: děkujeme panu učiteli Palupovi, který graficky dotáhl počítačovou podobu loga, na které

loni žáci pracovali.

5. Další navrhované akce ŽP

- Odpoledne s paní L. Pokornou (koordinátorkou ŽP)

- výlet na celý den

- pomoc při přípravě Zahradní slavnosti

6. nepřítomní žáci – všichni omluveni:

František Hynek, Hana Radová, Klára Slancová, Kateřina Kuchařová, Šimon Hrdlička, David Štrobl, Simona Holická

7. příští setkání: středa 26. dubna, 7.00, učebna cizích jazyků

 

úkoly:

- popřemýšlet a zhodnotit své působení v ŽP během roku (Jak jsem se měl-a v parlamentu? Byl jsem dostatečně zapojen? Co mohlo být jinak?)

 

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 13. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU – parlamentního odpoledne, 20. 3. 2017

Zápis ze 13. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU – parlamentního odpoledne, 20. 3. 2017

1. přivítání, prezence

2. Talentová soutěž – práce na organizaci, doladění, shrnutí a upřesnění zodpovědností

3. Odpoledne s hostem: L. Pokorná, koordinátora ŽP v Jihomoravském kraji – po uzavření známek, červen – termín domluví MAT s vedením školy.

4. Příjezdová cesta do školy: členové ŽP měli za úkol zjistit, jak situaci vnímají jejich spolužáci.

5. A – čtyři žáci vnímají nebezpečí, ostatní ani ne

5. B – nikdo výrazně nereagoval, nevidí problém

6. A – situace jim všeobecně vadí, ale nedovedli formulovat proč

7. B – situace žákům nevadí, nevidí nebezpečí

8. A – rodiče, kteří budou chtít vozit děti do školy je budou vozit v každém případě.

8. B – žáci, kteří bydlí v blízkosti parkoviště, které by mohlo být využito, vidí přeplněnost parkoviště, není to řešení

9. A – situaci neřeší, nevadí jim

9. B – nikdo se nevyjádřil, nevidí problém

6. B, 7. A – ještě nediskutovali nebo nebyl zástupce na setkání

 

5. Další navrhované akce ŽP - snění:

- zapojení se do zahradní slavnosti

- výlet na celý den

- ZOO

- Kino

- Barevný týden

 

6. nepřítomní žáci:

Karolína Pokorná, Filip Žák, Andrea Kirchnerová, Tomáš Sázavský, Matěj Lohnický

7. příští setkání: po talentové soutěži, termín bude upřesněn

úkoly:

- příprava domluvených věcí na Talentovou soutěž

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 3. 2017

Zápis ze 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 3. 2017

1. přivítání, prezence

2. kronika, Edison – připomenutí příspěvků

3. Talentová soutěž – práce na organizaci

4. Parlamentní odpoledne: 20. 3. (pondělí), 13.00 – 15.00

- bez hosta, jednáme o vyhovujícím termínu

- doladění talentové soutěže, lístek pro členy ŽP – MAT (předají podepsané nejpozději v pondělí 20. 3.), členové, kteří se zúčastní, budou omluveni z odpolední výuky (e-mail vyučujícím – MAT)

5. nepřítomní žáci:

Kateřina Kuchařová, Karolína Pokorná, Dominik Hanák, Filip Žák, David Bednář, Simona Holická, David Štrobl

6. příští setkání: pondělí, 20. 3. ve 13.00


úkoly:

- příprava domluvených věcí na Talentovou soutěž

- zástupci tříd odevzdají příspěvky – svoje nebo spolužáků – na web školy – EDISON

- zástupci tříd odevzdají postřehy – svoje nebo spolužáků – ohledně bezpečnosti cesty do školy

 

zapsala: Olga Matoušková

 

 

 

Zápis z 11. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 2. 3. 2016

Zápis z 11. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 2. 3. 2016

1. přivítání, prezence

2. ŽP a EDISON:

Zástupci ŽP požádají spolužáky nebo sami napíší postřehy a reakce na EDISON, pošlou nebo odevzdají O. Matouškové.

3. Talentová soutěž

Termín: 29. 3. 2017

Předkola: 22. 3. (pro 1. – 4. ročník) 13.00 – 15.30, 23. 3. (pro 5. – 9. ročník) 14.00 – 15. 30

Odměny, medaile: domluveno s paní uč. Šmídovou – napeče s 9. roč. (máslové, 80 ks, odlišit barevnou stužkou, napečou 22. 3., aby byla možnost navléci je na stuhy)

Výzdoba: domluveno s paní uč. Gruberovou (výběr prací žáků, výstavka)

Moderátoři: Šimon Hrdlička, Bára Sedlaříková

V pauze: hoši ze 7. roč. – láhve? – Dominik H., David B

Porota:

Předkola – středa: p. uč. Skopalíková + ŽP

- čtvrtek: p. uč. Böhmová + ŽP

Soutěž: p. uč. Smělíková, Skopalíková, Šmídová + ŽP (Kuba L., Fanda H, Adéla V.) + zástupce

rodičů (komunikujeme s paní Žaludovou)

Propagace: škola – nástěnka, paravan mezi vchodovými dveřmi, letáčky,…+ na třídních schůzkách

- návrh plakátku: Klára S. ve spolupráci s dalšími členy ŽP, během příštího týdne

Co je třeba:

Tiskoví mluvčí: lístky do ŽK na 1. stupeň, domluvit p. uč. Skopalíkovou do poroty na předkolo ve středu, pomoc při registraci zájemců na 1. stupni – Šimon H a tým tiskových mluvčí

Koupit: stuhy, odměny

Zajistit:

- místnost na předkola

- kdo navleče stuhy, kdy?

Moderátoři: domluvit se na programu

Paravan s registrací na soutěž: Kája P.+ Bára S. – měl by být od pondělí 6. 3.

Technika: Dominik H. – pan uč. Palupa

Hlasovací archy pro porotu, lístky do ŽK – MAT

KRAP: ceny (asi 1200Kč), domluvit se na nákupu + zástupce do poroty – MAT

Info všem učitelům: MAT

4. Parlamentní odpoledne s hostem: předběžně 20. 3. (pondělí), host: paní L. Pokorná, koordinátorka ŽP v Jihomoravském kraji

5. Příjezdová cesta do školy: rodič, bydlící poblíž školy se snaží udělat něco pro větší bezpečnost dětí ráno, při příjezdu a příchodu do školy. Zástupci ŽP zjistí postřehy a názory ve třídách, napíší, odevzdají p. uč. Matouškové do středy 8. 3.

6. nepřítomní žáci:

omluveni: Kateřina Kuchařová, Karolína Pokorná, Tereza Haluzová

7. příští setkání: středa 8. 3. v 7. 15

 

úkoly:

- příprava domluvených věcí na Talentovou soutěž

- zástupci tříd odevzdají příspěvky – svoje nebo spolužáků – na web školy – EDISON

- zástupci tříd odevzdají postřehy – svoje nebo spolužáků – ohledně bezpečnosti cesty do školy

 

zapsala: Olga Matoušková

 

 

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 15. 2. 2016

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 15. 2. 2016

1. přivítání, prezence

2. ŽP a EDISON:

Zástupci ŽP v týdnu 20. – 24. února, během projektu EDISON, zajistí rozdávání a vybírání jmenovek ve svých třídách

3.   Talentová soutěž

Termín: 29. 3. 2017

Předkola: 22. 3. (pro 1. – 4. ročník) a 23. 3. (pro 5. – 9. ročník)

Odměny, medaile: domluveno s paní uč. Šmídovou – napeče s 9. Roč. (máslové?, 80 ks, odlišit barevnou stužkou)

Výzdoba: domluveno s paní uč. Gruberovou (výběr prací žáků, výstavka)

Moderátoři: Šimon Hrdlička, Bára Sedlaříková

Porota: oslovíme vyučující, jak do předkol, tak do hlavní soutěže – tiskoví mluvčí

(osloví: paní učitelky – předkola: Skopalíková, Böhmová, Smělíková, Šmídová + Matoušková)

KRAP: pozveme paní Žaludovou, domluvíme se na ceny? MAT

Hodnotící tabulky pro porotu předpřipraví – MAT

Propagace: škola – nástěnka, paravan mezi vchodovými dveřmi, letáčky,…+ na třídních schůzkách

4. Parlamentní odpoledne s hostem: MAT domluví termín s vedením školy (březen po jarních prázdninách).

5. Zvonění: návrh na změnu tónu školního zvonění – MAT zjistí, jak bylo projednáno dříve

6. nepřítomní žáci:

omluveni: T. Sázavský, K. Pokorná, D. Bednář, D. Hanák, K. Kuchařová, T. Haluzová,

neomluveni: D. Štrobl, F. Žák, K. Slancová, A. Kirchnerová, M. Zoufalý, H. Radová,

N. Koláčková, S. Holická

 

7. příští setkání: čtvrtek 2. 3. , 7. 00

 

úkoly:

- kronikáři odevzdají příspěvky ke konzultaci

- příprava domluvených věcí na Talentovou soutěž

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 9. 2. 2016

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 9. 2. 2016

1. přivítání, prezence

2. ŽP a EDISON:

Zástupci ŽP v týdnu 20. – 24. února, během projektu EDISON, zajistí rozdávání a vybírání jmenovek ve svých třídách

3. Talentová soutěž

Termín: s vedením domluví MAT

- týden předem předkolo (pro 1. – 4. ročník a pro 5. – 9. ročník)

(středa: Hanka R., Adélka V., Franta H., Kája P., Katka K., Matyáš Z.

čtvrtek: Bára S., Šimon H., Katka K., Terka H., Natka K)

- zapisování na paravanu (Kája P.), u nižších ročníků zajistí informovanost tiskoví mluvčí

místo: jídelna – výzdoba domluví s paní uč. Gruberovou Bára S. a Hanka R – výstavka prací žáků)

technika: Dominik H (osloví spolužáky kvůli pomoci a pana učitele Palupu)

odměny: domluví se s paní uč. Šmídovou – něco zdravého?

4. Jiné: kronikáři pracují na článcích do kroniky?

5. nepřítomní žáci: D. Štrobl, F. Žák, K. Slancová, A. Kirchnerová, T. Sázavský, D. Bednář, S. Holická

6. příští setkání: středa 15. 2. , 7. 00

úkoly:

- kronikáři odevzdají příspěvky ke konzultaci

- příprava domluvených věcí na Talentovou soutěž

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 18. 1. 2017

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 18. 1. 2017

 

1. přivítání, prezence

2. poděkování a zhodnocení - Vánoční přání (22. 12. 2016)

3. kronikáři – mají dokončovat a posílat články na web, děkujeme Kláře Slancové, která už svůj text poslala.

Do kroniky mohou zapisovat i ti, kteří psali článek na web školy.

4. Talentová soutěž – Šimon Hrdlička nastínil zodpovědnosti:

TERMÍN: březen – duben

- předkola pro 1. a 2. stupeň

- porota (učitelé, žáci)

- technika

- medaile – vytvořené žáky

- odměny – KRAP

- jídelna – místo konání

- výzdoba

- propagace – plakátky předem, do schránek, na vchodové dveře u školy,…

5. Projekt „Skutečně zdravá škola“

Paní učitelka D. Šmídová informovala o projektu, jehož cílem je podpořit zdravé stravování a povědomí o zdravé výživě mezi žáky i učiteli a dalšími pracovníky ve škole.

(o projektu bude ještě informovat školním rozhlasem)

ŽP – Klidný oběd – ve třídách zjistí návrhy na zpříjemnění prostředí v jídelně

– Dotazník – ve třídách zjistí návrhy na otázky do dotazníku týkajícího se stravování ve školní jídelně (odevzdat do poloviny února).

6. Projekt „EDISON“

Paní učitelka Matoušková informovala o projektu EDISON (únor 2017), kdy zahraniční studenti přijedou do naší školy vyučovat AJ.

ŽP – účast na organizaci (zahajovací slavnost, jmenovky) – bude ještě upřesněno.

úkoly:

Kdo místo Terezky H. napíše text o literární soutěži pro žáky do kroniky?

Promyslete, jak byste se chtěli zapojit do organizace talentové soutěže.

Návrhy pro projekt Skutečně zdravá škola – viz bod 5, odevzdat do poloviny února.

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 7. 12. 2016

Zápis ze 7. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 7. 12. 2016

1. přivítání, prezence

2. Návrhy na využití peněz za sběr papíru:

- sedačky

- droboučké odměny za soutěže (třeba jak teď bude ta Lucie, něco malého pro žáky vítězné třídy - tříd)

- lepší toal. papír a papírové ručníky

- vymalovat třídy

- mýdla do tříd

- výzdoba chodeb

- více kytek do tříd a na chodby

- křesílka a stolky do knihovny

- sítě na fotbalové branky

- vybavení do kuchyňky

- knížky do knihovny

- zvíře do tříd

- lavičky a vybavení do tělocvičny, šatny v tělocvičně – zvelebit

- tabule, lavice do tříd

- lego stůl

- fotbálek

- ping-pong

- minipingpong

- automat na svačiny

- solničky na stoly v jídelně

 

Návrhy byly předány R. Polmanové, ZŘŠ

 

3. Den nabílo na Lucii, 13. 12., Adéla V. – zpracovává text pro rozhlas

Organizace:

- informace bude vyhlášena (Adéla V.) v pátek, 9. 12., v pondělí 12. 12. a vyvěšena na paravanu u šaten.

- 13. 12. všichni zástupci ŽP spočítají počet žáků ve třídě PŘÍTOMNÝCH a BÍLÝCH („bílý“ = alespoň jedna větší část oděvu je bílá – tričko, kalhoty, sukně,…nebo vše)

- přepočítáme na %, vyhodnotíme, vyhlásíme a předáme drobnou cenu vítězné třídě

- záznamové lístky: vytvořil David B., děkujeme

- fotografování: Matyáš Z.

 

4. Vánoční přání

- Překvapení – členové parlamentu se informují u Báry S., Káji P. nebo u p. uč. Matouškové

 

5. Předvánoční parlamentní odpoledne pro členy ŽP:

v úterý 20. 12. 2016 od 14.00 do 17.00.

Prográmek:

* zdobení na čtvrtek

* trochu popracujeme a poplánujeme

* budeme spolu

Informační letáček rozdá p. uč. Matoušková, členové odevzdají s podpisem a vyjádřením do 19. 12.

 

6. Skutečně zdravá škola: Klára Zemanová (8. B) informovala o projektu a plánované spolupráci

Zadání pro parlament:

Klidný oběd – ve třídách zjistí návrhy na zpříjemnění prostředí v jídelně

Dotazník – ve třídách zjistí návrhy na otázky do dotazníku týkajícího se stravování ve školní jídelně

- Předají Kláře Z nebo p. uč. D. Šmídové (koordinátorka projektu) do 20. 12. 2016

- Koordinace akcí parlamentu a zdravé školy – O. Matoušková a D. Šmídová

 

7. Jiné: kronikáři pracují na článcích do kroniky?

informace ve třídách zástupci předávají pokud možno v hodinách, kdy mají svého TU

návrh na změnu tónu zvonění ve škole

 

8. Poděkování za práci a vánoční přání parlamentu – p. uč Matoušková, ZŘŠ R. Polmanová

 

9. nepřítomní žáci: N. Koláčková, T. Haluzová, Š. Hrdlička – omluveni

D. Štrobl, F. Hynek, F. Žák, K. Slancová, T. Sázavský, D. Bednář, D. Hanák

 

10. hosté: ZŘ R. Polmanová, Klára Zemanová, 8. B (Skutečně zdravá škola)

 

11. příští setkání: v průběhu ledna nebo až po pololetí, relaxační místnost

 

úkoly:

Kdo místo Terezky H. napíše text o literární soutěži pro žáky do kroniky?

Vločky, nápis, hlášení – viz DEN NABÍLO, bod 3., 13. 12. si členové nezapomenou vyzvednout

záznamové lístky

Podepsaný formulářek ohledně ODPOLEDNE 20. 12. – do 19. 12. p. uč. Matouškové

Vánoční přání – David B.? – zeptá se Kája P.

Návrhy pro projekt Skutečně zdravá škola – viz bod 6.

Nezapomeňte - 22. 12. sraz u sborovny v 7.30

 

zapsala: Olga Matoušková

 

 

Zápis ze 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 24. 11. 2016

Zápis ze 6. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 24. 11. 2016

1. přivítání, prezence, Barbora S. připomněla nutnost účasti alespoň jednoho zástupce za každou třídu při hlasování.

2. ADOPCE ZVÍŘETE Z BRNĚNSKÉ ZOO:

Poděkování: ZŘ R. Polmanová poděkovala ŽP za přípravu a organizaci adopce zvířete, ocenila úsilí a vloženou energii. Připojily se O. Matoušková, B. Sedlaříková a K. Pokorná

- žáci zhodnotily přípravu, průběh a výsledek hlasování – akci hodnotili převážně  kladně

- Děkujeme  Adélce Vejvalkové., Báře Sedlaříkové., Terezce Haluzové. a Míše Bodanské za pomoc při sčítání hlasů.

- O. Matoušková je v kontaktu s paní Žaludovou z KRAP ohledně podepsání smlouvy se ZOO.

- ŽP odhlasoval adopci VLKA ARKTICKÉHO a KOČKY POUŠTNÍ, adopce na tato dvě zvířata činí 9 000 Kč.

Výsledky hlasování:

číslo

název

třída

Počet hlasů

pořadí

Cena/rok

1.

SOVICE SNĚŽNÍ

3. A

44

3

4000 Kč

2.

KOČKA POUŠTNÍ

3. B, 7. A

57

2

4000 Kč

3.

LAMA ALPAKA

8. B

9

11

4.

SURIKATA

5. B

17

7

5.

LVÍČEK ZLATOHLAVÝ

5. A

12

8

6.

---------------------

7.

ŽAKO ŠEDÝ

2. A

11

9

8.

RYS KANADSKÝ

4. C, 8. A

29

4

9.

ARA ARARAUNA

4. B

25

5

10.

JELEN MILU

4. A

11

9

11.

EMU HNĚDÝ

9. B

3

13

12.

OREL BĚLOHLAVÝ

1. A, 1. B

10

10

13.

ANAKONDA

1. C

9

11

14.

VLK ARKTICKÝ

2. B, 3. C, 6. B

132

1

5000 Kč

15.

LEMUR

6. A

19

6

16.

-----------------------

17.

VLK HŘÍVNATÝ

9. A

7

12

18.

BOBR

7. B

19

6

CELKEM HLASOVALO:

414 žáků a zaměstnanců školy

 

Hlasování:

Vložit peníze pouze na vlka arktického?                                  pro 2      proti 15

Vložit peníze na vlka arktického a kočku pouštní?                  pro 14     proti 3

O průběhu hlasování budou informovat zástupci své třídy a tiskoví mluvčí i třídy 1. stupně (1. – 4. ročník)

 

3. další navrhované akce:

- Den nabílo (na Lucii, 13. 12., Adéla V. – zpracovává text pro rozhlas

Organizace:

- informace bude vyhlášena předem a vyvěšena na nástěnce ŽP

- 13. 12. všichni zástupci spočítají počet žáků ve třídě PŘÍTOMNÝCH a BÍLÝCH („bílý“ = alespoň jedna větší část oděvu je bílá – tričko, kalhoty, sukně,…nebo vše)

- přepočítáme na %, vyhodnotíme

- záznamové lístky: vytvoří David B a Jakub L., konzultují s O. Matouškovou (přinesou na příští setkání parlamentu)

 

4. Andrejka K. informovala o situaci OVOCE DO ŠKOL pro druhý stupeň – škola nemůže ovlivnit, je pouze pro první stupeň ZŠ.

5. Zapisovatel:

Odhlasovali jsme nového zapisovatele – Šimon Hrdlička (pro 17 proti 0), střídají Kája P., Bára S.

Přemýšlí o zapojení se: Andrejka K., Jakub L.

6. Peníze za sběr – R. Polmanová informovala: vedení školy přijímá návrhy na využití financí za sběr papíru (sedačky,…)

do 2. 12 předat návrhy O. Matouškové

7. nepřítomní žáci: N. Koláčková – omluvena

D. Štrobl, 9. A

8. hosté: ZŘ R. Polmanová

9. příští setkání: středa 7. 12., 7.00, relaxační místnost

 

úkoly:

- informovat třídy o adopci zvířat, výsledku hlasování o penězích, věnovaných na vlka arktického a kočku pouštní.

- do 2. 12. předat návrhy na využití financí za sběr.

- Andrejka, Jakub – budou zapisovatelé?

- David, Jakub  - kartičky na DEN NABÍLO.

- Kdo místo Terezky H. napíše text o literární soutěži pro žáky do kroniky?

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 9. 11. 2016

Zápis z 5. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 9. 11. 2016

1. prezence

2. HOST: paní Žaludová z KRAP (Klub rodičů a přátel)

- informovala o organizaci a fungování KRAP, získávání dotací na zlepšení prostředí školy.

- zodpověděla dotazy ohledně spolupráce klubu a školy, spolufinancování akcí:

společná organizace akcí – Zahradní slavnost (občerstvení, …), Brněnské dny pro zdraví,…

zajištění cen na některé soutěže

posilovací stroje v areálu školy

sedačky na chodbách, stolky a sezení v knihovně,…

- info o akcích KRAP – Upíří stezka, možnosti, jak se mohou zapojit naši žáci

 

3. ADOPCE ZVÍŘETE Z BRNĚNSKÉ ZOO:

Úkol:

- Nastříhání a napočítání hlasovacích lístků – členové parlamentu, kteří mohou (středa, čtvrtek– velká přestávka)

- Instalace obrázků zvířat u šaten– Tereza H., Karolína P., Klára S., Matyáš Z. (čtvrtek, pátek) – u šaten

- Pokyny na nástěnku a do rozhlasu – vypracuje p. uč. Matoušková, tiskoví mluvčí

- Pátek 12. a pondělí 14. listopadu – předání hlasovacích lístků do tříd.

- Vyhlásí – tiskoví mluvčí – několikrát během období volby, tedy 14. – 21. listopadu.

 

4. další navrhované akce:

- den na bílo (na Lucii, 13. 12., Adéla V. – zpracovala text pro rozhlas, domluví setkání s O. Mat.), Tereza H. z 9. B – návrh na soutěžní aktivitu během tohoto dne – projednáme na příštím parlamentu.

 

5. Logo ŽP – Vítek V. z 9. A neupraví do konečné podoby, hledáme někoho jiného

 

6. nepřítomní žáci: N. Koláčková, 9. B, F. Hynek, 5. A, K. Kuchařová, 7. A - omluveni,

+ neomluveni předem: S. Holická a D. Štrobl, 9. A, F. Žák, 5. B, T. Sázavský, 6. B, D. Hanák, 7. B, H. Radová, 5. A

 

7. hosté: ZŘ R. Polmanová, paní Žaludová

 

8. příští setkání: čtvrtek 24. 11., 7.00, 6.B

 

úkoly: viz bod 2, úkoly se vztahují k adopci zvířete, viz bod 4 – den na bílo

Andrejka K. – připraví text o KRAP na web, zjistí info o OVOCE DO ŠKOL

Kronikáři – zpracovávají aktivity z min. roku

 

 

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 3. 11. 2016

Zápis ze 4. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 3. 11. 2016

1. prezence

2. ADOPCE ZVÍŘETE Z BRNĚNSKÉ ZOO:

Úkol: do příštího setkání zajistit:

- Příprava paravánů na vyvěšení obrázků – Simona H., David Š (sundají materiál pro p. uč. Krejčí, předají)

- Krabice – Hana R.

- Lístečky k tisku pro třídy – David B. (do úterý)

- Tisk lístečků – P. uč. Matoušková (ve středu)

- Nastříhání – členové parlamentu, kteří mohou (středa– velká přestávka)

- Instalace – Tereza H., Karolína P., Klára S., Matyáš Z. (čtvrtek, pátek) – u šaten

- Pokyny na nástěnku a do rozhlasu – vypracuje p. uč. Matoušková

- Vyhlásí – tiskoví mluvčí – několikrát během období volby, tedy 14. – 25. listopadu.

 

3. na příští setkání pozveme paní Žaludovou z KRAP – p. uč Matoušková


4. další navrhované akce:

- den na bílo (na Lucii, 13. 12., p. uč. R. Polmanová poskytne materiál, Adéla V. – zpracuje text pro rozhlas, někdo může připravit PP prezentaci,…)

- den naruby, talentová soutěž – k projednání na dalších setkáních

- něco pro 9. ročník v průběhu projektových dnů???

 

5. Logo ŽP – Vítek V. z 9. A upraví do konečné podoby


6. nepřítomní žáci: N. Koláčková, 9. B, T. Sázavský, 6. B, Š. Hrdlička, 8. A, K. Kuchařová, 7. A – omluveni

7. hosté: ZŘ R. Polmanová

 

8. příští setkání: středa 9. 11., 7.00, 6.B

 

úkoly: viz bod 2, úkoly se vztahují k adopci zvířete, viz bod 4 – den na bílo

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis ze 3. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 12. 10. 2016

Zápis ze 3. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 12. 10. 2016

1. prezence

2. Stanovy ŽP:

Prošli jsme stanovy a zvolili zástupce pro jednotlivé zodpovědnosti v ŽP.

Znovu proběhla volba předsedy a místopředsedy ŽP, na minulém setkání nebyli přítomni zástupci 9. A, podle stanov je při rozhodování o důležitých věcech nutné, aby byl přítomen alespoň jeden zástupce každé třídy.

 

předmět hlasování

pro

proti

zdrželi se

Předseda ŽP – B. Sedlaříková, 8. B

17 + 1 host

0

1+ 1 host

Místopředseda ŽP – K. Pokorná 7. A

19 + 2 hosté

0

0

Kronikáři: T. Haluzová a N. Koláčková, 9. B, K. Slancová a M. Zoufalý, 6. A

všichni odsouhlaseni všemi přítomnými 19 členy a 2 hosty

0

0

Nástěnkář a zapisovatel – K. Pokorná, 7. A (zápisy pověřen D. Slanec, 8. A)

odsouhlaseni všemi přítomnými 19 členy a 2 hosty

0

0

Tiskoví mluvčí:

Š. Hrdlička, 8. A

M. Lohnický, 8. A

H. Radová, 5. A

F. Hynek, 5. A

- do týmu zahrnou a budou dávat příležitost pro získání zkušeností F. Žáka, 5. B aj. Lohnického, 5. B

 

21

16

15 + 1 host

5

 

0

3

0

0

 

0

2

5

14 + 2 hosté

Odsouhlasení stanov pro šk. rok 2016/17

19 + 2 hosté

0

0

 

3. ADOPCE ZVÍŘETE Z BRNĚNSKÉ ZOO:

 

Úkol: do příštího setkání informovat ve svých třídách a tiskoví mluvčí i v 1. – 4. ročnících o postupu při výběru zvířete:

- máme částku 9 000 Kč, chceme být adoptivní rodiče (tzn. částka musí pokrýt veškeré roční náklady na vybrané zvíře), smlouva se ZOO se uzavírá na 1 rok.

- Na adopci spolupracujeme s Klubem rodičů a přátel školy.

- o adopci zvířete rozhodl ŽP v minulém školním roce, peníze jsme získali prodejem obrázků zvířat, které namalovali naši žáci. Prodej se uskutečnil během Zahradní slavnosti.

- každá třída zvolí 1 zvíře (podle seznamu na webu ZOO), které bude zařazeno do celoškolního hlasování. Do tohoto hlasování budou zahrnuti i učitelé.

- Třída vytvoří plakátek na A4 (obrázek a název zvířete, uvede třídu na druhou stranu plakátku), zástupci parlamentu a tiskoví mluvčí tyto plakátky shromáždí a donesou na příští setkání.

 

4. nepřítomní žáci: N. Koláčková, 9. B - omluvena

5. hosté: D. Slanec, 8. A, A. Blatná, 5. A

 

6. příští setkání: čtvrtek 3. 11., 7.00, 6.B

 

úkoly: přinést plakátky zvolených zvířat

 

zapsala: Olga Matoušková

 

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 5. 10. 2016

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 5. 10. 2016

 

1. přivítání zástupců 9. ročníku, prezence

2. obecně o práci parlamentu, očekávání členů

3. Spolupráce na akci Brněnské dny pro zdraví – Kdo sportuje nezlobí – 26. 9. 2016 – zhodnocení, poděkování za pomoc.

4. Volba předsedy a místopředsedy:  předsedkyně: BARBORA SEDLAŘÍKOVÁ, 8. B

místopředsedkyně: KAROLÍNA POKORNÁ, 7. A

5. navrhované akce: adaptační pobyt-půlden pro členy ŽP, Talentová soutěž, Valentýn,

6. nepřítomní žáci: F. Hynek, 5. , F. Žák, 5. B, D. Bednář, 7. B, S. Holická,  D. Štrobl, 9. A

N. Koláčková, 9. B - omluvena (po dobu nepřítomnosti N. Koláčkové si může    9. B zvolit druhého zástupce.)

6. hosté: D. Slanec, 8. A

 

7. příští setkání: 12. 10., 7.00, 6.B

 

úkoly: pročíst stanovy parlamentu, promyslet si zodpovědnosti

promyslet způsob volby zvířete z brněnské ZOO k adopci

 

zapsala: Olga Matoušková

 

 

 

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 21. 9. 2016

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 21. 9. 2016

1. uvítání, vzájemné představení, prezence

2. obecně o práci parlamentu

3. Adopce zvířete v brněnské ZOO:

Za obrázky, vystavené během Zahradní slavnosti jsme utržili asi 14 000 Kč.

5 000 Kč zaslal Klub rodičů do společnosti na ochranu zvířat, který se prezentoval na slavnosti.

9 000 Kč chceme použít na adopci zvířete v brněnské ZOO.

Zástupci parlamentu zjistí, o které zvíře by měly třídy zájem (provedou předvýběr, podle výše příspěvku – viz. Stránky brněnské ZOO), poté provedeme celoškolní hlasování.

 

4. Spolupráce na akci Brněnské dny pro zdraví – Kdo sportuje nezlobí – 26. 9. 2016 v areálu školy.

Zástupci parlamentu zajistí pomocníky ze svých tříd na jednotlivá stanoviště. Do pátku 23. 9., 10.00 odevzdají jména p. uč. Matouškové. Rozpis stanovišť bude vyvěšen na nástěnce u šaten.

 

5. nepřítomni zástupci 9. B – omluveni, jsou na ročníkové akci.

6. příští setkání: 5. 10., 7.00, 6.B

7. úkoly: zjistit zvíře (viz bod 3)

zajistit pomocníky na stanoviště (viz bod 4)

zapsala: Olga Matoušková